You are on page 1of 10

CEPHALOCHORDATA – osnovne odlike

•dijagnostičke odlike hordata postoje
tokom čitavog životnog ciklusa
•asimetričnost u morfološkoj organizaciji

CEPHALOCHORDATA –
klasifikacija i raznovrsnost
Subphylum: Cephalochordata
Familia: Branchiostomatidae
(Branchiostoma)
Familia: Epigonichthyidae
(Amphioxides, Asymmetron)

Taksonomska razovrsnost:
2 porodice
5 rodova
oko 25 vrsta
CEPHALOCHORDATA – koža i muskulatura
• koža providna (bez
hromatofora)
• jednoslojni epidermis
• receptorne ćelije
• nema žlezda
• fibrozno vezivo
• želatinozno vezivo sa krvnim
i nervnim završecima

• mišićni
segmenti –
miomere
• vezivne septe
- miosepte
CEPHALOCHORDATA – notohorda i nervna cev
Notohorda
• hidrostatički organ
• hordocite – visokospecijalizovane
mišićne ćelije
• protein – paramiozin
Nervna cev
• centralni kanal
• ependimske ćelije
• siva masa unutra, bela spolja
• nema krvnih sudova
• ćelijska tela senzitivnih neurona
su u nervnoj cevi
CEPHALOCHORDATA – karakteristična cefalizacija
Cerebralna vezikula – prednji
deo nervne cevi
• “tektum”
• infundibularne ćelije
• primarni motorni centar
CEPHALOCHORDATA – ždrelo i ishrana
• filtraciona ishrana
• ždrelo sa prorezima,
endostilom,
epifakrinksnim žlebom
• jednjak, želudac,
intestinum (sa
cekumom)
• ekstracelularno i
intracelularno varenje
• analni otvor
• atrijalna duplja,
atrijalni otvor
CEPHALOCHORDATA – krvni sistem
• dorzalni krvni sud – krv
ka zadnjem delu tela
• ventralni krvni sud – krv
ka prednjem delu tela
• branhijalno srce
• kapilari ne postoje
• repne, kardinalne vene
• krv bez pigmenata i
ćelijskih elemenata
• “kičmenjačka” građa
krvnog sistema

CEPHALOCHORDATA – ekskretorni organi
• cyrtopodocytae (solenocytae) –
specijalizovane ćelije sa
bičevima i unutrašnjim
kanalom
• povezuju nefridije (celomski
prostor) sa glomerulusima
arterija
CEPHALOCHORDATA – životni ciklus
• polovi odvojeni
• izvodni kanali ne postoje
• oplođenje spoljašnje
• larva – asimetrična, pelaška
• metamorfoza
CEPHALOCHORDATA – način života
• marinski organizmi
• plitki delovi tropskih i umerenih mora
• pasivni način života