You are on page 1of 3

Numele și prenumele

Evaluare sumativă
Subiectul I ( 60 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul dat:
Scrie, pe foaia de teză, răspunsuri pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

1) Scrie câte un sinonim pentru cuvintele azurul și obraznic. 6 p
………………………………………………………………………………..
2) Transcrie un numeral și un pronume. 6 p
………………………………………………………………………………..
3) Precizează valoarea morfologică a cuvântului „ meu” din enunțul „Cu vârful meu
eu sparg azurul” 6 p
………………………………………………………………………………...
4) Alcătuiește un enunț în care cuvântul „ meu” să aibă altă valoare morfologică
decât cea din text. 6 p
…………………………………………………………………………………
5) Scrie funcția sintactică a cuvintelor subliniate în text. 6 p
…………………………………………………………………………………
6) Alcătuiește un enunț în care numeralul trei să aibă valoare substantivală 6 p
…………………………………………………………………………………………….
7) Stabilește măsura versului Şi eu fac trandafiri. 6 p
………………………………………………………………………………….
8) Numește personajele care apar în textul citat. 6 p
…………………………………………………………………………………..
9) Prezintă, într-un text de 3-4 rânduri, semnificația ultimelor două versuri. 12 p


Cel mai obraznic din stejari
Certa modestul trandafir:
„ - Zău, de-ndrăzneala ta mă mir,
Cu mine tu să te compari?
Cu vârful meu eu sparg azurul
Şi sunt prieten cu vulturul,
Şi trunchiul meu nu sunt în stare
Trei oameni să-l coprindă;
Ar trebui să mă admiri! ”

„- Aşa e, dar tu faci doar ghindă,
Şi eu fac trandafiri.”
( Cincinat Pavelescu, Trandafirul și stejarul )
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Notă! Vei primi 8 puncte pentru conținut și 4 puncte pentru redactare.În vederea
acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să se încadreze în
limita minimă de spațiu cerută.


Subiectul al I I - lea ( 30 de puncte)

Completează enunțurile:

Trandafirul și stejarul este un text care aparține genului ……………………..
Fabula are două părți: ………………………………………………………………
Figura de stil specifică este…………………………………………………………
În fabulă se satirizează ………………………………….prin intermediul plantelor,
animalelor, obiectelor.
Personajele fabulei reprezintă ………………………………………………………
Fabula are caracter ………………………………………………………………….

Se acordă 1 punct din oficiu.Numele și prenumele
Evaluare sumativă

Citeşte cu atenţie textul dat:

„ Bătrânul o mângâie și zise băiatului:
- Bine să prinzi și pentru tine, să prinzi și pentru ea.
- Ție două și mie două…nu e așa tată moșule?
- Firește, ție două, lui două și mie una.
- Vrei şi tu, tată-moşule? întrebă băiatul, cu mândrie.
- Cum de nu? Mie un scatiu.
Ce fericiţi sunt!”
( Bunicul, Barbu Ștefănescu Delavrancea )
1) Precizează cazul și funcția sintactică a pronumelor subliniate: 2p
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2) Scrie cu litere numeralele: 1p

29……………………………………………………….
36……………………………………………………….
106……………………………………………………...
2014……………………………………………………

3) Analizați numeralele din enunțurile: 2p

La ziua mea au venit optsprezece colegi. Primul a sosit repede. Mihai mi-a adus
o minge și două mașinuțe. Al cincilea musafir a fost Andrei.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4) Precizează valoarea morfologică a cuvântului lui din enunțurile: 1p

Cartea lui Matei este interesantă……………………………………………………
Lui i-am împrumutat cartea…………………………………………………………

5) Alcătuiește enunțuri în care un să fie articol nehotărât și numeral cardinal. 2p

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Se acordă 2 puncte din oficiu.