You are on page 1of 2

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ................................

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2007-08
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΑΞΗ : Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ....................................................

ΚΕΙΜΕΝΟ : Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.1.Να αποδώσετε σύντομα το πολύ σε 7 γραμμές το περιεχόμενο του κειμένου
1.2.1. Ποιοι είχαν την ευθύνη για τα πρώτα στάδια της αγωγής των παιδιών στην Αρχαία
Αθήνα ;
1.2.2. Υπήρχαν δημόσια σχολεία στην Αρχαία Αθήνα ; Ποιες ειδικότητες δασκάλων
εκπαίδευαν τα παιδιά και τι τους μάθαινε ο καθένας ;

( μον . 8 )

2.1. τροφός , οἱ γονεῖς , τὸν ρυθμὸν , τὴν ἀρμονίαν , τῶν σωμάτων : Να
γράψετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμο ύ.
2.2 . Να γράψετε τους τύπους οριστκής των ρημάτων που σας ζητο ύνται στην παρ ένθεση

διδά σκουσι ( β´ πληθυντικό οριστικής Ενεστώτα)..............................................
ἀ λ η θ ε ύ ε ι ( γ’ πληθυντικό οριστικής Ενεστώτα ) ..............................................,
φ ο ν ε ύ σ ο μ ε ν ( β´ πληθυντικό οριστικής Μέλλοντα)......................................................
λ έ γ ο υ σ ι ( β’ ενικό οριστικής Ενεστώτα ).............................................................................
ἤ κ ο υ σ ε ( α’ πληθυντικό οριστικής Αορίστου )...............................................(μον 5)
3. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τα αντικε ίμενα και κατηγορο ύμενα .
α. Θ α υ μ ά ζ ο μ ε ν τ ή ν ἀ ρ ε τ ή ν τ ω ν π ρ ο γ ό ν ω ν .
β. Τά ὄρη ἦν ὑπερύψηλα .
γ. Σύ εἶ φίλος .
δ . Ο ἵ ἄ ρ χ ο ντ ε ς ἐπ ι μ ε λ ο ῦ ντ α ι ( = φ ρ ο ντ ίζ ο υ ν ) τ ῆς π όλ ε ω ς .

( μον. 2 )
4. 1. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτ άσεων επιλ έγοντας τον κατ άλληλο τ ύπο
λέξης μέσα από την παρένθεση . (επίγειος , υπόγειος , ισόγειος, απ όγειο , περ ίγειο )
α. Η νέα .......................γραμμή του ηλεκτρικο ύ σιδηροδρ όμου θα βοηθ ήσει πολ ύ το ύς
πολίτες στις μετακινήσεις τους.
β. Φέτος θα πάμε διακοπές σε ένα νησί που θεωρε ίται ..........................παρ άδεισος
γ. Ο διάσημος αυτός καλλιτέχνης πέθανε στο .........................της δ όξας του.
δ. Νοίκιασε ένα συμπαθητικό ......................διαμ έρισμα .
4.2.Να γράψετε δυο (2) σύνθετες λέξεις με α’ συνθετικ ό τη λ έξη «γεω»
( μον. 5 )

Καλή

επιτυχία

!!!

Ο Διευθυντής

Η εισηγήτρια

-1-

..............ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ : Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ....... ΕΤΟΣ 2007-08 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ...........................................ΓΥΜΝΑΣΙΟ ... -2- .... ΣΧΟΛ................