You are on page 1of 5

IDEA, INOVASI DAN KETABAHAN WALT DISNEY

Selamat Menyambut Tahun Baru 2012!, rasanya masih belum terlambat untuk penulis
mengucapkannya kepada para pembaca Majalahniagac!m yang setia "astinya ramai yang telah
memasang a#am baru dan masih berada dalam keadaan bersemangat untuk mencapai a#am
tersebut
$alaupun apa pun a#am anda meskipun ia mungkin a#am 2011 yang dikitar semula, penulis
mend!%akan para pembaca akan terus berusaha mencapai a#am tersebut di sebalik kedatangan
tahun 2012 yang disambut dengan perkembangan yang membimbangkan di seluruh dunia dari
segi ek!n!mi, p!litik, s!sial mahupun agama
Sebagai inspirasi kepada para pembaca dan diri penulis sendiri, artikel kali ini akan menyentuh
mengenai kisah kehidupan $alt &isney iaitu pengasas siri kartun dan taman tema &isneyland
yang kini terkenal di seluruh di dunia
'ejayaan $alt &isney tidak bermula dengan kisah gembira dengan serta merta "ada tahun
1(2), ketika beliau berusia hanya 2* tahun dan bekerja sebagai pakar animasi kartun, beliau
telah berjaya menghasilkan karakter kartun yang menjadi p!pular pada +aktu itu, ,s+ald the
-ucky .abbit /rutan dari kejayaan karakter kartun tersebut, beliau mengambil keputusan untuk
pergi ke bandar 0e+ 1!rk bagi memba+a siri kartun tersebut pergi lebih jauh dengan
berkerjasama dengan /ni2ersal Studi! 0amun beliau mendapati dirinya terperdaya apabila
/ni2ersal Studi! secara licik memper!lehi hakcipta kartun tersebut dari beliau 3pa yang lebih
mengejutkan beliau, para pekerja studi! beliau yang bekerja bersamanya untuk menghasilkan siri
kartun tersebut turut diambil alih !leh /ni2ersal Studi!
Mortimer Mouse
&engan perasaan kece+a, beliau pulang ke 4ali5!rnia dengan menaiki keretapi 0amun, jauh di
dalam ji+anya, beliau tidak mengalah dan patah semangat
&alam perjalanan pulang tersebut, sambil duduk $alt &isney melakar di atas sekeping kertas
tanpa sebarang idea yang jelas 'etika asyik membuat lakaran6lakaran tersebut, tiba6tiba beliau
terperasan lakaran tersebut menyerupai bentuk seek!r tikus Beliau terus memperbaiki lakaran
tersebut dan apabila tiba rumah beliau menunjukkan lakaran tersebut isterinya -illy, dan
bertanya7
Bagaimana jika ia dinamakan dengan nama M!rtimer M!use8 9sterinya mengerutkan dahi
dan menja+ab, M!rtimer8 Bagaimana dengan nama Mickey8
Bermula dari situlah, $alt &isney tidak men!leh ke belakang dan berusaha keras
membangunkan kartun Mickey M!use yang sehingga kini dikenali !leh setiap kanak6kanak &i
dalam buku The Man Behind the Magic : The St!ry !5 $alt &isney, isterinya mengatakan $alt
&isney tidak pernah sesekali membenarkan pemikirannya dikuasai dengan perasaan yang beliau
telah diatasi !leh !rang lain 'etabahan yang beliau miliki memb!lehkan beliau menghasilkan
pencapaian yang terhebat dalam industri animasi kartun Sepanjang kareernya selama lebih ;
dekad, studi! miliknya bukan sahaja telah berjaya menetapkan standard atau pia+ai yang
menjadi ikutan pemain6pemain lain dalam industri animasi kartun, malah memenangi ;)
3cademy 3+ards
Galakan aal
'arakter $alt &isney banyak dipengaruhi !leh ibunya yang penyayang dan ayahnya yang kuat
bekerja Se+aktu #aman kanak6kanaknya, beliau akan mengambil setiap kesempatan yang ada
untuk melukis +alaupun di atas tisu tandas dan ibubapanya menggalakkannya &i sek!lah,
apabila diberi peluang !leh gurunya, beliau akan melukis di papan hitam sambil bercerita
Semasa "erang &unia "ertama, $alt &isney bekerja untuk salah satu unit di ba+ah .ed 4r!ss
3mbulance 4!rps di "erancis dan beliau menajamkan lagi kemahiran melukisnya dengan
menghias jaket rakan6rakannya dengan lukisan pingat6pingat anugerah yang palsu dan juga
me+arnakan helmet perang mereka
Salah se!rang ahli unitnya, .ay 'r!c <pengasas Mc&!nald%s 4!rp= mengatakan $alt &isney
merupakan se!rang yang pelik 9ni kerana ketika rakan6rakannya yang lain pergi berhibur di
kelab6kelab malam pada +aktu rehat, beliau akan tinggal di kem dan melukis
'erajinannya berlatih melukis tanpa mengira masa dan tempat membuahkan hasil apabila pada
usia 1) tahun, beliau telah mempunyai keyakinan diri untuk menubuhkan studi! penerbitannya
yang pertama pada tahun 1(1( di bandar 'ansas $alaupun studi!nya hanya mampu bertahan
selama setahun,akibat kekurangan ilmu dan pengalaman, namun ianya telah menetapkan hala
tuju $alt &isney yang seterusnya
Berterusan melakukan ino!asi
"ada tahun 1(20, beliau bekerja sebagai animat!r untuk sebuah studi! penerbitan kartun Sambil
bekerja, beliau akan memikirkan jalan untuk menambahbaik teknik penghasilan kartun /ntuk
menguji idea6ideanya, $alt &isney akan memujuk ketuanya untuk membenarkannya meminjam
kamera rakaman 5ilem milik studi! Beliau akan memba+a pulang kamera tersebut dan
mengunakannya untuk menguji idea6idea baru beliau dalam teknik rakaman kartun di garaj
rumah ayahnya
Tiga tahun selepas itu iaitu pada tahun 1(2>, sekali lagi beliau memulakan studi!nya sendiri
yang diberi nama &isney Br!s Studi! 'ali ini $alt &isney menguruskan studi!nya bersama
abangnya, .!y $alt &isney mempunyai pendekatan yang berlainan dalam menerbitkan siri6siri
kartunnya Beliau akan menggunakan setiap sumber yang ada untuk menghasilkan siri kartun
yang benar6benar berkualiti dan sempurna hingga adakalanya ia menyebabkan studi!nya berada
di ambang penutupan kerana kekurangan m!dal Malah keuntungan yang dikumpul dari
penerbitan siri6siri kartunnya akan dilaburkan kembali dalam studi! untuk meningkatkan kualiti
kartunnya dengan memasukkan suara dan tidak lama kemudian menghasilkan kartun yang
ber+arna
Yakin "a#a i#ea sen#iri
Setelah meyaksikan siri6siri kartunnya mendapat sambutan yang hangat dari kalangan pen!nt!n,
$alt &isney mula merancang untuk pergi lebih jauh dengan menghasilkan siri animasi kartun
yang penuh yang mempunyai jalan cerita yang lebih panjang
0amun ideanya tidak dipersetujui !leh pengedar siri6siri kartunnya dan ahli keluarganya
"engedar tersebut berpendapat $alt &isney perlu terus menghasilkan siri kartunnya dengan
5!rmula yang sedia ada kerana ia terbukti berjaya dan menguntungkan 3hli keluarganya pula
bimbang jika keuntungan yang diraih selama ini akan bertukar menjadi kerugian jika ideanya
gagal
0amun $alt &isney langsung tidak menghiraukan pandangan6pandangan negati5 tersebut malah
dengan tegas beliau mengatakan kepada mereka7
?ika studi! ini ingin meneruskan penerbitannya maka kita perlu memastikan ia pergi lebih jauh
dari pencapaiannya sekarang
&an pada tahun 1(>@, terhasillah siri animasi Sn!+ $hite and the Se2en &+ar5ts yang terus
mendapat sambutan yang hangat sebaik ianya ditayangkan Menurut penulis buku bibli!gra5i
$alt &isney : 3 Bi!6Bibli!graphy, animasi kartun tersebut menjadi amat berjaya sehinggakan
maj!riti pen!nt!n termasuk artis6artis terkenal pada masa itu yang menghadiri tayangan perdana
animasi tersebut mengalirkan air mata se+aktu men!nt!nnya Malah siri animasi Sn!+ $hite
tersebut terus bertahan dan p!pular di seluruh dunia sehingga tahun 200@
'ejayaan yang dicapai ini menyerlahkan satu lagi kualiti diri $alt &isney iaitu menganggap
setiap kritikan sebagai cabaran untuk membuktikan kemampuan diri serta ideanya &alam tahun
1(>;, terdapat kritikan yang mengatakan para pen!nt!n tidak akan dapat bertahan lama
men!nt!n siri animasi kartun yang mempunyai jalan cerita yang panjang Bagi menja+ab
kritikan tersebut, beliau mengumpulkan para pengkritik untuk menerangkan pl!t siri animasi
Sn!+ $hite &engan bantuan beberapa !rang pelak!n, $alt &isney melak!nkan sendiri setiap
+atak di dalam siri animasi tersebut dengan penuh penghayatan sehinggakan para pengkritik
tersebut yakin pada idea penerbitannya itu
$a%sia se&enar
Mereka yang mengenali $alt &isney mengatakan rahsia sebenar kejayaan beliau terletak pada
prinsipnya yang tidak meletakkan keuntungan sebagai matlamat utama dalam penghasilan siri6
siri kartunnya $alt &isney percaya apabila kita menghasilkan sesuatu dengan bersungguh6
sungguh dan sebaik mungkin, pelanggan akan menyukainya dan akhirnya keuntungan pasti akan
terhasil dengan sendirinya Salah se!rang pekerjanya mengatakan7
Beliau hanya mempunyai satu peraturan iaitu apa sahaja yang kita lakukan, ianya perlu lebih
bagus daripada apa yang dihasilkan !leh !rang lain
Memandangkan $alt &isney tidak pernah membenarkan dirinya berpuas hati dengan kejayaan
yang telah dicapai, beliau seterusnya meletakkan 2isi untuk membuka sebuah taman hiburan
yang akan Amenghidupkan% setiap +atak dalam siri6siri kartunnya sebelum ini Taman hiburan
tersebut diberi nama &isneyland
$alaupun digelar gila !leh pemilik taman6taman hiburan yang lain pada masa itu, $alt &isney
tetap berpegang teguh pada kepada kepercayaan baha+a idea taman hiburannya itu akan berjaya
mendapat sambutan dari pengunjung
"ada sekitar tahun 1(B06an, untuk merealisasikan 2isinya itu beliau mengumpul m!dal dengan
membuat pinjaman sebanyak /S&100,00000 dengan mencagarkan simpanan p!lisi insuran
nya+anya, menjual rumah percutiannya di "alm Spring, 4ali5!rnia dan mengumpul hasil
bayaran penerbitan siri tele2isyen &isneyland di rangkaian tele2isyen 3B4 Casil
kesungguhannya dan kepercayaannya itu meyaksikan taman hiburan &isneyland bukan sahaja
dapat bertahan hingga sekarang malah dibuka di C!ng '!ng, "aris dan ?epun
$alaupun $alt &isney tidak hidup lama untuk menyaksikan kejayaan studi! dan taman
hiburannya, namun idea, in!2asi dan ketabahannya memb!lehkan sehingga kini berjuta6juta
!rang menikmati kegembiraan menerusi siri6siri kartun dan taman hiburannya
Tetapi bagi mereka yang mengenalinya, apa yang membuat $alt &isney lebih diingati adalah
kerana k!men beliau mengenai se!rang pekerjanya7
Sekiranya beliau merasa tidak gembira dengan keadaannya sekarang, maka beliau tidak b!leh
bekerja di sini kerana kita menjual kegembiraan