You are on page 1of 10

PROGRAMA DE PREGTIRE

pentru ocupaia Agent de turism "


MODULUL I.STRATEGII DE MARKETING N TURISM
Durata: 28 ore de pregtire
din care:- instruire teoretica 12 ore
- instruire practic 16 ore
Nr.
crt.
COMPEEN!E
"PEC#$#CE
CON!#N% EM&#C
MEODE'
$O(ME DE
&C#)#&E
M#*+O&CE DE
#N"(%#(E,
M&E(#&+E DE
-N).!&(E
C(#E(## DE PE($O(M&N!.
1 2 / 0 1 6
1. -ne2egerea
ro2u2ui turis3u2ui
4n p2an econo3ic,
socia2, cu2tura2
- ro2u2 5i 2ocu2 turis3u2ui 4n
econo3ia naiona26
- turis3u2 creator de 7enit
naiona26
- turis3u2 8actor a2 pro3o7rii
cu2turii unei naiuni6
- turis3u2
E9punere
De:;atere
"uport de curs
$2ipc<art
)ideoproiector
- 45i 4nsu5e5te 5i ap2ic corect
i3p2icaii2e turis3u2ui ca 8eno3en
econo3ic, socia2 5i cu2tura26
- capacitatea de a identi8ica trasee
turistice 6
2. Prospectarea
pieei turistice
- discuii directe cu c2ienii6
- ana2i:a statistici2or e9istente
2a un 3o3ent dat6
- c<estionare co3p2etate de
turi5ti6
- pro8i2u2 c2ientu2ui6
- criterii de e8icien a2e
ageniei6
- ca2itatea destinaiei turistice6
E9punere
De:;atere
"i3u2ri
&p2icaii
"uport de curs
$2ipc<art
)ideoproiector
- 45i 4nsu5e5te 5i ap2ic corect
3oda2iti2e de prospectare a pieei
turistice 6
- capacitatea de a 4ne2ege noi
a;ordri de prospectare a pieei
turistice6
- capacitatea de ap2icarea a 3etode2or
de 3ar=eting6
- capacitatea de a identi8ica 2inii2e de
8inanare6
/. -ntoc3irea - cu7inte c<eie care conduc 2a E9punere "uport de curs - 45i 4nsu5e5te 5i ap2ic corect
1
progra3e2or
turistice si
ana2i:a de pre
a8erenta acestora
itinerarii turistice 6
- ser7icii2e o;2igatorii a8erente
circuitu2ui turistic 6
- e8icienta 8inanciara a
ageniei6
- pro8i2u2 c2ientu2ui6
- c<e2tuie2i2e sup2i3entare ce
pot aprea 2a 4ntoc3irea
unui circuit turistic6
- contracte2e cu prestatorii de
ser7icii6
De:;atere
"i3u2ri
&p2icaii
$2ipc<art
)ideoproiector
3oda2iti2e de 4ntoc3ire a
progra3e2or turistice 6
- capacitatea de a 4ne2ege noi
a;ordri de 4ntoc3ire a pac<ete2or
turistice6
- capacitatea de ap2icarea a 3etode2or
de 3ar=eting6
- capacitatea de a pro3o7a destinaii
turistice noi6
- tendine a2e cererii 5i o8ertei in
turis3u2 6
0. Pro3o7area si
7a2ori8icarea
pac<ete2or
turistice
- de2a2ierea pac<ete2or
turistice6
- 7ariante posi;i2e de itinerarii
pentru pac<ete turistice6
- posi;i2iti2e 3ateria2e a2e
c2ientu2ui6
- a7anta>e 5i de:a7anta>e a2e
pac<etu2ui turistic 6
- te<nici de 7?n:are6
- te<nici de negociere6
- 2i3;a>u2 de specia2itate
necesar pre:entrii unui
pac<et turistic6
E9punere
De:;atere
"i3u2ri
&p2icaii
"uport de curs
$2ipc<art
)ideoproiector
- 45i 4nsu5e5te 5i ap2ic corect
3oda2iti2e de pro3o7are a
pac<ete2or turistice6
- capacitatea de a 4ne2ege noi
a;ordri de pro3o7are a pac<ete2or
turistice 6
- capacitatea de ap2icarea a 3etode2or
de 3ar=eting6
- capacitatea de a pre:enta accesi;i2 5i
atracti7 progra3e turistice 6
2
MODULUL II. MANAGEMENTUL AGENIILOR DE TURISM
Durata: 22 ore de pregtire
din care: - instruire teoretica 6 ore
- instruire practic 16 ore
Nr.
crt.
COMPEEN!E
"PEC#$#CE
CON!#N% EM&#C
MEODE'
$O(ME DE
&C#)#&E
M#*+O&CE DE
#N"(%#(E,
M&E(#&+E DE
-N).!&(E
C(#E(## DE PE($O(M&N!.
1 2 / 0 1 6
1. Organi:area
turis3u2ui in
(o3ania
- structura organi:rii
turis3u2ui6
- co3panii2e turistice6
- tour-operatori6
- agenii de 7oia>6
- co3panii aeriene,
8ero7iare, 5i de
na7igaie disponi;i2e in
teritoriu6
- structuri <ote2iere 5i
e9tra<ote2iere
E9punere
De:;atere
"uport de curs
$2ipc<art
)ideoproiector
- 45i 4nsu5e5te 3etode2e de 3anage3ent ce
pot 8i ap2icate di8erite2or agenii' societi
co3ercia2e de turis36
- 45i 4nsu5e5te po2itici 5i strategii 4n turis36
- 45i 4nsu5e5te capacitatea de a identi8ica
2inii de 8inanare pentru turis36
2. Cunoa5terea
tipo2ogiei 8ir3e2or de
turis3, organi:area
5i 8uncionarea
acestora
- cuno5tine re8eritoare 2a
siste3u2 turistic
ro3?nesc 5i
su;siste3e2e 2oca2e6
- principii 5i 3ode2e a2e
econo3iei turis3u2ui6
E9punere
De:;atere
"uport de curs
$2ipc<art
)ideoproiector
- 45i 4nsu5e5te tipo2ogia 8ir3e2or de turis3,
c2asi8icarea 5i 8uncionarea 2or6
- 45i 4nsu5e5te re2aia 4ntre sectoru2 pu;2ic 5i
ce2 pri7at 4n turis36
/. -nc<eierea
contracte2or cu
prestatorii de
ser7icii 5i c2ienii
- contracte cadru6
- c2au:e contractua2e6
- negocierea
contractu2ui6
- 2i3;a> accesi;i2, c2ar 5i
E9punere
De:;atere
"i3u2ri
&p2icaii
"uport de curs
$2ipc<art
)ideoproiector
- 45i 4nsu5e5te tipo2ogia 8ir3e2or de turis3,
c2asi8icarea 5i 8uncionarea 2or
- 45i 4nsu5e5te re2aia 4ntre sectoru2 pu;2ic 5i
ce2 pri7at 4n turis36
3
concis 2a pre:entarea
contractu2ui6
- te<nici de 7?n:are6
0. -ntoc3irea po2ie2or
de asigurare
- tipuri de po2ie de
asigurare6
- te<nici de negociere
- te<nici de co3unicare
si re2aionare cu
c2ientu26
- 2egis2aia speci8ica cu
pri7ire 2a po2ie2e de
asigurare6
E9punere
De:;atere
"i3u2ri
&p2icaii
"uport de curs
$2ipc<art
)ideoproiector
- 45i 4nsu5e5te 3oda2iti2e de sta;i2ire
corect a tipu2ui po2iei de asigurare6
- 45i 4nsu5e5te 3odu2 de co3p2etare a po2iei
de asigurare6
- 45i 4nsu5e5te 2egis2aia speci8ic cu pri7ire
2a po2ie2e de asigurare6
1. Operarea cu
instru3ente 5i
3i>2oace de p2at'
ur3rirea e8ecturii
p2i2or
- tipuri de instru3ente si
3i>2oace de p2ata6
- te<nici de operare
PO"6
- e2e3ente de
identi8icare a
3i>2oace2or si
instru3ente2or de p2ata6
- tipuri de docu3ente
pentru 4ncasarea
p2i2or6
- ap2icaii in8or3atice
pentru gestionarea
4ntoc3irii de 8acturi 5i
c<itane6
E9punere
De:;atere
"i3u2ri
&p2icaii
"uport de curs
$2ipc<art
)ideoproiector
- 45i 4nsu5e5te tipuri si instru3ente de
3i>2oace de p2at6
- 45i 4nsu5e5te ap2icaii in8or3atice cu pri7ire
2a 3oda2iti2e de p2at6
- 45i 4nsu5e5te corect capacitatea de a ine
e7idena 4ncasri2or6
4
MODULUL III. LEGISLAIA NAIONAL N TURISM
Durata: 2@ ore de pregtire
din care 12 ore pregtire teoretic
8 ore pregatire practica
Nr.
crt.
COMPEEN!E
"PEC#$#CE
CON!#N% EM&#C
MEODE'
$O(ME DE
&C#)#&E
M#*+O&CE DE
#N"(%#(E,
M&E(#&+E DE
-N).!&(E
C(#E(## DE PE($O(M&N!.
1 2 / 0 1 6
1. Cunoa5terea
cadru2ui genera2
pentru
des85urarea
acti7itii de
turis3.
- Ordonana Au7ernu2ui nr.
18'1BB8 pri7ind
organi:area 5i
des85urarea acti7itii de
turis3 4n (o3?nia6
- +egea nr. C11' 2@@1 pentru
apro;area Ordonanei
Au7ernu2ui nr. 18'1BB8
pri7ind organi:area 5i
des8a5urarea acti7itatii de
turis3 4n (o3?nia6
- Ordonana Au7ernu2ui nr.
1'2@@/ pentru 3odi8icarea
art. // din Ordonana
Au7ernu2ui nr. 18'1BB8
pri7ind organi:area 5i
des85urarea acti7itii de
turis3 4n (o3?nia6
- DA nr. 1.@16'2@11 pri7ind
acordarea statutu2ui de
staiune ;a2near 5i
;a2neoc2i3atic pentru
une2e 2oca2iti 5i care
E9punere
De:;atere
"uport de curs
+egi, Dotr?ri de
gu7ern,
Ordonane de
urgen, Ordine
de 3inistru
- 4si 4nsu5e5te corect 2egis2aia
naiona2 cu pri7ire 2a cadru2
instituiona2 pentru des85urarea
acti7itii de turis3
5
dispun de 8actori natura2i de
cur
- DA nr. 812'2@@8 pentru
apro;area nor3e2or si
criterii2or de atestare a
statiuni2or turistice6
- DA nr. 012'2@@/ pri7ind
des8asurarea acti7itatii de
agre3ent nautic6
- O(D#N%+ Ministru2ui
ransporturi2or, Co3ertu2ui
si uris3u2ui nr. 2B2'2@@/
pentru apro;area Nor3e2or
3etodo2ogice pri7ind
des8asurarea acti7itatii de
agre3ent nautic6
2. Cunoa5terea
cadru2ui de
co3ercia2i:are a
pac<ete2or
turistice.
- D.A. nr. 126C' 2@1@ pentru
apro;area Nor3e2or
3etodo2ogice pri7ind
e2i;erarea certi8icate2or de
c2asi8icare, a 2icene2or 5i
;re7ete2or de turis36
- Ordonana Au7ernu2ui nr.
1@C' 1BBB pri7ind
acti7itatea de
co3ercia2i:are a pac<ete2or
de ser7icii turistice6
- Ordinu2 Ministru2ui
ransporturi2or,
construcii2or 5i turis3u2ui
nr. 116' 2@@1 pentru
apro;area contractu2ui-
E9punere
De:;atere
"uport de curs
+egi, Dotr?ri de
gu7ern,
Ordonane de
urgen, Ordine
de 3inistru
- 4si 4nsu5e5te corect 2egis2aia
naiona2 cu pri7ire 2a cunoa5terea
cadru2ui de co3ercia2i:are a
pac<ete2or turistice6
6
cadru de co3ercia2i:are a
pac<ete2or de ser7icii
turistice6
/. Cunoa5terea
reg2e3entri2or
pri7ind protecia
turi5ti2or
- Ordinu2 Ministru2ui
uris3u2ui nr. 2/1'2@@1
pri7ind asigurarea turi5ti2or
4n ca:u2 inso27a;i2itii sau
8a2i3entu2ui ageniei de
turis36
- Dotr?rea Au7ernu2ui nr.
CC '2@@/ pri7ind instituirea
unor 3suri pentru
pre7enirea accidente2or
3ontane 5i organi:area
acti7itii de sa27are 4n
3uni6
- Dotr?re a Au7ernu2ui nr.
1@21' 2@@2 pentru
apro;area Nor3e2or pri7ind
organi:area posturi2or de
sa27are 5i a posturi2or de
pri3 a>utor pe p2a>e 5i 4n
5tranduri6
E9punere
De:;atere
"uport de curs
+egi, Dotr?ri de
gu7ern, Ordin de
3inistru
- isi insuseste corect 2egis2atia
nationa2a cu pri7ire 2a cunoa5terea
reg2e3entari2or pri7ind protectia
turisti2or6
0. Cunoasterea
reg2e3entari2or
pri7ind in8iintarea
societati2or
co3ercia2e
- +egea /1'1BB@ actua2i:ata
pri7ind societati2e
co3ercia2e
E9punere
De:;atere
"uport de curs
+egi
- 4si 4nsu5e5te corect 2egis2aia
naiona2 cu pri7ire 2a in8iintarea
societati2or co3ercia2e
7
MODULUL I. TE!NI"I DE REALI#ARE A "IR"UITELOR TURISTI"E $OLOSIND SISTEMUL IN$ORMATI" GEOGRA$I"
SIG
Durata 00 ore de pregtire
din care: - instruire teoretica 12 ore
- instruire practic /2 ore
Nr.
crt.
COMPEEN!E
"PEC#$#CE
CON!#N% EM&#C
MEODE'
$O(ME DE
&C#)#&E
M#*+O&CE DE
#N"(%#(E,
M&E(#&+E DE
-N).!&(E
C(#E(## DE PE($O(M&N!.
1 2 / 0 1 6
1. Cunoa5terea
"iste3u2ui
#n8or3atic
Aeogra8ic SIG.
- pre:entarea ap2icaiei
in8or3atice "#A6
- 3etode de uti2i:are a
"#A6
- cuno5terea :onei
geogra8ice 7i:itat de
turist6
- pre:entarea ca2itii
in8rastructurii turistice
disponi;i2e6
- e9p2icarea ;utoane2or,
co3en:i2or,
capa;i2iti2or "#A6
E9punere
De:;atere
&p2icaii
"uport de curs
Co3puter
Dri
)ideoproiector
- 4si 4nsu5e5te uti2i:area siste3e2or
in8or3atice pentru gestionarea circuite2or
turistice te3atice6
- 4si 4nsu5e5te uti2i:area "#A6
2. (ea2i:area
circuitu2ui turistic
te3atic cu
a>utoru2 "#A E
- pre:entarea de ctre
instructor a unui e9e3p2u
de circuit te3atic rea2i:at
cu a>utoru2 "#A
E9punere
De:;atere
&p2icaii
"uport de curs
Co3puter
)ideoproiector
- 45i 4nsu5e5te rea2i:area circuitu2ui turistic
te3atic cu a>utoru2 "#A6
- 45i 4nsu5e5te organi:area 5i pregtirea
8a:e2or circuitu2ui turistic te3atic6
8
u2ui. - rea2i:area de 8iecare
e2e7 a c?tor7a circuite
te3atice cu a>utoru2 "#A
su; supra7eg<erea
instructoru2ui
- te3a in c2asa: rea2i:area
de 8iecare e2e7 a unui
circuit te3atic cu a>utoru2
"#A cu super7i:are
3ini3a din partea
instructoru2ui
/. Aestionarea unui
circuit turistic
tematic cu ajutorul
SIG ului.
- pre:entarea de e9e3p2e
de circuite te3atice
gestionate in trecut cu
a>utoru2 "#A6
- a7anta>e2e "#A 8a de
siste3e2e c2asice
- te3a 4n c2as:
gestionarea de 8iecare
e2e7 a unui circuit
te3atic cu a>utoru2 "#A
cu super7i:are din
partea 8or3atoru2ui6
E9punere
De:;atere
&p2icaii
"uport de curs
Co3puter
)ideoproiector
- 45i 4nsu5e5te organi:area 8a:e2or
circuitu2ui turistic te3atic6
- 45i 4nsu5e5te te<nici de raportare 5i
e7a2uare a ne7oi2or turi5ti2or pe circuitu2
turistic te3atic6
0. &sistarea
c2ientu2ui pe
parcursu2
deru2rii
circuitu2ui te3atic
cu a>utoru2 "#A
u2ui.
- capacitatea de
interpretare a ne7oii de
in8or3are a turistu2ui6
- capacitatea de e7a2uare
a so2uii2or disponi;i2e
pentru re3edierea
dis8unciona2iti2or 4n ca:
de a;atere a turistu2ui de
2a itinerariu6
- pre:entarea 3oduri2or de
E9punere
De:;atere
&p2icaii
"uport de curs
Co3puter
)ideoproiector
- 45i 4nsu5e5te gestionarea tuturor
aspecte2or 2egate de un circuit turistic
te3atic6
- 45i 4nsu5e5te te<nici de raportare 5i
e7a2uare pri7ind so2icitri2e turi5ti2or6
- 45i 4nsu5e5te a;i2itatea de a interaciona
4n 3od e8icace cu c2ienii6
9
interaciona e8icace cu
c2ienii prin inter3ediu2
"#A-u2ui 6
10