You are on page 1of 4

AJK FKT-TMTS

2005.

STATUS AJK DALAM TAMAN MARIN TUN SAKARAN


FKT-TMTS – 2005.

NAMA WARIS WAKIL PULAU STATUS WARIS NCR / GERAN JAWATAN

1. Abdullah Sani Haji Abdul Salleh - Pulau Sebangkat Pemilik Geran - ( N.T 123041976 ) Pengerusi

2. Mohd Nor Bin Imam Jiarah - Pulau Sibuan Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / Tatagan / N0.8 Tim. Pengerusi

3. Pg. Rubani Bin Isnin - Pulau Pulugaya Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / Pulugaya / N0.39 1. Naib Pengerusi

4. Haji Sulaiman B Imam Saiyani - Pulau Maiga Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / Maiga/N0.3 2. Naib Pengerusi

5. Salleh Bin Haji Abdul Salleh - Pulau Sebangkat Waris Bergeran - ( N.T 1202 ) Setiausaha

6. Bendahari

7. Haluddin Bin Julumuddin - Bohey Dulang Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / B.Dulang / N0.93 Penerangan

* Nota : Mengikut Kajian FKT – TMTS daripada 36 Geran Berdaftar Hanya


2 Pemilik Geran yang masih Hidup. ( Sebangkat 1, Maiga 1 ). – Sehingga 15hb. Nov. 2005.

TAMAN MARIN TUN SAKARAN – ( Taman Taman Sabah ).


AJK FKT-TMTS
2005.

AJK FORUM

NAMA WARIS WAKIL PULAU STATUS WARIS / NCR DAN GERAN JAWATAN

1. PULAU SEBANGKAT

1. ISMAIL GUPURANI - Pulau Sebangkat Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / Gupurani / N04 AJK
2. M.Salleh Lakani. - Pulau Sebangkat Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / Pg.Ripah AJK
3. Hj.Moktar Sahi - Pulau Sebangkat Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / Baginda Ali / N0.4 AJK

2. PULAU SIBUUN

A Hamid Marajim - Pulau Sibuan Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / Sibuan / N0. 9 AJK
Padilla Sahima - Pulau Sibuan Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / Sibuan / N0. 6 AJK
Nurillah Bin Rewan* - Pulau Sibuan Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / Sibuan / N0. 7 AJK

3. PULAU SELAKAN

Abdul Rajim Bin Mohd Salleh - Pulau Selakan Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / PJKKK . Selakan AJK
AJK KK Kapital Patal - Pulau Selakan Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / KK . Selakan AJK
A.Notis B Pulis - Pulau Selakan Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / Perikanan AJK

4. PULAU BOHEY DULANG

HALUDDIN BIN Pulau B.Dulang Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / B.Dulang / N0. 93 AJK
. Pulau B.Dulang Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / B.Dulang / N0. 0 AJK
Pulau B.Dulang Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / B.Dulang / N0. 0 AJK

TAMAN MARIN TUN SAKARAN – ( Taman Taman Sabah ).


AJK FKT-TMTS
2005.

NAMA WARIS WAKIL PULAU STATUS WARIS / NCR & GERAN JAWATAN

5. PULAU TATAGAN
Lingkatan Bin Najahalli Pulau Tatagan Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / Tatagan / N0.13 AJK
Katamura Bin Tiblan Pulau Tatagan Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / Tatagan / N0.75 AJK
Mohd Nor Bin Imam Jiarah Pulau Sibuan Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / Tatagan / N0.8 AJK
6. PULAU PULUGAYA
Rabani Isnin Pulau Gaya Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / P.GAYA / N0. 39 NAIB PENGERUSI
Mattaslim Bin Hj.Kassim* Pulau Gaya Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / P.GAYA / N0. 2 AJK
A.Kassin Hassan Pulau Gaya Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / P.GAYA / N0. 1 AJK
7. PULAU MAIGA
Haji Sulaiman B Imam Saiyani Pulau Maiga Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / Maiga / N0.3 NAIB PENGERUSI i
Aliasan Sahuna Pulau Maiga Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / Maiga / N0.1 AJK
Abdul B Mohd. Husin Pulau Maiga Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / Maiga / N0.4 AJK
8. PULAU MANTABUAN
Satari Bin Janjalani - Pulau Mantabunan Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / Mantabuan / MAN. AJK
Hj. Abdalis Hj. Saiyadi “
Haji Abdalis Bin Shafie - Pulau Mantabunan “ AJK

AJK Kecil Forum Komuniti


1. Haji Abdul Latif Bin Hj.Gupurani - Sek.15/16 PPHT/L.E 21 / 2002 / Gupurani / N0.7 Pgerusi JTT.

* Menarik Diri untuk dIlantik dan dimaklumkan kepada Pengerusi untuk Pengesahan.

TAMAN MARIN TUN SAKARAN – ( Taman Taman Sabah ).