P. 1
Jaruzelski i inne FO337 Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz 20140527 von Stefan Kosiewski ZECh ZR.pdf

Jaruzelski i inne FO337 Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz 20140527 von Stefan Kosiewski ZECh ZR.pdf

5.0

|Views: 171|Likes:
Published by Stefan Kosiewski
Hanna Gronkiewicz-Walz Prezydent Warszawy

Nasz Znak: Jaruzelski i inne FO337 Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walz 20140527 von Stefan Kosiewski ZECh ZR


Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz zawsze i na wieki, wieków, amen.


Szanowna Pani Prezydent,

Chrystus w sakramencie żywy, do którego miejsca narodzenia w Palestynie, dzisiejszym Izraelu odbył zakończoną wczoraj pielgrzymkę polityczną Franciszek, Biskup Rzymu, jak sam zwykł określać skromnie, od zarania rozpoczętego ledwie przed rokiem pontyfikatu, swoją misję religijną 77-letni papież Bergoglio, tytularny Zastępca Pana Jezusa Chrystusa na Ziemi, który - oceniając chociażby na podstawie rzeczowych zazwyczaj informacji prasy niemieckiej - przejdzie z pewnością do Historii Zbawienia Ludzi Wierzących w Jezusa tudzież do dziejów Kościoła Rzymskokatolickiego jako jedna z największych postaci teatromanii związanej ze sprawowaniem władzy kościelnej przekazanej Piotrowi (czy też do annałów uprawiania indywidualnej posługi kapłana), jako wykonawca happeningów permanentnie obmyślanych w celu zabawienia gawiedzi, cyrku zadziwiania maluczkich na peryferiach (vide: Evangelii Gaudium) prawdziwie głęboko przeżywanego chrześcijaństwa i katolicyzmu a przy tym nie wprawiających już nawet w osłupienie ludzi tradycyjnie, po Bożemu religijnych Wiarą Ojców Naszych, ubogacaną gorliwością godną zaprawdę pierwszych chrześcijan, neokatechumenów, żydów odchodzących od żydostwa historycznego do współistnienia Pawłowego w Panu i Odkupicielu, Zbawicielu Naszym, Synu Boga żywego, którego żydy wierzące odrzuciły nawiasem mówiąc i odrzucają niezmiennie do dzisiaj, całkowicie jako Syna Bożego z matki Bogarodzicy Maryji, takoż na co dzień jak i w Talmudzie. Nie mówiąc już o agnostykach w Izraelu jak również w diasporze, którzy z głębokiej wiary żydowskiej jak i z wiary naszej, chrystusowej nic sobie nie robią, albowiem po prostu nie wiedzą, co czynią, jak określił to aforystycznie w Piśmie św. Pan Jezus konając na krzyżu.

Dzisiaj Naród Polski w Zastępstwie Chrystusa zadaje Panu Bogu pytanie: czy wiedzą, co czynią?

Czy zdają sobie sprawę z całego wymiaru Zła związanego ze szatańskim zaiste zamiarem pogrzebania Wojciecha Jaruzelskiego na Powązkach? W ziemi uświęconej obecnością prochów Polaków, Prawdziwych Synów Narodu Polskiego? W sepulkralnej ziemi poświęconej po katolicku?

Pogrzebać człowieka i komunistę w mundurze generała Ludowego Wojska Polskiego, który po 1945 r. zasłużył się dla żydokomuny zwalczaniem ostatnich, niezłomnych żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej z oddziałów organizacji "Wolność i Niezawisłość" regionu Piotrkowa Trybunalskiego, których to patriotów Jaruzelski, wyznaczony do wojskowego zabezpieczenia sfałszowanego przez komunistów na "3 x TAK" referendum, pogardliwie nazywał - w sprawozdaniach z wykonanych przez siebie własnoręcznie morderczych akcji - "bandytami" będącymi pod wpływem "reakcyjnego Polskiego Stronnictwa Ludowego"? Patrz: wikipedia, Jaruzelski; patrz i czytaj, Polko i Polaku mądrze między wierszami, jak czytali Polacy w PRL-u to, co żydokomuna przekabacała na swoje i nie przestanie przekabacać kryptosyjonizm: najpierw dowiedz się zatem o cudownym wzbogaceniu się dziadka Złoczyńcy figurującego w archiwach IPN, Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jako TW "Wolski", po udanym poślubieniu bogatej żydówki z domu Filipowska (...). http://sowa.quicksnake.at/Protestbewegung/Jaruzelski-i-inne-FO337-Prezydent-Warszawy-Hanna-Gronkiewicz-Waltz-20140527-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-ZR
Hanna Gronkiewicz-Walz Prezydent Warszawy

Nasz Znak: Jaruzelski i inne FO337 Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walz 20140527 von Stefan Kosiewski ZECh ZR


Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz zawsze i na wieki, wieków, amen.


Szanowna Pani Prezydent,

Chrystus w sakramencie żywy, do którego miejsca narodzenia w Palestynie, dzisiejszym Izraelu odbył zakończoną wczoraj pielgrzymkę polityczną Franciszek, Biskup Rzymu, jak sam zwykł określać skromnie, od zarania rozpoczętego ledwie przed rokiem pontyfikatu, swoją misję religijną 77-letni papież Bergoglio, tytularny Zastępca Pana Jezusa Chrystusa na Ziemi, który - oceniając chociażby na podstawie rzeczowych zazwyczaj informacji prasy niemieckiej - przejdzie z pewnością do Historii Zbawienia Ludzi Wierzących w Jezusa tudzież do dziejów Kościoła Rzymskokatolickiego jako jedna z największych postaci teatromanii związanej ze sprawowaniem władzy kościelnej przekazanej Piotrowi (czy też do annałów uprawiania indywidualnej posługi kapłana), jako wykonawca happeningów permanentnie obmyślanych w celu zabawienia gawiedzi, cyrku zadziwiania maluczkich na peryferiach (vide: Evangelii Gaudium) prawdziwie głęboko przeżywanego chrześcijaństwa i katolicyzmu a przy tym nie wprawiających już nawet w osłupienie ludzi tradycyjnie, po Bożemu religijnych Wiarą Ojców Naszych, ubogacaną gorliwością godną zaprawdę pierwszych chrześcijan, neokatechumenów, żydów odchodzących od żydostwa historycznego do współistnienia Pawłowego w Panu i Odkupicielu, Zbawicielu Naszym, Synu Boga żywego, którego żydy wierzące odrzuciły nawiasem mówiąc i odrzucają niezmiennie do dzisiaj, całkowicie jako Syna Bożego z matki Bogarodzicy Maryji, takoż na co dzień jak i w Talmudzie. Nie mówiąc już o agnostykach w Izraelu jak również w diasporze, którzy z głębokiej wiary żydowskiej jak i z wiary naszej, chrystusowej nic sobie nie robią, albowiem po prostu nie wiedzą, co czynią, jak określił to aforystycznie w Piśmie św. Pan Jezus konając na krzyżu.

Dzisiaj Naród Polski w Zastępstwie Chrystusa zadaje Panu Bogu pytanie: czy wiedzą, co czynią?

Czy zdają sobie sprawę z całego wymiaru Zła związanego ze szatańskim zaiste zamiarem pogrzebania Wojciecha Jaruzelskiego na Powązkach? W ziemi uświęconej obecnością prochów Polaków, Prawdziwych Synów Narodu Polskiego? W sepulkralnej ziemi poświęconej po katolicku?

Pogrzebać człowieka i komunistę w mundurze generała Ludowego Wojska Polskiego, który po 1945 r. zasłużył się dla żydokomuny zwalczaniem ostatnich, niezłomnych żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej z oddziałów organizacji "Wolność i Niezawisłość" regionu Piotrkowa Trybunalskiego, których to patriotów Jaruzelski, wyznaczony do wojskowego zabezpieczenia sfałszowanego przez komunistów na "3 x TAK" referendum, pogardliwie nazywał - w sprawozdaniach z wykonanych przez siebie własnoręcznie morderczych akcji - "bandytami" będącymi pod wpływem "reakcyjnego Polskiego Stronnictwa Ludowego"? Patrz: wikipedia, Jaruzelski; patrz i czytaj, Polko i Polaku mądrze między wierszami, jak czytali Polacy w PRL-u to, co żydokomuna przekabacała na swoje i nie przestanie przekabacać kryptosyjonizm: najpierw dowiedz się zatem o cudownym wzbogaceniu się dziadka Złoczyńcy figurującego w archiwach IPN, Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jako TW "Wolski", po udanym poślubieniu bogatej żydówki z domu Filipowska (...). http://sowa.quicksnake.at/Protestbewegung/Jaruzelski-i-inne-FO337-Prezydent-Warszawy-Hanna-Gronkiewicz-Waltz-20140527-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-ZR

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Stefan Kosiewski on May 29, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2014

pdf

text

original

E

u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Jaruzelski i inne FO337 Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
20140527 von Stefan Kosiewski ZECh ZR
Geschrieben von sowa (») 27. 5. in der Kategorie Protestbewegung, gelesen: 33x


„Polska rz¹dzona przez komunistów byùa pañstwem zùa. Zùo narzuciù Polsce
Jaruzelski i nazwaù je stanem wojennym. Zùo narzuciù Polsce Kiszczak i
nazwaù je porozumieniem okr¹gùego stoùu. Urban zùo nazwaù dobrem.
Dobrem wùadzy, która miaùa siê wy¿ywiã kosztem narodu polskiego. 15 lat
potrzebowali komunistyczni zùoczyñcy na dokonanie przejêcia na swoj¹
prywatn¹ wùasnoœã maj¹tku Narodu Polskiego, na zatarcie œladów swojej
zbrodniczej dziaùalnoœci, 15 lat tzw. przemian demokratycznych w
pañstwach rz¹dzonych niegdyœ przez re¿imy komunistyczne to 15 lat
tworzenia mechanizmów obronnych przez zùoczyñców oraz ich agentów. (...)
komunizm musi byã os¹dzony przez Trybunaù taki jak Norymberga. Polska i Europa
maj¹ prawo do poznania prawdy o swojej przeszùoœci. Komunistyczni zùoczyñcy i kaci
musz¹ byã nazwani po nazwisku, a czyny ich musz¹ byã os¹dzone jak przestêpstwa
zbrodniarzy hitlerowskich, jako zbrodnie przeciwko ludzkoœci”.
Stefan Kosiewski,
„Czas na drug¹ Norymbergê”
http://www.nie.com.pl/main.php?dzial=akt&id=573
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/sowa-
frankfurt/M_OXGaUxYhg
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
AStefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V., Vorsitzender

Hanna Gronkiewicz-Walz
Prezydent Warszawy
Nasz Znak: Jaruzelski i inne FO337 Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
20140527 von Stefan Kosiewski ZECh ZR

Niechaj bêdzie pochwalony Przenajœwiêtszy Sakrament, teraz zawsze i na wieki,
wieków, amen.
Szanowna Pani Prezydent,
Chrystus w sakramencie ¿ywy, do którego miejsca narodzenia w Palestynie,
dzisiejszym Izraelu odbyù zakoñczon¹ wczoraj pielgrzymkê polityczn¹ Franciszek,
Biskup Rzymu, jak sam zwykù okreœlaã skromnie, od zarania rozpoczêtego ledwie
przed rokiem pontyfikatu, swoj¹ misjê religijn¹ 77-letni papie¿ Bergoglio, tytularny
Zastêpca Pana Jezusa Chrystusa na Ziemi, który - oceniaj¹c chocia¿by na podstawie
rzeczowych zazwyczaj informacji prasy niemieckiej - przejdzie z pewnoœci¹ do Historii
Zbawienia Ludzi Wierz¹cych w Jezusa tudzie¿ do dziejów Koœcioùa
Rzymskokatolickiego jako jedna z najwiêkszych postaci teatromanii zwi¹zanej ze
sprawowaniem wùadzy koœcielnej przekazanej Piotrowi (czy te¿ do annaùów
uprawiania indywidualnej posùugi kapùana), jako wykonawca happeningów
permanentnie obmyœlanych w celu zabawienia gawiedzi, cyrku zadziwiania
maluczkich na peryferiach (vide: Evangelii Gaudium) prawdziwie gùêboko
prze¿ywanego chrzeœcijañstwa i katolicyzmu a przy tym nie wprawiaj¹cych ju¿ nawet
w osùupienie ludzi tradycyjnie, po Bo¿emu religijnych Wiar¹ Ojców Naszych,
ubogacan¹ gorliwoœci¹ godn¹ zaprawdê pierwszych chrzeœcijan, neokatechumenów,
¿ydów odchodz¹cych od ¿ydostwa historycznego do wspóùistnienia Pawùowego w
Panu i Odkupicielu, Zbawicielu Naszym, Synu Boga ¿ywego, którego ¿ydy wierz¹ce
odrzuciùy nawiasem mówi¹c i odrzucaj¹ niezmiennie do dzisiaj, caùkowicie jako Syna
Bo¿ego z matki Bogarodzicy Maryi, tako¿ na co dzieñ jak i w Talmudzie. Nie
mówi¹c ju¿ o agnostykach w Izraelu jak równie¿ w diasporze, którzy z gùêbokiej wiary
¿ydowskiej jak i z wiary naszej, chrystusowej nic sobie nie
robi¹, albowiem po prostu nie wiedz¹, co czyni¹, jak
okreœliù to aforystycznie w Piœmie œw. Pan Jezus konaj¹c
na krzy¿u.


Dzisiaj Naród Polski w Zastêpstwie Chrystusa zadaje Panu Bogu pytanie: czy wiedz¹,
co czyni¹?
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Czy zdaj¹ sobie sprawê z caùego wymiaru Zùa zwi¹zanego ze szatañskim zaiste
zamiarem pogrzebania Wojciecha Jaruzelskiego na Pow¹zkach? W ziemi uœwiêconej
obecnoœci¹ prochów Polaków, Prawdziwych Synów Narodu Polskiego? W
sepulkralnej ziemi poœwiêconej po katolicku?
Pogrzebaã czùowieka i komunistê w mundurze generaùa Ludowego Wojska
Polskiego, który po 1945 r. zasùu¿yù siê dla ¿ydokomuny zwalczaniem ostatnich,
niezùomnych ¿oùnierzy Rzeczypospolitej Polskiej z oddziaùów organizacji "Wolnoœã i
Niezawisùoœã" regionu Piotrkowa Trybunalskiego, których to patriotów Jaruzelski,
wyznaczony do wojskowego zabezpieczenia sfaùszowanego przez komunistów na "3 x
TAK" referendum, pogardliwie nazywaù - w sprawozdaniach z wykonanych przez
siebie wùasnorêcznie morderczych akcji - "bandytami" bêd¹cymi pod wpùywem
"reakcyjnego Polskiego Stronnictwa Ludowego"? Patrz: wikipedia, Jaruzelski; patrz i
czytaj, Polko i Polaku m¹drze miêdzy wierszami, jak czytali Polacy w PRL-u to, co
¿ydokomuna przekabacaùa na swoje i nie przestanie przekabacaã kryptosyjonizm:
najpierw dowiedz siê zatem
o cudownym wzbogaceniu
siê dziadka Zùoczyñcy
figuruj¹cego w archiwach
IPN, Komisji Badania
Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu jako
TW "Wolski", po udanym
poœlubieniu bogatej
¿ydówki z domu
Filipowska.

Nastêpnie uprzejmie proszê
o doczytanie siê o fakcie
skorzystaniu przez
Wùadysùawa Jaruzelskiego,
syna tamtego Wojciecha, a
ojca przyszùego generaùa, z
mo¿liwoœci bezpiecznego
przesiedlenia siê ¿ydów z
okupowanej przez
Niemców Polski do
stalinowskiego Zwi¹zku
Sowieckiego, po agresji 17
wrzeœnia 1939 r. Czytaj
potem o dalszej,
bezpiecznej ewakuacji
¿ydokomunistycznej
rodziny Jaruzelskiego do
azjatyckiej czêœci "ojczyzny
œwiatowego proletariatu",
po ataku hitlerowskiej III
Rzeszy 1941 r. na ZSRR
oraz o zgùoszeniu siê
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Wojciecha Jaruzelskiego na ochotnika do pracy w zbrodniczej NKWD.
Czytaj, Bracie Ukraiñcu zamieszkaùy w Polsce, o wymordowaniu ¿oùnierzy Ukraiñskiej
Powstañczej Armii przy udziale Jaruzelskiego. O osobistym wysiedleniu przezeñ
Ukraiñców i Bojków na tzw. Ziemie Odzyskane, gdzie homogenizowano ich z tzw.
repatriantami zza Buga, którym nie chciaùo siê wyje¿d¿aã ze Szczecina i z Dolnego
Úl¹ska w dalsz¹ podró¿ w nieznane do Izraela, w którym Bergoglio pojednaù siê
wczoraj teatralnie pod œcian¹ ostatniej œwi¹tyni staro¿ytnych ¿ydów ze swoimi
starymi przyjacióùmi z Buenos Aires: rabinem Skork¹, który dla ¿ydów niczym
szczególnym dotychczas siê nie zasùu¿yù poza przyjaêni¹ z Jezuit¹, chocia¿ z koleg¹
swoim Bergoglio nigdy siê nie sprzeczaù, ¿eby miaù siê jednaã wczoraj. Tak samo jak
i trzeci w tej faùszywej triadzie ekumenii dla picu, w rzeczywistoœci natomiast:
kole¿eñskiej trójcy panteistów nie przykùadaj¹cych najmniejszej wagi do treœci
gùoszonych przez siebie teologii, do ró¿nic wynikaj¹cych z ró¿nych doktryn wiary,
czyli po prostu: ludzi lekcewa¿¹cych sobie bezczelnie caùe dotychczasowe nauczanie
Koœcioùa, olewaj¹cych antagonistyczne w stosunku do katolicyzmu prawdy
wypùywaj¹ce z Koranu i z Talmudycznej religii, jednakowo przy tym ujête dla
wszystkich logik¹ matematyczn¹, jasn¹ dla ka¿dego czùowieka na caùym, Bo¿ym
œwiecie, bran¹ na trzeêwy rozum.

Trzech
kolegów
przypadkiem zù¹czonych miejscem zamieszkiwania ostatnio na odlegùej prowincji w
Poùudniowej Ameryce, gdzie diabeù mówi dobranoc a miejscowych utrzymuje siê
jeszcze we wierzeniach w Pacza Mamê, jak Radio Maryja mówi ci¹gle do siebie o
argentyñskim Ojcu œw., zaœ Michalak z Piotrkowa, który przez kilka miesiêcy dzieliù ze
mn¹ cierpienia mùodego azylanta w lagrze przy Adelonstrasse za rz¹dów
Jaruzelskiego, naucza w Piotrkowie Trybunalskim oraz po caùym œwiecie wiedzy
zdobytej z ksi¹¿ek i z pobytów u Sai Baby w Indiach. W Argentynie, á propos, wielu
¿ydów znalazùo schronienie po 1933 r. , tak¿e z Italii. I ukryùo siê z gorszym, b¹dê
lepszym dla siebie skutkiem wielu narodowych socjalistów Hitlera, gestapowców,
ró¿nych nacji i maœci zbrodniarzy przeciwko ludzkoœci.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
APrzyjmuj¹c zatem ze satysfakcj¹ pismo PG VII Ko1 237/14 przysùane do mojej
wiadomoœci dzisiaj, 26 maja 2014 r. przez Prokuraturê Generaln¹ Biuro Prokuratora
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, nawi¹zuj¹ce do materiaùów wysùanych przeze
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


mnie drog¹ internetow¹, odnosz¹cych siê do stanu wojennego w PRL-u, pragnê raz
jeszcze oœwiadczyã, jednoznacznie stwierdziã, i¿ nazwiska takie jak: Jaruzelski,
Kiszczak, Rakowski, Urban i inne, poù¹czone zostaùy w historii Narodu Polskiego
jednym, wspólnym dokonaniem, bezprawnym wprowadzeniem stan wojennego w
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jak zostaùo to ju¿ zgodnie z powszechnym
odczuciem Polaków sùusznie skwitowane w sentencji wyroku niezale¿nego s¹du
Rzeczypospolitej Polskiej. Sentencji wykoncypowanej i zakonotowanej na warsztacie
prawnika razem z pojêciem: zorganizowana grupa przestêpcza.
Mafia, która dokonaùa 13 grudnia 1981 r. zbrojnego zamachu stanu w PRL-u. Tak
samo antypañstwowego przewrotu, jak antypolski i zbrodniczy byù zamach stanu
dokonany przed 88 laty przez byùego socjalistê i oficera tajnej sùu¿by wojska zaborcy
austriackiego, Józefa Piùsudskiego w maju 1926 r. , przeciwko któremu wyst¹più w
obronie rz¹du RP gen. Zagórski, którego adiutantem byù stryj mojego Przyjaciela z
Krakowa, Tadzia Lepszego, zaœ drugi jego stryj byù za
Cyrankiewicza Rektorem Uniwersytetu Jagielloñskiego, który
obchodzi w bie¿¹cym roku jak¹œ 650 rocznicê czegoœ; vivat
academia! Bowiem tymczasem mamy ju¿ w Krakowie a¿ trzy
licz¹ce siê (jak ¿ydy) uniwersytety.
Kazimierz Lepszy Rekto...
Z Uniwersytetu Úl¹skiego w Katowicach wyrzucono mnie "za postawê niegodn¹
studenta PRL" w grudniu 1977 r., natomiast w marcu 1978 za to samo, tzn. "za
naruszenie nietykalnoœci cielesnej" ubowca a rzekomo jeszcze i studentki, skazano
mnie wyrokiem S¹du Rejonowego w Sosnowcu niwecz¹c skutecznie podjêt¹ przeze
mnie w porozumieniu z innymi próbê protestu antykomunistycznego.
Natomiast po zarz¹dzeniu przez gen. Jaruzelskiego stanu wojennego w PRL-u - ja
pozbawiony zostaùem 13 grudnia 1981 r. mo¿liwoœci dalszego wykonywania pracy
zawodowej na stanowisku Redaktora debitowego tygodnika Zarz¹du Regionu
Úl¹sko-D¹browskiego NSZZ Solidarnoœã w Katowicach "Solidarnoœã Jastrzêbie". Po
miesi¹cu bezprawnie odmówiono mi tak¿e w styczniu 1982 r. dalszego wypùacania
nale¿nych poborów, natomiast nie skierowano przy tym do ¿adnej zastêpczej pracy,
chocia¿ nakazywaù takie zatrudnienie (komisarzowi zawieszonego zwi¹zku
Solidarnoϋ) Dekret o stanie wojennym. Mojego stosunku pracy nikt nigdy nie
rozwi¹zaù, nie wypowiedziaùem tak¿e sam umowy o pracê, która ù¹czy mnie do dzisiaj
z prawdziw¹, nasz¹ pierwsz¹ Solidarnoœci¹.
Odwoùaùem siê w tej sprawie 1981 r., jeszcze w Polsce, do Terenowej Komisji
Rozjemczej. Zaskar¿yùem w stanie wojennym krzywdz¹c¹ moj¹ rodzinê decyzjê
wojskowego komisarza zawieszonego zwi¹zku zawodowego; czy mo¿e Pani Prezydent
zna drugiego Polaka, który miaù odwagê zaprotestowaã przeciwko wypaczeniom stanu
wojennego w taki sam sposób jak ja?
Nie znam niestety nikogo o podobnej biografii, podczas kiedy dintojra-
nie radoœã zabiera z drugiej strony kolegów Kiszczaka: dzisiaj ten, a
wczoraj tamten, ¿eby tylko wspomnieã kilka niechlubnych nazwisk
celebrytów Polski po Magdalence: Sekuùa, szef NIK-u Pañko, generaù
policji Papaùa, wicepremier Lepper, gen. wojska od Gromu, szef
kancelarii premiera Tuska, kilku ksiê¿y mojego Koœcioùa itd. itd. W
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


nieskoñczonoœã, albowiem na prowincji nikt tego przecie¿ nie zliczy, a ze s¹siedniej
prowincji nie dostrzega. Wymieraj¹ tak oto po prostu i naturalnie œwiadkowie zmowy,
która posùu¿yùa ojcom i sùu¿yã bêdzie do czwartego pokolenia nowej klasie panów
Europy, którym nikt nie podskoczy, albowiem tak jak Jaruzelski pilnowaù Nowego
Nieporz¹dku, akumulacji kapitaùu oraz utrwalania w Polsce jednoœci wùadzy sitwy
demokratycznej Europy, na najwy¿szym stanowisku pañstwowym przez dwa pierwsze
lata w Polsce po 1989 r. , tak
Czesùaw Kiszczak i jemu podobni
pilnuj¹ i bêd¹ pilnowaã, a¿eby
ktoœ czegoœ za du¿o niepotrzebnie
nie wychlapaù po pijanemu
albo i w porywczoœci Jêzyka
Swego Serca, o którym mówiù
wczoraj we Frankfurcie nad
Menem ks. bp Alfons Nossol z
Opola.


Druga Solidarnoœã, powoùana w
Magdalence na podstawie
bandyckiej zmowy ubowców ze
swymi agentami, przy udziale:
Lecha Kaczyñskiego, Lecha
Waùêsy, Adama Michnika i
Tadeusza Mazowieckiego,
kierowana dzisiaj przez Dudê;
nazwisko takie samo,
jak panieñskie nazwisko
Duda, ¿ydowskiej ¿ona Andrzeja
Gwiazdy, przez kilkanaœcie lat
studenta Politechniki Gdañskiej,
który zaraz po tym, jak tylko
zakoñczyù robiã za wiecznego
studenta, zostaù natychmiast na
tej samej uczelni, w cudowny
zaiste sposób asystentem
naukowym, natomiast dzisiaj robi
chyba jeszcze (o tempora!) za
cerbera IPN-u, nowy
zwi¹zek Solidarnoœã nie wyst¹più
dotychczas o zadoœãuczynienie za grzechy œmiertelne Jaruzelskiego i Kiszczaka. Nie
zapùacono bodaj chyba nikomu odszkodowania za œmierã poniesion¹ w rodzinie przez
Polaka na terenie kopalni Wujek oraz w innych miejscach.
Nie zapùaciù tak¿e ks. kard. Glemp ¿adnego zadoœãuczynienia za grzech
zamordowania ks. Popieùuszko, którym Prymas obci¹¿aù do wùasnej œmierci swoje
sumienie ¿aùuj¹c, ¿e nie wysùaù jednak do Watykanu niepokornego ksiêdza, z
pomoc¹ papie¿a Wojtyùy, zaraz tylko po tym, jak dostaù cynk od ubowców, ¿e mo¿e
jednak ks. Jerzego spotkaã jakieœ nieszczêœcie na prostej drodze. A wydzwaniali o tym
niebodze przez telefon, jak do mnie dzisiaj po poùudniu zadzwoniù nieznany, mêski
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


gùos, aby posapaã w sùuchawce niewyraênie przez dùu¿szy czas, przy pogró¿kach "nie
pchaj siê, k." i tak dalej, komu ùatwo jest wejœã wczeœniej trojanem na tekst mego
Listu pisanego akurat do Warszawczyków, ukazuj¹cy siê takim samym sposobem jak
w NSA, zarówno na ekranie komputera tu i tam. A gdzie? Tego ju¿ nie dociekam.
1:06
Die moderne Krakauer Malerei in Frankfurt am Main
Bo chcê po¿yã jeszcze dla obowi¹zku polskiego
modlitwy i prostej pracy, naiwnej przyjemnoœci
robienia za Poetê Polski. Dla Narodu Polskiego i dla
chwaùy Jezusa, czyli krótko mówi¹c: nie mam
najmniejszych skùonnoœci samobójczych; strachy na
Lachy, natomiast wchodziã w butach na dywan w
mieszkaniu przy ul. Tuwima w Czeladzi milicjantom
nie bêdê zabraniaù, poniewa¿ tak mógù czyniã w stanie wojennym, przeszùym Ojciec
mój œp. Wùadysùaw, którego ubowcy skazali za coœ w czasie zaprzeszùym 1945 r., zaraz
po powrocie przez niego z przymusowych robót w Prusiech. Dzisiaj poza tem
prawdziwych milicjantów ju¿ nie ma.
Przewodnicz¹cy obecnego zwi¹zku zawodowego, u¿ywaj¹cego dla politycznych
korzyœci nazwy dziesiêciomilionowego zwi¹zku Solidarnoœã, z którego wolnoœci¹
rozpasan¹ Jaruzelski a za nim Waùêsa, Kuroñ z termosem i Modzelewski z tytuùem
profesora nie mogli sobie nijak poradziã, Duda jeszcze jako przewodnicz¹cy Zarz¹du
w Katowicach nie zechciaù odpowiedzieã na Gùos woùaj¹cego na puszczy o moralnoœã
chrzeœcijañsk¹ w ¿yciu Polski.
Nie odpowiedziaù tak¿e na mój apel Wojewoda Úl¹ski, Pietrzykowski, do którego
skierowaùem wniosek o utworzenie przy pomocy œrodków rz¹dowych RP, na wzór
Mazowieckiego Funduszu Zadoϋuczynienia, takiego samego Funduszu
Zadoœãuczynienia na Úl¹sku.
Gabinet Wojewody
Apel ten zakoñczyù siê nasz¹ wizyt¹
(Kazimierz Switoñ tudzie¿ inne osoby
- patrz na youtube) u Wojewody
Pietrzykowskiego, którego premier
Jarosùaw Kaczyñski mianowaù krótko
wczeœniej, nie wiedzieã za co i po co,
najmùodszym wojewod¹ w Polsce
utworzonej po Magdalence, której
demokracji Jaruzelski broniù potem
zaciekle przez dùugie dwa lata, jak
wczeœniej ten sam Jaruzelski, zasùu¿ony w 1970 r. strzelaniem na Wybrze¿u
Ludowego Wojska do Polaków zmierzaj¹cych do pracy z podpuchy sekretarza
Kocioùka, który robiù za prowokatora. Jaruzelski broniù okrutnie tak¿e w 1976 r.
socjalizmu oraz konstytucyjnej podlegùoœci PRL-u Moskwie Bre¿niewa, zaœ tê zaùatwiù
Narodowi Polskiemu Gierek, ojciec Gierka wybranego przedwczoraj ponownie na
bardzo dobrze popùatn¹ synekurê w Brukseli.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


1:19
ICE 16 Frankfurt am Main - Brüssel
Czy mo¿e wiadomo Pani Prezydent, czym
konkretnym zasùu¿yù siê dla Polski Gierek
stawiaj¹cy to i owo jak gùupi na kredyt w
Tychach i w D¹browie Górniczej? Co
musiaù potem z odsetkami od odsetek
spùaciã Naród Polski, a wykupiù sobie za
grosze tzw. inwestor zagraniczny?

Albo w Brukseli minionej kadencji czym siê odznaczyù syn Gierka,
Gierek, albo Buzek, TW "Karol" w aktach IPN-u wspóùpracownik
Sùu¿by Bezpieczeñstwa, który nie zmierza bynajmniej z wùasnej
woli do kwerendy w archiwum Sùu¿by Bezpieczeñstwa
przekazanym prokuratorom IPN m.in. i po to, aby ¿ydokomuniœci,
dziwni towarzysze partyjni mogli przyjrzeã siê w spokoju swojej
wùasnej przeszùoœci i uœwiadomiã sobie przy okazji caùy ogrom Zùa
zgotowanego przez nich drugim ludziom, dla których w pogardzie
najwy¿szej wyznaczaj¹ ci¹gle - mówi¹c beùkotem Waùêsy - rolê frustratów rzekomych,
którzy "nie zaùapali siê" na przekrêt minionego stulecia. Nie skorzystali nic na szabrze
maj¹tku Narodu Polskiego, nie dorobili
siê na grabie¿y mienia narodowego pozycji
oligarchy w Rosji, niczym Chodorkowski,
pozycji prezydenta Ukrainy t¹ sam¹ drog¹,
w perspektywie której ludzie wierz¹cy w
Boga dostrzegaj¹ dolinê Armagedon, zaœ
cwaniak mówi, ¿e mu deszcz kapie, albo
idiotka z kos¹ tañczy.
Dla korzyœci finansowych Michnik u¿yù
samowolnie we winiecie prywatnej gazety
znaczka naszej Solidarnoœci, zaœ Bujak z
Magdalenki sprzedaù dla korzyœci
maj¹tkowych legitymacjê Solidarnoœci
chyba tak¿e ju¿ po tym, jak zarobiù na
emeryturê pañstwow¹ na miejscu Sekuùy z
Magdalenki, który zastrzeliù siê podobno
sam przyjmuj¹c wczeœniej od prokuratury
jako najbardziej prawdopodobn¹ wersjê
swojego samopostrzelenia siê i zawiadomiù
o tym przyszù¹ wdowê w ostatniej chwili
swojego ¿ycia caùuj¹c j¹ gùêboko i mocno
nie w policzek przecie¿ z dubeltówki, jak z
kolegami postrzeliù siê wczoraj Bergoglio
odchodz¹c od rzeczywistoœci, czyli
tzw. realiów tego, w co chrzeœcijanin ze
zasady wierzy.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A

Nie dalej, jak wczoraj byùem, zaproszony na
niezwykle podniosù¹ uroczystoœã polsko-niemieck¹
we frankfurckim ratuszu a tak¿e na wykùad, który
wygùosiù w najlepszej niemczyznie ks. prof. Alfons
Nossol, emerytowany Biskup Opola; w programie
zapowiedziane byùy tak¿e dwa mazurki Chopina w
mistrzowskim wykonaniu na flecie Saskii Schneider.
1:13
Römer bei Nacht
Przyznajê, poniósù mnie nie sam przecie gùód wra¿eñ estetycznych, w nowym
garniturze na Römer. Na spotkanie, a juœci, z obfitoœci¹ stoùów, której nie sposób
odmalowaã ubogimi sùowy, wymieñmy zatem choãby po nazwisku to, czego nie byùo w
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


karcie, natomiast co podchodz¹c w dùugim rzêdzie do stoùów ka¿dy z goœci
zaproszonych mógù sobie sam tyle na talerz widelcem naùo¿yã, ile sobie tylko
przyobiecaù, ¿e mu siê w brzuchu pomieœci: grzybów maœlaków marynowanych,
ogórków kiszonych po staropolsku, bigosu nieco za bardzo sùonego, saùatki warzywnej
konsystencji majonezu, szynki przepysznej, kabanosów cienkich a kruchych,
tryskaj¹cych wrêcz w nos przez podniebienie zapachem znakomitej wêdliny,
prawdziwej kieùbasy krakowskiej, czy podwawelskiej, smalcu podobnego w smaku do
tego¿ smalcu, który wytapiaã potrafiù chyba tylko mój œp. Ojciec zadziwiaj¹c
osoby zapoznawane ze swoim specyjaùem biel¹ ponowy, która wczeœniej okrywaùa
przez noc skwarki zmielone na br¹zowy pasztet i zalane w kamiennym garnku
tùuszczem bielszym od œniegu. Pasztet cielêcy z dodatkiem innych miês równie¿ byù na
stole pod rêk¹ podany z no¿em do krojenia: nic, tylko braã i jeœã. Wina rozlewane byùy
do tego z ciemnych butelek oklejonych etykiet¹ sygnalizuj¹c¹ z dala zùotym konturem
ratusza (Römeru) swoje pochodzenie z winnic miejskich Frankfurtu nad Menem,
które poùo¿one s¹ nie tylko na obszarze miasta zaprzyjaênionego traktatem z
Krakowem.

Spijaùem zatem z ust ks. biskupa sùowa prawdy o tym, jak to za jego spraw¹, zaœ ponoã
wbrew woli Sùu¿by Bezpieczeñstwa, miaùo dojœã do historycznego pocaùunku
posoborowego Polaka i posoborowego Niemca, jak chrzeœcijanin z chrzeœcijaninem,
Mazowieckiego i Kohla w Krzy¿owej.
Ewokowaùy przy tym rozbrzmiewaj¹c pod moj¹ czaszk¹ obrazami z przeszùoœci
dotkniêtej tak¿e i moj¹ wùasn¹ rêk¹: O, Buzek! Taki byù w Hucie Baildon, kiedy
tasowaù po Zjeêdzie w Gdañsku. Taki byù Waùêsa, taki Rozpùochowski, syn ubowca i
m¹¿ ubeckiej agentki.
Komu czùowiek osamotniony w egzystencji mùodego czùowieka, spisanego na straty
przez ubowców, mógù zaufaã swoj¹ mùodoœã wystawiony na próbê czasu decyzj¹
Jaruzelskiego, którego miasto stoùeczne Warszawa chce 30 maja 2014 pochowaã za
spoùeczne pieni¹dze, bowiem rzecznik Prezydent Warszawy, którego nie chcê widzieã
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


na oczy, popeùniù œmiertelny grzech i bù¹d logiczny relatywizuj¹c niedopuszczalnie, dla
samego tylko zrównania Dna z Moc¹, zbrodni ¿ydokomunisty Jaruzelskiego ze
zaszczytem tych spoœród Polaków, którym dane byùo zgin¹ã w katowniach bezpieki
Bermana, Kiszczaka a tak¿e tych mùodzianków, którzy robili na pokazowym i
potrzebnym politycznie procesie za morderców ks. Popieùuszki, który nie wyprzedziù
jednak Karola Wojtyùy w drodze do formalnej œwiêtoœci, chocia¿ Wojtyùa mógù jednym
swoim maùym palcem uchroniã mêczennika Narodu Polskiego od wyùupienia mu oczu
i wyrwania jêzyka bezlitosn¹ rêk¹ bezbo¿nego kata.
1:03
Jazz am Römerberg
Do Kata Narodu Polskiego wysyùaù w
Polsce stanu wojennego swoje protesty, za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez
kancelariê Jaruzelskiego, bohater mojej
krótkiej prozy nie tyle mo¿e i literackiej, co
dokumentuj¹cej po prostu nadmiar faktów do zapamiêtania z opowieœci zegarmistrza
Andruszko, który jak Alfred Michalak dzieliù ze mn¹ naówczas, przed 32 laty
cierpienia mùodego azylanta w lagrze dla azylantów przy Adelonstrasse.
Krupa natomiast, który do Niemiec zaùapaù siê z listy wyznaczonych do internowania,
a zmarù ostatnio i spopielony zostaù do pogrzebania na cmentarzu we Frankfurcie,
wedùug tego, co napisaù do mie na fejsbuku Michalak, nie cierpiaù ze mn¹ z powodu
emigracji politycznej, której nikt na nim nie wymuszaù, zaœ dobra ¿ona kochaùa
zmarùego Polaka, którego skarb pañstwa polskiego, ani miasto Warszawa nie
odwa¿yùy siê pochowaã za frico.

Jaruzelski miaù tak¿e kochaj¹c¹ go do œmierci ¿onê - tyle,
¿e chyba raczej maùo poczytaln¹ ostatnio, gdy¿ rozpowszechniaùa ta fatalna niewiasta,
jeszcze na krótko przed zgonem dyktatora ¿ydokomunistycznego w klinice wojskowej
RP, ohydne pomówki o zdradê maù¿eñsk¹ pod jego adresem, a¿eby Polacy odrzucili z
ob¿ydzenia wszelk¹ myœl o mo¿liwoœci - doprowadzonej ad absurdum - zdrady
Jaruzelskiego.
Szanowna Pani Prezydent Warszawy,
w ostatnich sùowach niniejszego listu chciaùbym uprzejmie zapytaã, czy nie idzie (nie
szùo by tak), zamiast dopùacaã z publicznej kieszeni do prywatnego piwa, którego
nawarzyù sobie zmarùy Jaruzelski, ustanowiã dla przykùadu wreszcie - za Pani
udziaùem - wyœniony przeze mnie (w okrutnych realiach makabrycznej Polski,
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


przepitej na zgodê w Magdalence przez bandê zùoczyñców, na których w jidysz jest
wùaœciwe sùowo: szurke) - niedu¿y, natomiast tak bardzo potrzebny dla
sprawiedliwoœci, Úl¹ski Fundusz Zadoœãuczenienia chocia¿by dlatego, ¿e poœród
nas nadal ¿yj¹ jeszcze biedne wdowy po Polakach zamordowanych na terenie kop.
Wujek, którym nie ma kto zadoœãuczyniã za grzechy ¿ydokomuny Kiszczaka i
Jaruzelskiego, albowiem nawet za Arcybiskupa Katowic robi w Paùacu przy ul. Wita
Stwosza w najgorsze ks. Skworc, Tajny Wspóùpracownik Sùu¿by Bezpieczeñstwa o
pseudonimie "D¹browski", odnotowanym w rozlicznych teczkach IPN-u, na donosach
na ksiê¿y i pokwitowaniach za wspóùpracê z antykoœcielnymi ubowcami.
Chocia¿ wspomnijmy tak¿e, i¿ Episkopat Polski obiecaù solennie przed laty Narodowi
Polskiemu lustracjê po Bo¿emu agentów szatana we wùasnych szeregach, to nic nie
zrobiù jednak do tej pory dobrego w tej tak nie cierpi¹cej zwùoki sprawie faùszywych
ksiê¿y i nieprawdziwych biskupów. Wilków, jak nauczaù Pan Jezus, w owczej skórze.

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski
https://shoudio.com/user/sowa/status/13101

Stefan Kosiewski Nie ma w jêzyku polskim sùowa "przedsiêwziêcie"! Jest za to
sùowo: PROTEST. Naród Polski protestuje w tych dniach przeciwko zmowie
zùoczyñców z Magdalenki, na mocy której Jaruzelski byù prezydentem RP przez
pierwsze dwa lata zorganizowanego przeobra¿ania siê ¿ydokomuny w tzw.
europejczyków. Studenci winni zatem jasno i otwarcie mówiã o proteœcie
obywatelskim, je¿eli protestuj¹ przeciwko antypolskiemu zamiarowi pochowania
¿ydokomunisty jaruzelskiego na Pow¹zkach. Poza studentami z Krakowa protestuj¹
na tym samym fejsbuku dziesi¹tki tysiêcy Polek i Polaków we wielu innych grupach.
Prezydent Warszawy nie mo¿e igraã z ogniem! Nie ma prawa powokowaã antypolskiej
wojny ukrytych ¿ydów przeciwko Narodowi Polskiemu. Musi odwoùaã haniebn¹
prowokacjê kryptosyjonistów na Pow¹zkach; 2 min


ZDRAJCA
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Napisaù Sowa.blog.quicksnake.pl (») 26. 5. w kategorii Lech Walesa, czytaj: 15×


1.11.2007. SOWA Stan David Ligon:
ZDRAJCA, kapuœ i tajniak z Magdalenki, kapral stanu wojennego, który nie
protestowaù, kiedy ¿ydokomunistyczne sùu¿by bezpieczeñstwa swoimi perfidnymi
sposobami zmuszaùy tysi¹ce Polaków, prawdziwych polskich patriotów do ucieczki z
Ojczyzny, emigracji politycznej z Kraju caùymi rodzinami, by nie przeszkadzali w
realizowanej od 17 wrzeœnia 1939 roku grabie¿y mienia narodowego Polaków, nie
maskuje siê ju¿ dùu¿ej i nie kryje ze swoim nikczemnym obliczem ZDRAJCY
NARODU POLSKIEGO.

(...) Walêsa w przeddzieñ wyborów 2007 roku zapowiadaù PUBLICZNIE: zaraz w
dzieñ wyborów bêdê prosiù o chêtnych do budowania programów i struktur w czasie
roku - bo wiêcej to nie mo¿e wytrwaã - zrobimy dogrywkê i uporz¹dkowanie kraju .


Po wyborach Waùêsa nie chce ju¿ zajmowaã siê porz¹dkami w kraju, oddaù siê do
dyspozycji Tuska, którego partiê przed wyborami wszelkimi sposobami wspieraù.
Waùêsa chce za to dla siebie posady konsula honorowego w USA, gdzie konsulowie
bez honoru zajmuj¹ siê dotychczas, jak w ka¿dym innym kraju osiedlania Polaków,
rozbijaniem Polonii i skùócaniem Polaków nie z ¿ydami, lecz jednego Polaka z drugim,
brata z bratem.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


(...) Borusewicz nie odbiega poziomem moralnym od Waùêsy, który wypomina mu
zdradzieck¹ wspóùpracê z dziaùaj¹c¹ ze wschodnich Niemiec tajn¹ sùu¿b¹ Stasi i
haniebne prowadzenie za nos przez Hodysza, oficera SB. Zapowiadanymi publicznie
zmianami konstytucyjnymi w Polsce, rozwi¹zaniem Senatu i odwoùaniem
Borusewicza ze wszystkich publicznych stanowisk, pozbawieniem go odznaczeñ i
tytuùów nie wyma¿e Lech Kaczyñski z pamiêci Polaków swojego osobistego udziaùu w
niebywaùej sztamie z ubowcami w Magdalence, bo w ¿adnym innym kraju na œwiecie
nie byùo przypadku tak nikczemnej zmowy rz¹dz¹cego re¿imu z ludêmi, którzy
zgodzili siê robiã za opozycjonistów.


Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Potrzebne s¹ zmiany w Polsce ku normalnoœci, bez agentów i kapusiów,
bez podawania siê za Polaków.
Polska dojrzaùa do podniesienia siê z kolan.
(...) Download MP3 (4,3 MB)
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/ZDRAJCA

Stefan Kosiewski Umieszczenie na Wawelu trumny ze zwùokami
Piùsudskiego, oficera tajnych sùu¿b wojskowych austriackiego zaborcy Polski, agenta
przywiezionego jak Lenin w poci¹gu pod wojskow¹ eskort¹ pruskiego zaborcy, nie
byùo dzieùem Polaków i nie byùo uczynione dla dobra Narodu Polskiego.
2 min · Frankfurt
Naród Polski miaù w pamiêci sromotn¹ ucieczkê Naczelnego Wodza przed
bolszewikami w czasie Bitwy pod Warszaw¹ i oddanie stolicy z caù¹ Polsk¹ na pastwê
¿ydokomunie. Zapùaciù ¿yciem za posiadan¹ wiedzê o Piùsudskim i za wiernoœã
demokratycznie wybranemu rz¹dowi Polski nie tylko gen. Zagórski; Jan Engelgard
zajmuje siê publicystyk¹ polityczn¹, a zatem winien znaã te haniebne fakty z
przeszùoœci politycznego mordercy, który w maju 1926 r. ustanowiù fakty polityczne na
taki sam sposób, jak ¿ydowski majdan Kliczki, Jacyniuka i Tiachnyboka na Ukrainie,
która ¿ywiona jest kùamstwem politycznym.
I nie chciaù tak¿e za przró¿ne grzechy pochowaã rabusia (tzw. akcje proskrypcyjne)
Biskup Krakowa, który ulegù w koñcu naciskom masonerii i zezwoliù na pochówek w
krypcie katolickiej katedry trumny ze zwùokami socjalisty i sekciarza, który nie zostaù
katolikiem, lecz ewangelikiem, ¿eby o¿eniã siê po raz drugi, na co nie zezwala Koœcióù
Katolicki.
O jakim Koœciele bredzi publicysta Engelgard, Jan i dlaczego podszywa siê pod
"wszystkich ludzi wychowanych w duchu chrzeœcijañskim"? Katolik nie zna tzw.
ducha naszych czasów masonerii, ani chrzeœcijañskiego ducha wolnomularzy. Katolik
wyznaje wiarê w Boga Ojca, Syna i Ducha œw.
Od wczoraj zostaùem zaproszony do kilku grup na fejbuku, które protestuj¹ przeciwko
pogrzebaniu zwùok Jaruzelskiego w poœwiêconej ziemi na Pow¹zkach: w jednej grupie
jest ju¿ ponad 7 tys. Polaków,
NIE dla ¿aùoby narodowej po jaruzelskim 7.497 osób lubi to
W drugiej grupie ( NIE! dla pochówku WOJCIECHA JARUZELSKIEGO na
Pow¹zkach.) wyraziùo dotychczas swój obywatelski protest ponad 10 tys. Polaków, z
których zapewne ogromna wiêkszoœã wychowana zostaùa po chrzeœcijañsku Kosiewski
¿yje po katolicku nie chc¹c ani pochówku za pañstwowe pieni¹dze antypolskiego
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


zùoczyñcy na Pow¹zkach, ani przetrzymywania za darmo na Wawelu niedorajdy, który
meldowaù bratu o wykonaniu zadania po wygraniu wyborów prezydenckich z
równymi sobie kryptosyjonistami.
Na kùamstwie Magdalenki zbudowali swoj¹ pozycjê materialn¹ i polityczn¹ bracia
Kaczyñscy i wszyscy obecni do dzisiaj politycy w Polsce. Kowalski i Engelgard
stanowili do niedawna przybudówkê sekty politycznej Jarosùawa Kaczyñskiego i KOR-
owca Macierewicza.
Potêga Smaku zabraniaùa Zbigniewowi Herbertowi na wspóùpracê ze ¿ydokomun¹
Jaruzelskiego, owocem niezùomnej postawy Poety Polski jest nie tylko Raport z
oblê¿onego miasta, który pozwoliù Polakom na zachowanie godnoœci w stanie
wojennym.
O jakim smaku myœli Jan Engelgard narzucaj¹c siê Polakom z nikczemn¹
mentalnoœci¹ mendy, kiedy organizowany jest protest polityczny przeciwko
panowaniu kryptosyjonistów w Europie?
Czy jaruzelski pochowaù za pañstwowe pieni¹dze i ogùosiù ¿aùobê po zabitych za jego
rz¹dów Polakach?
Faùszywy jest rachunek polskich ofiar dwóch zamachów stanu: Piùsudski nakazaù ze
swoimi spiskowcami strzelanie do uzbrojonego wojska.
Jaruzelski w 1970 i w 1981 nakazaù strzelanie w plecy Polakom bezbronnym.
Nêdzn¹ pamiêã ma publicysta polityczny Jan Engelgard, je¿eli zapomina o starych
grzechach Jaruzelskiego.
Nie chcê Jaruzelskiego na Pow¹zkach 2.121 osób lubi to

----- Original Message ----- From: Jan Engelgard To:
sowamagazyn@googlegroups.com Sent: Tuesday, May 27, 2014 7:33 PM Subject: RE:
Veto dla pochówku na Pow¹zkach Jaruzelskiego
Koœcióù i wszyscy ludzie wychowani w duchu chrzeœcijañskim s¹ za godnym
pochówkiem Generaùa, wasz apel nie ma sensu i jest niesamczny. W zamachu
majowym zginêùo 379 osób, w stanie wojennym 14, czy mamy siê domagaã
wyrzucenia Piùsudskiego z Wawelu?
http://sowa.quicksnake.at/Protestbewegung/Jaruzelski-i-inne-FO337-Prezydent-
Warszawy-Hanna-Gronkiewicz-Waltz-20140527-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-ZR
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->