You are on page 1of 2

Kulturstigen visar spår av järnindustrins försörjning och arbetarnas uppe- hälle. Ägarna till bruket har varit många, några okunniga och otursförföljda, andra kunniga och otursförföljda. Bekymmer och sorger har tyngt i rummen på herr- gården men där har också varit stora fester, musik, dans och dignande mat- bord. Här är några av de mest kända ägarnamnen:

Kulturstigen visar spår av järnindustrins försörjning och arbetarnas uppe- hälle. Ägarna till bruket har varit många,

Rudebeck d. ä. född 1632 lät uppföra Bräkne Hammare som 1688 köptes av sönerna Paul och Peter. Peter Rudebeck känd för ”Småländska Antiqui- teter” en bok som ”bevisar”

Värends kulturella storhet.

Peter Tollbom, ansvarig från 1711, var inte en av de skick-

ligaste. Det bestående minnet av honom är Tollbommalien inne i Tingsryd.

Strandberg, 1743, satte fart på bruket och ändrade namnet till Stenfors då

Bräken var förknippat med uselt järn. Sedan kom en duglig ägare, därefter en oduglig, sedan en otursförföljd osv.

  • 1835 Westman, vars unga kärlek dog och snart såldes Stenfors på exekutiv

auktion.

Löjtnant Kjellsson (1845) fick bruket att blomstra en sista gång. 1937 köpte furst Nicolas Barcley de Tolly Weymarn från Estland och hans maka född Ingelsson herrgården. Detta furstepar gav strålglans åt Stenfors och Tingsryd. Affärerna i Tingsryd sålde gåslever och elfirman fick beställning på en elektrisk luciakrona, den första i Tingsryd. När kungligheter och skådespelare var gäs- ter på herrgården fick torparflickorna i Sten- fors lära sig att duka och servera. Fursten som tillhört tsarens livgarde, var en enkel man älskad i Stenfors och Tingsryd. Men äkta furstar lär sig ej hantera pengar så när svärmors förmögenhet sinade blev det kon- kurs i Stenfors. Den siste ägaren av Stenfors lär ha köpt herrgården för 1 krona, skröna eller san- ning? Inte vet jag.

I slutet av förra århundradet brann herrgår- den ner helt. Nu är det bara ruiner kvar av Stenfors storhet.

Text: Monica Eriksson Foto: Annelie Lindahl

Kulturstigen visar spår av järnindustrins försörjning och arbetarnas uppe- hälle. Ägarna till bruket har varit många,

Stenfors kulturstig

Stigen är anlagd av Tingsås hembygdsförening i samarbete med domänverket och skogsvårdsstyrelsen.

Den är något mer än 5 km lång och är markerad med röd färg och utmed landsväg med numrerade pilar som pekar in mot kulturminnet. Vid stigens start låg järnbruket som gav människorna i Stenfors sin försörjning.

Området, den tidens centrum med affär, bryggeri, arbetarbostäder och industrin, är skyltat och väl värd att se.

Stenfors kulturstig Stigen är anlagd av Tingsås hembygdsförening i samarbete med domänverket och skogsvårdsstyrelsen. Den är

Varmt välkommen!