P. 1
Ramalan Spm Sejarah 09 Thillai

Ramalan Spm Sejarah 09 Thillai

|Views: 1,052|Likes:
Published by jivatma
Malaysian SPM History spotted questions for year 2009 by SMK Methodist ACS Seremban History Teacher Thillai Nadarajah
Malaysian SPM History spotted questions for year 2009 by SMK Methodist ACS Seremban History Teacher Thillai Nadarajah

More info:

Published by: jivatma on Nov 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

TEKNIK MENJAWAB SOALAN APLIKASI Soalan ramalan sejarah spm 2009 Oleh : En.R.

Thillainadaraajan SMK METHODIST ACS SEREMBAN • • • • • • Kenali bab Kenali sub topic Kaitkan dengan soalan Gunakan general knowledge anda Jangan beri kenyataan yang umum Fikirkan fakta berkaitan dengan bidang Contoh: o Topic – Pakatan murni o Soalan – Perpaduan o Maklumat berkaitan adalah seperti: Kerjasama  Pemuafakatan  Tolak ansur

4. Sebagai genarasi muda, bagaimanakah anda boleh membantu meningkatkan hasil pertanian Negara • • • • • • • • Meningkatkan ilmu di bidang pertanian Banyakkan bacaan brkaitan pertanian Memilih subjek berkaitan pertanian di sekolah – Sains Pertanian Minat memilih jurusan berkaitan pertanian semasa pengajian Memiliki persepsi yang positif tentang bidang pertanian Menganggap pertanian juga merupakan perniagaan Positif terhadap hasil pertanian Menggalakan rakan-rakan membeli barangan keluaran tempatan

5. Sebagai genarasi muda, mengapakah kita wajar mempertahankan institusi beraja. • • • • • • • • Menggalakan kestabilan Negara Menjadikan symbol perpaduan Menjadikan lambang kesetiaan rakyat Menjadikan lambang kedaulatan rakyat Menjadikan lambang kebangaan rakyat Dapat memenuhi hasrat / aspirasi rakyat Mematuhi peraturan / undang-undang Merupakan tonggak kerajaan Malaysia

1. Adakah kawasan anda terancang. Berikan alasan anda. • • • • • • • • • • • Ya, kawasan saya terancang Dirancang dengan begitu rapi dari sudut susun atur Susunan bangunan tersusun Setiap barisan rumah dipisahkan oleh rangkaian jalan raya Rangkaian jalan rayanya adalah lurus, bersambung, ditanda Mempunyai sisitem perparitan yang sistematik Kawasan perumahan dan perkilangan diasingkan Setiap bangunan harus diluluskan oleh pihak majlis perbandran Terdapat system pembentungan dan perkumuhan yang sempurna Terdapat kemudahan seperti taman permainan kanak-kanak, dewan, barisan kedai, pejabat Terdapat tempat beribadah seperti surau

6. Beradasarkan beberapa contoh yang menunjukkan konsep Hijrah yang boleh diamalkan oleh pelajar untuk mencapai kecemerlangan diri dalam kehidupan harian. • Perubahan sikap dan tingkah laku negative kepada positif • Membentuk perubahan sikap dari tidak disiplin kepada berdisiplin • Perubahan sikap dari malas kepada rajin • Sikap mementingkan diri kepada sikap membantu • Sikap suka bertangguh kerja kepada menghargai masa • Tidak menghormati orang tua kepada hormati • Sikap suka langgar undang-undang kepada mematuhi * Nilai peristiwa Hijrah : tidak putus asa / Bantu membantu / mudah menerima rakan / sedia berisiko / memupuk persaudaraan / adil / kepimpinan 7. Sekiranya anda dilantik sebagai pemimpin bagaimanakah anda dapat kekalkan kegemilangan Negara • • • • • • • • Mewujudkan perpaduan di kalangan penduduk Menjalankan dasar perkongsian kuasa Membentuk sikap tolak ansur antara rakyat dengan pemerintah Memastikan ekonomi Negara sentiasa meningkat Memastikan kebijaksaan pemerintah terserlah Membentuk suasana rakyat menghormati pemimpin dan mentaati pemimpin Mewujudkan suasana rakyat cinta akan Negara Meningkatkan kecemerlangan dalam ilmu

2. Sebutkan ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh seorang Pemimpin • • • • • • • • • Berwibawa Berani / gagah Bijak dalam pentadbiran Adil Inovatif Kreatif Tegas Cekal Melakukan perubahan

3. Mengapakah Malaysia menumpukan semula kegiatan ekonomi pertanian • • • • • • • • • • • Keperluan makanan dalam Negara Tidak bergantung import makanan Mengalakkan pertanian moden Menggalakan kemajuan bioteknologi Memberi / meluaskan peluang pekerjaan Menghidupkan kembali program buku hijau Menambah pendapatan Menggalakan penyelidikan dalam pertanian (r&d) Memenuhi keperluan sendiri Gaya idup sihat Penerokaan teknologi moden

8. Mengikut pendapat anda, apakah peranan pihak kerajaan dalam memajukan bidang pendidikan di Negara kita.

• • • • • • • • •

Memberi galakan berbentuk ganjaran Membina lebih banyak sekolah Membina prasarana pembelajaran Menggalakan penyelidikan dalam pelbagai bidang Membina perpustakaan yang lengkap Mewajibkan pendidikan Membina banyak pusat pengajian tinggi Menghantar pelajar cemerlang ke luar Negara Menggalakan penggunaan teknologi terkini

• • •

tidak mahir cara berkahwin maruah diri kurang dititikberakkan pekerjaan ibubapa tidak diwarisi

13. Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada aktiviti penjelajahan dan penerokaan • • • • • • • • • • • Sentiasa mengamalkan sikap berani Mempunyai semangat meneroka Membina keyakinan diri Memiliki semangat ingin tahu Sentiasa meluaskan ilmu pengetahuan Suka meneroka ilmu Minat mempelajari perkara baru Sentiasa gigih berusaha Sanggup menghadapi risiko Tidak mudah berputus asa Bersedia menyelesaikan masalah rundingan

9. Berikan cadangan anda bagaimana dapat menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu. • • • • • • • • • • 10. Bina banyak pusat pengajian tinggi Bina banyak perpustakaan Memberi tawaran biasiswa Naik taraf kemudahan sedia ada Penawaran pelbagai kursus Tenaga pengajar yang berkualiti Mempromosikan IPT Negara ke peringkat global Membentuk suasana politik yang stabil Memastikan kos pengajian rendah Memastikan kesemua kursus yang ditawarkan mendapat pengiktirafan antarabangsa Sebagai rakyat Malaysia, apakah peranan anda bagi membentuk budaya keilmuan dan intelektual yang tinggi di Negara kita. • • • • • • • • • Mengahrgai ilmu pengetahuan Bersedia menimba ilmu Mengamalkan sikap terbuka menerima pelbagai ilmu Meningkatkan kualiti hasil Mengamalkan budaya penyelidikan Belajar bersungguh-sungguh Membudayakan tabiat membaca Meneroka bidang baru Meningkatkan budaya berfikir

melalui

14.

Pada pendapat anda, mengapakah genarasi muda Malaysia patut meneroka dunia luar • • • • • • • 15. Untuk mendapatkan / meluaskan ilmu pengetahuan Untuk mengenali budaya orang lain Untuk menguasai teknologi baru Untuk mendapat idea-idea baru Untuk mendapatkan fikiran terbuka Untuk mencari pasaran baru Untuk meluaskan perniagaan / menguasai ekonomi

Pada pandangan anda, apakah factor yang mempengaruhi kedatangan pekerja asing ke negara kita • • • • Negara kita mempunyai kestabilan politik / keamanan / keharmonian Negara kita mempunyai kestabilan ekonomi / ekonomi berkembang Negara kita mempunyai peluang pekerja dalam pelbagai sector Kerajaan kita mengamalkan sikap terbuka untuk menerima kemasukan pekerja asing

11.

Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah unsur-unsur Islam mampu membawa Negara kearah kemajuan. • • • • • • • • Mementingkan perpaduan melalui konsep persaudaraan Mementingkan ilmu pengetahuan / keintelektualan Menekankan unsur tolak ansur / kompromi Memastikan kebebasan beragama kepada rakyat Memastikan nilai-nilai Islam diutamakan Mewujudkan suasana mentaati pemerintah Sentiasa mementinkan keamanan Kerjasama antara pelbagai kaum diutamakan

16. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah fungsi wang pada masa kini. • • • • • • • Mempunyai kuasa membeli Menjadi lambang status Merupakan keperluan hidup Digunakan untuk penjagan kesihatan Menentukan peluang pendidikan Menentukan keselesaan hidup Memenuhi kehendak individu dan masyarakat

12. Pendidikan tidak formal kurang diberi perhatian. Pada pandangan anda, apakah kesan-kesannya terhadap masyarakat pada masa kini. • • • Kemahiran tradisional mula hilang. Kurang bersopan santun tidak lagi mewarisi adat resam

17. Pada pandangan anda, mengapakah ciriciri perkembangan nasionalisme Asia Tenggara berubah menjadi radikal • • Gerakan nasionalisme tahap pertama gagal Pihak penjajah gagal / tidak memenuhi tuntutan yang dibuat

• • • •

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penjajah membuatkan rakyat tidak puas hati Pemimpin ingin menuntut kemerdekaan Pemimpin ingin membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat Beranggapan bahawa gerakan yang lebih radikal akan berjaya

18. Sebagai seorang warganegara Malaysia, apakah peranan anda untuk mengukuhkan institusi pemerintahan Negara? • • • • • • • • Mengukuhkan kepimpinan Negara Mengisi kemerdekaan dengan kemajuan Sentiasa memberi sokongan kepada pemerintahan Negara Membentuk pemuafakatan antara rakyat dan institusi pemerintahan Berganding bahu dan menyokong institusi pemerintahan Mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat Memupuk perasaan cinta akan Negara / setia/bangga Mengambil iktibar daripadaperjuangan para nasionalis lalu

22. Pada pandangan anda, apakah tanggungjawab warganegara dalam memilihara kemerdekaan Negara, • Menjaga nama baik Negara • Mewujudkan perpaduan kaum • Mempunyai semangat patriotic yang tinggi • Memiliki jatidiri yang tinggi • Mempertahankan Negara daripada anasir kuar • Menharunkan nama Negara • Merealisasikan konsep 1 Malaysia • Menjaga keharmonian kaum • Memelihara kestabilan politik • Meningkatkan kemajuan ekonomi • Menjaga keamanan Negara • Mempunyai pegangan agama yang kukuh 23. Bagaimanakah kerjasama dan tolak ansur antara kaum dapat menyediakan asas kepada Negara kita untuk lebih maju pada masa hadapan. • Mengamalkan prinsip rukun Negara • Mengamalkan semangat inkuiri • Mengambil berat terhadap sesuatu isu • Mengembleng tenaga untuk memajukan tenaga • Menjaga kestabilan politik • Bertolerensi • Bersifat terbuka • Bersedia menerima perubahan kea rah kebaikan • Memiliki semangat kekitaanmerealisasikan konsep satu Malaysia 24. Pada pandangan anda, bagaimanakah sesebuah Negara dapat mengelakkan daripada berlaku peperangan. • Bersatu padu • Sentiasa bekerjasama • Tidak masuk campur dalam isu dalam sesebuah Negara • Menghormati dasar sesebuah Negara • Mematuhi undang-undang Negara lain • Menyelesaikan masalah melalui rundingan • Mewujudkan kerjasama melalui pertubuhan serantau • Tidak menjalankan dasar monopoli • Menjalankan dasar hubungan luar yang terbuka • Mengamalkan dasar berkecuali 25. Pada pandangan anda, apakah kepentingan K-Masyarakat kepada rakyat Malaysia. • Mampu bersaing di peringkat antarabangsa • Mampu menguasai ilmu terkini • Menjadi masyarakat kreatif • Menguasai teknologi baru • Mencipta teknologi baru • Menguasai bahasa asing • Melahirkan masyarakat yang bermaklumat • Negara akan mencapai taraf Negara maju TEKNIK MENJAWAB SOALAN APLIKASI Oleh : En.R.Thillainadaraajan SMK METHODIST ACS SEREMBAN

19. Walaupun Malaysia bebas daripada penjajahan, apakah sifat-sifat nasionalis yang perlu ada pada seorang warganegara. • • • • • • • Sanggup berkorban untuk Negara Kepentingan Negara diutamakan Pembebasan ekonomi daripada penjajah Sentiasa bersemangat patriotic Menghormati tokoh / pemimpin / lambing Meluaskan ilmu pengetahuan Mewujudkan perpaduan

20. Sebagai seorang warganegara berikan bukti bahawa anda cinta akan Negara Malaysia • • • • • • Mengibarkan bendera Menghormati lagu kebangsaan Menghormati lambang-lambang Negara Mengamalkan prinsip Rukun Negara Berdisiplin / menghormati undang-undang Menghormati perlembagaan

21. Slogan “Rakyat didahulukan, Pencapaian Diutamakan” merupakan antara intipati dalam usaha pembentukan konsep satu Malaysia. Sebutkan peranan genarasi muda dalam merealisasikan usaha tersebut. • Mempunyai sahsiah yang baik • Mewujudkan perpaduan • Menjalinkan kerjasama / saling Bantu – membantu • Menghargai jasa kerajaan • Saling menghormati • Mengelakan diri daripada gejala negative • Mengemblengkan tenaga untuk membangunkan ekonomi • Menghargai jasa pemimpin Negara • Melahirkan persaingan yang sihat • Memiliki sikap integriti yang tinggi • Bertanggung jawab

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->