You are on page 1of 40

AUTOMATIZAREA PROCESELOR

TEHNOLOGICE SI BIOTEHNOLOGICE


Titular curs:
Ș.L. dr.ing. George IPATE
5/13/2014 1
AUTOMATIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE SI BIOTEHNOLOGICE

Curs 12

Capitolul 12. Reglarea automată a nivelului

12.1 Aspecte generale
12.2 Traductoare de nivel
12.3 Structuri ale sistemelor de reglare automată
a nivelului
5/13/2014 2
12.1 Aspecte generale
5/13/2014 3
Prin nivel se înţelege înălţimea de lichid sau
de solid (sub formă de granule sau pulbere)
măsurată de la un reper fix până la suprafaţa liberă.Nivelul se măsoară în unităţi de lungime: m, dm, cm, mm.
5/13/2014 4
Automatele logice sunt dispozitive care conform unui
program transformă variabilele logice de intrare
(matricea |Xi|) în variabile logice de ieşire
(matricea|Xe|).

Variabilele logice de intrare provin de la
traductoarele cu care se măsoară starea mărimilor de
ieşire ale procesului automatizat.

Variabilele de ieşire sunt mărimi de comandă cu care
prin intermediul elementelor de execuţie se intervine
în proces.

5/13/2014 5
Automatele logice lucrează cu mărimi
discrete, prelucrând variabilele logice prin
intermediul funcţiilor logice.

Cele patru funcţii logice de bază sunt:
ŞI, SAU, DA, NU.

Cu ele se pot obţine şi alte funcţii derivate
dintre care uzuale sunt:
ŞI – NU, SAU – NU, SAU – EXCLUSIV, BISTABIL.


5/13/2014 6
Din punct de vedere funcţional automatele
logice se clasifică în două clase:

-Automate logice combinaţionale la care starea
variabilelor de la ieşire depinde numai de starea
variabilelor de la intrare.

-Automate logice secvenţionale la care starea
variabilelor de ieşire depinde de starea variabilelor de
la intrare precum şi de starea anterioară a
automatului.
Acestea utilizează elemente de memorare (bistabile) în
care se memorează informaţiile referitoare la stările
anterioare.


5/13/2014 7
Exemplu:

În cazul umplerii unui rezervor variaţia nivelului h a
lichidului din interior prezintă mai puţin interes din
punct de vedere al automatizării procesului.

Atingerea nivelului minim (h
min
) şi a celui maxim (h
max
)
sunt momente foarte importante.

La atingerea nivelului minim instalaţia de pompare
trebuie pornită, menţinând în funcţiune până la
atingerea nivelului maxim, când trebuie oprită.


5/13/2014 8
Prin discretizarea variaţiei nivelului h se pot defini
următoarele variabile logice:

pentru nivelul minim
pentru nivelul maxim
min
min
1
0
h h daca
h h daca
H
m


max
max
0
1
h h daca
h h daca
H
M
Se observă că fiecărei variabile logice i se poate ataşa o variabilă binară {0, 1}.
Metodele şi aparatele de măsurat nivelul depind de
scopul urmărit:
 pentru determinarea conţinutului rezervoarelor şi
recipientelor, nivelul trebuie măsurat în limite largi,
cu precizie mare;
 pentru menţinerea nivelului între anumite limite,
limitele de măsură sunt mici şi precizia nu prea
mare.

Există două grupe mari de aparate de măsurat
(nivelmetre) şi anume:
 aparate cu limite mari de măsură şi cu punct zero la
începutul scării;
 aparate cu limite mici de măsură şi cu punctul zero
la mijlocul scării.5/13/2014 9
12.2 Traductoare de nivel
Din punct de vedere al tipului, aparatele de măsură a
nivelului se împart în mai multe categorii :
 aparate cu citire directă – cu sticle de nivel, cu plutitor cuplat
prin panglică flexibilă, precizie 1mm;
 aparate hidrostatice – cu măsurarea directă sau indirectă a
presiunii
 produse de nivel, precizie 1%;
 aparate gravitaţionale (bazate pe variaţia greutăţii cu nivelul):
aparate cu imersor, cu vase comunicante mobile, etc., precizie
(0,1…3) %;
 nivelmetre termice – cu elemente de dilatare, cu termometre,
etc. (1,5…5) %;
 nivelmetre cu surse radioactive.
5/13/2014 10
Traductoare de nivel servo
– Precizie de masura nivel: < 1 mm
– Repetabilitate:< 0.1 mm
– Interfata cu apa, precizie: < 2 mm
– Precizie masura densitate: < 3 kg/m3
– Masuratoare integrata nivel/ interfata
– Timp de integrare programabil;
– Izolare galvanica;
- Auto-verificare; Aprobare BRML.
5/13/2014 11
Traductoare de nivel servo Honeywell
Traductoare radar cu microunde (noncontact) pentru lichide si solide
 Constructie speciala antena DROP pentru mediu cu vapori condens sau cu
praf dens
 Domeniul de masura: 0-20 m pâna la 0-80 m.
 Tehnologia FMCW cu emisie continua si modulatie de frecventa, în banda K
Protocol Hart DTM Pactware. Variante pentru masurari fiscale, cu aprobare
BRML.


5/13/2014 12
Traductor de nivel cu microunde Honeywell
Senzori de nivel conductivi

• Senzor de nivel cu electrozi, pentru lichide conductive.
• Ansamblu 2, 3, 4, 5 electrozi sonda rigida sau cablu flexibil.
• Cu modulul de procesare electronic inclus sau montat în
dulapul de automatizare.

5/13/2014 13
Senzor de nivel conductivi (electrozi)
Nivelul se reglează în cazul proceselor de umplere –
golire, care se desfăşoară în rezervoare deschise sau
închise, conducte de legătură şi ventile, reglarea
urmărind unul din următoarele obiective:

• nivelul trebuie menţinut în limite strânse (ex. nivelul
în tamburul unui cazan, nivelul într-un separator de
faze);
• nivelul este reglat în limite largi (ex. vase tampon la
care debitul la intrare are fluctuaţii mari, iar la ieşire
trebuie să fie cât mai constant).
5/13/2014 14
12.3 Structuri ale sistemelor de reglare automată a nivelului
Sistemele de reglare automată pentru nivel sunt
realizate în structuri după eroare, cu ventil de reglare
în amonte sau aval, cu refulare prin cădere liberă sau
prin pompă.

Atunci când debitul de alimentare F
a
este utilizat
drept comandă pentru reglarea nivelului, debitul de
ieşire F
e
constituie principala perturbaţie pentru SRA
şi invers, în cazul utilizării debitului F
e
drept comandă
( la creşterea nivelului L, creşte eroarea de reglaj L
0
-L,
cu efect de deschidere parţială a ventilului de reglare).


5/13/2014 15

5/13/2014 16
Reglarea nivelului in amonte
a. - evacuare prin pompă; b. - evacuare prin cădere liberă.
Reglarea nivelului in aval
a. - evacuare prin cădere liberă; b. – cu refulare prin pompă
Reglarea nivelului de lichid cu automate logice
În cele mai simple instalaţii de alimentare cu apa, schema functionala a unui
sistem de reglare a nivelului este cea din figura urmatoare.

5/13/2014 17
Obiectivele principale ale sistemului de reglare
automata sunt:
- mentinerea nivelului de apa intre electrozii de nivel
maxim si minim in rezervorul principal;
- protectia pompei in cazul in care nivelul de apa din
rezervorul de alimentare scade sub limita minima;
- toate acestea sa fie realizate cu un circuit de control
simplu.

5/13/2014 18
Circuitul integrat logic CMOS CD4001
5/13/2014 19
Tabela logica a functiei NOR
Legaturile circuitului integrat CD 4001 ca un bistabil
5/13/2014 20
Semnalul logic de iesire din traductorul de nivel
5/13/2014 21
Depinzand de ce semnal ajunge mai rapid la circuitul bistabil,
pompa de apa poate sa functioneze sau nu atunci cand nivelul de apa
este intre electrozii de nivel in rezervorul principal.
Schema instalaţiei de alimentare cu apa
5/13/2014 22
Primul scenariu dupa conectarea pompei la sursa de curent
caz 1: pompa nu porneste
5/13/2014 23
Caz 2: pompa porneste
5/13/2014 24
5/13/2014 25
5/13/2014 26
Circuitul trebuie sa "tina minte"
- Sa mentina pompa oprita cand nivelul de apa scade datorita consumului;
- Sa porneasca pompa atunci cand nivelul este sub eletrodul de nivel minim;
Ne bazam pe efectul de blocare bistabil Set-Reset astfel incat circuitul sa
memoreze aceste actiuni.
5/13/2014 27
Nivelul de apa din rezervor a ajuns sub eletrodul de nivel minim, pompa
porneste din nou.

5/13/2014 28
Al doilea scenariu dupa conectarea pompei la sursa de curent
Pompa porneste daca nivelul de apa este intre cei doi electrozi.

5/13/2014 29
Pe masura ce nivelul de apa scade:
- controlul sistemului functioneaza precum a fost planificat;
- odata ce apa a ajuns sub nivelul electrodului de nivel minim pompa porneste
si ciclul se repeta din nou.
5/13/2014 30
Protectia pompei
Cand nivelul de apa din rezervorul de alimentare scade sub electrodul de
referinta minim, pompa nu va porni pentru a preveni distrugerea acesteia.
5/13/2014 31
Pentru studiul practic al sistemului automate logic se utilizează simulatorul de
funcţii logice prezentat în figurile urmatoare.
5/13/2014 32
5/13/2014 33
Nivelul de lichid in rezervorul de alimentare este mai mic decat nivelul limita.
Pompa nu PORNESTE.
5/13/2014 34
Nivelul de lichid in rezervorul de alimentare este mai mare decat nivelul limita.
Pompa PORNESTE.
5/13/2014 35
Nivelul de lichid in rezervor este mai mare decat nivelul minim.
Pompa FUNCTIONEAZA.
5/13/2014 36
Nivelul de lichid in rezervor este mai mare decat nivelul maxim.
Pompa se OPRESTE.
5/13/2014 37
Programul ReglareNivelLichid.vi (LABView – Diagrama Bloc )
5/13/2014 38
Programul ReglareNivelLichid.vi (LABView – Panoul FRONTAL )
5/13/2014 39
5/13/2014 40VĂ MULŢUMESC PENTRU
ATENŢIA ACORDATA !