1) MUHAMAD KHAIRI BIN MUHAMMAD 195290 2) ABD HADI B IBRAHIM 195224 3) JAZLAN BIN MOHAMAD 195245 4) AHMAD ZULKIFLI

BIN ARIFFIN 196232 5) MOHD AZHAN BIN NORDIN

pengenalan
Konsep sekolah berkesan mula diperkenalkan oleh

kementerian Pelajaran Malaysia pada 1995 dalam Seminar Sekolah Efektif yang dianjurkan oleh Institut Aminuddin Baki. Mula diperbincangkan seawal tahun 1970 an di Amerika Syarikat (Edmonds, 1979; Goodlad, 1984), Eropah (Creemers, 1992), Britain (Rutter, Maughan, Mortimore & Ouston, 1979; Mortimore, Sammons, Stoll, Lewis & Ecob, 1998) dan di Kanada (Renihan, Renihan & Waldron, 1986) “Sesebuah sekolah di mana seseorang murid itu belajar sebenarnya memberi kesan kepada pembentukan dan pencapaian” (Rutter et.al.1979)

Definisi
Menurut DBP Sekolah = tempat belajar dan mengajar Kesan = tanda yang ditinggalkan oleh sesuatu sekolah merupakan komposit perhubungan

pengajaran dan pembelajaran dan interaksi antara murid-murid, antara guru-guru dengan muridmurid, antara staf dan kakitangan lain, dan hubungan serta peranan aktif dan positif di pihak ibu bapa dan masyarakat setempat.

Sekolah berkesan mesti mempunyai iklim yang positif
Pusat Perkembangan Kurikulum (1981) mendefinisikan iklim

sekolah sebagai suasana sekolah yang baik iaitu keadaan persekitarannya dirasakan selesa, tenteram, mesra, riang dengan pembelajaran yang lancar. Sesebuah sekolah seharusnya mempunyai suasana kondusif, ceria dan mesra supaya setiap pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan diminati. Dapat direalisasikan dengan membina, menambah baikkan atau mengubahsuai infrakstuktur yang sedia ada dengan menjadikannya lebih selesa, dihiasai dengan warna yang ceria dan menarik serta menghubungkaitkannya dengan matapelajaran yang dipelajari.

Faktor yang mempengaruhi iklim positif
Kebersihan ceria Selamat Sempurna Selesa Seronok Tersusun/teratur Iklim terbuka -harus diambil perhatian/dikekalkan/dilaksanakan

oleh pihak sekolah dengan melibatkan guru-guru, pelajar, kakitangan sokongan, persatuan,kelab dll.

Kesan iklim yang positif
mempengaruhi emosi dan psikologi warga

sekolah Mewujudkan semangat kerjasama Meningkatkan pencapaian pelajar Proses P & P akan menjadi lebih berkesan

Sekolah berkesan menggalakkan interaksi rakan sebaya
Semua guru mempunyai budaya persepakatan yang

tinggi Gandingan guru lama yang berpengalaman & guru baru yang bersemangat tinggi Guru yang lebih berpengalaman menjadi guru bimbingan kpd guru baru Guru –guru diberi pengupayaan (empowerment) Guru cemerlang diberikan ganjaran Sokongan dan jaminan daripada pihak pentabbir

Kesan interaksi rakan sebaya
Hubungan yang lebih mesra dan positif Bermotivasi & berkeyakinan Semangat kerja berkumpulan Tidak keberatan dalam menjalankan tugas

tambahan Rasa dihargai & dipercayai

melaksanakan perkembangan staf yang banyak
Kursus peningkatan keprofesionalisma guru Dikendalikan oleh individu yang berpengalaman

dan fasilitator yang bertauliah Berterusan dan berkala Kursus bersesuaian dengan matlamat sekolah Kursus rasmi & tak rasmi Budaya membaca Pendedahan teknik terkini Guru besar menggalakkan guru berinteraksi

Kesan pelaksanaan program staf
Meningkatkan keprofesionalisma perguruan Berkemahiran dan cekap & berkeyakinan Guru pakar Penyelarasan proses P & P Kaedah P & P yang terkini

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful