Hệ thống các đồ án Qui hoạch

KTS Bạch Anh Tuấn

Quy hoạch Xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Sơ đồ định hướng phát triển không gian

Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất

Quy hoạch chung TP. Nha Trang Master plan of Nha Trang city

Quy hoạch chung TP. Đà Lạt Master plan of Da Lat city

Quy hoạch chung TP. Vũng Tàu Master plan of VungTau city

Quy hoạch chung TP. Huế Master plan of Hue city

Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng Master plan of Danang city

Quy hoạch chung TP. Hải Phòng Master plan of HaiPhong city

Quy hoạch chung thủ đô Hà nội Master plan of the capital HaNoi

Thaønh phoá Vaïn Töôøng

Quy hoạch chung TP. Hạ Long

Quy hoạch chi tiết trung tâm chính trị Ba Đình Detail plan of Ba Dinh Political Center

Làng Văn hoá du lịch các dân tộc Việt Nam The Viet Nam Ethnic Groups’ Cultural - Tourist Village

Khu liên hợp thể thao quốc gia tại Hà Nội The National Sport Complex in Ha Noi

QUI HOẠCH TP.PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 1 SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN (2010 - 2020)

QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 2 SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN đến năm 2020

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 3 SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 4 SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 5 SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 7 SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐẾN NĂM 2020

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 8 SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 9 SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐẾN NĂM 2020

QUI HOẠCH KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HỐ HỒ CHÍ MINH

QUY HOẠCH CHUNG HUYỆN CỦ CHI

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG HUYỆN NHÀ BÈ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2005

Phối cảnh phía bắc sông Hồng. Ảnh: PV

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful