https://ro.celebrity.yahoo.

com/rug%C4%83mintea-lui-abraham-lincoln-c%C4%83tre-profesorii-
fiului-s%C4%83u-0918240!.html
Rugămintea lui Abraham Lincoln către profesorii
fiului său
Abraham Lincoln rămâne una dintre cele mai importante figuri ale politicii
americane. Cel de-al aisprezecilea pre edinte al Statelor Unite le-a lăsat ș ș
americanilor multe învă ături folositoare. ț
De i a avut patru fii, doar unul dintre ei a reu it să supravie uiască bolilor secolului al 19-lea i ș ș ț ș
să ajungă la maturitate. Abraham i so ia sa au fost profund îndurera i de decesul celor trei fii ș ț ț
i i-au concentrat toată aten ia asupra lui Robert, unicul copil supravie uitor. ș ș ț ț
n timpul colii, acesta i-a dorit pentru fiul său cea mai bună educa ie, a a că inea tot timpul ș ș ț ș ț
legătura cu profesorii lui Robert, pentru a fi tratat c!t mai bine.
"crisoarea lui Abraham #incoln către profesorii colii unde învă$a fiul lui, în care îi ruga pe ș
ace tia să îi dea cea mai aleasă învă ătură a inspirat mul i părin i i profesori, iar rugămin ile ș ț ț ț ș ț
acestuia sunt c!t se poate de actuale, de i au fost scrise acum peste 1%& de ani' ș
()iul meu va trebui să înve$e că nu to$i oamenii sunt sinceri *i one*ti. Dar învă$a$i-l dacă pute$i
minună$ia căr$ilor. i totu*i, da$i-i timp să se g!ndească la misterul etern al păsărilor cerului, Ș
al albinelor de sub soare *i al florilor de pe c!mp. n *coală, învă$a$i-l că e mult mai onorabil să
e*ue+e dec!t să tri*e+e.
nvă$a$i-l să aibă încredere în propriile-i idei, chiar dacă ceilal$i îi spun că se în*ală. nvă$a$i-l
să fie amabil cu oamenii amabili *i dur cu cei duri. ncerca$i să-i da$i fiului meu tăria de a nu
urma mul$imea, să nu urme+e turma. nvă$a$i-l să-i asculte pe to$i oamenii, dar învă$a$i-l de
asemenea să selecte+e ceea ce a au+it printr-o proiec ie a adevărului *i să păstre+e doar ce e ț
bun. nvă$a$i-l, dacă pute$i, cum să r!dă c!nd e trist. nvă$a$i-l că nu e nicio ru*ine în a pl!nge.
nvă$a$i-l să fie grijuliu cu cinicii *i să fie atent la lingu*itori.
nvă$a$i-l să-*i -v!ndă- creierul celor care dau mai mult, dar niciodată să nu pună un pre$ pe
sufletul *i inima lui. nvă$a$i-l să-*i astupe urechile la b!rfă *i să lupte c!nd crede că aceasta
este solu$ia. .rata$i-l gentil, dar nu-l proteja$i, deoarece numai testul focului face o$elul bun.
#ăsa$i-l să aibă curajul de a fi nerăbdător. #ăsa$i-l să aibă curajul de a fi brav. nvă$a$i-l să aibă
întotdeauna încredere sublimă în el însu*i, deoarece apoi va avea încredere în umanitate.
Aceasta este o cerin$ă mare, dar vede$i totu*i ce pute$i face. /ste a*a un copil de treabă, fiul
meu0-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful