You are on page 1of 13
ANEXA Nr.2 la metodologie PROGRAMA DE PREGĂTIRE DISCIPLINA / MODULUL DOCUMENTATIA TE!NICA Durata (în ore de pregătire): 72 ore ( 24 ore teorie+ 48 ore aplicatii practice) Obiectivele generale:- să citesca si sa interpreteze desene tenice - sa cunoasca ter!enii de specialitate "r# crt# Obiective de re$erin%ă &on%inuturile de bază pe capitole'secven%e de pregătire teoretică sau practică (etode de $or!are (i)loace de instruire* !ateriale de învă%are &riterii de evaluare + 2 , 4 - . + /a 0 si insuseasca nor!ele generale de reprezentare in desenul tenic +#+ 1or!ate utilizate in desenul tenic* indicatorul si tabelul de co!ponenta +#2 2inii $olosite in desenul tenic +#, /cari de reprezentare +#4 &otarea in desenul tenic 34plica%ia &onversa%ia De!onstra%ia 2ucrul individual 34ercitii practice -planse5 -!aterial de!onstrativ5 -$lipcart# -cunoasterea notiunilor generale de desen tenic ( linii utilizate in desenul tenic* siste!e de cotare* tipuri de cote*asuri* etc#) -cunoasterea si!bolurilor5 2 /a identi$ice se!nele si reprezentarile conventionale in industria le!nului 2#+/e!ne si reprezentari conventionale pentru !aterii pri!e utilizate la $abricarea produselor $inite din le!n 2#2 /e!ne si reprezentari conventionale pentru accesorii !etalice 2#, /e!ne si reprezentari conventionale pentru tapiterie 2#4 6eprezentarea vederilor* sectiunilor* rupturilor 34plica%ia &onversa%ia De!onstra%ia 2ucrul individual 34ercitii practice -planse5 -!aterial de!onstrativ5 -$lipcart# - cunoasterea se!nelor si reprezentarilor conventionale pentru !aterii pri!e utilizate la $abricarea produselor $inite din le!n - cunoasterea se!nelor si reprezentarilor conventionale pentru accesorii !etalice - cunoasterea se!nelor si reprezentarilor conventionale pentru tapiterie - reprezentarea corecta a vederilor* sectiunilor* rupturilor , /a identi$ice regulile de intoc!ire a scitei si a desenului la cara ,#+ 34ecutarea scitei ,#2 34ecutarea desenului la scara 34plica%ia &onversa%ia De!onstra%ia 2ucrul individual 34ercitii practice -planse5 -!aterial de!onstrativ5 -$lipcart# - intoc!irea unei scite dupa !odel5 - cunoasterea regulilor de e4ecutare a desenului la scara# 4 /a identi$ice asa!blarile* co!ple4ele si subansa!blele speci$ice produselor $inite din le!n 4#+ 7!binari* innadiri* inceieturi 4#2 6eprezentarea in desen a co!ple4elor 4#, 6eprezentarea in desen a subansa!blurilor 34plica%ia &onversa%ia De!onstra%ia 2ucrul individual 34ercitii practice -planse5 -!aterial de!onstrativ5 -$lipcart# - recunoasterea pe desn a i!binarilor5 - recunoasterea pe desen a innadirilor5 - recunoasterea pe desen a inceieturilor5 -cunoasterea regulilor de reprezentare in desen a co!ple4elor5 -cunoasterea regulilor de reprezentare pe desen a subansa!blurilor speci$ice produselor $inite din le!n# PROGRAMA DE PREGĂTIRE DISCIPLINA / MODULUL IDENTI"ICAREA MATERIALELOR Durata (în ore de pregătire): 89 ore ( ,9 ore teorie+ .9 ore aplicatii practice) Obiectivele generale: - sa respecte nor!ele de protectia !uncii si :/7 - sa identi$ice speciile le!noase - sa identi$ice !ateriile pri!e pentru industria le!nului - sa identi$ice !aterialele au4iliare si accesoriile "r# crt# Obiective de re$erin%ă &on%inuturile de bază pe capitole'secven%e de pregătire teoretică sau practică (etode de $or!are (i)loace de instruire* !ateriale de învă%are &riterii de evaluare + 2 , 4 - . + /a 0 si insuseasca regulile de protectia !uncii +#+ 1actorii principali din !ediul industrial care in$luenteaza conditiile de !unca +#2 1olosirea !i)loacelor si ecipa!entului de protectie a !uncii +#, Obligatiile si raspunderile pe linie de protectie a !uncii 34plica%ia &onversa%ia De!onstra%ia 2ucrul individual -!aterial de!onstrativ 5 -planse 5 -$lipcart 5 -retroproiector 5 - casete video# -sa recunoasca $actorii principali din !ediul industrial care in$luenteaza conditiile de !unca -sa $oloseasca !i)loacele de protectie a capului* ocilor* cailor respiratorii* !ainilor# -sa cunoasca obligatiile si raspunderile pe linie de protectie a !uncii 2 /a cunoasca si respecte nor!ele :/7 si de pri! a)utor 2#+ "or!ele :/7 2#2 (i)loacele si instalatiile :/7 2#, :lanul de evacuare si !arca)ul zonelor de acces 2#4 notiuni pri!are de pri! a)utor 34plica%ia &onversa%ia De!onstra%ia 2ucrul individual - !aterial de!onstrativ5 -planse5 -$lipcart5 -retroproiector5 - casete video# -sa $oloseasca !i)loacele si instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor -sa respecte nor!ele :/7 la operatiile de prelucrare !ecanica si sle$uirea le!nului -sa respecte nor!ativul pentru incaperi cu pericol de incendiu la instalatiile lectrice si de $orta -sa cunoasca planul de evacuare si zonele de acces - sa analizeze si sa indeparteze cauzele unui accident -sa e$ectueze interventia corepunzatoare starii victi!ei , /a identi$ice structura si de$ectele le!nului ,#+ /ectiuni principale prin trunci ,#2 &aracterele structurii !acroscopice ale le!nului ,#, &aracteristici $izice ale structurii le!nului ,#4 De$ectele le!nului !asiv 34plica%ia &onversa%ia De!onstra%ia 2ucrul individual -!aterial de!onstrativ 5 -planse 5 -$lipcart 5 -retroproiector 5 - casete video# -$or!ele de prezentare a sectiunilor principale prin trunci 5 -descrierea caracterelor structurii !acroscopice 5 -gruparea speciilor le!noase5 -recunoasterea de$ectelor de $or!a5 -identi$icarea posibilitatilor de utilizare a le!nului cu de$ecte 4 /a identi$ice !ateria pri!a 4#+ &erestea 4#2 1urnire estetice si tenice 4#, :laca)* panel* le!n strati$icat* produse !ulate 4#4 :laci celulare 4#- :roduse aglo!erate( :;2*:12*(D1*etc# ) 34plica%ia &onversa%ia De!onstra%ia 2ucrul individual -!aterial de!onstrativ 5 -planse 5 -$lipcart 5 -retroproiector 5 - casete video# - identi$icarea le!nului !asiv - identi$icarea se!i$abricatele din le!n si se!i$abricatele superioare - /a identi$ice de$ectele -#+ eri$icarea /D>- urilor 2ucrul individual - $otogra$ii 5 -retroproiector 5 - casete video# - respectarea di!ensiunilor $ata de !asina sau utila) -sa $oloseasca !i)loacele si instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor -sa respecte nor!ele :/7 la operatiile de prelucrare !ecanica si sle$uirea le!nului -sa respecte nor!ativul pentru incaperi cu pericol de incendiu la instalatiile lectrice si de $orta - recunoasterea $actorilor principali din !ediul industrial care in$luenteaza conditiile de !unca - $olosirea corecta a !i)loacelor de protectie a capului* ocilor* cailor respiratorii* !ainilor# - insusirea obligatiilor si raspunderilor pe linie de protectie a !uncii - veri$icarea panzelor circular* panzelor panglica -veri$icarea $rezelor - veri$icarea cutitelor - veri$icarea burgielor - veri$icarea dispozitivelor si veri$icatoarelor 4 /a identi$ice si sa utilizeze dispozitivele* instru!entele si sculele pentru operatia de prelucrare !anuala 4#+ 7nstru!ente de !asurat 4#2 7nstru!ente de trasat 4#, 7nstru!ente de veri$icat 4#4 Dispozitive de lucru 4#- /cule pentru operatia de prelucrare !anuala 34plica%ia &onversa%ia De!onstra%ia 2ucrul individual - !aterial de!onstrativ 5 -planse 5 -$lipcart 5 - $otogra$ii 5 -retroproiector 5 - casete video# - utilizarea corecta a instru!entelor de !asurat -identi$icarea si utilizarea corecta a instru!entelor de veri$icat - identi$icareasi utilizarea corecta a instru!entelor de trasat -identi$icarea si utilizarea corecta a dispozitivelor de lucru -identi$icarea si utilizarea corecta a sculelor pentru prelucrarea !anuala -ascutirea si intretinerea sculelor taietoare - /a cunoasca operatiile de prelucrare !anuala a le!nului -#+ Debitarea !anuala -#2 6indeluirea !anuala a le!nului -#, ?urgierea le!nului -#4 Daltuirea !anuala -#- 1asonarea* razuirea si sle$uirea !anuala a le!nului -#. 1inisarea !anuala a supra$etelor le!noase 34plica%ia &onversa%ia De!onstra%ia 2ucrul individual - !aterial de!onstrativ 5 -planse 5 -$lipcart 5 - $otogra$ii 5 -retroproiector 5 - casete video# - e$ectuarea debitarii - e4ecutarea rindeluirii - e4ecutarea burgierii - e$ectuarea corecta a daluirii - e4ecutarea corecta a $asonarii - e$ectuarea corecta a razuirii si sle$uirii !anuale - $inisarea supra$etelor le!noase -respectarea succesiunii logice a operatiilor . /a e4ecute i!binari* innadiri*inceieturi .#+ 7!binarile .#2 7nnadirile .#, 7nceieturile 34plica%ia &onversa%ia De!onstra%ia 2ucrul individual - !aterial de!onstrativ 5 -planse 5 -$lipcart 5 - $otogra$ii 5 -retroproiector 5 - casete video# -alegerea solutiei constructive de asa!blare a reperelor - e$ectuarea corecta a i!binarilor - e$ectuarea corecta a innadirilor - e$ectuarea corecta a inceieturilor -veri$icarea asa!blarii PROGRAMA DE PREGĂTIRE Disciplina'(odulul ANTREPRENORIAT Durata (în ore de pregătire): ,. ore ( +2 ore teorie + 24 ore aplicatii practice) Obiectve generale: - cunoasterea &odului (uncii5 - intelegerea siste!ului de $unctionare a econo!iei de piata5 - cunoasterea !odalitatilor de cautare a unui loc de !unca5 - cunoasterea activitatii de liber intreprinzator5 - evaluarea su!ara si corecta a unei intreprinderi# "r# crt Obiective de re$erinta &on%inuturile de bază pe capitole'secven%e de pregătire teoretică sau practică (etode de $or!are (i)loacele de instruire* !ateriale de învă%are &riterii de evaluare + 2 , 4 - . +# :rincipii de organizare a activitatii si a locului de !unca +#+ Organizarea activitatii productive +#2 Organizarea locului de !unca in conditii de securitate 34plica%ia &onversa%ia De!onstratia 34ercitiul -!anuale5 -reviste de specialitate5 -brosuri si pliante5 -nor!e si reguli de conduita# -organizarea locului de !unca in conditii de securitate 2# 2egislata privind protectia sociala 2#+ &odul !uncii 2#2 &ontractul de !unca 2#, &oncediul de odina si de boala 2#4 :rotectia so!erilor 2#- :ensiile de asigurari sociale de stat 2#. /alarizarea 2#7 De!isia si i!plicatiile ei 2#8 :rotectia oersoanelor andicapate 34plica%ia &onversa%ia De!onstratia 34ercitiul -!anuale5 -reviste de specialitate5 -brosuri si pliante5 nor!e si reguli de conduita# -prezinta cotractul colectiv de !unca -prezinta contractul individual de !unca -descrie conditiile de obtinere a concediului de odina si boala - descrie conditiile in care se bene$iciaza de a)utor de so!a) -descrierea conditiilor de inaintare a unei de!isii ,# (etode $olosite pentru gasirea unei slu)be ,#+ &ontactarea birourilor de in$or!are si consiliere ,#2 (odalitati de prezentare 34plica%ia &onversa%ia De!onstratia 34ercitiul -!anuale5 -reviste de specialitate5 -brosuri si pliante5 nor!e si reguli de conduita# -prezentarea la un interviu tele$onic -intoc!irea curriculu!-lui vitae -intoc!irea unei scrisori de intentie 4# 3cono!ia de piata 4#+ :iata !uncii*cerere si o$erta pe piata 4#2 /ocietatile co!erciale 4#, :arcursul necesar pentru de!ararea activitatii 34plica%ia &onversa%ia De!onstratia 34ercitiul -!anuale5 -reviste de specialitate5 -brosuri si pliante5 nor!e si reguli de conduita# -identi$icarea tipului de societate co!erciala -identi$icarea cadrului legal si actele necesare -# Organizarea activitatii ca liber intreprinzator -#+ /tudiul de !ar@etng -#2 :lanul de a$aceri si obtinerea creditelor -#, :rogra!ul de lucru pe obiective* ter!ene si zile -#4 ;naliza costului de capital si a indicatorilor $inanciari 34plica%ia &onversa%ia De!onstratia 34ercitiul -!anuale5 -reviste de specialitate5 -brosuri si pliante5 nor!e si reguli de conduita# -prezentarea criteriilor de de$inire -intoc!irea unui plan de a$aceri PLAN DE IN#ATAMANT LUCRATOR IN TAMPLARIE I. DOCUMENTATIA TE!NICA- 72 ore din care: - 24 ore teorie - 48 ore aplicatii practice II. IDENTI"ICAREA MATERIALELOR $ 89 ore din care : - ,9 ore teorie - .9 ore aplicatii practice III. PRELUCRAREA MANUALA A LEMNULUI - +.2 ore din care: - -4 ore teorie - +98 ore aplicatii practice I#. ANTREPRENORIAT- ,. ore din care: -+2 ore teorie -24 ore aplicatii practice PLAN DE IN#ATAMANT LUCRATOR IN TAMPLARIE Nr.%rt. De&'mire mod'l Total ore di& %are teorie a(li%atii (ra%ti%e ). DOCUMENTATIA TE!NICA 72 24 48 2. IDENTI"ICAREA MATERIALELOR 89 ,9 .9 *. PRELUCRAREA MANUALA A LEMNULUI +.2 -4 +98 +. ANTREPRENORIAT ,. +2 24 TOTAL ORE *,- )2- 2+-