P. 1
Culegere de Ghicitori

Culegere de Ghicitori

|Views: 3|Likes:
Published by Mihai Stanescu
O culegere de ghicitori
O culegere de ghicitori

More info:

Published by: Mihai Stanescu on May 27, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

GHICITORI

Am un bou:
Cu capul sparge,
Cu coada drege.
(acul)
Ce-i subţire,subţirel
i !rage aţa dup" el #
(acul)
Cine are o singur" urec$e
%ar nici cu aceea nu aude #
(acul)
&uciul luce'!e,
&uciul s!r"luce'!e,
&a gard mereu (mple!e'!e.
(acul)
&uciu, lucior,
)i pun coad" de *uior.
(acul)
+ic, mi!i!el
)ngr"de'!e *rumu'el.
(acul)
+i!i!elu-n!r-o urec$e
,ace nou" $aina -ec$e.
(acul)
.rec$i are, dar n-aude,
/ micuţ 'i !o! (mpunge.
(acul)
/s!e me'!er iscusi!,
%ar lucrea0" priponi!.
%ac" nu (l legi cu aţ",
1u se mi'c", n-are -iaţ".
(acul cu aţ")
2e!ale de *lori micuţe,
A'e0a!e-n cu!iuţe,
3" pu!em pic!a cu ele
Oameni, case, *loricele.
(acuarelele)
C4nd nu es!e sema*or
3!rada poţi !rece u'or
/l ma'inile opre'!e
%oar s" !reci...'i le porne'!e...
(agen!ul de circulaţie)
2isc de g$eaţ" plu!i!or,
)n m"rile polilor 5
(aisbergul)
Are-un ac micuţ 'i *in,
6boar" lin din *loare-n *loare,
Acul es!e cu -enin
Iar polenu-i pe picioare.
(albina)
%in *lori plicuri de dulceaţ"
3!r4nge de cu dimineaţ".
(albina)
H"rnicuţa gospodin"
3!r4nge 0a$"r din gr"din" 5
(albina)
Harnic", draga,
)ncon7ur" dumbra-a.
(albina)
Inspec!ea0" *loricele
i s!r4nge nec!ar din ele 5
(albina)
&a cap limb" cu miere,
&a coad" limb" cu -enin.
(albina)
%ou"0eci de *r umo'i,
2a!ru0eci de -oinici,
ai0eci de (nţelepţi,
Op!0eci de nebuni.
(anii -ieţii)
3un! surori, c$iar gemene,
%ar nu -or s" semene
)n!re ele nicidecum
3e s!ropesc cu al! par*um,
Hainele nu sun! la *el,
Au la dege! al! inel.
.na-'i pune $ain" -erde,
Al!a $aina-nce! 'i-o pierde8
.na - $ain" colora!"
Al!a - alb imacula!"
.na-i cald"8 al!a-i rece
1imeni nu le (n!rece
.na p"s"rile aduce
Al!a - p"s"rile alung"
.na ni se pare dulce
Al!a ni se pare lung".
(ano!impurile)
Am un pom. %e'i e mare,
1umai pa!ru ramuri are:
.na *lorile-n* lore'!e,
Al!a *ruc!ele rode'!e,
Al!a *run0a-ng"lbene'!e,
Al!a prinde s!rai de-argin! s" ţeas".
(anul cu cele 9 ano!impuri)
Oglinda cerului
)n ad"pos!ul p"m(n!ului.
(apa (n *4n!4n")
)n!r-un pomi'or
Arde-un *ocu'or 5
(ardeiul iu!e)
Animal cu capu-n 7os
i es!e *oar!e ţepos
%e -rei s"-l ridici de 7os.
(ariciul)
Are 0eci de ace groase
%ar nu ţese nici nu coase.
(ariciul)
Cui (i place s" se-mbrace
)n co7oc cu mii de ace #
(ariciul)
%in gr"dina lui +i$ai,
%e sub !u*e de ur0ici
A ie'i! un g$em de scai
Ca s" cau!e *urnici.
Ce s" *ie oare, g$ici #
(ariciul)
2leac" mo'u-nce! la -ie
Cu scai mulţi pe p"l"rie 5
(ariciul)
3un! ro!und" sau p"!ra!"
Ascu! creionul (nda!".
(ascuţi!oarea)
Ce di$anie ciuda!",
Cu g4! lung 'i gur" mare,
A-ng$iţi!, a'a, deoda!",
To! ce-i pulbere-n co-oare #
(aspira!orul)
Camer" pe groase roa!e
%uce c"l"!ori (n spa!e 5
)n ora' 'i (n a*ar"
C$iar 'i (n (n!reaga ţar" 5
(au!obu0ul)
1ici pe ap",nici pe 'ine
)l g$ice'!e ori'icine
/l !e-nalţ" sus spre soare
i !e duce-n dep"r!are
Ca g4ndul,ca -4n!ul
Ocolind p"m4n!ul.
(a-ionul)
.n -ul!ur -oinic, de *ier,
2oar!" oameni pe sub cer 5
(a-ionul)
Ce-nc"pere are cad",
Ap" rece, ap" cald",
)n care, c4nd ai in!ra!,
Ie'i mai alb 'i mai cura! #
(baia)
1u e pe'!e, nici -apor
.ria'ul m"rilor 5
(balena)
C4nd e plin 0boar",
C4nd e gol coboar" 5
(balonul)
,e!ele 'i *emeile n-au
i nici nu doresc s" aib"8
:"rbaţii o ţin ca o podoab",
Iar c4nd o au
)ncearc" s" se cureţe de ea.
(barba)
Am o raţ"
,"r" -iaţ",
Trece apa c4! de mare,
:a !e duce 'i-n spinare.
(barca)
Care g4sc" n-are -iaţ"
i pe ap" se r"s*aţ" #
(barca sau lun!rea)
1oi o *acem din $4r!ie
2lu!e'!e pe apa argin!ie,
2escarii o *ac din lemn, p4n0e 'i s*ori,
2lec4nd cu ea s" pescuiasc"-n 0ori.
(barca cu p4n0e)
3"-mi g$iciţi o g$ici!oare:
)nal!", cu lungi picioare,
2ene negre pe-aripi are,
2es!e broa'!e e mai mare 5
(bar0a)
)n p"dure *usei,
Al !reilea picior a7unsei.
(bas!onul)
2e b"!r4ni (i spri7inesc,
2e c"l"!ori (n!o-"r"'esc,
2e cei r"i (i pedepsesc.
(bas!onul)
2e mas" sau (n !a-an,
3eara -e0i un g$em b"lan 5
(becul)
i acas" 'i (n clas",
/ o par" luminoas".
(becul elec!ric)
Are coarne-nc4rliga!e
i cu-alţi semeni se ba!e 5
(berbecul)
Trece badea m4nios
Cu co7ocu-n!ors pe dos.
(berbecul)
G$iciţi care lig$ioan"
+es!ec", a'a-n ne'!ire,
To! be!onul ce se !oarn"
)n pereţii din cl"dire #
(be!oniera)
G"inu'" pes!riţa!"
Cu coada mereu ploua!" 5
(bibilica)
%ou" roa!e-n lanţ lega!e
%uc iu!e un om (n spa!e 5
(bicicle!a)
3!" cu spa!ele la rege
%ar regele nu se sup"r".
(:ir7arul)
/ desc$is" ori'icui,
/s!e ;Casa %omnului; 5
(biserica)
<ac" neagr", coarne la!e,
)ndrep!a!e mul! (n spa!e,
<ara umbl" s" se scalde
)n mla'!ini cu ape calde 5
(bi-oliţa)
C4nd e -iu, el !rage carul
Iar !"ia!, din!r-a lui piele
,ace !alp" !"b"carul
i ci0marul !"lpi, pingele.
(boul)
C4nd suge,
C4nd ar",
C4nd *ace din el ciubo!e.
(boul)
24n"-i mic,
="ri cuprinde8
%ac" cre'!e,
2"m4n!ul risipe'!e8
%ac" moare,
)n 7oc sare.
(boul)
Iarna-n *rig, -ara la soare,
1esc$imba! e la culoare 5
(bradul)
3us pe coama munţilor,
+unţilor, c"runţilor,
3!" -oinicul cel ţepos
<e'nic -erde 'i *rumos.
(bradul)
3us pe culmi (nal!e cre'!e,
&umea-n case (l po*!e'!e,
)i d" daruri s" le ţin"
i po!ire de lumin" 5
(bradul)
Holba!", cu gura mare,
Ca 'i o l"cus!" sare.
(broasca)
2oar!"-n spa!e o ce!a!e
i din ea doar capu-l scoa!e 5
(broasca ţes!oas")
Cu arome (mbie!oare
24inea rumen" apare
%in cup!orul dogori!
Cine o scoa!e mulţumi! #
(bru!arul)
ap!e punc!e poar!"-n spa!e
i-a7u!" pomii c4! poa!e.
(buburu0a)
Ciorbe, supe, s"rm"luţe
3osuri calde, c$i*!eluţe
2reg"!e'!e iscusi!
C" e me'!er la g"!i!.
(buc"!arul)
/ o bab" sup"ra!"
ade-n scorbur" usca!",
Are oc$ii de mo!an
i seam"n" c-un -ul!an 5
(bu*niţa)
Am (n cur!e un s!e7ar
Cu -4r* ro'u ca de 7ar 5
(bu7orul)
.rsuleţ cu alb -"rga!
R"u cu -ulpea e cer!a! 5
(bursucul)
Re!e-ei ro!und
3!r4nge p"ru-n *und.
(c"ciula)
Am dou" -aci ro'ii:
C4nd le duc la ap",
3e ui!" acas"8
C4nd le duc acas",
3e ui!" la ap".
(c"lc4iele)
Am !rup, dar n-am corp8
Am g4!, dar n-am cap8
Am m4neci, dar n-am m4ini.
(c"ma'a)
Od"iţ" me'!eri!",
2en!r-un singur om croi!",
O in!rare, !rei ie'iri,
3pune-o *"r" s" !e miri 5
(c"ma'a)
Corabie plu!i!oare
2e nisipuri, c"l"!oare 5
(c"mila)
)n!r-o cu'c" mulţi c"ţei,
Toţi sun! albi 'i ro!o*ei -
+ama-i pune la mu7dei 5
(c"p"ţ4na de us!uroi)
3prin!en" 'i delica!"
3e adap"-n*iora!" 5
(c"prioara)
Care g40" s!ric"!oare
Apare (n luna mai
i *ace pagub" mare,
%e ţip" copacii: ><ai? 5
(c"r"bu'ul)
%in p"m4n! m" nasc,
)n ap" mor,
)n aer m" -e'!e7esc,
i la *oc m" (n!"resc.
(c"r"mida)
Cu!ii ro'ii din p"m4n!,
&e-a'e0"m (n 0id la r4nd 5
(c"r"mi0ile)
Cu ce plimb"m mai u'or,
Copiii pe placul lor #
(c"ruciorul sau !r"surica)
Am un dorobanţ
i e pus (n lanţ.
(c4inele)
C4nd e *rig,
3!" co-rig,
Iar c4nd -ede un mo!an
3are ca un n"0dr"-an 5
(c4inele)
/ l4nos 'i s!" la s!4n"
i pe oi el le adun".
(c4inele)
Roade oase,
3!" (n cu'c",
2e du'manii s"i (i mu'c".
(c4inele)
.n prie!en credincios,
,"r" *ric", b"!"ios,
Hoţul *ric" de el are
C4nd (i iese (n c"rare.
2oţi s" spui cum se nume'!e
Cel ce cur!ea ţi-o p"0e'!e #
(c4inele)
Animalele din cas"
.mbl" pe sub mas"
C4nd se (n!4lnesc
R"u se ciond"nesc.
(c4inele 'i pisica)
%e 0iua !a !u (l prime'!i.
Oare ce o *i el #
(cadoul)
1u sun! car!e, dar am *oi
2reg"!i!e pen!ru -oi
Cu linii sau p"!r"ţele
3" pu!eţi scrie pe ele.
(caie!ul)
3eam"n" c-o 0"r0"rea
%a-i mai mare dec4! ea 5
(caisa)
A-em (n camera noas!r",
A'e0a! cam sub *ereas!r",
O armonic" de *ier,
Cu numele... c@@@r 5
(calori*erul)
Are coam" 'i nu-i leu,
)l conduc unde -reau eu.
2e spa!e (i sun! samar
i-l (n$am 'i la docar.
(calul)
/s!e un prie!en bun,
/l m" duce unde-i spun
Cu c"p"s!ru 'i cu 'a
Iarna-mi plimb" sania.
(calul)
+4ndru, (nal! 'i *rumos,
&a oc$i es!e luminos8
.rec$i are, coarne n-are
i !e poar!" (n spinare.
(calul)
O c"ruţ" mare, grea,
1e!ras" de boi 'i cai,
Car" !o! ce pui (n ea 5
(camionul)
Am o *e!iţ"
3"ru!a!" de !oţi pe guriţ".
(cana)
Cine poa!e s"-l a7ung"
2e aces! alerg"!or,
Care-'i poar!" puii-n pung" #
)l g$iciţi *oar!e u'or 5
(cangurul)
1-are min!e
%ar !e prinde.
(capcana)
Are barb", nu-i b"rba!.
/ ga!a de cocoţa! 5
(capra)
:arb" are,
2op" nu-i
Coarne are
<ac" nu-i.
(capra)
/l e sus, are 'i oc$i
1as 'i gur" de-l deoc$i.
(capul)
Are *oi 'i nu e pom,
)ţi -orbe'!e ca un om
i cu c4! o (ndr"ge'!i
To! mai mul! o *olose'!i.
(car!ea)
Are *oi 'i nu e pom,
)ţi -orbe'!e 'i nu-i om,
%" eAemple, s*a!uri mul!e
Celor ce -or s" le-ascul!e 5
(car!ea)
Are *oi 'i scoarţ"
%ar nu e copac,
Cine-o (nţelege
+in!e are-n cap.
(car!ea)
/ o gr"din" m4ndr", sem"na!"
Cu poe0ii, cu glume 'i po-e'!i,
%ar nu se las" lesne -i0i!a!"
%ec4! c4nd '!ii, copile, s" ci!e'!i.
(car!ea)
%easupra iarba se-ncurc"
i sub ea ou" de curc" 5
(car!o*ii)
3ub p"dure gr"m"di!"
ade lumea (n-eli!"
6iua de soare *ugi!",
1oap!ea de lun" pi!i!".
(casa)
C$iar de-'i !rece -ara !oa!"
3ub al s"u co7oc ţepos,
Toamna c4nd l-arunc" 7os,
+inuna! e de bron0a!".
(cas!ana)
Am c"m"'i nenum"ra!e,
2l4ngi de le de0braci pe !oa!e 5
(ceapa)
Am o doamn" (n c"mar",
Cu cosiţele a*ar".
(ceapa)
Am o gras" 7up4neas",
)mbr"ca!"-n roc$ii de m"!as".
%e-ncep a o de0br"ca,
Toţi (ncep a l"crima.
(ceapa)
:oţ ca m"rul,
2"!uri ca pl"cin!a.
(ceapa)
Cu picioarele (n -4n!
i cu barba (n p"m4n!.
(ceapa)
,e!i'oar"
Cu roc$iţ" ro'ioar",
C4nd prind a !e de0br"ca
1-am de ce m" bucura
C" (ncep a l"crima.
(ceapa)
2arc" e un m"r *rumos,
%ar p"ca! c"-i mus!"cios 5
(ceapa)
3us ple!e,
Bos mus!eţe,
&a mi7loc c"ma'e creţe.
(ceapa)
Am aici o 7uc"rie,
Care c4! e -remea '!ie,
%ar nu *ace nici un pas
%ac" n-o (n-4r! de nas.
(ceasornicul)
Cine ba!e
i nu e b"!u! #
(ceasornicul)
Gur" n-are,
1ici picioare,
C4!eoda!" amuţe'!e,
%ar c4nd merge 'i -orbe'!e
)l asculţi ca la porunc":
3ari din pa! 'i mergi la munc".
(ceasornicul)
1-are m4ini 'i !o!u'i ba!e,
:a!e-n!runa, 0i 'i noap!e,
3!" oriunde (l -ei pune
i oric4nd !impul ţi-l spune5
(ceasul)
Tic"ie la capul !"u
i !e !re0e'!e mereu
(ceasul)
6i 'i noap!e,
3!au de pa0"8
1-am picioare
i !o! umblu8
1-am nici m4n"
i !o! ba!.
(ceasul)
3cur!", groas", un-!e duci #
Ars (n *und, ce-ai s" m"-n!rebi #
.nde eu m" duc,
To! ţie-ţi aduc.
(ceaunul 'i co*a)
)n aer ramurile-'i are
Aces! !ro*eu de -4n"!oare.
(cerbul)
+4ndru 'i (ncorona!,
2rin poieni es!e-mp"ra! 5
(cerbul)
)nc4rliga! 'i-n!or!oc$ea!
i de urec$i e ag"ţa!.
(cercelul)
.mbreluţ" alb"s!rea,
)ncape lumea sub ea.
(cerul)
Care cer n-are s!ele #
(cerul gurii)
)n m"nu'" sau ciorap
C4!e dege!e (ncap #
(cinci)
.nde-s po0e mi'c"!oare
2e o p4n0" *oar!e mare #
(la cinema!ogra*)
<ine >doc!oru?-n p"dure
Cu *es ro' 'i cu secure 5
(cioc"ni!oarea)
C"!re soare se a-4n!"
%imineaţa-n 0ori 'i c4n!".
(cioc4rlia)
:unicuţul de la ţar"
Are un prie!en bun
:a!e cu el mul!e cuie,
,ace gardul de la drum.
(ciocanul)
)n gr"dina lui 2andele
/ un pom plin cu m"rgele,
&a culoare-s ro'ii !oa!e
Cu codiţe-mperec$ea!e.
(cire'ele)
,run0e n-are,
1u-i nici *loare.
)n p"duri 'i pe ogor,
2rin gr"dini 'i-n deal la -ie
3!" mereu (n!r-un picior.
(ciuperca)
%up" ploaie, la plimbare,
Cu umbrele mici... de soare 5
(ciupercile)
%e picioare-l s!r4ng cu m4na
i el (ncle'!ea0" gura.
(cle'!ele)
2"$"rel de oţel
3!" la g4!ul unui miel:
C4nd ele-ii -in de-acas"
)nda!" (i c$eam"-n clas" 5
(clopoţelul)
Are mama o ulcea
Cu ce'cuţe l4ng" ea8
Ce'!ile sun! !oa!e -ii,
%r"g"la'e, aurii 5
(clo'ca cu pui)
&uce'!e, sclipe'!e,
2e c4mpii gone'!e,
Re!ea0" !o! ce-n*lore'!e.
(coasa)
3l"b"noaga *4nu-l *r4nge,
Iar colţa!a-n urm"-l s!r4nge 5
(coasa 'i grebla)
C4! e -ara C cucurigu 5
Cucurigu - c4nd d" *rigu 5
Cine-i *ra!e dumnealui #
Cum (l c$eam" #
2oţi s"-mi spui #
(coco'ul)
Ca-aler (mpin!ena!,
3us, pe gard, s!" cocoţa!
i !o! s!rig" prin -ecini
C" e 'e* pes!e g"ini 5
(coco'ul)
&a cap piep!ene
i la coad" secere
&a gruma0 co' cu gr"unţe.
(coco'ul)
&a !rup pepene,
&a cap piep!ene,
&a coad" secere,
&a picioare r"'c$i!oare,
)mpunge cu clonţu-n soare.
(coco'ul)
2"s"ric" elegan!",
Cu piep!ar ca!i*ela!,
Coada-'i mi'c" 0iua !oa!"
:"!4nd !ac!ul regula! 5
(codoba!ura)
.mbl" pe la noi prin lan
.n camion cam n"0dr"-an8
Gr4nele le secer",
3picele le !reier" 5
(combina)
+ie0ul e *loare spumoas",
Iar (n 7ur *run0e de -ar0" 5
(conopida)
O c"suţ" ascuţi!"
3!" pe beţe spri7ini!" 5
(cor!ul)
Cine 0i 'i noap!e !u!un *umea0"
i nu se mai sa!ur" #
(co'ul)
Ciu!ur-mu!ur cel b"!r4n
ade sus 'i bea !u!un.
(co'ul)
3us pe cas" a'e0a!
i *umea0" ne-nce!a!.
(co'ul)
6boar" 3!anca prin li-ad"
Cu o dal!"-n loc de coad" 5
(coţo*ana sau ţarca)
Ro', albas!ru sau -"rga!,
3!" (n!ins pe l4ng" pa! 5
(co-orul)
+ama sau bunica-l *ace,
)l *r"m4n!" 'i (l coace.
Cu s!a*ide, nuci sau mac.
Aţi g$ici! 5 /...
(co0onacul)
:uc"ţic" de c"rbune,
Cu -e'm4n! de lemn,
2e $4r!ie las" urme
3criind orice semn.
(creionul)
%rep!, (nal! 'i subţirel
Cu -e'm4n! de lemn pe el,
Are -4r*ul de c"rbune
2e $4r!ie mul!e spune.
(creionul)
Cine urme albe las"
2e !abla neagr" din clas" #
(cre!a)
3!a!e albe ca de nea
3e -"d (n gr"dina mea 5
(crinii albi)
O 'op4rl" de cinci coţi,
Hai, g$ice'!e-o dac" poţi.
(crocodilul)
Cine le *ace pe !oa!e cu m"sur" #
(Croi!orul)
Cine-'i c4n!" numele
2rin !oa!e p"durile #
(cucul)
Cine umbl" mul! prin lume
i !o! se s!rig" pe nume #
(cucul)
3ingura!ic 'i $ai-$ui,
)'i c4n!" numele lui 5
(cucul)
Ce $olba!" 'i s*ioas"
Toa!" 0iua 'ade-n cas" #
(cucu-eaua)
3!" (n cas" 'i (n clas",
2oar!" $aine 'i nu-i pas" 5
(cuierul)
Hoţul in!r"-n cas",
i capul a*ar"-'i las".
(cuiul)
Cine ţine bine-n gur"
Ta-a plin" de *rip!ur" #
(cup!orul)
ade mo'ul sub uluc
i *umea0" din ciubuc8
Apoi, dup" ce-a *uma!,
)l $r"nesc cu alua!.
(cup!orul)
Am o pas"re ro!a!"
3!" cu coada (n-olbura!"
i !e-alearg" (n cur!ea !oa!".
(curcanul)
Cine-i m4ndru 'i-n*oia!
i cu moţ de nas lega! #
(curcanul)
Am un br4u -"rga!
%e cer sp4n0ura!.
(curcubeul)
1"*ram" -"rga!"
2es!e mare-arunca!".
(curcubeul)
3us pe cer s-a ar"!a!
.n co-or (nco-oia! 5
(curcubeul)
Am o *run0" care !e omoar".
(cuţi!ul)
%e'i-i mic 'i subţirel,
Toţi se !em 'i *ug de el 5
(cuţi!ul)
Cinci pi!ici
Cinci -oinici...
C4! (i -e0i de mi!i!ei,
,aci cu ei
To! ce -rei.
3crii,
Boci mingea,
)mple!e'!i,
2ala!e cons!ruie'!i.
(dege!ele)
2es!e !o! g"se'!i (n lume
Cinci *raţi cu acela'i nume.
(dege!ele)
+o'neguţ cu pielea goal"
=ine -inul de n"-al".
(dopul)
Car!ea ce-o p"s!re0i ca nou"
C4!e scoarţe are #
(dou")
Cine se-ngra'" lega! #
(do-leacul)
1oi a-em un bu!oia'
Alb, -oinic, parc"-i de ca'8
Cercuri n-are 'i nici doage,
/s!e bun c4nd mama-l coace 5
(do-leacul)
3-a *"cu! de c4nd e lumea
i -a *i c4! -a *i lumea.
(drumul)
+ure albe sus (n pom,
Hai, copii, s" le lu"m 5
i ce nume s" le d"m #
(dudele)
C"m"ruţ" de lemn !are
=ine $ainele-n p"s!rare 5
(dulapul sau 'i*onierul)
Cine !e-ng4n"
i nu !e superi #
(ecoul)
)ţi -orbe'!e
i !urce'!e,
i-orice limb" nimere'!e.
(ecoul)
+urgul rage
)n p4rloage,
&elea-ng4n"
)n gr"din".
(ecoul)
1u-l (n!rebi
i (ţi r"spunde
Cauţi (n 7ur
i nu '!ii unde.
(ecoul)
%imineaţa (ţi 04mbe'!e
C4nd la gr"diniţ" -ii
2en!ru 'coal" preg"!e'!e
Grupa-n!reag" de copii...
(educa!oarea)
.ria' cu nasul mare
2oar!" oameni pe spinare 5
(ele*an!ul)
O ma'in" 0bur"!oare
Cu elicea pe spinare 5
(elicop!erul)
.ria'ul r4m"!or
Cu pu!ernica lui g$ear"
3ap" gropi, *oar!e u'or,
i p"m4n!u-l scoa!e-a*ar" 5
(eAca-a!orul)
Iese mo'ul din colib"
Cu nasul plin de m"m"lig".
(*"c"leţul)
Cocos!4rcul din c4mpie
3coa!e ap" dar n-o bea
:ucuros ţi-o las" ţie
i oricui ar -rea s-o bea 5
(*4n!4na cu cump"n")
&ungul urc" 'i coboar"
)n scr4nciob i-o *e!i'can" 5
(*4n!4na cu cump"n")
Cine-i mun!eanul *"los
Care-arunc" 7ir pe 7os #
(*agul)
Cine s!" pe ţ"rm la mare
i pri-irea nu-'i aba!e,
C"l"u0" de -apoare
i pe ceaţ" 'i (n noap!e #
(*arul)
Alb" p"s"ruic",
2e arac se urc"8
1-are aripioare,
1-are nici picioare.
(*asolea)
ade baba pe arac
i-'i ţine boabele-n sac,
i-i a!4!a de b"!r4n",
C"-i cad dinţii (n ţ"r4n".
(*asolea)
Ca-aler de la parad"
Are coada c4! o spad" 5
(*a0anul)
1ici a*ar",
1ici (n cer,
1ici pe p"m4n!.
(*ereas!ra)
Are dinţi mulţi 'i mi!i!ei
i nu su*er" nicioda!" de ei.
(*ier"s!r"ul)
1u-i pisic", nici c"ţel
Are dinţii de oţel 5
(*ier"s!r"ul)
:uc$e! !are de -ergele
=ine be!on (n!re ele 5
(*ierul be!on)
Ce !r"ie'!e dup" moar!e
i-al!ul -rea ca s-o !o! poar!e #
(*loarea)
Care *loare
2arc"-i soare #
(*loarea soarelui)
O mie de *r"ţiori,
O mie de dinţi'ori
3!au (n*ipţi c4!e 'i-o mie
)n!r-un *und de *ar*urie.
(*loarea soarelui)
3!au pe bal!" ou" spar!e,
)n!re *run0e mari 'i la!e 5
(*lorile de nu*"r)
)n p"dure na'!e,
)n p"dure cre'!e,
<ine-acas" 'i $ore'!e.
(*luierul)
Colora! e ca o *loare,
Trupul *in 'i mic (l are,
6boar" -ara pe c4mpie,
3puneţi ce-ar pu!ea s" *ie.
(*lu!urele)
2arc"-i *loare 0bur"!oare
i are 'ase picioare 5
(*lu!urele)
&a mas" *"r de mine nu s!ai,
To!u'i nu -rei s" m" ai8
C4nd m" ai, c$iar !e gr"be'!i
%e mine s" !e lipse'!i.
(*oamea)
Ce separ" unindu-se #
(*oar*eca)
Cuţi!a'e cu inele
Taie pielea (n curele 5
(*oar*eca)
Toa!" es!e numai gur"
2"rul de pe *run!e-ţi *ur".
(*oar*eca)
O p"pu'" gogona!"
3!" pe g$eaţ" (n*"'a!" 5
(*oca)
Am un bour ro'u:
.nde pa'!e
+ul!" -reme
3e cunoa'!e.
(*ocul)
C4! de mic,
%ar noap!ea !o! se -ede.
(*ocul)
Galben, ro'u la culoare,
&icurici las" s" 0boare 5
(*ocul)
.nde doarme boul ro'u,
1u mai cre'!e iarb" -erde.
(*ocul)
<4n!u-l s!inge
<4n!ul (l (ncinge.
(*ocul)
2opa-n cas",
2le!ele-i pe cas".
(*ocul 'i *umul)
Ta!"l (nc" nu s-a n"scu!,
i copilul i-alearg" prin sa!.
(*ocul 'i *umul)
Are ciocu-ncruci'a!,
%es*ace conul de brad 5
(*or*ecuţa)
Iepuril" (nc"lţa!
3!" la margine de sa!.
(*ricosul)
Tor!ul, un!ul, *rip!urica
&e-a -4r4! (n el m"mica,
2are un dulap -opsi!,
)n"un!ru-i ger cumpli!.
(*rigiderul)
)nain!ea cui
Trebuie s"-'i scoa!" *iecare p"l"ria #
(,ri0erul)
Tunde cu (ndem4nare
i (ţi *ace 'i c"rare
O *ri0ur" s"-ţi s!ea bine
1u-l (n!rece ori'icine.
(*ri0erul)
Ce cade-n ap"
i nu *ace s!ropi #
(*run0a)
3"gea!a (mp"ra!ului
3parge casa dracului.
(*ulgerul)
.n balaur ro', de par",
A ie'i! din nori a*ar" 5
(*ulgerul)
2arc-ar *i ni'!e pe!ale,
Ori s!eluţe ce dansea0"
1orii le presar" iarna
i pe gene ţi le-a'a0".
(*ulgii de nea)
Ce !rece prin pod
i nu $odoroge'!e #
(*umul)
)n *oc s-a n"scu!,
%e *oc a *ugi!,
%e *oc desp"rţi!,
Iu!e a muri!.
(*umul)
1u e abur, nu e nor,
%ar la *el e de u'or 5
(*umul)
Ori (i iarn", ori (i -ar",
3uie-n pod *"r" de scar".
(*umul)
3e suie mo'ul (n pod
,"r" scar",
,"r" m4ini
i *"r" picioare.
(*umul)
Am o capr" cu !rei coarne
Claia -rea s" o r"s!oarne,
Al!e ori ia paie-n gur"
i le-arunc"-n car sau 'ur" 5
(*urca)
+ic", dar -oinic",
)n spa!e ridic"
3acul cu po-ar",
3"-l duc" la moar".
(*urnica)
Trei m"rgele, doar, pe-o aţ"
3e mi'c" plin" de -iaţ" 5
(*urnica)
arpe lung de cauciuc
<ars" apa unde-l duc 5
(*ur!unul)
<ine *uga pe c"rare
Culeg4nd la pie!ri'oare.
(g"ina)
&ega!" de nas cu s*oar",
/a-n ad4nc goal" coboar",
Iar c4nd iese la lumin",
A!unci e cu ap" plin" 5
(g"lea!a *4n!4nii)
Ce *uge mai repede dec4! !oa!e #
(g4ndul)
Ce-i ne-"0u!,
%e alţii ne'!iu!,
C4nd (i dai drumul,
)ncon7oar" p"m(n!ul #
(g4ndul)
Ce !rece prin pere!e,
i nu-l sparge #
(g4ndul)
Cine 0boar" *"r" umbr"
i se-n!oarce *"r" 0gomo! #
(g4ndul)
Bup4neasa durdulie
Cu roc$iţa cenu'ie
&ucra!" din pene lucii,
Cau!" pe lac papucii.
(g4sca)
A!unci c4nd sun! (n ograd"
Ga, ga, ga se iau la s*ad"
Iar c4nd sun! pe l4ng" lac
:aie (n!runa *ac.
(g4'!ele)
O leliţ" cer!"reaţ"
+ul!e c4n!ece (n-aţ".
/a -orbe'!e limbi -reo nou"
i-umbl" -e'nic dup" ou" 5
(gaiţa)
)n p"dure n"scui,
)n p"dure crescui,
Acas" c4nd m-au adus
3lu7i!or casei m-au pus.
(gardul)
&umina prin ce !rece
i nu se opre'!e #
(geamul)
1u-i -ulcan, s" ţineţi min!e,
%ar a0-4rle ap" *ierbin!e 5
(g$ei0erul)
)l ţii de coad",
%ar el !o! *uge de-a dura.
(g$emul)
Clopoţel mi!i!el
Cine sun" lin din el #
1imeni 5 1imeni 5
1umai -4n!ul,
Cl"!in4ndu-l, leg"n4ndu-l,
%" de -es!e-n !oa!" ţara
C" sose'!e prim"-ara.
(g$iocelul)
Clopoţel
+i!i!el,
3coa!e capul din 0"pad",
2rim"-ara s" o -ad".
(g$iocelul)
<oinicel cu $ain" alb"
Iese primul din 0"pad".
(g$iocelul)
Animal cu !rup !"rca!
i cu g4! nem"sura! 5
(gira*a)
Are g4!ul *oar!e-nal!
i picioarele cam lungi
%ac" -rei s"-i dai o *loare
/ cam greu la ea s-a7ungi.
(gira*a)
Care minge colora!"
Toa!" lumea ne-o ara!" #
(globul p"m4n!esc)
2rin!re mulţi s!e7ari e unul
Gros 'i mul!isecular,
)l iubim precum s!r"bunii
i-l numim cu drag...
(gorunul)
Ce-i m4ndru la sa!
i bun la m4nca! #
(gr4ul)
%up" deal, din!r-un !e0aur
Au ţ4'ni! s"geţi de aur.
(gr4ul)
1u-i canar 'i nici sca!iu,
Cu -e'm4n!ul auriu 5
(grangurul)
Arici mare 'i 0b4rli!,
2e ogoare !"-"li! 5
(grapa)
Cenu'iu, cu alb s!ropi!
Ar!is! *oar!e iscusi! 5
(graurul)
%e'i-i slab", nu se-ndoaie
i cu dinţii s!r4nge paie 5
(grebla)
Cine c4n!" !oa!" -ara
2rin *4neţe cu g$i!ara #
(greierele)
6i 'i noap!e prin *4neţi,
Au0i mii de c4n!"reţi.
(greierii)
3!rugure nu-s,
nici pia!r" nu-s,
)ns" cad din nori, de sus8
,lorile eu nimicesc
&a c"ldur" m" !opesc.
(grindina)
%e-ai gre'i!, ia seama bine,
,olose'!e-m" pe mine 5
,oaia alb" -a r"m4ne
Ai gri7" s" scrii mai bine.
(guma de '!ers sau radiera)
1u e 'oarec nici orbe!e,
Roade pe!e pe caie!e.
Ar *i bine 'i *rumos
3" nu-i d"m nimic de ros.
(guma de '!ers sau radiera)
Am o r4'nicioar"
Toa!" 0iua r4'ne'!e
i noap!ea se odi$ne'!e.
(gura)
.nul numai cu-4n!ea0",
%oi se ui!" 'i -eg$ea0",
Iar alţi doi, care-au r"mas,
3!au 'i-ascul!" *"r" glas.
(gura, oc$ii 'i urec$ile)
2epena'ul cu gurgui
/-mbr"ca! cu pu* de pui 5
(gu!uia)
.n pi!ic, cumpli! du'man,
6i 'i noap!e iese-n lan,
Roade spice, boabe *ur"
)n punguţele din gur" 5
($4rciogul)
Cu m4na (l ţin
i-i dau cu piciorul,
/l mu'c" din plin
Cu gura ogorul 5
($4rleţul)
/s!e groas" sau subţire
%e o (mbraci ea cald (ţi ţine.
($aina)
.nde-s munţi *"r"-n"lţimi
i ape *"r-ad4ncimi #
(pe $ar!")
Clo'ca-n -ad s-a pi!ula!,
Risipindu-'i puii-n sa!,
)ns" noap!ea, gri7ulie,
)i $r"ne'!e pe-o *r4ng$ie.
($idrocen!rala)
.n balaur
3ol0i de aur,
3!" (n mun!e priponi!,
Ap" b4nd necon!eni!8
i pe n"ri cum su*l" para,
&uminea0" !oa!" ţara.
($idrocen!rala)
2arc"-i c4ine uricios,
.mbl" mul! cu capu-n 7os,
Cu cada-re se $r"ne'!e,
Ori'iunde le g"se'!e 5
($iena)
/le*an! scur! (n picioare
In!r"-n ap" la r"coare 5
($ipopo!amul)
%e aici 'i p4nD la mun!e
1umai p"!uri a'!ernu!e.
($oldele)
2are c"-i un p"!run7el,
,iindc"-i alb, la *el ca el8
C4nd (l gu'!i, !e s!r4mbi, !u'e'!i
i (nda!"-l 'i g$ice'!i 5
($reanul)
A -eni! baba din munţi
2es!e r4uri *"c4nd punţi
i a prins spun4nd po-e'!i
,lori de g$eaţ" la *ere'!i.
(iarna)
Cine -ine cu s!eluţe
Albe-n *run!e
%inspre mun!e #
(iarna)
Am un pui'or de drac
Cu doi dinţi de grebl"-n cap.
(iedul)
&a deal repede 'i *"r" ocol,
Iar la -ale ros!ogol.
(iepurele)
&ungi urec$i, picioare lungi,
%oar cu pu'ca (l a7ungi 5
(iepurele)
.rec$ea! cu $aine sure
3!" pe c4mp 'i (n p"dure.
(iepurele)
:a!e *"r" (nce!are,
)ncep4nd de la n"scare8
Iar c4nd ceasul a sosi!,
A!unci 'i ea s-a opri!.
(inima)
=e-i,conduc!e ins!alea0"
)n pere!e le *iAea0"
Iar (n urm" el ne las"
Apa 'i c"ldura-n cas".
(ins!ala!orul)
3en!imen!ul cel mai s*4n!
%in cer 'i de pe p"m4n!.
(iubirea)
&a s!a!
1u-i (nal!,
%ar la nas
1-o s"-i a7ungi
1ici cu sc"ri
%in cele lungi.
((ng4m*a!ul)
/a ne e a doua mam"
i ne (n-aţ" doar la 'coal".
((n-"ţ"!oarea)
%urere rece
2rin inim" !rece.
(7ung$iul)
R"murea cu clopoţei,
Hai, g$iciţi numele ei 5
(l"cr"mioara)
Iedul cu 'ase picioare
<rea ca lanul s" doboare 5
(l"cus!a)
1u e ţap, dar coarne are
i prin lanuri iu!e sare 5
(l"cus!a)
Cercelu' cu !oar!" mare
Te opre'!e la in!rare 5
(lac"!ul)
Cercelu' cu !oar!",
1ime nu m" poar!",
%a m" !o! acaţ"
&a u'a din *aţ".
(lac"!ul)
%e pa0" la poar!"
Cercelu' cu !oar!"
Ag"ţa! s!ing$er
%e urec$i de... *ier.
(lac"!ul)
1u la!r", nu mu'c"
i nici nu (mpu'c".
)n cas"
2e nimeni nu las" 5
(lac"!ul)
Ce ap" es!e (n lume
,"r" nisip #
(lacrima)
Cupe albe s4ngerii,
3!au pe lu7ere (n*ip!e,
2arc-ar *i ni'!e *"clii 5
Hei, g$ice'!e-le, de '!ii 5
(lalelele)
Cine 0iua dormi!ea0"
i noap!ea ne luminea0" #
(lampa)
64n" alb" ca o -ra7"
&in pe ap" ea plu!e'!e,
)n!re !res!ii s!" de s!ra7"
i (n ap" ea pri-e'!e
Cine e # Cine-o g$ice'!e #
(leb"da)
Ce e mare 'i mai mare
i de nimeni !eam" n-are #
(legea)
1u e cal, dar are coam"
i-i pu!ernic *"r" seam",
)l g$ice'!i u'or, c4nd -rei,
C" e scris pe banii mei 5
(leul)
/ un mic aeroplan
Cu aripi de celo*an 5
(libelula)
3"-mi g$iciţi (n graba mare,
.nde sun! c"rţi de -4n0are #
(la libr"rie)
+ici pi!ici cu *elinare
.mbl" noap!ea pe c"rare 5
(licuricii)
3c4n!eioar"
Alb"s!rioar",
6boar" pe-n!uneric, 0boar"8
&uminea0" ici-colea.
Ce-i: *elin"ra' sau s!ea #
&ic"re'!e... lic"re'!e...
1umele cine-i g$ice'!e #
(licuriciul)
2are-a *i un 'oricel
)ns" are aripioare
6boar" noap!ea-n c$ip 'i *el
2ur!4nd numele de *loare.
(liliacul)
2rim"-ara c4nd s-ara!",
2rin gr"dini apar deoda!"
Ciorc$ini albi 'i alb"s!rii
%in s!eluţe, mii 'i mii 5
(liliacul)
oricel cu aripioare
2oar!" numele de *loare.
(liliacul)
6bur"!oare
Cu pa!ru picioare.
(liliacul)
+elcul *"r" de g"oace
+ul!" pagub" ne *ace 5
(limaAul)
Ce 'ede (n ap"
i !o! se adap",
Omul (mb"!r4ne'!e,
/a nu pu!re0e'!e.
(limba)
1u e laie,
1ici b"laie,
1u e brici,
Ca briciul !aie.
(limba)
3e (n!inde 'i se s!r4nge
i lacom" suge s4nge 5
(lipi!oarea)
O di$anie ciuda!"
2oar!"-n gur" o lopa!" 5
(lop"!arul)
Cine '!ie o cr"ias"
Toa!" noap!ea luminoas"
)n!re s!ele locuie'!e
Oare cum se mai nume'!e #
(luna)
/ ro!und" 'i b"laie,
In!r" noap!ea (n odaie 5
(luna)
O secere *"r" dinţi
2"'e'!e pes!e munţi.
(luna)
%oispre0ece *raţi alearg"
Anul c4! es!e de lung8
,ug de 0or prin lumea-n!reag",
1icioda!" nu se-a7ung.
(&unile anului)
Ciocoi ţeap"n 'i $aps4n,
/l se -rea-n !urm" s!"p4n 5
(lupul)
/ bun dobi!oc
,oar!e (nc"p"ţ4na!
.rec$i lungi,
+in!e nu are,
Are cruce pe spinare.
(m"garul)
Am o m4n" *"r" oase,
C4nd se rupe, o poţi coase 5
(m"nu'a)
Ce are *orma unei m4ini
i !o! nu-i m4n" #
(m"nu'a)
Cinci *raţi o $ain" (mbrac" 5
(m"nu'a)
/ moţa!, nu-i cioc4rlan,
Are coi*ul n"0dr"-an,
C$iar o glug" de cioban 5
(m"!"sarul)
Am o g"in" pes!riţ"
i la coad" *er*eniţ".
(m"!ura)
O *e!iţ" 7uc"u'",
+ereu 'ade dup" u'",
1umai c4nd e in-i!a!",
,ace camera cura!" 5
(m"!ura)
Am o grebluţ" cu cinci dinţi'ori,
2e 0i (mi !rebuie de-o mie de ori.
(m4na)
,urculiţ" cu cinci dinţi
C"p"!a!" din p"rinţi.
(m4na)
+4n" lung", mare, grea,
Ridic"m ce -rem cu ea 5
(macaraua)
i pe deal 'i pe 'es
2oţi -edea *es de *es 5
(macii)
3ub o m"ciulie
&ocuiesc o mie.
(macul)
Animal cu c$ip de om
=op"ie din pom (n pom 5
(maimuţa)
CinD se 0ba!e 0i 'i noap!e,
%e s!4nci -e'nic se i0be'!e
i deloc nu obose'!e #
(marea)
:an de aur colora!,
Cu pene (ncon7ura!,
)l pu!eţi g$ici (nda!",
C" are nume de *a!" 5
(margare!a)
%e-i ro!und" sau p"!ra!",
Toţi din cas" (i dau roa!" 5
(masa)
)n p"dure n"scui,
)n p"dure crescui8
Acas dac" m-aduser",
Hor"-mpre7ur mi se puser" 5
(masa)
)n p"dure sun! n"scu!",
)n p"dure sun! crescu!",
%in p"dure sun! adus"
i la mare cins!e pus".
(masa)
&ung", la!" sau p"!ra!",
+usa*irii (i dau roa!" 5
(masa)
2a!ru picioare are,
%ar s" le mi'!e
1u e (n s!are.
(masa)
Gur" mare, ca o roa!",
O umplem cu carne !oa!"
i ne-o d"-napoi !oca!" 5
(ma'ina de !oca! carne)
Are coarne, dar nu-mpunge,
i pe lene'i (i a7unge 5
(melcul)
Casa mare-'i duce-n spa!e,
2e !"lpici ade-"ra!e,
Iar pe unde !rece las"
,ir de-argin! 'i de m"!as".
(melcul)
To!deauna sun! acas"
i de ploaie nu (mi pas"...
+erg (nce!, dar c$ib0ui!:
2e-unde merg las drum albi!.
Am 'i coarne,
i le *ac
&ungi sau scur!e
%up" plac.
(melcul)
<oinicel cu corni'oare
.mbl" cu casa-n spinare.
(melcul)
+ingi'oare aurii,
Galbene sau s4ngerii,
Hai, s" le g$iciţi, copii 5
(merele)
3!"-n p"dure logo*"!ul
C-o c"ma'" ca om"!ul 5
(mes!eac"nul)
Ce se *r4nge
i se s!r4nge
i se bag"-n bu0unar #
(me!rul)
Ce e mai dulce 'i mai dulce
i prin b404i! se-aduce #
(mierea)
2as"re galben"-n cioc,
,luier" un c4n! cu *oc 5
(mierla)
2a!ru *raţi (ngem"naţi
)n!r-un co7oc (mbr"caţi.
(mie0ul de nuc")
2a!ru *raţi
)ngem"naţi,
2rin'i la 7oc
)n!r-un co7oc.
(mie0ul de nuc")
2a!ru *raţi s!au (n!r-o cas"
i de ploaie nu le pas" 5
(mie0ul de nuc")
As!"--ar" la Cr"ciun,
+4ncam mere din!r-un prun
i cire'e din alun.
(minciuna)
.n orb -ede un iepure,
.n 'c$iop alearg" dup" el,
i un mu! s!rig"
&a un surd s"-l prind".
(+inciuna)
/ ro!und", colora!"
i copiii nu-i re0is!",
,"r" ea, ora de spor!,
Ar *i ora cea mai !ris!".
(mingea)
+ulţi spor!i-i o (ndr"gesc8
%e ce oare o lo-esc #
(mingea)
2epena' de cauciuc
)l !r4n!esc sau (l arunc,
Ori'iunde dac" pic",
1u se sparge, nu se s!ric" 5
(mingea)
6ece-o ba! s" in!re-n plas"
.nu-o prinde 'i n-o las".
(mingea de *o!bal)
Ce nu poţi c4n!"ri #
(min!ea)
&op"ţic" cu m4ner
,olosi!"-n 'an!ier,
+ai ales la 0id"rie
i-are numele... m@@@e 5
(mis!ria)
Ce umbl" -iaţa !oa!"
i drumul nu-l !rece nicioda!" #
(moara)
Coad" ro'ie sub p"m4n!,
2"ruD -erde 7oac"-n -4n!.
(morco-ul)
ade mo'ul (n c"mar"
Cu mus!"ţile a*ar".
(morco-ul)
="ru' galben ascuţi!
)n p"m4n! 'ade (n*ip!.
Cine es!e # &-aţi g$ici! #
(morco-ul)
+4ţ" cu aripi de pe'!e
i cu colţii c4! un cle'!e 5
(morsa)
In!r" pe $orn
i sub brad
)ţi las" un cadou.
Cine e #
(+o' Cr"ciun)
1oi muncim -ara (n!reag",
3" o d"m din cas" a*ar",
C"-i ur4!" 'i murdar" 5
(musca)
2e c"m"'i, $aine, *lanele
3un! b"nuţi cu g"urele 5
(nas!urii)
Am un cioc"na' de piele
Cu dou" g"urele.
(nasul)
Ce e mai amar 'i mai amar #
(neca0ul)
Ce !rece prin sa!
i c4nii nu ba! #
(negura)
%e la mare p4nD la mun!e
2icur" s!ele m"run!e.
(ninsoarea)
Ce nod nu poa!e *i de0lega! #
(nodul din g4!)
Gr"me0i de c4lţi,
2es!e munţi.
(norii)
2e deasupra se ara!"
+unţi de -a!" sc"rm"na!" 5
(norii)
2es!e ape 'i p"m4n!
2lu!esc munţi pur!aţi de -4n! 5
(norii)
2e sub ra0ele de soare
6boar" pes!e c4mp o *loare.
(norul)
Trece mons!rul marea
Cu p"rul alb ca sarea.
(norul)
1um"r" pe (ndele!e
Roţile a !rei !ricicle!e.
(nou")
/u am pa!ru *raţi
)n!r-un co7oc b"gaţi.
(nuca)
Ce e Enal! c4! casa,
<erde ca m"!asa,
%ulce ca mierea
Amar ca *ierea #
(nucul)
:uc"laia de la s!4n"
1e d" miel, lap!e 'i l4n" 5
(oaia)
A !r"i!
1e-a $r"ni!,
A c"0u!,
3-a pr"p"di!.
(oala)
Am *os! la s"pa!8
&a palme m-au lua!,
)n *oc am in!ra!,
&a !(rg am pleca!.
+ulţi ani am slu7i!,
2e !oţi am $r"ni!,
i c4nd am c"0u!,
="nd"ri m-am *"cu!.
(oala)
C4! am !r"i!
2e *oc m-ai *rip!,
Iar dup" ce-am muri!
2e drum m-ai a0-4rli!.
(oala)
%in p"m4n! m" n"scui
)n lume !r"ii
i c4nd murii
)n gunoi m" pomenii.
(oala de lu!)
Am doi *raţi,
Care nu se po! -edea.
(obra7ii)
:icicle!" cu prop!ele
3!" pe nas, nu pe 'osele 5
(oc$elarii)
3un! o 'a,
2e care nu c"l"re'!e nimeni8
3un! *ereas!r"
%ar nu la cas".
(oc$elarii)
Am dou" ape-aprinse,
3ub dou" p"!uri (n!inse.
G$ici ce sun! #
(oc$ii)
/u n-am, din *"p!ur",
1ici limb", nici gur",
%ar spui la oricare
Cusurul ce are,
i-oric4! se m4nie,
To! -a s" m" ţie.
(oglinda)
)n 0adar !e uiţi la mine,
C" !e -e0i numai pe !ine 5
(oglinda)
1-are limb" 'i nici gur",
i ara!" orice *"p!ur".
(oglinda)
i un an de m" pri-e'!i,
To! pe !ine !e 0"re'!i 5
(oglinda)
Te-am -"0u! (n!r-un loc,
.nde nu ai *os! 'i nu poţi *i 5
(oglinda)
Turm" mic", !4r4!oare,
2a'!e-n pomi, nu pe ogoare 5
(omi0ile)
Ce -ieţui!oare
.mbl" dimineaţa (n pa!ru picioare,
&a pr(n0 (n dou",
i seara (n !rei #
(omul)
Ce om nu se mi'c" iarna #
(omul de 0"pad")
C4!e colţuri, (n !o!al,
Are micul !"u penar #
(op!)
i pe -ale 'i pe cres!e,
<e0i cu!ii ce au *eres!re 5
(ora'ul)
Am o cas" -"rui!"
1ic"ieri nu-i g"uri!".
(oul)
Am o cas" -"rui!",
2es!e !o! es!e bol!i!".
(oul)
Arunci sus, (i alb
2ic" 7os, (i galben.
(oul)
Cine 'ade (n cuibar
Ca un cocolo' de -ar#
(oul)
Am un *ra!e
=ese-o p4n0" minuna!"
,"r" iţe, *"r" spa!".
(p"ian7enul)
Ciuperc" usca!"
)n cui ag"ţa!".
(p"l"ria)
Ia g4nde'!e-!e 'i spune
Cine-i mai boga! (n lume #
(p"m4n!ul)
1orii lungi, pe sus se plimb,
1u-l g$icesc prin!re ur0ici,
3oare galben, c4! un bumb,
R"s"ri! pen!ru *urnici.
(p"p"dia)
6eci de umbreluţe mici,
3-au uni! s" *ac-o *loare,
%ar !recu -4n!ul pe-aici
i le risipi (n 0are.
(p"p"dia)
C$ip de om, dar min!e n-are
1ici nu cere de m4ncare.
/ (ndr"gi!" de copii
C" le-aduce bucurii.
Oare ce e #
(p"pu'a)
/s!e un lucru
2e care unii (l au (n!reg,
Alţii pe 7um"!a!e
Iar alţii deloc.
(p"rinţii)
Cop"iţe cu bobiţe
Ag"ţa!e prin!re -iţe 5
(p"s!"ile de *asole)
1u e mire, nici mireas",
Are !ren" m"!"soas"
Cu b"nuţi *rumo'i, -er0ui,
Hai g$iciţi numele lui 5
(p"unul)
Care !ur!" a*4na!"
/s!e 0ilnic cump"ra!" #
3e g"se'!e-n orice cas"
i-o ser-im *elii la mas" 5
(p4inea)
Cu ciomege m-au lo-i!,
)n!re pie!re m-au s!ri-i!,
C$iar (n 7ar am *os! b"ga!",
Cu cuţi!ul spin!eca!",
%ar de'i m" c$inuie'!e,
&umea-n!reag" m" iube'!e,
Toa!" lumea m" dore'!e.
(p4inea)
%in p"m4n! (n soare
%in sac (n dogoare.
(p4inea)
Roa!" ro!i!",
%e om munci!"
i de lume (ng$iţi!".
(p4inea)
:"u!oare (nse!a!"
:ea -in, lap!e 'i ulei,
%ar ce-ng$i!e-n berega!",
1u merge-n s!omacul ei 5
(p4lnia)
,loricea ca!i*ela!",
3eam"n" c-un c$ip de *a!" 5
(panseluţa)
C4nd e-n bal!" e regin"
Iar (n sa! e rogo7in" 5
(papura)
.mbrel" mare, u'oar",
%in a-ion se coboar" 5
(para'u!a)
:ici de *oc cumpli!
2es!e cer 0-4rli!,
%ar !o! *ocul lui
)l prind (n!r-un cui.
(para!r"sne!ul)
)n mici !uburi se g"se'!e,
%inţii bine (i albe'!e 5
(pas!a de dinţi)
,lu!ura'ul cel pl"p4nd
C4!e aripi o *i a-4nd #
(pa!ru)
Am num"r"!orul 9.
%in (n!reg sun! o p"!rime.
Cum (mi 0iceţi, m"i pu'!ime #
(pa!ru supra 'aispre0ece)
Ce-i ga!a
i !o! !rebuie g"!i! #
(pa!ul)
.n $ul!an -oinic, n"uc,
Cu ciocul c4! un uluc 5
(pelicanul)
Cine 'ade (n g$io0dane,
2ur!4nd gume 'i creioane #
(penarul)
Ascuns (n c"ma'" -erde,
+ie0ul de *oc nu se -ede.
C4nd m"n4nci o *eliuţ",
2arc" su*li-n mu0icuţ".
(pepenele)
O c"suţ" gogoneaţ",
)n-eli!" cu -erdeaţ",
)n"un!ru miere ţine8
1u-i *"cu!" de albine.
(pepenele -erde sau lebeniţa)
+ere mari cu biberon
Au crescu! la noi (n pom 5
(perele)
.n arici mi!i!el
Cur"ţ"m dinţii cu el 5
(peria de dinţi)
3c4ndur" cu p"r pe ea
Cur"ţ" $"inuţa mea 5
(peria de $aine)
Cine are pene
i nu 0boar" #
(perna)
2e pa!ul lui Ti!i'or,
ade-un sac cu pu*u'or 5
(perna)
O surcic" argin!ie,
1uma-n ap" 'ade -ie 5
(pe'!ele)
Cine are dinţi mulţi
i nu poa!e mu'ca #
(piep!enele)
1u-i cais", c"-i ro'ca!"
i-are pieliţa plu'a!" 5
(piersica)
ade >domnul? pe un banc
1uma-n ci0me 'i (n *rac 5
(pinguinul)
Ce-i din lumea mare-adus
i la mare mas" pus #
(piperul)
Are blana m"!"soas",
&a c"ldur" !oarce-n cas"8
&a l"buţe-are g$eruţe C
3!au ascunse (n pernuţe.
(pisica)
Care-i dobi!ocul
Ce p"0e'!e *ocul
i-'i spal" co7ocul #
(pisica)
Toarce lelea-nce!i'or
,"r" *urc" 'i *uior 5
(pisica)
Cocolo' pe sub m"suţ"
)'i ia coada (n l"buţ"
i is!eţ precum e el
)l prinde pe 'oricel.
(pisoiul)
+ic", mic" 'i *ricoas"
Cre'!e cucul, nu se las" 5
(pi!ulicea)
3!" la noi necon!eni!
i c4n!": >!i-i! 5 !i-i! 5? 5
(piţigoiul)
1u e pled 'i nici perdea,
1oap!ea s!ai ascuns sub ea 5
(plapuma)
)n!re nori 'i-n!re p"m4n!
3*ori de ap" cad pe r4nd 5
(ploaia)
Care arbori drepţi 'i-nalţi
2ar la r4nd ni'!e soldaţi #
(plopii piramidali)
&a care copac
Tremur" *run0ele *"r" -4n! #
(plopul)
Iarna e nep"s"!or
i -ara-i !remur"!or 5
(plopul !remur"!or)
Ce *iar" cu limba r4m"
i cu spa!ele d"r4m" #
(plugul)
%ou" roa!e, cuţi! la!
,olose'!e la ara! -
Cine es!e, l-aţi a*la! #
(plugul)
2es!e ape, prins (n scoabe,
ade mo'u-n pa!ru labe,
i cum s!" a'a pleca!
/u !rec apa pe usca!.
(podul)
2es!e r4pe, pes!e ape
,ace drumul mai aproape 5
(podul)
%ou" sc4nduri cu inele
2"s!r"m c"rţile pe ele 5
(poliţa cu c"rţi)
2rim"-ara !e -esele'!e,
<ara !e umbre'!e,
Toamna !e nu!re'!e,
Iarna !e-nc"l0e'!e,
2o*!im de g$ice'!e.
(pomul)
Am aici (n b"!"!ur"
O u0in" cu un!ur",
Care umbl" prin ograd"
C-un 'urub (n loc de coad".
(porcul)
indil, mindil8
&a bo! ca pi!acul,
&a p"r ca acul8
<ara (n glod,
Iarna (n pod.
(porcul)
1u-i !rac!or, dar e (n s!are
2oieni, lunci, p"duri s" are 5
(porcul mis!reţ)
T"r!"cuţ" aroma!"
Ca un morco- colora!",
%in ţ"ri calde cump"ra!" 5
(por!ocala)
%uce -es!e
Ca-n po-es!e
i oricui el '!ie-a spune
C" e semnul p"cii-n lume.
(porumbelul)
Cine se na'!e-n*"'a! #
(porumbul)
3!" bur!osul pe c4mpie
1"s!urei (n el o mie.
(porumbul)
Tinerel
Cu mus!"ţi albe,
:"!r4nel
Cu mus!"ţi negre.
(porumbul)
Trei su!e de *raţi
Galben-ro'caţi,
2e-un b"ţ adunaţi.
%in ei pes!e noap!e
=i-o da -aca lap!e,
i ou" g"ina,
Iar porcul sl"nina.
(porumbul)
1ici (n cas" nici a*ar"
Talpa mea e drum de ţar".
(pragul)
Am o p"s"ric"-n sac,
3oţie de pi!palac 5
(prepeliţa)
C4n!"reaţ" delica!",
<ra7a-i seara ne des*a!" 5
(pri-ig$e!oarea)
i plu'a! 'i -"rga!
Apa-nda!" a 0-4n!a! 5
(prosopul)
Toamna-i -4n"!", bruma!",
Iar" iarna-i a*uma!" 5
(pruna -4n"!")
)n p"dure n"scui,
)n p"dure crescui,
Acas" m-au adus,
C"lc"!oarea sa!ului m-au pus.
(pun!ea)
Ce moţa!", dragii mei,
A prins Creang" (n!r-un !ei #
(pup"0a)
Cine-i mic, mi!i!el,
%e se sperie 'i <od" de el #
(puricele)
+ic 'i negru, ca*eniu
.nde a s"ri!, nu '!iu 5
(puricele)
Ce n-are su*le!
i su*le! *ur" #
(pu'ca)
O s"gea!" de c"rbune
6boar" iu!e pes!e lume 5
(r4ndunica)
6boar"-n sus,
6boar"-n 7os,
1eagr" es!e
%e la coad" p4n" la cioc.
(r4ndunica)
+o!an cu blana !"rca!"
i cu coada mul! scur!a!"
&a urec$i are-ag"ţaţi
%oi cercei ca!i*elaţi 5
(r4sul)
C"l"!or ce merge-agale
1umai pe unde e -ale 5
(r4ul)
Care cas" 0bur"!oare
3e ridic" p4n-la soare #
(rac$e!a)
,oar*eci are,
1u croie'!e,
Cine-l '!ie
)l g$ice'!e 5
(racul)
Am o cu!ie
Ca o coli-ie
i c4n!" la nebunie.
(radioul)
Cred c" macu-i place !are
6ilnic cere-n gura mare
%up" a!4!a mac-mac-mac
2leac" s" (noa!e-n lac.
(raţa)
Toa!" 0iua s!" pe lac
i ne cere mereu... mac 5
(raţa)
1u e cerb, dar ţi se pare,
C4nd (l -e0i din dep"r!are 5
(renul)
+ai mare ca o alun",
Ro'ie, alb", bun",
%up" ce-a-mplini! o lun" 5
(ridic$ea de lun")
:urdu$os, -oinic 'i gras,
Are-un corn (n*ip! (n nas 5
(rinocerul)
3pre s!4nga de-i suce'!i nasul,
/l (nda!"-ţi umple -asul 5
(robine!ul)
+ere ro'ii, mari 'i creţe
3un! prop!i!e (n!re beţe.
(ro'iile sau !oma!ele)
%is de dimineaţ"-n 0ori
<ars" lacrimi pes!e *lori
3oarele s-a ridica!
i pe loc el le-a usca!.
(roua)
Cine poa!e m4nca *ierul
,"r" s"-'i rup" dinţii #
(rugina)
,ace *ruc!ele negre
G$eare are,
<erde es!e,
i-n p"dure el !r"ie'!e.
(rugul de mure)
%ac"-l u0i, el *ace spum"
i-ţi alunec" din m4n" 5
(s"punul)
Ce lucru poa!e s" ţin":
6a$"r, gr4u, m"lai, *"in" #
(sacul)
.n *l"c"u boga! (n spini
Cu *lori albe (n ciorc$ini 5
(salc4mul)
O b"!r4n" sup"ra!"
2es!e ape apleca!" 5
(salcia)
C4nd nu e 0"pad"
%oarme (n ograd",
%ar c4nd ninge-a*ar"
Cu copiii 0boar".
(sania)
Iarna *uge,
<ara 0ace.
(sania)
+ergi cu ea, dar roa!e n-are
1u e !ren, dar 'ine are
Iarna bucurii aduce,
3us o urci ,'i-n 7os !e duce...
(sania)
Ia!-o nu-i
%ac" nu-i
1ici eu n-o spui.
(sc4n!eia)
%ou" beţe, op! surcele,
Te cobori 'i urci pe ele 5
(scara)
Am picioare dar nu merg,
Oboseala o-nţeleg.
(scaunul)
CinF se a*l"-n orice cas"
3!" cu oaspeţii la mas" #
(scaunul)
/ pu!ernic c4! se poa!e,
2e oricine ţine-n spa!e 5
(scaunul)
3us copaie,
Bos copaie,
&a mi7loc carne de oaie 5
(scoica)
Tipsie pes!e !ipsie,
&a mi7loc e carne -ie.
(scoica)
C4mpul alb, oile negre
Cin-le -ede nu le crede,
Cin-le pa'!e le cunoa'!e.
(scrisul)
Am o lun" cu m4ner,
Am *ura!-o de pe cer8
3!r"luce ca o -"paie
i m"n4nc" numai paie.
(secera)
&un" nou"-n p"r b"lai,
Ai gri7" s" nu !e !ai 5
(secera)
24lnii mul!e (n'ira!e,
2ur!a!e pe dou" roa!e 5
(sem"n"!oarea)
Cu !rei oc$i
)n !rei culori
/ a!en! la !rec"!ori
i-ţi ara!"
,"r" grai
C4nd s" !reci
i c4nd s" s!ai.
(sema*orul)
,elinar cu !rei culori
)ndrum" pe !rec"!ori.
(sema*orul)
)n colţ de s!rad"
Trei oc$i iscoad".
(sema*orul)
Ce-i ro'u, m"r nu-i8
Cre'!e-n p"m4n!, ceap" nu-i #
(s*ecla)
O ridic$e alb", dulce,
&a *abric" dac-o duce,
O de0brac" de co7oace
i (n 0a$"r o pre*ace 5
(s*ecla-de-0a$"r)
.n cas!ron cu g"urele
Trece *"ina prin ele 5
(3i!a)
Roa!" usca!",
Cu p"r *ereca!",
)n cui ac"ţa!".
(si!a)
3us piei,
Bos piei,
&a mi7loc boabe de mei.
(smoc$ina)
3us piele,
Bos piele,
)n mi7loc m"lai cu miere.
(smoc$ina)
C4nd apare el pe cer,
3!elele s-ascund 'i pier 5
(soarele)
%e pe cer o si!" mare
Cerne pe p"m4n! dogoare 5
(soarele)
Alb" 'i suleimeni!"
C4nd ur4!", c4nd iubi!"8
<ara nu -or s" m" -ad",
Iarna !oţi m"-nbr"ţi'ea0".
(soba)
Iar na !oţi gr"mad"
&a !ine -enim,
<ara dac" -ine,
%e !ine *ugim.
(soba)
+"n4nc" !oa!" 0iua
i !o! *l"m4nd" r"m4ne.
(soba)
&a (n*"ţi'are-i slu!,
/s!e orb 'i surd 'i mu!,
Roade !o! pe dedesub! 5
(sobolul)
2e lunc" 'i prin 0"-oaie
3coa!e mo'ul mu'uroaie 5
(sobolul)
+"rgelu'e pe -ergele
3oco!e'!i ce -rei cu ele.
(soco!i!oarea)
6ece s4rme ordona!e
Cu c4!e 0ece bile colora!e.
,iecare copil '!ie
C" as!a nu-i 7uc"rie 5
(soco!i!oarea)
Ce e dulce 'i mai dulce,
)l alungi 'i nu se duce #
(somnul)
Am dou" surori gemene
Ce dorm (n picioare.
(spr4ncenele)
%in!re -4r*uri -er0i de s"bii
Ies liliac$ii cor"bii 5
(s!4n7eneii)
Cum numiţi c$ipul sculp!a!
2e un soclu a'e0a! #
(s!a!uia sau monumen!ul)
CinD se urc" pe ca!arg
Ca s" *lu!ure (n larg #
(s!eagul sau drapelul)
Cine-i gros
i scorţos
i arunc" ce'!i pe 7os #
(s!e7arul)
Cuie mici cu m"ciulie
3!r"lucesc pe cer o mie,
%ar c4nd iese soarele
,ug de-'i rup picioarele.
(s!elele)
/s!e sprin!en 'i b"lţa!
%" n"-al" iarna-n sa! 5
(s!icle!ele)
=in cerneala-n re0er-or
Ca s" poţi scrie u'or.
(s!iloul)
Am o co*" gras", gras"
3!recoar" apa prin plas" 5
(s!recur"!oarea)
Ciucur -erde sau ro'ca!
2e arac s!" ag"ţa!,
Cine es!e # &-aţi a*la! #
(s!rugurele)
3oarele o coace,
+4na o rupe8
2iciorul o calc",
Gura o bea.
(s!rugurele)
2arc"-i un curcan gola'
i *ricos 'i uria' 5
(s!ruţul)
Trupu-i es!e ţea-"-nal!",
Cre'!e numai unde-i bal!"8
Iar (n -4r* are un spic
Ca o coad" de pisic 5
(s!u*ul)
3eam"n" cu un -apor
i merge !o! cu mo!or
%ar c4nd pleac"-n dep"r!are
/l se las" (nce! (n mare.
i s!r"ba!e calea !oa!"
,"c4nd drumul pe sub ap".
(submarinul)
1u-i *ierbin!e,
%ar usuc".
(suga!i-a)
+i se spune *racţie
i-n orice si!uaţie
Am num"r"!orul
+ai mare ca numi!orul.
Cum m" numesc, '!iţi -oi oare #
1o!a GH la-n!rebare.
R"spunsul ce no!" are #
(suprauni!ar")
C4!e s!ele luci!oare
3!r"lucesc (n Carul +are #
('ap!e)
Are sol0i 'i nu e pe'!e
i c4nd merge, se !4r"'!e 5
('arpele)
Curelu'" rece, uns"
3ub p"m4n! 'ade ascuns",
Iar a!unci c4nd iese a*ar"
%e-o pri-e'!i !e (n*ioar" 5
('arpele)
Curelu'" uns",
2rin!re *lori ascuns" 5
('arpele)
%e pe coad" l-ai c"lca!
3e descol"ce'!e (nda!"
i -enin ai c"p"!a!.
('arpele)
C4!e, c4!e mici picioare
Harnica albin" are #
('ase)
Ce-i mai (nal! dec4! calul
i mai mic dec4! porcul #
('aua)
<eg$ea0"-n dou" picioare
Ca s" -ad"-n dep"r!are 5
('oarecele de c4mp)
Curelu'" -erde
2rin iarb" se pierde.
('op4rla)
/ un 'arpe cu picioare,
3"-mi g$ice'!i ce nume are 5
('op4rla)
+ic, cu inima $ain",
Roade sacul de *"in" 5
('oricelul)
O ce!a!e minuna!"
3!" cu poar!a descuia!",
%ar nu poţi (n ea p"'i
%ac" nu '!ii a ci!i.
Are-n ea comori po!op
Oric4! iau nu scade-un s!rop.
('!iinţa)
Cu c"ma'a *oi 'i cline,
C"m"rile !oa!e pline,
Toamna sun! de recol!a!
i $ambarele de ocupa!.
('!iule!ele)
Ro!ocol, ro!ocol,
2e-ar"!ur" d" ocol8
:olo-anii (i s!ri-e'!e,
i p"m4n!u-l ne!e0e'!e 5
(!"-"lugul)
/ un ţap ce nu m"n4nc",
%ar gro0a- mu'c" din s!4nc".
(!4rn"copul)
Ce copac s!u*os 'i-nal!
)n*lore'!e-n luna mai
i d" *loare pen!ru ceai #
Cine es!e, l-aţi a*la! #
(!eiul)
O cu!ie cu *ereas!r"
Boac" !ea!ru-n casa noas!r" 5
(!ele-i0orul)
.n melc mare de oţel
:a!em ou"le cu el 5
(!elul)
Am o copil":
C4nd (i dau m4ncare pl4nge,
C4nd nu-i dau, !ace.
(!igaia)
1u-i pisic", nici mo!an
/ -"rga! 'i ro'co-an 5
(!igrul)
%e plic se lipe'!e
=ara ocole'!e.
(!imbrul)
Ce !rece pe dinain!ea oc$ilor
i nu-l poţi -edea #
(!impul)
Trece ne-"0u!,
Re pede de necre0u!,
1u *uge, nu sare,
Ros! mare (n lume are.
(!impul)
Cine-aduce ploi m"run!e,
i nespus de mul!e *ruc!e #
(!oamna)
Toa!" 0iua: cioca - cioca8
<ine seara boca - boca.
(!oporul)
/ *"cu! de munci!ori
i !r"ie'!e pe ogor8
Toa!" 0iua el munce'!e,
.rl" de !e-nnebune'!e.
(!rac!orul)
1u e pu'c", dar pocne'!e
1u e porc,dar scormone'!e
Trece m4ndru prin c4mpii
i (n urm"-i curg *elii.
(!rac!orul)
.mbl" ursul pe ogor
i morm"ie (ngro0i!or 5
(!rac!orul)
1u e !ren, nu e ma'in"
%ar alearg" !o! pe 'ine
i !e duce c4nd (l iei
To! ora'ul dac" -rei.
(!ram-aiul)
O c"ruţ" *"r" cai
+erge bine, dar pe 'ine
i se nume'!e... !r@@@i 5
(!ram-aiul)
Care *loare
Are g$eare
i par*umul cel mai !are #
(!randa*irul)
Tricicle!a lui Andrei
C4!e roţi (n-4r!e #
(!rei)
%ac" numi!oru-i I,
Iar num"r"!orul J,
3puneţi-mi ce *racţie sun!,
C" -" dau pe loc un punc! 5
(!rei supra doi)
Am o !r"sur" mare,
&a -ale *uge !are,
&a 'es (nnebune'!e
&a deal g4*4ie'!e.
(!renul)
ir de camere pe roa!e
,uge pe 'ine c4! poa!e 5
(!renul)
.n balaur mul! de *ier
Alearg" pe mul!e roa!e
3-arunce pe 'an!ier
+"r*uri mul!e, de depar!e 5
(!renul)
., u, u 'i plec acum
Cu -agoane merg la drum8
,ug pe 'ine, s!au (n gar"
i !e duc (n!reaga ţar"...
(!renul)
.rl" lupul la $o!ar"
i s-aude-n al!" ţar".
(!une!ul)
1u -orbesc 'i nu am -iaţ"
%ar *ac 0gomo! de !e-ng$eaţ"8
3!au de pa0" la $o!ar",
<"rs prin gur" *oc 'i par".
(!unul)
Are d4nsul 'i picioare
%ar e-obi'nui! s" 0boare8
=in, ţin, ţin 'i pi'c"!ura...
Cine-i obr"0nic"!ura #
(=4nţarul)
3l"b"nog ca 'i o scam",
.nde pi'c", las" ran" 5
(ţ4nţarul)
3un! mi!i!el 'i dr"cu'or
i m" $r"nesc cu s4nge de om.
(=4nţarul)
Ce are barb"
i !o!u'i nu e b"rba! #
(ţapul)
+erge ţanţo', (ng4m*a!,
)ncre0u! c" e b"rba!.
&a bu*e!, c4nd lumea-l cere,
Osp"!aru-l d" cu bere 5
(ţapul)
G4lg"uţ-g4lg"uţ,
=u'!i cu !ine-n p4r"uţ 5
(ulciorul)
Ce s!" (n ume0eal"
i nu se ud" #
(uleiul)
G$ear"-n cioc, g$ear"-n picioare
%" pr"p"d prin 0bur"!oare 5
(uliul)
Ce merge pe ap" 'i nu se ud" #
(umbra)
CinD se ţine de oricine
1uma-n 0ilele senine #
(umbra)
,ug de !ine
i !u musai dup" mine.
(umbra)
,orm" de ciuperc" are
i de ploaie ne ap"r".
(umbrela)
Roaba care-o (mpingi (n!runa
C4!e roţi ea are #
(una)
C4rligel lega! cu s*oar"
2rinde pe'!i 'i-i scoa!e-a*ar" 5
(undiţa)
Inelu' rup!
3coa!e pe'!ii de pe *und.
(undiţa)
)n co7oc (n!ors pe dos
+orm"ind moroc"nos,
.mbl" pus!nic prin p"dure
%up" miere, dup" mure.
(ursul)
.mbl" mo'ul prin p"dure
%up" 0meur" 'i mure 5
(ursul)
<ara umblu dup" miere,
Iarna dorm s" prind pu!ere.
(ursul)
<ine mo'ul pe c"rare,
Cu co7ocul (n spinare.
(ursul)
Alb, greoi, cu p"rul *in,
3eam"n" cu +o' +ar!in 5
(ursul polar)
Iarna-'i -4r" nasu-n blan"
i din ung$ii ('i sug $ran"
Iar -ara, sus pe munţi,
6meur" culeg desculţi.
(ur'ii)
Ce buruian" c4nd o a!ingi
)ţi *ace numai b"'ici #
(ur0ica)
Ce bur uian"
O poa!e cunoa'!e 'i orbul #
(ur0ica)
/u la orice cas"
3un! slug" aleas".
/u pe ori'icine
)n!4mpin c4nd -ine8
C4nd pleac" a*ar",
/u (l pe!rec iar".
(u'a)
Ga0d" bun" 'i aleas"
/ la ori'icine-n cas"8
/a prime'!e pe oricine
i c4nd pleac" 'i c4nd -ine 5
(u'a)
i a*ar" 'i (n cas",
G$ici ce e #
(u'a)
&a margine de ora'
Am un s!up care-i *run!a',
Iar albinele din el
,ac miere din oţel.
(u0ina)
Am aici, sub deal, un 0meu,
Care *umeg" mereu.
i cu limba op"ri!"
+es!ec" *on!" !opi!".
(u0ina siderurgic")
Care *orţ" pribegi!"
Apa m"rii o agi!" #
(-4n!ul)
Ce 0boar" pe sus
i nu-l -e0i #
(-4n!ul)
Cine !rece pe la poar!",
i c4inii nu (l la!r" #
(-4n!ul)
/a es!e bun" la !oa!e,
1e d" carne, ne d" lap!e,
Iar -iţei mi!i!ei
3e numesc copiii ei.
(-aca)
Trei surori, poţi s" 0ici
.na mare, dou" mici
<in (n *iecare an
i pun lac"! la g$io0dan.
(-acanţele)
Care cas" plu!i!oare
2es!e m"ri e c"l"!oare #
(-aporul)
i pe *lu-ii 'i pe mare
%uce lumea (n spinare 5
(-aporul)
ade m4ndra-n!r-un picior,
&"ud4ndu-se oricui -
C" ea poar!"-n al ei spa!e
C"m"'i albe 'i -er0ui 5
(-ar0a)
Trupul, capul mi-e !o!una,
2-un picior s!au !o!deauna8
C"m"'i am nenum"ra!e
i le por! !oa!e-mbr"ca!e.
(-ar0a)
O *e!iţ"
Cu co*iţ",
/a poa!e mereu s" ţin"
,lori aduse din gr"din" 5
(-a0a de *lori)
<iaţ" n-are, braţe n-are
=ine *lorile-n p"s!rare 5
(-a0a de *lori)
O spor!i-" cu renume
.mbl"-n pomi dup" alune.
(-e-eriţa)
Ronţ"ie nuci 'i alune
3are graţioas"
Coada-i e s!u*oas" C
%e-o g$ice'!i, (nda!" spune 5
(-e-eriţa)
=u' g$idu', coad" ro'ca!"
2es!e ce!ini arunca!".
(-e-eriţa)
%e ce-o lunge'!i,
%e ce mai scur !"-o *aci.
(-iaţa)
+o'uleţul cel -oinic
3e-n*"'oar"-n borangic 5
(-iermele de m"!ase)
2are-albin", dar nu prea,
,iindc"-i lene'" 'i rea 5
(-iespea)
&a mesele cele alese
1u lipsesc,
i *ac po0nele adese
Celor ce m" prisosesc.
(-inul)
.rlu 'i m" (n-4r!esc
2e drumeţi (i (ngro0esc.
(-iscolul)
Ce se leag" cu gura
i nu se de0leag" cu m4na #
(-orba)
%ac"-i dulce, mul! aduce,
%ac"-i rea, *ug !oţi de ea.
(-orba)
&acom", g"l"gioas"
=op"ie pe l4ng" cas" 5
(-rabia)
,uge *"r" de picioare
%e n-o prin0i
1ici de-a c"lare.
(-remea)
Ce mo-il" e gro0a-",
C" arunc"-n ceruri la-" #
(-ulcanul)
Are-o coad" (n*oia!",
Hoaţ" es!e 'i 'irea!"
%ar e -ai de coada ei
C4nd d" pes!e ea gri-ei.
(-ulpea)
Coada ei es!e s!u*oas"
%ar de g"ini nu se las".
(-ulpea)
Cume!riţa cea 'irea!"
<ine-adesea prin -ecini
i-ama!oare se ara!"
%e a >cump"ra? g"ini.
(-ulpea)
Ro'co-ana cea is!eaţ"
.mbl" pe la co!ineaţ".
(-ulpea)
2oţi s"-l *aci c"-i s"n"!os
C$iar de s!ai cu capu-n 7os
/ un spor! mai de *olos.
(Koga)
&ap!ele gerului,
3ub s!rea'ina cerului.
(0"pada)
+oale, alb" 'i pu*oas",
2en!ru c4mp e $ain" groas".
(0"pada)
1u-i *"in", dar se cerne8
1u-i co-or, dar se a'!erne.
(0"pada)
Cu coam" 'i !rup -"rga!
2are un c"luţ ciuda!.
Cine es!e, l-aţi a*la! #
(0ebra)
%ege!ele, buni *r"ţ4ni
C4!e-s la-am4ndou" m4ini #
(0ece)
Cine-mi spune din!r-o da!"
C4!e colţuri are-o roa!" #
(0ero)
Am un prie!en pricepu!
%e !oa!" lumea '!iu!8
)mi d" s*a!uri 'i (mi spune
To! ce se pe!rece-n lume.
(0iarul)
Am o clo'c",
C-o arip" neagr" 'i una alb".
Cu cea neagr" ('i adun" puii,
Cu cea alb" (i (mpr"'!ie.
(6iua 'i noap!ea)
%ou" *e!e-mi poar!" salb"
.na-i neagr", al!a-i alb".
1e-nce!a! se !o! alung"
i nu po! s" se a7ung".
(6iua 'i noap!ea)
3un! dou" surori (n lume,
1easemenea la nume:
.na-i alb", lumina!",
-al!a neagr"-n!uneca!"8
3e gonesc prin lumea lung",
i nu po! s" se a7ung".
(0iua 'i noap!ea)
<aca neagr" in!r"-n sa!,
Toa!" lumea s-a culca!8
<aca alb" c4nd sose'!e,
Toa!" lumea se !re0e'!e.
(0iua 'i noap!ea)
1u-i b"ia! ca s" nu-l '!ie.
,"uri! e din $4r!ie,
<4n! pu!ernic -rea 'i s*oar"
i-a!unci 0b4rn4ie 'i 0boar".
(0meul)
1u-i pas"re 'i !o!u'i 0boar"
%ac"-l ţii bine de s*oar".
(0meul)
24lnii ro'ii 'i albas!re
3!au pe gardurile noas!re 5
(0orelele)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->