You are on page 1of 1
REFERAT DE APRECIERE A ACTIVITĂȚII ELEVULUI/ELEVEI: Ulei Florin Clasa a XII-a C Cu privire la lucrarea de specialitate pentru obținerea atestatului profesional Elevul/eleva: Ulei Florin a abordat tema:Siruri de caractere Activitatea practică întreprinsă de către Ulei Florin în cadrul lucrării de specialitate se raportează adecvat la tema alesă, abordarea temei proiectului fiind făcută dintr-o perspectivă personală, candidatul demonstrând originalitate și reflecţie critică. Atât activitatea practică cât și documentația au fost făcute sub coordonarea și supravegherea îndrumătorului de proiect. Soluţiile pentru situaţiile-problemă cu care s-a confruntat elevul pe parcursul executării proiectului sunt personale şi au fost găsite cu ajutorul îndrumătorului de proiect. În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului elevul a făcut dovada implicării şi angajării personale, originalităţii soluţiilor propuse, a imaginaţiei şi creativităţii în abordarea temei. Proiectul are validitate în raport cu tema, scopul, obiectivele şi metodologia pentru obținerea atestatului profesional pentru clasele de matematica - informatică și demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport de tema aleasă. Proiectul este apreciat cu nota:__________. Data: Profesor coordonator: Toma Constantin - Cătălin