You are on page 1of 2

Predicţia reuşitei şcolare în ceea ce priveşte însuşirea scris-cititului la

preşcolari.
Pregatirea pentru scoala(eng., ̆ school readiness) este termenul ce se
foloseste pe scara larga pentru a defini competenta scolara, insa nu exista un consens ̆ ̆ ̆ ̆
la nivelul definirii conceptului de pregatire a copilului pentru scoala sau care este ̆
cea mai buna cale care ajut[ la dob ̆ ândirea aceastei competente. Cele mai multe
abordari se refera la abilitatea copilului de a invata si a se adapta la cerintele scolii in
mod eficient. Abordarile care se raporteaza la criteriul maturizarii copilului ̆
considerapregatirea pentru scoala maximum de corelationare intre domeniile ̆ ̆
dezvoltarii: cognitive, afective, psiomotorii, sociale.
!Care este varsta optima de debut a scolaritatii"# $ste intrebarea care se aude tot mai ̆
des din partea specialistilor si numai. %n sprijinul debutului scolarizarii la varsta de &
ani cele mai frecvente argumente sunt cele de ordin politic sau cele prin comparatie ̧
cu scolarizarea in alte tari. Criteriul cel mai adesea folosit pentru debutul scolaritatii
este reprezentat de varsta cronologica(& ani' si se intemeiaza pe ipoteza conform ̆
careia nivelul de dezvoltare psiosocioemotional al copilul de & ani ii permite sase ̆
adapteze la mediul scolar cu toate implicatiile acestuia, la activitatea de invatare
scolara.
(iteratura de specialitate ne confirmaca atingerea unui anumit nivel de ̆
maturitate scolara(fizica, cognitiva, afectivasi sociala', precum si influenta pe care o ̆ ̆
exercitafamilia, mediul scolar, factorii pedagogici asupra copilului duce la adaptarea ̆
scolara(prin asimilarea influentelor educationale si acomodare la mediul ̆
educational' ) ceea ce determinaimplicit conditii adecvate pentru reusita scolara si ̆ ̆ ̆
obtinerea de performante scolare superioare.
Abordarea problematicii reusitei scolare in termeni predictivi in contextul
continuitatii de la gradinitala scoala, si implicit de la activitatea specifica de joc la ̆ ̆
activitatea de invatare scolara, reprezintao provocare cu multiple implicatii atat sub ̆
aspect teoretic, metodologic, cat si practic * acttonal.
+tudierea tulburarilor limbajului oral si scris este necesara datorita
consecintelor negative pe care aceste tulburari le au asupra dezvoltarii intelectuale a
copiilor si asupra randamentului scolar al acestora.
%nvatarea citit)scrisului incepe la varsta de &), ani. (a aceasta varsta, in mod
obisnuit, copilul poseda reprezentari spatiale de forma, marime, orientare spatiala,
structurare spatio)temporala si dispune de maturitatea motorica necesara coordonarii
miscarilor specifice scrierii semnelor grafice, deci a potentalului de insusire a
scrierii.
Am pornit de la ideea conform careia , la varsta de & ani este utila o testare a
copilului in care sa se evidentieze aspectele dezvoltarii psiomotorii si cognitive.

6. BIBLIOGRAFIE
-. .ume, % . (an'. Titlul lucrării. (ocalitatea, $ditura.
/. .ume, % ., .ume, % ., (an'. Titlul lucrării. (ocalitatea, $ditura.
0. Autor colectiv (an'. Titlul lucrării. (ocalitatea, $ditura.