You are on page 1of 20

9.

Nevoia de a menține temperatura în limite constante: normal
satisfăcută.
10. Nevoia de a se îmbrăca și dezbrăca: normal stisfăcută.
11. Nevoia de a se ocupa cu ceva în scopul de a se realiza: normal
satisfăcută.
12. Nevoia de a învăța: normal satisfăcută.
13. Nevoia de a se recrea: normal satisfăcută.
14. Nevoia de a acționa conform credințelor și valorilor proprii: normal
satisfăcută.
Obiectivele tratamentului medical
- oprirea sn!erării"
- depistarea cauzei"
- susținerea moralului pacientului"
Obiectivele îngrijirilor acordate de asisten ț a medicală
- a#ută bolnava pentru oprirea $emora!iei"
- măsoară cantitatea pierderilor"
- educă bolnava în ceea ce privește ritmul de viață.
8.2. PLAN DE ÎN!"#"!E A $OLNA%&L&" '&
EP"()A*"( PE 2+,
N%&': (.). *.+. ,1-1.99
Data Nevoia
-undamentală
.erturbată
(ursa de
di-icultate
Diagnostic
nursing
Obiective "ntervenții Evaluare
proprii dele!ate
1 2 3 4 / - 0 ,
0/.04.2013 1. Nevoia de a
repira
1234 durere4
an5ietate
)mposibilitatea
de a respira
normal
6olnavul să
aibă o bună
respirație
&ăsurarea
respirației4
dezobstruarea
foselor nazale
3dministrarea
de vitamina 74
calciu
!luconic4
vitamina 8
9 :
1,.min
;e parcurs
starea
bolnavulu
i se
ameliorea

0/.04.2013 2. Nevoia de a
dormi și a se
odi$ni
1234
an5ietate4
durere
)mposibilitatea
de a se odi$ni
6olnavul să
se odi$nească
suficient
3si!urarea
climatului
corespunzător
<e
administrează
al!ocalmin
6olnavul
se
odi$nește
normal
0/.04.2013 3. Nevoia de a
se mișca și a
avea o bună
postură
- diminuarea
mișcărilor
normale4
1234
amețeli.
Neputința de a
se deplasa.
;ostura
inadecvată
<ă se
deplaseze
normal.
;oziție
adecvată
favorabilă
$emostazei
=imnastică
medicală.
;oziție
semisezandă
-
<tarea
!enerală a
bolnavulu
i prezintă
o ușoară
ameliorar
e
0/.04.2013 4. Nevoia de a
evita pericolele
1234 risc de
pierdere a
inte!rității
fizice
)mposibilitatea
de a-și păstra
inte!ritatea
'vitarea
pericolelor
9epaus obsolut
la pat.
&ăsurarea și
notarea 2.3
3dministrarea
tratamentului
<tare de
si!uranță
0/.04.2013 /. Nevoia de a
comunica
- an5ietate4
lipsa familiei
(ificultatea de
a vorbi4
turburări de
vorbire
3#utarea
bolnavului să
comunice
>iniștirea
bolnavului cu
privire la starea
sa de sănătate
?
6olnavul
coopereaz
ăși
acceptă
poziția de
bolnav
0/.04.2013 -. Nevoia de a
bea și a mnca
- anore5ie
- !reață din
cauza
sn!erării"
an5ietate
)mposibilitatea
de a se
alimenta și
$idrata
<ă consume o
cantitate de
alimente în
concordanță
cu nevoile
sale
ener!etice
6olnavul este
sfătuit să
urmeze un
re!im i!ienico-
dietetic conform
123
@$iposodatA
? (atorită
bolii de
bază
@123A și
epista5isu
lui
bolnavul
este
an5ios
0/.04.2013 0. Nevoia de a
elimina
? <n!erarea
nazală
inadecvată
+prirea
sn!erării
9ecoltare de
B<14 >4
274214 2C4
1b4 24 e5amen
de urină.
7ompresiune
di!itală nazală.
3plicare de
tampoane
îmbibate cu
substanțe
$emostatice
?
27 : 12D
2< :
3D30E
21 : 2D
2C :14D
>: -.000
mmc
2 :
200.000
1b :
1241- !F
B<1 : 11
mm.$
3lbumine4
pi!menți
absenți

,. Nevoia de a fi curat: parțial satisfăcută
9. Nevoia de a menține temperatura corpului în limite normale: normal
satisfăcută
10. Nevoia de a se îmbraca și dezbraca: normal satisfăcută
11 Nevoia de a învăța: normal satisfăcută
12. Neavoia de a se recrea: normal satisfăcută
13. Nevoia de a se ocupa cu ceva în scopul de a se realiza: normal
satisfăcută
14. Nevoia de a acționa comform credințelor și valorilor proprii: normal
satisfăcută.

8./ E%AL&A!EA 0"NAL1
;acientul se internează pentru sn!erare nazală. 3 făcut tratament
cu $emostatice4 $ipotensoare4 anal!ezice. 'voluția este bună.
<e e5ternează vindecat4 cu recomadările:
- evitarea eforturilor fizice"
- evitarea fri!ului și a umezelii"
- evitarea curenților de aer rece"
- control medical periodic.
Gn timpul celor 10 zile4 ct a stat bolnavul spitalizat4 a urmat
tratamentul:
- vitamina H 1f"
- fitomenadion 1f"
- venostat 1f"
- vitamina 7 1f"
- calciu !luconic 1f"
- al!ocalmin 3f.zi"
- e5traveral : 2cp.zi.

'ON'L&2"E
Gn cadrul acestei lucrări am urmărit trei cazuri de epista5is.
Gn primul caz avem de-a face cu pensionara în vrstă de -2 ani4 care se
prezintă la camera de !ardă cu următoarelesimptome: sn!erare abundentă din fosa
nazală stn!a4 cefalee și ameteli. Gn urmă cu apro5imativ / ani bolnava a avut
prima criză de 123. Gn acest interval a prezentat circa 0-, pusee de 1234 dar fără
a prezenta valori e5cesiv de ridicate.
<pre deosebirede primul caz4 în cel de:al doilea aflăm că bolnavul prezintă
o rinofarin!ită acută.
(in discuția cu pacientul rezultă că4 în urmă cu / zile4 boala a debutat cu
rinoree4 #ena la de!lutiție4 subfebrilitate.
Gn cel de-al treilea caz venim în contact cu un pensionar $ipertensiv care se
internează cu următoarele simptome: sn!erare nazală4 cefalee4 amețeli.
Gn toate cele trei cazuri4 pacienții vin la camera de !ardă cu $emora!ie
nazală și se internează pentru precizarea dia!nosticului și efectuarea tratamentului
de specialitate.
<e e5ternează după 3-4 zile cu stare !enerală ameliorată. ;acienții au o stare
psi$ică bună4 la acest fapt o mare contribuție avnd asistenta medicală.
;e perioada internării bolnavii au făcut tratament !eneral cu:
- vitamine @vitamina H4 7A"
- calciu !luconic"
- venostat"
- adrenostazin"
- $ipotensoare: $ipazin4 $iposerpil"
- al!ocalmin"
- e5traveral"
- diazepam.
2ratamentul local a constat în :
- tamponament nazal anterior"
- tamponament nazal posterior.
>a e5ternare 4 bolnavii au primit următoarele recomandări:
- evitarea eforturilor fizice"
- evitarea fri!ului și a umezelii"
- evitarea curenților de aer rece"
- re!im alimentar $iposodat"
- să aibă o viață liniștită4 cu respectarea orelor de somn"
- să nu stea în soare
- control medical periodic.
A -i nursă înseamnă3
<ă nu fie niciodată supărată"
<ă fii deseori frustrată.
<ă fii înco#urată de probleme.
<ă ai att de multe de făcut și att de puțin timp.
<ă ai o responsabilitate foarte mare și să ai foarte puțină autoritate.
<ă intri în viețile oamenilor și să marc$ezi o diferență.
%nii te vor binecuvnta4 alții te vor blestema.
Bei vedea oameni în starea lor cea mai proastă și în starea lor cea mai bună.
Nu vei înceta niciodată să fii uluită de capacitatea oamenilor de a iubi4 de a
îndura și de cura#ul lor.
Bei vedea viața începnd și........ sfrșindu-se.
Bei e5perimenta victorii și eșecuri devastatoare.
Bei pln!e mult.
Bei rde mult.
Bei ști ce înseamnă să fii om și să fii uman.


P!O N&!(E4
5A(6"N)ON D.'.4 &.(.A

*". ANE*E
ANE*A N!.
7.
8.7. ANAL"2E DE LA$O!A)O!
%alori normale 'a9ul " 'a9ul "" 'a9ul """
2< : 2D30E-4D 2< : 3D30E 2< : 1D/0E 2< : 3D
27 : 10D-12D 27 : 12D 27 : 12D 27 : 12D
2. 1+I'> : 1D30E-
2D30E
2.1+I'> : 2D 2. 1+I'> : 2D1/E 2. 1+I'> : 2D30E
> : 4200 - ,000 > : -.-00 > : -.000 > : -.000
2 : 2 : 200.000 2 : 200.000 2 : 20./000
1b : 6ărbați J 134-
J 1-!F
*emei- 114/-1/!F
1b : 1241- !F 1b : 1240,!F 1b : 114, !F
2.C%)H : 12D-14D 2.Cui8 : 14D 2. C%)H : 2D1/E 2. C%)H : 14D
B.<.1
6ărbați-3-10mm.$
*emei- --13mm.$
B<1 : 11 mm.$ B<1 : 10 mm.$ B<1 : 10 mm.$
ANE*A N!. 2.
8.2. Punc ț ia venoasă: - înțeparea unei vene cu a#utorul unui ac de
serin!ă.
<cop:
- e;.lorator:
• recoltarea sn!elui pentru e5amene de laborator: bioc$imice4
$ematolo!ice4 serolo!ice și bacteorolo!ice.
- tera.eutic:
• administrarea unor medicamente sub forma in#ecției și
perfuziei intravenoase.
• 9ecoltarea sn!elui în vederea transfuzării sale.
• '5ecutarea transfuziei de sn!e sau derivate ale sn!elui.
• <n!erare: 300-/00 ml în edemul pulmonar acut4
$ipertensiunea arterială.
>ocul puncției:
- venele de la plica cotului @bazilica și cefalicaA4 unde se formează
K&E venos prin nanstomozarea lor.
- venele antebrațului.
- venele de pe fața dorsală a minii.
- venele subclaviculare.
- venele femurale.
- venele maleolare interne.
- venele #u!ulare și epicraniene: mai ales la su!ar și copilul mic.
'tapele de e5ecuție:
1. ;re!ătirea materialelor necesare: materiale de protecție4 perna
elastică pentru spri#inirea brațului4 aleza4 mușama" substanțe
desinfectante4 ace sterile4 serin!i4 pense4 mănuși c$irur!icale4
tampoane4 !arou sau banda '<&39714 aprubete uscate și
etic$etate4 cilindru !radat4 fiole cu soluții medicamentoase4 soluții
perfuzabile tăviță renală.
&aterialele enumerate mai sus vor fi transportate ln!ă patul
bolnavului.
2. ;re!ătirea fizică și psi$ică a bolnavului:
a) <e anunță bolnavul și i se e5plică necesitatea te$nicii.
b) <e așează bolnavul în poziția necesară @în funcție de sediul în
care se e5ecutăA
c) <e dezbracă brațul ales4 astfel înct $ainele să nu împiedice
circulația de rentoarcere.
d) <e așează sub brațul bolnavului perna elastică și apoi
mușamaua.
3. <tabilirea locului puncției:
a) <e stabilește brațul la care se face puncția.
b) <e e5aminează calitatea și starea venelor de la plica brațului
@cefalica și bazilica J formnd K&E- ul venosA.
4. 'fectuarea puncției:
a) <e aplică !aroul elastic la nivelul unurii treimii inferioare cu
cea mi#locie a brațului.
b) 7u inde5ul minii stn!i se palpează locul pentru puncție.
c) <e dezinfectează locul puncției cu un tampon cu alcool.
d) <e cere bolnavului să înc$idă și să desc$idă pumnul de cteva
ori și să rămnă cu el înc$is.
e) 3vnd serin!a în mna dreaptă4 între police și celelalte de!ete4
cu inde5ul se fi5ează amboul acului atașat.
f) 7u inde5ul minii stn!i se palpează locul pentru puncție4 iar
cu policele se fi5ează vena la 4-/ cm sub locul puncției și se
e5ercită o compresiune și tracțiune în #os asupra țesuturilor
vecine.
g) <e introduce acul în mi#locul venei4 în direcția a5ului
lon!itudinal al venei.
- Nu abordați vena din lateral.
- Nu introduceți acul cu bizoul orientat în #os.
- <e simte acul trecnd prin stratul de piele rezistent și
peretele venei4 mai elastic.
$A <e împin!e acul de-a lun!ul venei la o adncime de 1-14/ cm.
iA 7u mna stn!ă se tra!e încet pistonul aspirnd @sn!ele
trebuie să apară în serin!ăA
#A <e continuă aspirarea sn!elui în serin!ă pnă se e5tra!e
cantitatea de sn!e necesară.
8A <e desface nodul !aroului și bolnavul desc$ide pumnul.
lA <e aplică un tampon de vată uscat peste locul unde estre acul și
se retra!e acul @de sub tamponA printr-o miscare rapidă.
mA <e dezinfectează locul puncției cu alcool sau tinctură de iod.
nA <e scoate acul de la serin!ă și sn!ele recoltat se scur!e în
recipientul pre!ătit.
oA <pălarea pe mini cu apă curentă și săpun.
/. Gn!ri#irea bolnavului după te$nica:
aA <e efectuează toaleta re!iunii.
bA <e îndepărtează perna elastică și mușamaua.
-. 9eor!anizarea locului de muncă: se strn! instrumentele utilizate" se
spală4 se dezinfectează și se pre!ătesc pentru sterilizare.
0. ;re!ătirea sn!elui recoltat pentru laborator:
aA <e amestecă sn!ele cu substanțe anticoa!ulante c$imice4 în
funcție de felul analizei @ nu se amestecă dacă se fac analize serolo!iceA.
bA <n!ele recoltat pentru transfuzie se păstrează în condiții
speciale și se supune procedeelor de conservare pnă la transportul lui la
centrul de conservare a sn!elui.
<n!ele recoltat în scop terapeutic se poate arunca.
ANE*A N!./
8./. !E'OL)A!EA &!"NE" PEN)!& E*A<ENE
$"O'6"<"'E
*iind un lic$id secretat de rinic$i4 e5amenul constantelor fizice și
c$imice ale urinei informează asupra stării funcționale a rinc$ilor4 ct și
a între!ului or!anism.
(in urina recoltată se efectuează:
- e5amen fizic: se determină volumul4 aspectul4 culoarea4
mirosul4 densitatea4 p1-ul.
- e5amen c$imic: se cercetează albumina4 !lucoza" puroiul
urubilino!enului" pi!menții biliari" amilaza4 acetona" iono!rama.
9ecoltarea urinei se face fie în urinar4 fie în ploscă.
Gn scopul unui e5amen de urină se face educația sistematică a
bolnavului de către personalul au5iliar privind folosirea bazinetului.
6olnavul trebuie să știe:
- să utilizeze numai bazinetul !ol și curat"
- să urineze fără defecație"
- să verse imediat urina în borcanul colector de urină
-să nu urineze în timpul toaletei efectuate de bazinet.
3nalizele se efectuează din urina emisă în 24$4 care se recoltează
astfel:
- la ora stabilită bolnavul urinează și urina se aruncă"
- urina de la celelalte micțiuni4 timp de 24$4 este colectată în
borcanul curat și păstrat la rece.
- a doua zi4 la sfrșitul celor 24$4 bolnavul urinează și urina se
adau!ă la borcan.
<e trimit /00 ml de urină omo!eizată la laborator cu
următoarele date: numele4 prenumele bolnavului" volum de urină
pe 24$" vrsta4 !reutatea4 se5ul4 adresa4 natura re!imului4 volumul
de lic$id in!erat" di!estia" analiza cerută" secția unde se trimite
rezultatul4 medicamentele luate sau particularități tratate.


ANE*A
N!.+.
8.+. )E6N"'A "N#E' Ț "E" "N)!A<&('&LA!E
>ocul in#ecției îl constituie mușc$ii voluminoși4 lipsiți de
trunc$iuri importante de vase și nervi4 a căror lezare ar putea provoca
accidente. Gn mușc$ii fesieri se evită lezarea nervului sciatic. ;oziția
bolnavului poate fi în decubit ventral sau lateral4 șeznd sau în picioare.
<tabilirea punctelor preferate pentru in#ecția intramusculară se va
face în funcție de poziția bolnavului. 'le au scopul de a ocoli nervul
aciatic. 7nd bolnavul se !ăsește în poziția culcat4 se vor folosi:
- punctul 6art$elemL4 situat la unirea treimii e5treme cu cele două
treimii interne ale liniei care unește spina iliacă antero-superioară
cu e5tremitatea superioară a șanțului fesier și.sau mai bine la
mi#locul acestei linii.
- punctul <mirnov4 situat la un lat de de!et deasupra marelui
tro$anter și înapoia lui.
- cnd pacientul este în poziție șezndă4 in#ecția se poate face în
toată re!iunea fesieră4 deasupra liniei de spri#in.
<e de!resează și se dezinfectează punctul fi5at pentru in#ecție4 apoi
e cere bolnavului să nu-și contracte musculatura nici înainte4 nici în
timpul in#ecției4 ci să stea liniștit4 cu mușc$ii fesieri rela5ați. 7u de!etele
minii stnn!i se fi5ează re!iunea4 apoi4 printr-o mișcare bruscă4 se
înfi!e acul fără serin!ă în musculatura fesieră4 perpendicular pe
suprafața pielii4 pnă la o adncime de 4-/ cm4 în funcție de !rosimea
startului muscular. <e așteaptă 20-30 sec. (caă vrful acului se !ăsește
într-un vas san!uin4 la pavilionul sau apar picături de sn!e.
(acă acest fapt nu s-a produs4 se adaptează serin!a la ac și4 pentru
a verifica încă o dată poziția acului4 înainte de introducerea soluției de
in#ectat în mușc$i4 se va aspira cu putere. (acă e5istă suspiciunea că
acul ar fi pătruns într-un vas4 sn!ele scur!ndu-se prin ac4 fie spontan4
fie la aspirația făcută4 se scoate imediat acul și se efectuează in#ecția într-
o altă re!iune4 după același procedeu. (acă poziția acului este
corespunzătoare4 se fi5ează serin!a cu mna stn!ă și prin apăsarea
pistonului cu policele minii drepte4 se in#ectează substanța. (upă
terminarea in#ecției se retra!e brusc acul cu serin!a4 se dezinfectează
locul înțepăturii cu alcool și se masează re!iunea favoriznd înc$iderea
canalului de înțepătură și resorbția lic$idului. 'ste bine ca bolnavul să
stea în repaus timp de /-10 minute după in#ecția intramusculară.
ANE*A N!.=.
8.=. APL"'A!EA <ED"'A<EN)ELO! PE
<&'OA(A NA2AL1
3. )nstilația: picurarea unor soluții medicamentoase pe mucoasa nazală.
'fectuarea te$nicii:
1. <e invită bolnavul să-și sufle nasul.
2. <e așează bolnavul în decubit dorsal4 fără pernă sau în poziție
șezndă cu capul aplecat spre spate și puțin lateral de partea opusă
nării în care se face instilația.
3. <e introduce vrful pipetei în vestibulul fosei nazale4 fără aatin!e
pereții ei.
4. <e lasă să cadă numărul de picături prescrise.
5. <e repetă operația și în narina opusă4 aplecndcapul de partea
cealaltă.
6. <e anunță bolnavul să rămnă în această poziție timp de 30-40
secunde pentru ca soluția să a#un!ă în farin!e.
Atenție:
&edicamentul lic$id să nu fie aspirat4 deoarece poate pătrunde în
larin!e4 provocnd accese de tuse și spasme larin!iene.
6. %n!uentele se aplică cu a#utorul unor tampoane montate pe
porttampoane.
'fectuarea te$nicii:
1. <e invită bolnavul să-și sufle nasul.
2. <e așează bolnavul în decubit dorsal.
3. <e încarcă tamponul cu o cantitate de un!uent de mărimea unui
bob de !ru.
4. <e ridică ușor vrful nasului cu policele minii stn!i4 pentru a
evidenția mai bine orificiule5tern al fosei nazale @narinaA.
5. <e depune un!uentul pe suprafața intrernăa vestibulului nazal.
6. <e scoate tamponul4 se înc$ide narina" se apleacă capul bolnavului
ușor înainteși se solicită să aspire medicamentul4 în mod treptat4
pentru a nu-l în!$iți.
7. <e repetă procedeul și de partea opusă@fi!.A