You are on page 1of 9

CUPRINSUL CAIETULUI DE PRACTICĂ

1. Prezentarea de ansamblu a unităţii e!n!mie""""""""""""""".
Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea şi complexitatea activităţii (număr
de salariaţi, capacitatea de producţie/desfacere, unităţi proprii, activităţi desfăşurate,
venituri realizate)…… ……………………………………………………………….......
1.1. Oiectivele de dezvoltare şi modernizare a unităţii economice……………………
1.#. !tudiul sistemului actual de mana"ement………………………………………….
1.$. #luxul te$nolo"ic pentru produsele şi/sau serviciile oţinute……………………...
1.%. %endinţele evolutive ale activităţii unităţii economice…………………………….
#. Cun!a&terea &i studiul 'rini'alel!r ati(ităţi &i unităţi !m'!nente""""""..
#.1. !tructura or"anizatorică de ansamlu a firmei. Or"ani"rama……………………….
#.#. Principalele or"ane şi posturi de conducere…………………………………………
#.$. Principalele interdependenţe dintre activităţi, compartimente şi posturi……………
#.%. &olul funcţional al fiecărui compartiment şi post de conducere, oiectivele şi
limitele sale………………………………………………………………………….
#.). Principalii indicatori de performanţă ai firmei (cifra de afaceri, număr de an"ajaţi,
productivitatea muncii, rentailitatea comercială, profit, c'şti"ul mediu) (n ultimii
) ani………………………………………………………………………………...
$. Tratarea 'rini'alel!r 'r!blemele de s'eialitate *
$.1 *naliza şi structura ilanţului
$.# !tructura veniturilor şi a c$eltuielilor
$.$ Profitailitatea şi rentailitatea (&O*, &O+)
$.% ,ndicatorii economico-financiari ai companiei.
$.) Operaţiuni specifice. (ncasări şi plăţi, decontări.
$.1# /ana"ementul fiscal al firmei.
Ca'. 1 Prezentarea de ansamblu a unităţii e!n!mie
!.0 1a2a %ravel !.&.3. este o intreprindere de dimensiune mica infiintata in 4564, cu
sediul in 0onstanta, !tr. 0omarnic, 7r. 84, iar punctul de lucru este in 0onstanta, str. &ascoala
din 6958, incinta :otel 0lass, inre"istrata la &e"istrul 0omertului, su numarul ;6)/6898/4564,
cod fiscal &O)5<8==4=, telefon 58458>=>=>.
*"enţia de turism 1*?* %&*1+3 este o a"enţie tour-operatoare şi a"enţie
rev'nzătoare a pro"ramelor turistice ale altor a"enţii cu care colaorează. +ste o a"enţie cu
capital inte"ral privat şi (şi desfăşoară activitatea (n &om'nia, 0onstanta.
Oiectul de activitate al a"enţiei de turism este v'nzarea de pac$ete şi servicii turistice,
rezervare ilete de avion, transport terestru de călători (n re"im ocazional şi activităţi de turism
ca şi tour-operator.
0u o experienţă de 4 ani de zile (n prestarea de servicii turistice, ec$ipa 1a2a %ravel a
(nvăţat să ofere turiştilor vacanţe corespunzatoare nevoilor fiecaruia, fie că işi doresc o excursie
(n care să descopere frumuseţea peisajelor din &omania şi din alte ţări, fie ca vor să se
odi$nească şi să se relaxeze la umra unui palmier, fie ca doresc să petreaca alaturi de familie
sau prieteni.
,nformaţii "enerale despre 1*?* %&*13+
@urata societăţii. 7elimitată.
@ate despre capitalul social. 0apital social suscris. 455 &O7, inte"ral vărsat.
*dministratori / mana"eri. 0iurezu *ndreea ,anula, calitate. administrator.
Oiecte de activitate. *ctivităţi principale conform 0*+7. 8964 - *ctivităţi ale turoperatorilorA
1.1. +bieti(ele de dez(!ltare &i m!dernizare a unităţii e!n!mie
Pe aza cunostintelor do'ndite, succeselor anterioare si tipul serviciilor oferite, strate"ia
afacerii va fi una de diferentiere calitativă fată de oferta concurentei.
*"entia de turism 1a2a %ravel este una dintre cele mai cunoscute a"entii de turism din
0onstanta. !e dedica cu pasiune crearii unui nou concept de pac$ete si servicii turistice prin
efortul constant de a oferi clientilor ei solutii si planuri noi de vacanta.
&eputatia a"entiei de turism 1a2a %ravel se construieste pe incredere, responsailitate pentru
rezultate si calitate in afaceri.
1.#. Studiul sistemului atual de mana,ement
0ele sase valori fundamentale care stau la aza inte"ritatii corporatiste treuie sa
influenteze comportamentul tuturor oamenilor din a"entia de turism 1a2a %ravel in interactiunea
cu toti cei care vin in contact cu a"entia.
An,a-atii
C!retitudine
,nterziceti discriminarea sexuala, rasiala sau pe motive de apartenenta politica sau sindicala.
*cordati intotdeauna respect si atentie tuturor persoanelor.
,nterziceti favoritismul in activitatile de recrutare, de promovare si in politicile de salarizare.
Trans'arenta
,mpartasiti cunostintele doandite, nu le monopolizati in avantajul dumneavoastra.
*si"urati transparenta in planificarea carierei.
Res'et
@efiniti in mod clar sarcinile si responsailitatile pentru toti an"ajatii companiei.
*scultati oamenii si oferiti-le atentie constanta, respectandu-le valorile, sentimentele,
principiileA nu recur"eti la nicio forma de presiune necorespunzatoare sau ofensa.
Rei'r!itate
0olaorati si impartasiti informatii si cunostinte care pot "enera valoare.
*scultati-va cole"ii activ si incercati sa influentati pozitiv mediul in care lucrati.
Libertate
0reati un mediu adecvat liertatii de exprimare a propriilor pareri, fie ele si diver"ente.
Oferiti tuturor posiilitatea aplicarii valorilor antreprenoriale si a dezvoltarii personalitatii
profesionale proprii.
Inredere
&espectati-va promisiunile facute, asumandu-va posiilitatea unor "reseli comise involuntar, fara
rea intentie.
Clienti si .urniz!ri
C!retitudine
@epuneti intotdeauna toate eforturile pentru satisfacerea cererilor clientilor.
*cordati atentia cuvenita tuturor cate"oriilor de clienti.
/anifestati impartialitate in ale"erea furnizorilor, astfel incat relatiile cu acestia sa reprezinte
intotdeauna un avantaj competitiv pentru companie.
Trans'arenta
,nformati intotdeauna clientii asupra produselor si serviciilor noastre.
!electati furnizorii cu impartialitate.
Res'et
Protejati confidentialitatea oricarei informatii otinute, le"ata atat de clienti si de companie, cat
si de unurile si deciziile acesteia.
,nitiati comunicarea cu furnizorii in scopul de a otine implementarea celor mai inovatoare
procese.
Rei'r!itate
Oferiti clientilor un eneficiu solid si un sentiment de si"uranta.
*scultati-le cererile si transpuneti-le in produse si servicii.
Promovati cooperarea cu furnizorii, astfel incat acestia si compania sa poata "enera valoare,
pastr'ndu-si totodata identitatea corporatista
Libertate
@esfasurati relatiile interpersonale intr-o maniera liera si impartiala, fara a va teme de cei mai
puternici si fara a manifesta aro"anta fata de cei mai slai decat dumneavoastra.
Inredere
0asti"ati incredere printr-un comportament care sa confirme permanent reputatia noastra.
1.$./lu0ul te1n!l!,i 'entru 'r!dusele &i2sau ser(iiile !bţinute
*"entia de turism 1a2a %ravel comercializeaza ilete de avion si de autocar, servicii turistice in
tara si in strainatate (vacante de "rup, vacante individuale, vacante exotice, cit2 reaB-uri, luni de
miere, concerte, croaziere, cazari pentru orice destinatie), servicii rent a car, asi"urari medicale
de calatorie.
#. Cun!a&terea &i studiul 'rini'alel!r ati(ităţi &i unităţi !m'!nente
#.1. Strutura !r,anizat!riă de ansamblu a .irmei. +r,ani,rama
,n functie de varietatea si complexitatea or"anizarii lor, ele necesita un anumit "rad de
coordonare si de inte"ritate. *cest lucru solicita realizarea unei une or"anizari care sa
delimiteze clar natura si extinderea relatiilor dormale dintre compartimentele intreprinderii si
care sa imie armonios diferitele sarcini, posturi si departamente ale firmei.
,n cadrul a"entiei de turism 1a2a %ravel relatiile atat intre sualterni, cat si intre
sualterni si director este una foarte una. @irectorul detine puterea ierar$ica, astfel incat el da
toate ordinele din cadrul firmei, iar an"ajatii le indeplinesc.
&esponsailitatea este strans le"ata de autoritate si de sarcinile ce revin an"ajatilor in
cadrul firmei. *cceptand un post, an"ajatul accepta sarcinile, primeste autoritatea necesara
indeplinirii lor si isi asuma toata responsailitatea. @efinind oli"atiile de a caror indeplinire
salariatul da socoteala, directorul staileste statutul formal al an"ajatului in ierar$ia or"anizatiei.
#.# Prini'alele !r,ane &i '!sturi de !nduere
3 @irector de a"entie
- *"entul de turism
- @epartamentul financiar - contail
Diret!rul de a,entie de turism se ocupa in principal cu or"anizarea activitatii a"entiei,
coordonarea departamentelor din suordine, controlul intocmirii si realizarii planurilor
financiare, promovarea ima"inii si a produselor a"entiei de turism, dezvoltarea afacerii,
reprezentarea a"entiei in relatiile cu tertii, implementarea politicii de personal, imunatatirea
calitatii produselor si serviciilor etc.
#.$. R!lul .unţi!nal al .ieărui !m'artiment &i '!st de !nduere4 !bieti(ele &i limitele
sale
,n cadrul acestei societati exista mai multe compartimente cu relatii de colaorare si suordonare
intre ele.
,. @irectorul de a"entie
- +ste reprezentat de doamna 0iurezu *ndreea ,anula , asociat unic si administrator al acestei
firme. *re urmatoarele atriutii.
-C *proa structura or"anizatorica a societatii, posturile, sarcinile, inclusiv nivelul salariilorA
-C *vand cea mai inalta functie in firma, directorul are sualternii sai care se vor supune oricariu
ordin dat de acesta in cadrul societatiiA
-C ,ntocmeste &e"ulamentul de ordine interioara ai societatiiA
,,. @irectorul economic
- *ilitati, calitati, aptitudini necesare. receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine, $otarare,
promptitudineA
+ste suordonat @irectorului Deneral-este conducatorul @epartamentului #inanciar-
0ontailitateA
- +ste primul sualtern al directorului "eneral si are urmatoarele functii.
-C*nalizeaza si decide impreuna cu seful ierar$ic platile de efectuatA
-C1erifica si semneaza seturile de documente pentru anciA
-C1erifica si semneaza jurnalele de %1* si decontul de %1*A
-C1erifica si semneaza statele de salarii si declaratii depuse pe aza acestoraA
-C1erifica si semneaza stailirea impozitelor si contriutiilor de plata si declaratiile privind
impozitul pe profitA
-C1erifica si supervizeaza activitatea ana"ajatilor din suordinea sa.
#.# Prini'alii indiat!ri de 'er.!rmanţă ai .irmei (cifra de afaceri, număr de an"ajaţi,
productivitatea muncii, rentailitatea comercială, profit, c'şti"ul mediu)
,ndicator &ealizat lei
0ifra de afaceri >6869=
1enituri totale >6869=
0$eltuieli totale >555=)
Profit 6E)96
Pierdere 5
@atorii - total 64455
0reante - total 6E=E>
@atorii restante 64455
@atorii fiscale amanate la plata 5
7umar mediu de salariati 4
).%ratarea principalelor prolemele de specialitate .
).6 *naliza şi structura ilanţului
5ilanţul este documentul contail de sinteză ce cuprinde toate elementele de activ şi de
pasiv "rupate după natură, destinaţie şi lic$iditate, respectiv provenienţă şi exi"iilitate.
5ilanţul arată poziţia financiară a (ntreprinderii doar la un moment dat, respectiv la
sf'rşitul exerciţiului financiar, (nsă această poziţie financiară este consecinţa rezultatelor oţinute
de (ntreprindere de la (nfiinţare p'nă la data ilanţului. Filanţul caracterizează cifric şi (n etalon
ănesc relaţiile de ec$iliru dimensional şi structural dintre mijloacele economice "estionate de
titularul de patrimoniu şi de sursele de procurare a acestor mijloace.
Strutura bilanţului prescurtat conform Ordinului )5<</4559 este următorul.
*. *ctive imoilizate
,. ,moilizări necorporale
,,. ,moilizări corporale
,,,. ,moilizări financiare
F. *ctive circulante
,. !tocuri
,,. 0reanţe
,,,. ,nvestiţii pe termen scurt
,1. 0asa şi conturi la ănci
0. 0$eltuieli (n avans
@. @atorii care treuie plătite (ntr-o perioadă de p'nă la un an
+. *ctive circulante nete/datorii curente nete (F G 0 H @ H ,)
#. %otal active minus datorii curente (* G +)
D. @atorii care treuie plătite (ntr-o perioadă mai mare de un an
:. Provizioane
,. 1enituri (n avans
;. 0apital şi rezerve
,. 0apital suscris
,,. Prime de capital
,,,. &ezerve din reevaluare
,1. &ezerve
1. Profitul sau pierderea reportat (ă)
1,. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar
0apitaluri proprii
$.# Strutura (enituril!r &i a 1eltuielil!r
!tructura c$eltuielilor societatii 1*?* %&*1+3 !&3 este.
- c$eltuieli cu costul marfurilor
- c$eltuieli cu c$irii (spatiile in care functioneaza ma"azinul fiind inc$iriate)
- c$eltuieli postale si de telecomunicatii (telefonie fixa, moila, internet)
- c$eltuieli cu transportul (exista contracte inc$eiate cu diverse firme de curierat rapid)
- c$eltuieli cu salariile si asi"urarile sociale
!tructura veniturilor societatii 1*?* %&*1+3 !&3 este.
venituri din prestari de servicii - acestea avand ponderea cea mai importanta in cifra de afaceri a
firmei
$.$ Pr!.itabilitatea &i rentabilitatea 6R+A4 R+E7
- &ata de rentailitate financiara (&O+)
+ste un indicator important pentru comparatiile interne ale societatii comerciale. 0a si
rata rentailitatii economice, poate sa fie in mod util comparata cu rata doanzii pentru
imprumuturile pe termen lun" contractaile pe piata financiara. @aca rata rentailitatii este mai
mare, intreprinderea va fi interesata sa se imprumute pentru a se dezvolta, deoarece remuneratia
capitalurilor imprumutate va fi acoperita de rentailitatea ridicata. *ceasta masoara randamentul
capitalurilor proprii, respectiv al plasamentelor financiare pe care actionarii le-au efectuat atunci
cand au cumparat actiunile intreprinderii in cauza. 0u alte cuvinte, &O+ exprima eficienta
utilizarii capitalului propriu sau permanent al firmei.
/ana"erii vor fi interesaţi să păstreze un nivel corespunzător al acestei rate, pentru a-şi
putea păstra poziţiile şi a realiza criteriile de performanţă ale firmei.
&ata rentailităţii financiare este influenţată, (n mod esenţial, de existenţa a doi factori, şi
anume.
- folosirea (n cadrul structurii de capital a (ntreprinderii a capitalului (mprumutatA
- deductiilitatea c$eltuielilor cu do'nzile, prin posiilitatea introducerii acestora pe c$eltuielile
(ntreprinderii (drept c$eltuieli financiare) şi existenţa efectului de Iscut de impozitJ.
Kn plus, este necesar ca rata rentailităţii economice să fie superioară costului capitalului
(mprumutat, (n caz contrar folosirea capitalurilor (mprumutate devenind ineficientă.
&O+ L profit net / capital propriu M 655
&O+ L 6E)96/455 M 655 L 869<,<5 &O7
- &ata de rentailitate economica/rentailiate a activelor (&O*)
&ata de rentailitate economica masoara eficienta mijloacelor economice si financiare
alocate de intreprindere, independent de modul de finanţare şi de sistemul fiscal.
7ivelul său prezintă interes, (n primul r'nd pentru mana"erii (ntreprinderii, care apreciază
astfel, eficienţa cu care sunt utilizate activele disponiile.
&O* L profit net / active totale M 655
&O* L 6E)96 / 5 M 655 L ,/PO!,F,3 @+ 0*30N3*%
$.% Indiat!rii e!n!mi!3.inaniari ai !m'aniei.
a) ,ndicatori de lic$iditate.
- ,ndicatorii lic$iditatii curente.
3 ,ndicatorul lic$iditatii imediate.
) ,ndicatori de risc.
- Dradul de indatorare.
c) ,ndicatori de profitailitate.
- &entailitatea capitalului an"ajat.
- /arja ruta din vanzari.
$.). +'eraţiuni s'ei.ie* 8nasări &i 'lăţi4 de!ntări.
*"entia de turism 1a2a %ravel are incasari din prestari de servicii atat in numerar, atunci
cand clientul ac$izitioneaza un pac$et turistic sau un serviciu oferit de catre a"entie, cat si prin
anca, in functie de optiunea clientului. ,ncasarile se fac atat in lei cat si in valuta.
Platile pe care le efectueaza a"entia de turism 1a2a %ravel sunt catre companiile aeriene,
a"entiile tur-operatoare in numele carora 1a2a %ravel revinde pac$ete si servicii turistice,
furnizorii de ener"ie electrica, internet, telefonie si catre Fu"etul de stat. @e asemenea, platile se
fac atat in lei cat si in valuta, atat in numerar cat si prin anca, in functie de cerinta furnizorului.
$.9. :ana,ementul .isal al .irmei.
/ana"ementul fiscal reprezinta ştiinţa care studiază procesele şi relaţiile de mana"ement
din domeniul inte"rat al fiscalităţii, formulează concepte şi principii, re"lementează te$nici şi
proceduri, menite să asi"ure or"anizarea şi funcţionarea eficientă a sistemului fiscal, (n toate
componentele sale pentru (ndeplinirea optimă a funcţiilor finanţelor pulice, (n re"im de putere
pulică.