You are on page 1of 16

Argumente. Sortiment. Utilizare. Prețuri.

Sistemele de ventilare descentralizate.
Aer proaspăt în casa ta
și vânt proaspăt în portofel.
Arg
Sis
Ae
și
ROM 110/2014
Datorită modului de construcție, prescris astăzi, în
vederea izolării clădirilor, acestea sunt acum atât de
bine izolate, încât la o ventilație naturală normală,
nu se asigură un refl ux de aer proaspăt suficient, iar
aerul stătut și umed rămâne în casă.
Urmările posibile: Deteriorări cauzate de umiditate,
mucegai, acumulare de poluanți în aerul interior și
riscuri grave de îmbolnăvire pentru locatari.
„Fiecare al doilea locatar trăiește într-o
locuință afectată de mucegai.“
La acest rezultat a ajuns un studiu reprezentativ
efectuat în Germania în anul 2012.
Infestarea cu mucegai are efecte masive asupra
sănătății Dvs. Persoanele cu un sistem imunologic
slab, alergicii și astmaticii, sunt foarte predispuși la
boli, care pot fi declanșate de sporii de mucegai
din aerul interior.
Dar și oamenii ce se presupun a fi sănătoși pot ma-
nifesta simptome cum ar fi probleme de respirație,
arsuri oculare, iritări ale mucoaselor, dureri de cap,
tulburări gastro-intestinale, dureri articulare sau
eczeme.
Casele temeinic izolate
ne înbolnăvesc?
2
L
e
g
e
a

1
5
9
/
2
0
1
3
S
T
O
P
Pentru construcții noi dar și la renovarea
construcțiilor vechi legiuitorul prescrie o izolare
a anvelopei, precum și o temeinică izolarea a
clădirii.
Pentru a putea beneficia de toate avantajele
energetice ale acestui mod de construire și a
evita pierderile de căldură și deteriorările provo-
cate de umiditate printr-o ventilație greșită, li se
cere proiectanților să prevadă măsuri potrivite de
ventilație
Astfel, trebuie a fi creat de exemplu, un concept
de ventilație, în cazul în care printre altele, în
casele uni-familiale și multi-familiale se vor înnoi
mai mult de o treime din ferestre, respectiv dacă
la casele unifamiliale se va renova mai mult de
zece procente din suprafața acoperișului.
Legea cere izolație
și ventilație
3
MAXXXCOMFORT vă aduce
bani gheață: prin ventilația
controlată a încăperilor de locuit
cu recuperare a căldurii
Orientare spre profit

Prin minimalizarea costurilor de încălzire datora-
tă recuperării a 91% din căldura înmagazinată
în recuperatorul ceramic de căldură de mare
performanță
Economic

Investiție redusă

Costuri minime de funcționare
Ușor de întreținut

Cartușul filtru și recuperatorul ceramic se vor spăla
cu ușurință din când în când.
Eficient

Consum minim de energie (doar 1,4 până la 3
Watt) prin cea mai modernă tehnologie a motoa-
relor-EC (Electronically Commutated) fără perii
Simplu

In contradicție cu sistemele
centrale de ventilație e simplu și
poate fi montat peste tot

Curățarea excesivă și sistemele
complicate de conducte lungi
dispar

Operare simplă
Sănătos

În permanență aer proaspăt,
nestătut, temperat după dorință.

Optimizarea umidității aerului.

Protecție față de formarea de
mucegai.

Pentru alergici posibilități
opționale de filtre de polen.
4
iii
Recuperarea căldurii = Recuperarea banilor
v
e
n
t
i
l
a
ț
i
a

c
o
n
t
r
o
l
a
t
ă
a în
c
ă
p
e
r
i
l
o
r

d
e

l
o
c
u
i
t
M
A
X
X
X
C
O
M
F
O
R
T
Cine se ocupă de proiectare?
MAXXXCOMFORT vă oferă pachetul fără griji al
ventilației descentralizate a locuinței. Experții noștri
preiau proiectarea și elaborează un concept de
ventilație, care e croit pe necesitățile și condițiile
Dvs. personale de locuit.
Cum se determină numărul ventilatoa-
relor?
Numărul ventilatoarelor depinde de suprafața de
locuit și de volumul de aer „vehiculat“. Într-o casă
unifamilială de mărime mijlocie de regulă ar trebui
să ajungă 4 aparate.
Ce încăperi pot fi dotate cu venti-
latoare?
Datorită modului lor de construire și a zgomotului re-
dus ventilatoarele pot fi instalate în principiu în toate
zonele rezidențiale. La camerele sanitare fără ferestre
trebuie să se instaleze un sistem de evacuare.
Unde și cum se vor instala venti-
latoarele?
Aparatele pot fi montate aproape gratuit – în funcție
de mobilier și de alte cerințe – în orice perete exteri-
or. Noi recomandăm o instalare în partea superioa-
ră a peretelui, deoarece aici se afl ă aerul „stătut“,
încălzit din cameră.
Cât de eficientă este izolația fonică?
Ventilatoarele sunt echipate cu izolație fonică deo-
sebit de eficientă. În funcționare la cea mai înaltă
treaptă se ating doar 29 dBA. Aceasta corespunde
aproximativ vorbitului în șoaptă.
Cum se vor alimenta cu curent
ventilatoarele?
Pentru clădiri noi recomandăm alimentarea cu un
cablu înglobat în tencuială. La montarea ulterioară
poate fi folosită opțional soluția cablului de alimen-
tare de la priză pentru evitarea soluțiilor mai grele.
Ce trebuie avut în vedere la încăperile
dotate cu vetre de foc?
La funcționarea unui sistem de ventilație în
combinație cu o vatră de foc dependentă de aerul
din cameră ar trebui ca specialistul în hornuri să fie
implicat în planificarea Dvs. În afară de aceasta
trebuie avută în vedere autorizația echipamentului.
E atât de ușor să faci bani cu un
concept de ventilație de la
MAXXXCOMFORT
5
6
A
e
ru
l p
ro
a
sp
ă
t să
n
ă
to
s
e
ste
ce
a
m
a
i im
p
o
rta
n


p
ro
te
cție
fa
ță
d
e
b
o
li,
d
isco
n
fo
rt și p
ie
rd
e
re
a

b
u
n
e
i d
isp
o
ziții.
Nasul are sarcina unui ”schimbător de căldură“.
Aerul rece inspirat este încălzit de mucoasa nazală
și ajunge cald în plămâni.
Aerul expirat încălzește din nou „viața interioa-
ră“ a nasului. Exact la fel funcționează principiul
ventilației descentralizate a încăperilor de locuit.
Acumulatorul High-tech de energie termică se
încălzește la purjarea aerului cald din interior. La
„inspirare“ aerul va fi filtrat și încălzit în fagurele
ceramic cald din blocul ceramic al acumulatorului.
Fiecare ciclu de 70 secunde „expirare“ și 70 secun-
de „inspirare“ oferă o rată de recuperare a căldurii
de până la 91 %.
Rezultatul este un „climat confortabil“, sănătos,
echilibrat cu aer proaspăt, încălzit în anotimpul rece
la tarif aproape nul!
Prin modul în care noi petrecem 90 % din timpul
nostru în încăperi închise și prin aceasta în zone,
în care noi conștient sau inconștient adesea suntem
expuși aerului de proastă calitate și stătut, dispo-
zitivul de ventilare MAXXXCOMFORT- vă oferă
non-stop, aproape pe neobservate o respirație cu
aer sănătos, proaspăt și curat.
Funcția noastră
nazală este modelul
Casa care
respiră activ
Mucegaiul și poluarea în aerul ambiental nu au nici o
șansă, deoarece aerisirea are loc în mod „automat“ –
permanent, uniform, sigur!
C
a
s
a

D
v
.

7
0

s
e
c
u
n
d
e

e
x
p
i
r
ă

ș
i

7
0

s
e
c
u
n
d
e

i
n
s
p
i
r
ă
.

C
a
s
a

D
v
.

7
0

s
e
c
u
n
d
e

e
x
p
i
r
ă

ș
i

7
0

s
e
c
u
n
d
e

i
n
s
p
i
r
ă
.

2
0
°
C
2
0
°
C
1
7
°
C
1
7
°
C

7
°
C

7
°
C

1
0
°
C

1
0
°
C
Mod de evacuare
Aerul cald uzat din
interior e evacuat în
afară și astfel acumula-
torul ceramic High-Tech
de energie termică se
încălzește.
Modul de alimentare
cu aer
Aerul rece proaspăt din exterior
va fi dirijat prin recuperatorul
ceramic de energie calorică,
încălzindu-se astfel iar apoi va
fi cedat în spațiul interior.
7
Cine montează ventilatorul?
Ventilatoarele din gama noastră pot fi în general
montate de orice meseriaș. Se recomandă firește
a alege un meseriaș implicat deja în construcția la
roșu a clădirii. Ideal ar fi un instalator sanitar sau un
electrician.
Ce succesiune de montaj se recomandă
la clădiri noi?
Deja în faza de construcție la roșu/gri ar trebui
prevăzută decuparea necesară, pentru ca manșonul
telescopic de montaj în perete să poată fi inter-
calat. Trebuie avută în vedere și alimentarea cu
curent a aparatului. Pe întreaga perioadă a fazei de
construcție, capetele mânecilor de montare trebuie
prevăzute cu capace de protecție.
Dacă s-au terminat lucrările la tencuiala exterioară,
capacele se vor monta în zona exterioară, înainte ca
schela să fie demontată.
Atunci când toate lucrările „brute“ în interior s-au ter-
minat, unitatea reală a ventilatorului poate fi instalată
și se poate aplica grila de ventilație.
Cât timp e necesar pentru montaj?
Dacă există orificiul în perete și alimentarea cu cu-
rent, un ventilator poate fi montat într-o oră.
Cum are loc alimentarea cu curent a
ventilatorului?
Pentru construcții noi recomandăm pozarea unui
conductor în tencuială. La montare ulterioară poate fi
folosită opțional soluția cablului de alimentare de la
priză pentru evitarea soluțiilor mai grele.
Ce trebuie avut în vedere la „Briza
proaspătă XL“?
Deoarece la „Briza proaspătă XL“ racordul de
admisie și cel de evacuare a aerului sunt separate,
sunt necesare două decupări în perete. Un șablon
cu dimensiunile exacte ale tuturor străpungerilor este
atașat ventilatorului. Astfel pozițiile pot fi transferate
cu ușurință pe perete. De asemenea fixarea cu spu-
mă a manșonului de perete este la fel de ușoară.
Care sunt caracteristicile speciale la
Ventilatorul de baie – IQ?
Ventilatorul de baie – IQ este proiectat pentru
montarea în perete cu manșoane cu diametru de
100 mm respectiv 125 mm. Pentru diametre diferite
putem livra adaptoarele existente în programul nostru
de livrare. Evacuarea va fi dirijată într-o conductă
existentă sau va trebui instalată una de aerisire.
Instalarea ventilatorului – MAXXXCOMFORT –
ușor de gestionat
8
La Briza proaspătă I partea de comandă cu trans-
formator integrat montat în tencuială preia coman-
da în conceptul de ventilație. De exemplu: pornit
Aceasta înseamnă că la această serie de aparate
efortul de instalare poate fi minimalizat.
Un aparat se introduce în priza de 230 V. Coman-
da are loc prin întrerupătorul de pe ventilator sau
o telecomandă. Al doilea ventilator se leagă apoi
sau oprit, treapta 1 de putere sau 2 , funcționare
normală a ventilatorului sau funcționare inversată
(Modul de recuperare a căldurii).
de primul ventilator cu un circuit de comandă și se
alimentează la 230 Volți și primește atunci semnal
pentru o ventilație coordonată respectiv inversată.
(modul de recuperare a căldurii) și pentru deschide-
rea și închiderea jaluzelelor cu lamele.
PCT =Partea de comandă în tencuială la
produsele Briză proaspătă I și I/PCT ce
este mai important pe scurt:
PAP = Plug And Play
Principiul ventilatorului
Briză proaspătă II/PAP
Briză proaspătă I/PCT Briză proaspătă I
Fo
a
rte
p
o
triv
it
p
e
n
tru
e
ch
ip
a
re

u
lte
rio
a

Pornit/Oprit
Regim de zi/noapte
3 trepte de putere
Regim de ventilație pasiv
(Jaluzelele cu lamelele se deschid,
ventilator închis)
Regim de inspirare
Regim de expirare
Comandă dependentă de
umiditatea aerului
9
Jaluzelele lamelare
Cu auto-închidere la oprirea
ventilatorului fiind contra presiunii
curentului de aer.
Ventilator-EC reversibil axial
Technologie EC – de ultimă oră
(Electronically Commutated).
Motor de curent continuu 12 Volți
fără perii. Made in Germany,
Cel mai redus consum de curent de
doar ca. 1,4 până la 3 Watt/h
Carcasă telescopică
Adaptabilă pentru grosimi
de perete de la 25 până la
47 cm. Sunt posibile lungi-
mi speciale.
Acumulatorul ceramic
de energie termică High-tech
cu o rată de recuperare a căldurii până la 91%
Filtru de aer
2x G3, asigură aer curat. Fără praf.
Carcasa exterioară
din aluminium vopsit din tablă de oțel
vopsită sau din tablă inoxidabilă
M
A
X
X
X
C
O
M
F
O
R
T
B
riz
a
p
ro
a
sp
ă

I/
II
P
ro
d
u
se
P
re
m
iu
m
d
e
v
e
n
tila
re
d
e
s-
ce
n
tra
liz
a

a
în

-
p
e
rilo
r d
e
lo
cu
it
Într-un cuvânt –
pentru economie de energie și o viață sănătoasă
Ventilația încăperilor controlată după
necesități înseamnă:
Înăuntru pătrunde:

Aer proaspăt filtrat – optim dozat, fără curent.
În afară iese:

Aerul umed, stătut și poluat.
Este deosebit de plăcut:

În locuință se păstrează căldură
(aproape cu tarif nul).
Rămân afară:

praful, particulele în suspensie și opțional, prin
filtrare efectivă și polenul.

Zgomotul, deoarece elementele sunt foarte bine
izolație fonic.

Vântul, datorită reducerii presiunii vântului.
Și ce e mai bun în încheiere:

Sunt practic eliminate deteriorările cauzate de
umiditate, formarea mucegaiului, pătrunderea
poluanților în aerul încăperii, și riscurile de boli
asociate cu acestea.
10
Preț în Euro (fără TVA) 286,66 220,–
Preț în Euro (cu TVA)
355,46 272,80
Seria ventilatoarelor descentralizate –
Maxxxcomfort
Puternice. Inovative. Moderne. Orientate spre viitor.
DATE TEHNICE
Manșon în perete 156 mm 156 mm
Rata de extracție 2 trepte:
ca. 25/50 m
3
/h
2 trepte:
ca. 25/50 m
3
/h
Recuperarea căldurii până la ca. 91 % până la ca. 91 %
Consumul de curent ca. 1,4 până la 3 Watt ca. 1,4 până la 3 Watt
Intervalul fonic ca. 22 până la 29 dBA ca. 22 până la 29 dBA
Lungimea min. – max.
a manșoanelor din perete
ca. 250 – 470 mm ca. 250 – 470 mm
Lățime x Înălțime Jaluzele cu lamele ca. 212 x 212 mm
Carcasa exterioară ca. 255 x 72 x 275
mm
Jaluzele cu lamele ca. 212 x 212 mm
Carcasa exterioară ca. 255 x 72 x 275
mm
Greutate ca. 5,3 kg ca. 5,3 kg
Material Jaluzelele cu lamele: ABS
Manșonul din perete: PVC
Carcasa exterioară: Aluminiu/tablă inox
(se livrează separat)
Jaluzelele cu lamele: ABS
Manșonul din perete: PVC
Carcasa exterioară: Aluminiu/tablă inox
(se livrează separat)
Dotare - Acumulator ceramic schimbabil
- Motor-DC reversibil în 2 trepte
- două ventilatoare G3
- Jaluzele cu lamele cu reglare automată
(în funcție de temperatură)
- inclusiv partea de comandă separată în
tencuială C (vezi pag. 13)
- Capacul (exterior) se livrează separat nu
împreună cu ventilatorul
- Acumulator ceramic schimbabil
- Motor-DC reversibil în 2 trepte
- două ventilatoare-G3
- Jaluzele cu lamele cu reglare automată (în
funcție de temperatură)
- Capacul (exterior) se livrează separat nu
împreună cu ventilatorul
Articol-Nr. L1121 L1111
Briza proaspătă I/PCT Briza proaspătă I
Cu partea de comandă în tencuială Poate fi utilizată cu briza proaspătă I/PCT
11
310,– 1064,44 100,–
384,40 1319,91 124,–
156 mm 125 mm 100 mm 125 mm
2 trepte:
ca. 25/50 m
3
/h
5 trepte:
ca. 25/40/60/100/150 m
3
/h
2 trepte: 2 trepte:
ca. 72/106 m
3
/h ca. 83/133 m
3
/h
până la ca. 91 % până la ca. 80 % –
ca. 1,4 până la 3 Watt ca. 9 până la 40 Watt ca. 3,8 Watt
ca. 22 până la 29 dBA ca. 19 – 38 dBA ca. 22/31 dBA ca. 21/32 dBA
ca. 250 – 470 mm ca. 430 mm
(carcasa din perete separat)

Jaluzele cu lamele ca. 212 x 212 mm
Carcasa exterioară ca. 254 x 72 x 275
mm
Dimensiuni aparat ca. L x B x H:
ca. 510 x 260 x 580 mm
Dimensiuni aparat:
ca. 210 x 150 mm
ca. 5,3 kg ca. 20 kg –
Jaluzelele cu lamele: ABS
Manșonul din perete: PVC
Carcasa exterioară: Aluminiu/tablă inox
(se livrează separat)
Metal acoperit cu polimeri cu orna-
ment inoxidabil.
Cauciucare de 10 mm grosime
pentru izolarea fonică și contra
încălzirii.
ABS-Plastic alb cu
capac ABS transparent deosebit.
- Acumulator ceramic schimbabil
- Motor-EC-reversibil axial
- două ventilatoare-G3
- Jaluzele cu lamele de închidere cu
reglare automată (în funcție de
temperatură)
- Comandă integrată automat
- Telecomandă
- Funcționare la priză
- Capac (exterior) se livrează separat de
ventilator
- Ventilator-alimentare aer
- Ventilator-evacuare aer
- Contracurent- schimbător de
căldură cu plăci
- Ventilator de aer-G4
- Timer
- Senzor de umiditate
- Reglarea vitezei
- Comutare întârziată
- Funcționare permanentă
- Controlul celor 4 moduri de
funcționare prin panou de control
integrat
L1101 L1301 L1401
Briză proaspătă II/
PAP Briza proaspătă XL Ventilator de baie - IQ
cu comandă integrată respectiv telecomandă
Articol-Nr. Fără TVA cu TVA
L1561
plastic alb
16,67 € 20,67 €
Articol-Nr. Fără TVA cu TVA
L1550 Inox 76,67 € 95,07 €
Articol-Nr. Fără TVA cu TVA
L1565
plastic alb
34,44 € 42,70 €
Carcasa exterioară
a ventilatorului

potrivită pentru briză proaspătă I și II
Ventilator clasic
cu diafragmă interioară

potrivită pentru briză proaspătă I și II
Carcasa exterioară
pentru pereți subțiri (20–25cm)

potrivită pentru briză proaspătă I și II
Ventilatorul Design
cu diafragmă interioară

potrivită pentru briză proaspătă I și II
Piese de echipare a ventilatorului.
Montaj. Alimentare cu curent. Comandă.
Articol-Nr. Fără TVA cu TVA
L1501
aluminiu alb
24,44 € 30,31 €
L1502 aluminiu maro 24,44 € 30,31 €
L1503 aluminiu gri 24,44 € 30,31 €
L1540 Inox 37,39 € 46,36 €
12
Articol-Nr. Fără TVA cu TVA
L1601 ABS alb 82,22 € 101,95 €
Articol-Nr. Fără TVA cu TVA
L1606 ABS alb 91,11 € 112,98 €
Articol-Nr. Fără TVA cu TVA
L1651 ABS alb 9,95 € 11,84 €
Articol-Nr. Fără TVA cu TVA
L1612 ABS alb 91,11 € 112,98 €
Articol-Nr. Fără TVA cu TVA
L1652 ABS alb 9,95 € 11,84 €
Articol-Nr. Fără TVA cu TVA
L1581 PVC/oțel 75,55 € 93,68 €
Partea de comandă A
a ventilatorului montată
în tencuială

Reglarea și controlul modului de
funcționare

Numai în combinație
cu transformatorul B sau C
Partea de comandă B
a ventilatorului montată
în tencuială

Reglarea și controlul modului de
funcționare

La utilizarea a până la două
ventilatoare

Execuție-6 Watt

Transformator B

pentru legarea a până la două
ventilatoare la rețeaua de curent
disponibilă

Execuție-6 Watt
Partea de comandă C
a ventilatorului montată
în tencuială

facilitează reglarea și controlul
modului de funcționare

La utilizarea a până la patru
ventilatoare

Execuție-12 Watt

Transformator C

la legarea a până la patru
ventilatoare la tensiunea de la
rețeaua de curent existentă

Execuție-12 Watt
Kit de montaj
pentru ventilator XL

pentru montarea ventilatorului
„Briză proaspătă XL“

Grosimea peretelui până la 500 mm

L x B x H: 430 x 155 x 255 mm

Manșon telescopic de montat în perete
din PVC cu 125 mm

Carcasă exterioară – oțel
13
14
Instalațiile centrale de aspirat praful
MAXXXCOMFORT
Vremea aspiratoarelor voluminoase, zgomotoase și
grele a trecut. Cu o instalație centrală de aspirat praf
Maxxxcomfort, constând dintr-un aspirator central
afl at în subsol sau în dependințe, care e legat de o
tubulatur, aspirarea prafului decurge ca de la sine.
15
g
c
X
h
j
j
k
l
l
z
x
E greu și periculos să cobori multe scări
cu coșul supraplin de rufe în brațe.
Sistemul inteligent de aruncare a rufelor prin tobogan
de la MAXXXCOMFORT vă scutește de acest mod ris-
cant și rufele Dvs. vor fi – hocus pocus – acolo, unde
trebuie să fie, – direct lângă mașina de spălat.
Orice altceva se constituie în condiții de spălare
dificile.
Soluția inteligentă pentru
Bucătăria modernă funcțională
vroomistgeil.de bingo-derhammer.com
Sistemul de evacuare a rufelor
– MAXXXCOMFORT –
m
Premieră
mondială
Sistemul de
retragere
a furtunului
Depozitarea furtunului
patentată
g Aspirator de praf central
h Conducta de aspirare
j Doza˘ de aspirat sub tencuială
k Duza˘ de aspirat montata˘ în soclu
l Furtun de aspirat
z Doza˘ de aspirat în garaj
x Doza de aspirare aparenta˘
pe tencuiala˘
c Conducta de aer refulat
X Gura˘ de evacuare/
Clapeta de evacuare aer viciat
Rezervorul de murdărie
nu mai trebuie golit
niciodată.
E posibil ?
Să nu mai atingi
niciodată filtrele sau
să le cureți.
E posibil ?
E posibil ?
E posibil ?
Da, cu aspiratorul
campion la triatlon
oferit de
MAXXXCOMFORT RO SRL
www.aspiratoarecentrale.ro
MAXXXCOMFORT RO S.R.L.
RO-410515 ORADEA-BIHOR
Str.BISTRIȚEI Nr.7
Tel.: 0359-359-359
Fax: 0259-423-142
info@aspiratoarecentrale.ro
Sistemul
Automatic
Drainvac.
Fără service prin îndepărtarea
automată a prafului în sistemul
de canalizare.
n