P. 1
Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

|Views: 301|Likes:
Published by drows

More info:

Published by: drows on Nov 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

Sections

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

CETEOR d.o.o. Sarajevo Centar za Ekonomski, Tehnološki i Okolinski Razvoj Centar za Ekonomski, Tehnološki i Okolinski Razvoj IPSA Institut d.o.o

Samra Prašović, dipl.ing.maš.

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

PUT DO ENESANSA‐e...

OKRUGLI  STO:   Smanjenje toplotnih  g gubitaka u Kantonu  Sarajevo (april 2006.)

Zaključci okruglog  stola

Projektni zadatak  Projektni zadatak Studije

Strateški dokument o  pravcima daljeg djelovanja  

ENESANSA (ENErgetska SANacija  SArajeva)

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

1. 2. 2

PRISTUP I METODOLOGIJA IZRADE STUDIJE, BUDUĆE AKTIVNOSTI; POSTOJEĆE STANJE OBRAĐENIH STAMBENIH JEDINICA SA ASPEKTA  POSTOJEĆE STANJE OBRAĐENIH STAMBENIH JEDINICA SA ASPEKTA POTROŠNJE ENERGIJE, GIS RASPOLOŽIVA BAZA PODATAKA;

3. 4.

REZULTATI TEHNO ‐ EKONOMSKE ANALIZE; ; CDM – MAPA PUTA

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

3 činjenice 2. Najveći potrošać  energije u BiH (i u većini  drugih država) je sektor  zgradarstva‐ 49,7%  (najveće moguće uštede) 3. Tehničko riješenje ovog  problema je lako naći (ipak, uzimajući u obzir  ekonomske barijere ovo  ekonomske barijere ovo pitanje postaje složenije)

1. Cijene energenata su u  konstantnom porastu

Q: KAKO POVEĆATI ENERGETSKU EFIKASNOST? Ć A: TEHNO-EKONOMSKIM KOMPROMISOM

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

Kanton Sarajevo Općine Novi Grad i Novo Sarajevo Zgrade kolektivnog stanovanja g g j više od 2.100 zgrada Procjena tehničkih mjera sanacije Oko 50.000 stambenih jedinica

Analiza pet scenarija uštede energije  Tehno‐ekonomski najopravdanije rješenje 65 finansijskih analiza CETEOR & IPSA Institut Eksperti Građevinskog i Mašinskog fakulteta u Sarajevu KJKP Toplane, SarajevoGAS l Period trajanja projekta: 15.07.2008. – 21.11.2008.
Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO  STAMBENI FOND NG & NS KJKP TOPLANE INDIVIDUALNO GRIJANJE

GRAĐEVINSKE KARAKTERISTIKE

GRAĐEVINSKE KARAKTERISTIKE
PROCJENA ENERGETSKE PROCJENA ENERGETSKE KARAKTERISTIKE I I KARAKTERISTIKE OCJENA PREMA EMAS OCJENA PREMA EMAS-u

PROCJENA ENERGETSKE KARAKTERISTIKE I OCJENA PREMA EMAS-u

MOGUĆE UŠTEDE, MJERE

MOGUĆE UŠTEDE, MJERE

ANALIZA EFIKASNOSTI ULAGANJA U PREDLOŽENE MJERE

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

PREGLED TIPSKIH CJELINA

T 1 ‐ 1956. ‐1960.  T 2 ‐ 1961. ‐1965.  T 3 ‐ 1966. ‐1970.  T 3 ‐ 1966 ‐1970 T 4 ‐ 1971. ‐1975.  T 5 ‐ 1976. ‐1980.  T 6 ‐ 1981. ‐1985.  T 7 ‐ 1986. ‐1991. 

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

TEHNIČKE MJERE SANACIJE

GRAĐEVINSKE MJERE SANACIJE

MAŠINSKE MJERE SANACIJE

zamjena prozora j zamjena vrata termoizolacija fasade j sanacija stubišta

zamjena kotla j k tl regulacija učina sistema smanjenje temperature polaznog voda g j p regulacija temperature u stanovima mjerila utroška toloptne energije

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

PRIJEDLOG DALJIH AKTIVNOSTI... • • • • Izrada unificirane baze podataka zgrada Izrada unificirane baze podataka zgrada Diskretnija podjela zgrada na tipske cjeline Izrada modela (kompjuterskog) za obradu bilo kojeg tipa zgrada radi  j j j gj smanjnejnja utroška energije Inžinjering projekta za jednu zgradu koji bi obuhvatio cjeli proces energijskog  audita zgrade, edukacije stanara, izvođenje mjera sanacije i pračenje  postignutih rezultata Studija efikasnosti ulaganja u smanjenje toplotnih gubitaka u ostalim  općinama KS Analiza energijske potrošnje javnih objekata KS (škole, bolnice...) Razvoj organizacije/agencije/tijela za upravljanje energijom u KS / / l l (društveni potencijal, organizacione mjere za praćenje potrošnje energije,  izvođenje energijskih audita, edukacija energijskih menadžera, povezivanje sa  g p j ) iskustvima drugih projekata)

• • •

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

1. 2.

PRISTUP I METODOLOGIJA IZRADE STUDIJE, BUDUĆE AKTIVNOSTI; POSTOJEĆE STANJE OBRAĐENIH STAMBENIH JEDINICA SA ASPEKTA  POTROŠNJE ENERGIJE, GIS RASPOLOŽIVA BAZA PODATAKA;

3. 4.

REZULTATI TEHNO ‐ EKONOMSKE ANALIZE; CDM – MAPA PUTA

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

POSTOJEĆE STANJE OBRAĐENIH STAMBENIH JEDINICA SA ASPEKTA POTROŠNJE  ENERGIJE I BAZA PODATAKA ENERGIJE I BAZA PODATAKA
Ismar Jamaković, dipl. ing. maš.

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

STAMBENI FOND U PREDMETNIM OPĆINAMA

Broj ulaza
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1265 844

Ukupno – preko 49.400  stanova

Toplane

Ind. grijanje

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Toplane – 39.000

Individualno  ij j 11 000

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ARHITEKTONSKO‐GRAĐEVINSKI PODACI
Tipska cjelina Karakteristični period gradnje Forma, LxWxH, spratnost Razuđ. fasade P0 fasade Krov Sastav fasade Konstr. sistema Prozori ‐ tip, struktura, mjere Visina etaže Lođe‐balkoni Ulazna vrata u stan Stubište Sist. centralnog grijanja Prosječna pov. stanova Prosječna pov stanova Prosječan broj prozora Prosječna pov. fasade Prosječna pov. prozora ( p ) % (udio prozora) % (udio fasade) % (udio krov/prizemlje) T1 1956‐1960 kvadar 14,5x12,8x18m P+4 mala; 1,05 1032 kosi drv. kosi drv opeka 25 cm, 2 cm krečni + 3 cm plem. malter zidani sa AB hor.serkl. i sitnor. pločom klasični, dostruki, drv.ram, staklo 3 mm 2,3*1,5+1,1*1,5 2,95 m n/a klasična 1,0*2,0 m otvoreno, klas.drv. vrata i proz. n/a 38 1,8+2,2 58,9 10,1 14,3 , 85,7 12,4

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

UDIO PO TIPSKIM CJELINAMA

T1 SB I T2 SB II SB II

9% 35%

8% 20% 2% 12% 14%

T3 SB III T4 SB IV T5 SB V T6 SB VI T7 SB VII

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009. P ij l li ih j k i bl i ij k fik i S j 08 10 2009

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

KARAKTERISTIKE ZGRADA

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Koeficijent prola toplote (W/m2K) aza K

Koeficijent prolaza toplote (W/m2K)

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

INDIKATORI POTROŠNJE ENERGIJE U ZGRADAMA

Energijska karakteristika zgrade ili energijski broj (kWh/m2a) E = E E EGR + EPTV + EO E E

Gdje je: EGR ‐ energijski broj za grijanje prostora,  EPTV ‐ energijski broj za pripremu potrošne tople vode i  ij ki b j i t š t l d i EO ‐ energijski broj za ostalu tehničku opremu (rasvjeta, kućanski uređaji, kuhanje i dr.). 

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ENERGIJSKI BROJ ZA GRIJANJE

Klasa A B C D E F G

Energijski broj (kWh/m2 a) 0 ‐ 30 31 ‐ 50 51 ‐ 70 71  71 ‐ 120 121 ‐ 160 161 ‐ 200 201 ‐

Komentar Najbolja energetska efikasnost Visoka energetska efikasnost Energetski efikasnosna zgrada Prosječna zgrada Prosječna zgrada Nezadovoljavajuća energetska efik. Energetski neefikasna zgrada Potpuno energetski neefikasna zgrada

*Klasifikacija *Kl ifik ij prema evropskoj ekomenadžment i audit š i EMAS k j k dž t dit šemi-

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

IZVORI I ANALIZA RASPOLOŽIVIH PODATAKA

• • • • • • •

KJKP Toplane KJKP Sarajevogas Upravitelji zgrada Upravitelji zgrada Elektroprivreda Ministarstvo stambene politike KS Građani općina NS i NG Ostali izvori

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ENERGIJSKI BROJ ZA GRIJANJE U NS I NG

Tipska cjelina T 1 T 2 T3 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 Prosjek

KJKP Toplane [kWh/m2 a] 153 160 149 49 154 166 149 132 152

klasa E E E E F E E E

Individualni  potrošači  2  [kWh/m2 a] 127 121 9 92 ‐ 111 138 139 125

klasa E E D ‐ D E E E

Razlika u  potrošnji  2  [kWh/m2 a] 26 39 57 ‐ 55 11 ‐7 27

Razlika u  potrošnji  % 17 25 38 ‐ 34 8 ‐5 18

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ENERGIJSKI BROJ ZA GRIJANJE U NS I NG
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 T 1 T 2 T 3
0 160 153 127 121 111 92 KJKP Toplane  kWh/m2a Individualni potrošači  kWh/m2a 149 154

166 149 138 152 139 132 125

T 4

T 5

T 6

T 7

j Prosjek

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

POTROŠNJA ENERGENATA
200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 40 00 20,00 0,00 T1 T2 T3 T4 Potrošnja ostalih energenata (GWh) T5 T6 T7 Potrošnja prirodnog gasa (GWh)

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

POTROŠNJA GASA U NS I NG

60.000.000 50.000.000 4.969.571 40.000.000 30.000.000 30 000 000 20.000.000 10.000.000 0 2005/06  2006/07  2007/08  41.913.172 35.585.990 42.938.991 4.174.893 Ind. grijanje (m3)  5.361.336

Toplane (m3) 

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

POTROŠNJA GASA U NS I NG

40.000.000

30.000.000

3.180.525 KM  2.671.931 KM 

3.431.255 KM 

20.000.000 20 000 000 26.824.430 KM  10.000.000 27.480.954 KM  22.775.034 KM 

Ind. Grijanje I d G ij j Toplane

0 2005/06  2005/06 2006/07  2006/07 2007/08  2007/08

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

BAZA PODATAKA • GIS‐ArcGIS format Prikupljanje podataka Spremanje podataka p j p Stvaranje upita Analiza podataka Prikaz podataka p Izlazni rezultati Karta energetskih karakteristika Karta mreže sistema KJKP Toplane p Karta tipskih cjelina zgrada

• • •

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

BAZA PODATAKA

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

1. 2. 2

PRISTUP I METODOLOGIJA IZRADE STUDIJE, BUDUĆE AKTIVNOSTI; POSTOJEĆE STANJE OBRAĐENIH STAMBENIH JEDINICA SA ASPEKTA  POSTOJEĆE STANJE OBRAĐENIH STAMBENIH JEDINICA SA ASPEKTA POTROŠNJE ENERGIJE, GIS RASPOLOŽIVA BAZA PODATAKA;

3. 4.

REZULTATI TEHNO ‐ EKONOMSKE ANALIZE; ; CDM – MAPA PUTA

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

PROCES ANALIZE INVESTICIJE U POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI – PRIMJER ZGRADE KOLEKTIVNOG STANOVANJA – PRIMJER ZGRADE KOLEKTIVNOG STANOVANJA 

REZULTATI TEHNO ‐ EKONOMSKE ANALIZE
Sanjin Avdić, dipl.ing.maš.

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

PROCES POVEĆANJA ENERGETSKE EFKASNOSTI

Baseline
• P t š j Potrošnja enerije ij • Troškovi • Oprema/Instalacija • ...

Energetske potrebe
• Stvarne energetske  g

potrebe • Pregrijan/podgrijan • Višak/manjak • ...

Primjenljive      mjere
• Mašinske • Građevinske • Organizacione • ...

Proračun  profitabilnosti
• Očekivane uštede  (KM i kWh) • Poredak  profitabilnosti • Finansiranje

Benefit
• Ušt d Ušteda • Efikasnost • Konkurentnost • Profit • Zapošljavanje

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

TEHNIČKE MJERE SANACIJE
TEHNIČKE MJERE SANACIJE

GRAĐEVINSKE MJERE SANACIJE

MAŠINSKE MJERE SANACIJE

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

MAŠINSKE MJERE
• relativno novi kotlovi • usteda: 3‐5%

Zamjena kotlova 

Mjere smanjenja  • primjenljivo nakon smanjenja  protoka i/ili  toplotnih gubitaka temperature polazne  vode  Mjere regulacije  temperature u  stanovima 
• invest.: 280 KM po stambenoj jedinici  • ušteda: 6% manja potrošnja energije  smanjenjem 1°C

Mjerenje utroška  energije  gj

• Kumulativni mjerač: 153 KM/stambenoj jedinici • Kum. + alokator: 431 KM/stambenoj jedinici • Kum + Indiv mjerač: 1 147 KM/stambenoj jedinici Kum. + Indiv. mjerač: 1.147 KM/stambenoj jedinici

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

GRAĐEVINSKE MJERE
SCENARIJ I

zamjena prozora (dvostruko ostakljenje; U=2,2 W/m2K) / termoizolacija fasade (polistiren d=5 cm; λ=0,04 W/mK) zamjena prozora (dvostruko ostakljenje; U=1,4 W/m2K) j p ( j j ) termoizolacija fasade (polistiren d=10 cm; λ=0,04 W/mK) zamjena prozora (dvostruko ostakljenje; U=1,4 W/m2K) termoizolacija fasade (polistiren d=10 cm; λ=0,04 W/mK) zamjena prozora                           zamjena vrata termoizolacija fasade                   sanacija stubišta  

SCENARIJ II

SCENARIJ III

SCENARIJ IV

SCENARIJ V

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ANALIZA EFIKASNOSTI ULAGANJA

Tipska cjelina 2
Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ANALIZA EFIKASNOSTI ULAGANJA

Tipska cjelina 2
Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ANALIZA EFIKASNOSTI ULAGANJA
Scenarij I II III IV V Ulog [KM] 1 1 1 1 1 Ušteda [kWh/a] 0,84 0,97 0,39 1,86 0,92

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 08 0,6 0,4 0,2 , 0

Ulog [KM] Ulog [KM] Ušteda [kWh/a]

Scenarij I Scenarij  Scenarij  Scenarij  Scenarij  II III IV V
Tipska cjelina 2
Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ANALIZA EFIKASNOSTI ULAGANJA

2,5

2

Tip T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Ušteda energije  (%)

Payback

Investicija T1 Ušteda [kWh/a] 1,5

35% 35% 34% 32% 33% 30% 28%

7,7 3,8 5,3 6,4 3,4 , 6,5 9,4

T2 Ušteda [kWh/a] T3 Ušteda [kWh/a]

1

T4 Ušteda [kWh/a] T5 Ušteda [kWh/a] T6 Ušteda [kWh/a]

0,5

T7 Ušteda [kWh/a]

0 I II III IV V

Tipska cjelina 1‐7
Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ANALIZA EFIKASNOSTI ULAGANJA

2,5

2,5

2

2

Investicija T1 Ušteda [kWh/a]

1,5

1,5

T2 Ušteda [kWh/a] T3 Ušteda [kWh/a]

1

1

T4 Ušteda [kWh/a] T5 Ušteda [kWh/a]

0,5

0,5

T6 Ušteda [kWh/a] T7 Ušteda [kWh/a]

0 I II III IV V

0 I II III IV V

INDIVIDUALNO

KJKP TOPLANE

Tipska cjelina 1‐7
Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

TEHNO‐EKONOMSKI NAJOPRAVDANIJE MJERE

Tip

Ušteda energije (%)

Payback

Tip SCENARIJ IV

Ušteda energije (%)

Payback

T2 T5 T6

42% 39% 35%

5 6,5 9

SCENARIJ IV

SCENARIJ II SCENARIJ V

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T5 T5

35% 35% 34% 32% 33% 30% 28% 52% 57%

7,7 3,8 5,3 6,4 3,4 34 6,5 9,4 6 7,1 71

INDIVIDUALNO

KJKP TOPLANE

Tipska cjelina 1‐7
Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

FINANSIRANJE

SCENARIJ IV (Termoizolacija fasade) (Termoizolacija fasade) Investicija [KM] 10.206.138 PP 3,8

Polistiren d=10 cm; R1=0,10/0,04 =2,5 m2K/W Ušteda [%] 35 Energijska karak. prije  sanacije E Energijska karak. nakon  sanacije D

Tipska cjelina 2
Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

FINANSIRANJE
Učešće u investiciji [%] Investitor 1/Kanton Investitor 2/Općina NG Investitor 3/Općina NS Građani Prihodi iz CDM‐a Efekat uštede Investicija/prinos [KM] Investicija [KM] ‐10.206.138 57,5 18,5 18,5 5,5 ‐ 0 5.844.192 1.897.023 1.897.023 567.900 ‐ 0 ‐10.206.138 Godina investiranja/prinosa Godina investiranja/prinosa 1 2 3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 567.900 567.900 ‐ 153.120 2.966.230 3.687.250 153.120 3.600.000 4.321.020 153.120 3.600.000 3.753.120 4 ‐ ‐ ‐ ‐ 153.120 3.600.000 3.753.120 5 ‐ ‐ ‐ ‐ 153.120 3.600.000 3.753.120

Godina 0 1 2 3 4 5

Efekat (prinos) ‐10.206.138 3.687.250 4.321.020 3.753.120 3.753.120 3.753.120

Diskontni faktor  (4,5%) 1,00 0,956 0,915 0,876 0,838 0,802

Neto prinos [KM] ‐10.206.138 3.525.011 3.953.733 3.287.733 3.145.115 3.010.002

NPV [KM] ‐10.206.138 ‐6.681.127 ‐2.727.394 560.340 3.705.454 6.715.456

Tipska cjelina 2
Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

FINANSIRANJE

Tipska cjelina 2
Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

BAZA PODATAKA

Tipska cjelina 1‐7
Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ZAKLJUČAK

Tehno‐ekonomski najopravdaniji scenarij za sve tipske cjeline: Scenarij IV Ušteda energije: 33% Period povrata investicije: 3,8 do 9,4 godina Rast cijene energenata pozivitno utiče na period povrata investicije Best case scenario/preporuka: /p p
*postavljanje termoizolacije debljine 10 cm *ugradnja kumulativnog/individualnog mjereča/alokatora  *ugradnja termostatskih ventila

Baza podataka: 2.100 zgrada (ADRESA, INVESTICIJA, PERIOD POVRATA INVESTICIJE)

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

1. 2. 2

PRISTUP I METODOLOGIJA IZRADE STUDIJE, BUDUĆE AKTIVNOSTI; POSTOJEĆE STANJE OBRAĐENIH STAMBENIH JEDINICA SA ASPEKTA  POSTOJEĆE STANJE OBRAĐENIH STAMBENIH JEDINICA SA ASPEKTA POTROŠNJE ENERGIJE, GIS RASPOLOŽIVA BAZA PODATAKA;

3. 4.

REZULTATI TEHNO ‐ EKONOMSKE ANALIZE; ; CDM – MAPA PUTA

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

PROCES ANALIZE INVESTICIJE U POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI – PRIMJER ZGRADE KOLEKTIVNOG STANOVANJA – PRIMJER ZGRADE KOLEKTIVNOG STANOVANJA 

CDM – MAPA PUTA
Azrudin Husika, dipl.ing.maš.

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

KYOTO PROTOKOL

BiH ratifikovala Protokol iz Kjota – stupio na snagu u februaru 2008. Nema obaveza za smanjenje emisije stakleničkih gasova. Može koristiti Mehanizam čistog razvoja – CDM. CDM tijela: ‐ Imenovano državno tijelo  – CDM biro ‐ Imenovano operativno tijelo (DOE – Designated Operational Entity) ‐ Izvršni odbor CDM‐a ‐ Učesnici u projektu p j

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

MAPA PUTA CDM PROJEKTA
• Uč Učesnici u CDM projektu planiraju projektne aktivnosti. i i j kt l i j j kt kti ti • Učesnici u CDM projektu pripremaju PDD. Postoji standardna forma PDD-a koju učesnici moraju adekvatno ispuniti. . • Učesnici u CDM projektu treba da dobiju pismeno odobrenje od Imenovanog državnog tijela (DNA) iz obje zemlje. Sve države treba da imaju Uputstvo za odobrenja CDM projekata.

Planiranje CDM projekta i pripremanje i j PDD-a

Dobivanje odobrenja d b j

Validacija je pregled projektnih aktivnosti u smislu CDM projekta na osnovu PDD-a. Validacija i registracija CDM projekta

Validaciju vrši Imenovano operativno tijelo (DOE). Učesnici u projektu biraju DOE. Nakon Validacije projekt je formalno registrovan.
Registraciju vrši Upravno tijelo CDM-a (EB).

Implementacija projekta p j p j

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

MAPA PUTA CDM PROJEKTA
Učesnici u CDM projektu sakupljaju i obrađuju sve relevantne podatke potrebne za računanje smanjenja GHG emisije, u saglasnosti sa monitoring planom iz PDD-a. Verifikacija je periodični pregled s ciljem određivanja praćenog iznosa smanjenja emisije GHG Certifikacija je pismena garancija da je postignuto smanjenje emisije kao što je verifikovano. Verifikaciju i certifikaciju vrši Imenovano operativno tijelo (DOE) (DOE). Izvršni odbor CDM-a (EB) izdaje CER. 2% CER-a je namijenjeno za pomoć zemljama u razvoju. j j j p j j X% CER-a je namijenjeno administrativne troškove CDM-a.
Raspodjela CER-a

Monitoring

Verifikacija/ / Certifikacija/ C tifik ij / / Izdavanje CER-a

Iznos X treba da bude određen prema smjernicamaEB. Preostali dio CER-a se dijeli među učesnicima u projektu. .

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

MAPA PUTA CDM PROJEKTA DO IMPLEMENTACIJE
Kanton Dorada PIN-a NE PIN DNA sekretarijat Mišljenje o zadovoljavanju kriterija DA PDD zahtjev za LoA DNA sekretarijat NE Izdavanje LoA DA Kanton DOE Validacija / registracija Implementacija

Kanton K t Dorada PDD a PDD-a

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

MAPA PUTA CDM PROJEKTA DO IMPLEMENTACIJE
Implementacija Kanton Monitoring Izvještaj o  monitoringu Verifikacija /  Certifikacija

DOE Zahtjev za  Zahtjev za izdavanje CER‐ova

Izvršno tijelo CDM‐ I š ij l CDM a

Izdavanje CER‐ova Id j CER

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

PRIHODI OD SMANJENJA EMISIJE CO2

Udio vrijednosti CER‐ova u ukupnim investicionim troškovima:
Hidro Vjetar Energijska efikasnost u zgradarstvu Biomasa CH4 N2O 5  5 ‐ 20% 5 ‐ 15% 10 ‐ 20% 15 ‐ 50% do 100% > 100%

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ZAVISNOST CIJENE SMANJENJA EMISIJE CO2 (CER/ERU) I ŽIVOTNOG VIJEKA PROJEKTA
EUA Tržišna cijena
80-85% EUA cijene Trenutna (maksimalna) razlika u cijenama EUA CER / ERU Rizik države Regulatorni rizik Min Krivulja cijene za smanjenje emisije CO2

Rizik dobavljača

Rizik projekta

Početak projekta

Pismo Registracija w/ odobrenja CDM-EB

Implementacija

vrijeme Izdavanje CER-ova

Projektni ciklus
Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ZAHTJEVI ZA CDM PROJEKAT U ZGRADARSTVU

• Minimalno potrebno smanjenje emisije 15 do 20 000 tona godišnje • Potrebno smanjiti toplotne gubitke za oko 15 % u zgradama koje se griju na    KJKP Toplane Sarajevo KJKP Toplane Sarajevo • Scenariji utopljavanja

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ZAHTJEVI ZA CDM PROJEKAT U ZGRADARSTVU

TC 1 2 3 4 5 6 7

kWh/m2 171 162 130 167 169 164 134 UKUPNO

kvadratura 44159 274129 52243 306789 345444 880162 232359 2.135.285

MWh 7551 44409 6792 51234 58380 144347 31136 343.848

TC 1 2 3 4 5 6 7

kWh/m2 171 162 130 167 169 100 134 UKUPNO

kvadratura 44159 274129 52243 306789 345444 880162 232359 2.135.285

MWh 7551 44409 6792 51234 58380 88016 31136 287.518 Smanjenj j j 16.38%

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

MOGUĆI PRIHOD OD CER‐OVA

Smanjenje emisije tCO2/a 16 300

Vrijednost Godišnji Prihod za 7 CER‐a prihod godina KM 20 KM 326 000 KM 2 282 000

Prihod za  10 godina KM 3 260 000 3 260 000

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

KORIŠTENJE FONDOVA ZA EE, PRIMJERI

• UN ECE projekat za 12 zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope “Finansiranje energijske efikasnosti u cilju smanjenja klimatskih promjena”  • IPA 2008 Energijska efikasnost u zgradarstvu finansiranje pilot projekata IPA 2008 – Energijska efikasnost u zgradarstvu, finansiranje pilot projekata

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU  KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

HVALA NA PAŽNJI! HVALA NA PAŽNJI!
CETEOR d.o.o. Sarajevo CETEOR d o o Sarajevo Put zivota b.b. 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: + 387 33 563 580 T l 387 33 563 580 Fax: + 387 33 205 725 info@ceteor.ba www.ceteor.ba

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->