You are on page 1of 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERDANA

COM. TĂTĂRĂȘTI, JUD. BACĂU
OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
FAZA LOCALĂ- CLASA a IV- a
22 februarie 2!"
Subie#$e%e&
I' Se dă textul:
,, Cosette se îndreptă spre pădure, ducând în mână ( )*%ea$* grea. Un om s- a apropiat de ea
şi a început să- i vorbească:
─ uci ceva greu pentru tine, !eti"o#
Cosette ridică !runtea şi r*+,u-+e:
─ a, domnule.
─ $asă- mi- o, continuă omul. %m să "i-o duc eu.
Cosette lăsă găleata ,%i-* din mână.
&mul începu să meargă alături de ea.
─ Câ"i ani ai, micu"o'
─ O,$ ani, domnule.
─ (i vii de departe' Unde te duci'
)*ictor +ugo- ,i-erabilii.
a. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele:
-!rică-
-pădure-
-să vorbească- . ,u-#$e
b. Scrie cuvinte cu sens opus pentru cuvintele:
-a se apropia-
- plină-
-grea- . ,u-#$e
c. Scrie un enun" în care cuvântul ,,vii// are alt în"eles decât cel din text. / ,u-#$e
d. %lcătui"i propo-i"ii cu următooarele cuvinte:
sau ─ s-au
sar 0 s- ar
iau ─ i-au
căi ─ că- i 1 ,u-#$e
e. %nali-a"i, ca păr"i de vorbire, cuvintele subliniate în text. ! ,u-#$e
!. 0rans!ormă textul dialogat în povestire. 2 ,u-#$e
II' %lcătui"i o compunere de aproximativ 12 de rânduri cu titlul ,, Z*,a2a 3i )4i(#e%u%556 în
care să !olosi"i şi dialogul. "/ ,u-#$e
N($*& 0imp de lucru 32minute. 0oate subiectele sunt obligatorii. Se acordă din o!iciu ! ,u-#$e
BAREM DE CORECTARE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERDANA
COM. TĂTĂRĂȘTI, JUD. BACĂU
SUBIECTUL I - // PUNCTE
a7 . ,u-#$e- #8$e 2 ,u-#$e ,e-$ru fie#are #u98-$ #u +e-+:;-<e%e+ a+e=*-*$(r
> fri#*- $ea=*? ,*2ure- #(2ru? +* 9(rbea+#*- +* 2i+#u$e 7 > 2@ "A .7
b7 . ,u-#$e- #8$e 2 ,u-#$e ,e-$ru fie#are #u98-$ #u +e-+:;-<e%e+ (,u+
>a +e a,r(,ia- a +e 2e,*r$a? ,%i-*- )(a%*? )rea- u3(ar*7 > 2@ "A .7
#7 / ,u-#$e ,e-$ru )*+irea u-ui e-u-< ;- #are #u98-$u% 669ii55 are a%$ +e-+
> !@ /A /7
27 1 ,u-#$e- #8$e u- ,u-#$ ,e-$ru fie#are e-u-< a%#*$ui$ #(re#$ > !@ 1A 17
e7 ! ,u-#$e- #8$e 2 ,u-#$e ,e-$ru a-a%iBa #(re#$* a fie#*rui #u98-$ > 2@ /A !7
-+,e#ifi#area #(re#$* a ,*r<ii 2e 9(rbire #u $(a$e #a$e)(rii%e )ra=a$i#a%e ;-9*<a$e
f7 2 ,u-#$e- ,e-$ru $ra-+f(r=area $eC$u%ui #u 2ia%() ;- ,(9e+$ire
-re+,e#$area ,ar$i#u%ari$*<i%(r 9(rbirii i-2ire#$e - ! ,u-#$e
- f(%(+irea #(re#$* a +e=-e%(r 2e ,u-#$ua<ie 3i (r$()rafie - ! ,u-#$e
SUBIECTUL II - "/ PUNCTE
Se <i-e +ea=a 2e&
- re+,e#$area ,*r<i%(r u-ei #(=,u-eri? - / ,u-#$e
- #(re%area $i$%u%ui #u #(-<i-u$u%? - / ,u-#$e
- u$i%iBarea u-(r eC,re+ii a2e#9a$e? - / ,u-#$e
- +u##e+iu-ea %()i#* a i2ei%(r? - / ,u-#$e
- u$i%iBarea #(re#$* a +e=-e%(r 2e ,u-#$ua<ie 3i 2e (r$()rafie6 a 2ia%()u%ui? - / ,u-#$e
- (ri)i-a%i$a$ea 3i eC,re+i9i$a$ea %u#r*rii? - / ,u-#$e
- a+,e#$u% +#ri+u%ui6 a3eBarea #(re#$* ;- ,a)i-*? - / ,u-#$e
NOTĂ& Se a#(r2* ! ,u-#$e 2i- (fi#iu'