You are on page 1of 16

III.

Analiza financiara
Bilant prescurtat
Nr.
Crt.
1/1/2009 31/12/2009 1/1/2010 31/12/2010
1 7978 0 0 0
2 891858 999824 999824 950890
3 0 0 0 0
4 899836 999824 999824 950890
5 342605 280652 280652 193062
6 403142 424811 424811 253694
7 0 0 0 0
8 57063 14683 14683 28268
9 802810 720146 720146 475024
10 0 0 0 0
11 960883 973917 973917 759816
12 -158073 -253771 -253771 -284792
13 741763 746053 746053 666098
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 285610 285610 285610 285610
20 285610 285610 285610 285610
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 122815 122815 122815 122815
25 321104 321104 321104 321104
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 7691 12235 0 16524
30 0 0 12235 0
31 4829 4289 4289 0
32 0 0 0 79955
33 286 0 0 0
34 741763 746053 746053 666098
35 0 0 0 0
36 741763 746053 746053 666098
Cont de profit si pierdere
Nr.
Crt.
31/12/2008 1/1/2009 31/12/2009 31/12/2010
1 1635525 1689200 1689200 1322483
2 1590953 1644459 1644459 1264317
3 44572 44741 44741 58166
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 150000 0 0 0
9 103030 115542 115542 34864
10 1888555 1804742 1804742 1357347
11 1019431 1040501 1040501 878770
12 52076 61123 61123 27655
13 23328 30095 30095 32256
14 33397 34890 34890 24358
15 334577 315609 315609 242560
16 266792 247227 247227 189690
17 67785 68382 68382 52870
18 240675 121632 121632 66981
19 240675 121632 121632 66981
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 134858 182162 182162 138729
25 116889 132272 132272 123991
26 17870 13813 13813 12672
27 99 36077 36077 2066
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0
32 1838342 1786012 1786012 1411309
33 50213 18730 18730 0
34 0 0 0 53962
35 0 0 0 0
36 0 0 0 0
37 0 0 0 0
38 0 0 0 0
39 24 19 19 13
40 0 0 0 0
41 3891 36811 36811 169
42 3915 36830 36830 182
43 0 0 0 0
44 0 0 0 0
45 0 0 0 0
46 39959 28135 28135 19445
47 0 0 0 0
48 8444 17403 17403 280
49 48403 45538 45538 19725
50 0 0 0 0
51 44488 8708 8708 19543
52 5725 10022 10022 0
53 0 0 0 73505
54 0 0 0 0
55 0 0 0 0
56 0 0 0 0
57 0 0 0 0
58 1892470 1841572 1841572 1357529
59 1886745 1831550 1831550 1431034
60 5725 10022 10022 0
61 0 0 0 73505
62 896 5733 5733 6450
63 0 0 0 0
64 4829 4289 4289 0
65 0 0 0 79955
3.1 Lichididatea curenta
Lichiditatea curenta este una dintre cele mai importante rate
financiare ale unei companii si masoara capacitatea acesteia de a plati
datoriile pe termen scurt utilizand activele pe termen scurt din bilant. Se
calculeaza ca raport intreactivele circulante si totalul datoriilor pe termen
scurt.
L
c
= AC / DTS
Nr.
Operatie
enu!ire operatie
31/12/200
8
1/1/2009
31/12/200
9
31/12/201
0
1
Lichiditatea curenta
0.83549193
8
0.73943262
1
0.73943262
1
0.62518293
9
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
ic!iditatea curenta
31"12"2008
1"1"2009
31"12"2009
31"12"2010
Se observa ca in primul an# lic!iditatea curenta are valoare constanta
pe parcursul celor 3 ani. $ valoare subunitara inseamna ca firma are
nevoie sa se imprumute sau sa vanda o parte din activele imobilizate
pentru a%si plati datoriile si a evita falimentul.
&n 'eneral# o lic!iditate curenta mai mica decat 1 e un semnal ne'ativ.
3.2 Lichiditatea imediata
Lichiditatea imediata masoara capacitatea companiei de a plati
datoriile pe termen scurt utilizand activele cu cel mai mare 'rad de
lic!iditate din bilant. (ormula este asemanatoare cu cea a lic!iditatii
curente# insa de data aceasta sunt e)cluse stocurile# acestea fiind
considerate mai 'reu de valorificat si cu o valoare incerta.
(ormula de calcul* i + ,-.%S/0"1/S
Nr.
Operatie
enu!ire operatie
31/12/200
8
1/1/2009
31/12/200
9
31/12/201
0
2
Lichiditatea iediata
0.47893968
4
0.45126432
7
0.45126432
7
0.37109247
5
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
ic!iditatea imediata
31"12"2008
1"1"2009
31"12"2009
31"12"2010
(irma are valori constante pentru lic!iditati# deci nu e)ista un risc de
depreciere a acestora. Se poate observa ca pentru anul 2010 coeficientul
scade# aproape de 0.4. 2aloarea optima pentru acest indicator este in
'eneral 1# activele cu lic!iditate mare# si anume numerarul# investitiile pe
termen scurt si creantele fiind in acea situatie suficiente pentru a acoperi
datoriile pe termen scurt# indiferent de valoarea reala a stocurilor.
3.3 Perioada medie a incasarilor
&ndica eficienta vanzari pe baza incasarilor si a numerarului creat. Se
calculeaza pentru un an. 3erioada medie a incasarilor este e'al cu
creantele ori numarul de zile dintr%un an impartit la cifra de afaceri.
(ormula de calcul* 3 med.& + .45365 " .-
Nr.
Operatie
enu!ire operatie
31/12/200
8
1/1/2009
31/12/200
9
31/12/201
0
3
!eri"ada edie a
inca#ari$"r
89.9691719
8
91.7925734
1
91.7925734
1
70.0185257
6
0
20
40
60
80
100
3erioada medie a incasarilor
31"12"2008
1"1"2009
31"12"2009
31"12"2010
2alorile calculate indica faptul ca indicele perioadei medii a
incasarilor nu variaza foarte mult# deci firma are creante ce isi pastreaza
proportia in raport cu cifra de afaceri de la an la an.
3.4 Viteza de rotatie a stocurilor
2iteza de rotatie este un factor c!eie in determinarea lic!iditatii. $
viteza de rotatie mare permite afacerii sa faca mai multe operatiuni fara sa
isi sporeasca activele. $ viteza de rotatie a stocurilor mare semnifica faptul
ca suma de bani blocata in stocuri este mica# lucru care imbunatateste
lic!iditatea.
2iteza de rotatie stocuri + .ostul bunurilor vandute
Sold mediu stocuri
Nr.
Operatie
enu!ire operatie
31/12/200
8
1/1/2009
31/12/200
9
31/12/201
0
4
%ite&a de r"tatie a
#t"curi$"r
4.77379197
6
6.01884184 6.01884184
6.85004299
1
0
1
2
3
4
5
6
7
2iteza de rotatie a stocurilor
31"12"2008
1"1"2009
31"12"2009
31"12"2010
Se observa faptul ca acest indicator creste de la un an la altul intr%un
ritm destul de mare# deci produsele sunt vandute si inlocuite tot mai iute# iar
stocurile se diminueaza. 6a)imul se atin'e in anul 2010 cand indicele
atin'e valoarea de 6#8.
3.5 Viteza de rotatie a activelor imobilizate
2iteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficacitatea
mana'ementului activelor imobilizate prin e)aminarea valorii cifrei de
afaceri 'enerate de o anumita cantitate de active imobilizate.
(ormula de calcul* 2rai + .ifra de afaceri " active imobilizate
Nr.
Operatie
enu!ire operatie
31/12/200
8
1/1/2009
31/12/200
9
31/12/201
0
5
%ite&a de r"tatie a acti'e$"r
i"(i$i&ate
1.8175812
1.689497
3
1.6894973 1.3907844
0 0.5 1 1.5 2
2iteza de rotatie a
activelor imobilizate
31"12"2010
31"12"2009
1"1"2009
31"12"2008
Se observa ca se inre'istreaza o usoara crestere. Se deduce ca cifra
de afaceri influenteaza# cu cat cifra de afaceri este mai mare si activele
imobilizate sunt mai eficace si coeficientul mai mic.
3.6 "ite#a de rotatie a acti$elor totale
&ndicator economico%financiar de activitate.
(ormula de calcul* 2rat + .- " -/
2rat 7 2iteza de rotatie a activelor totale
.- % .ifra de afaceri
-/ 7 -ctive total
Nr.
Operatie
enu!ire operatie 31/12/2008 1/1/2009 31/12/2009 31/12/2010
6
%ite&a de r"tatie a acti'e$"r
t"ta$e
0.96057841
7
0.98211015
3
0.98211015
3
0.92746336
7
2
i
t
e
z
a

d
e
r
o
t
a
t
i
e

a
a
c
t
i
v
e
l
o
r
t
o
t
a
l
e
31"12"2008
1"1"2009
31"12"2009
31"12"2010
0.9
0.92
0.94
0.96
0.98
1
31"12"2008
1"1"2009
31"12"2009
31"12"2010
Ace#t indicat"r e#te #ii$ar cu ce$ inter)retat anteri"r* #in+ura
di,erenta ,iind acti'e$e t"ta$e. Se "(#er'a* de a#eenea* ca 'a$"area #cade
u$t in anu$ 2012* ceea ce re&u$ta ca acti'e$e t"ta$e cre#c.
3.7 "ite#a de rotatie a creditelor datorat furni#orilor
A)r"-iea&a nuaru$ de &i$e de creditare )e care entitatea i$ "(tine
de $a ,urni&"rii #ai. .e)re&inta ra)"rtu$ dintre #"$du$ ediu ,urni&"ri / 365 #i
achi&itii$e de (unuri0,ara #er'icii1.
2"ru$a de ca$cu$3 Vrcf = SMF *365 / CA
Vrcf = Viteza de rotatie a creeditelor furnizorilor
SMF = Sold mediu furnizor
CA = Cifra de afaceri
Nr.
Operatie
enu!ire operatie
31/12/200
8
1/1/2009
31/12/200
9
31/12/2010
7
%ite&a de r"tatie a credite$"r
,urni&"ri
0.5875073
0.576555
1
0.5765551 0.5745374
2
i
t
e
z
a

d
e
r
o
t
a
t
i
e

a
c
r
e
d
i
t
e
l
o
r
f
u
r
n
i
z
o
r
i
31"12"2008
1"1"2009
31"12"2009
31"12"2010
0.565
0.57
0.575
0.58
0.585
0.59
31"12"2008
1"1"2009
31"12"2009
31"12"2010
(irma are stocuri# acest coeficient este constant in fiecare an# cu o
usoara scadere dupa 2008. &n sc!imb in bilantul prescurtat se poate
observa ca datoria fata de furnizori scade in 2010.
3.8 Gradul de indatorare
Gradul de îndatorare a capitalului se determin8 ca raport 9ntre
capitalul 9mprumutat cu termen de rambursare peste un an :i capitalul total.
3rin capital 9mprumutat se 9n;ele'e totalul creditelor :i 9mprumuturilor cu
termen de rambursare peste un an# potrivit clauzelor contractuale.
(ormula de calcul* <i + .&5100 " ./
Nr.
Operatie
enu!ire operatie 31/12/2008 1/1/2009 31/12/2009 31/12/2010
8
4radu$ de indat"rare
0 0 0 0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
<radul de indatorare
1"1"2009
31"12"2009
31"12"2010
Se observa ca firma nu are datorii ,capital imprumutat0 # deci valorile
indicelui calculate sunt nule.
3.9 Gradul de acoperire al dobanzilor
ata de acoperire a dobanzii reflecta masura in care o companie
obine suficient profit pentru a pentru a sustine dobanzile aferente
imprumuturilor si de asemenea atra'e atentia actionarilor daca profitul nu
este la un nivel suficient de ridicat pentru ca! in urma inre"istrarii
dobanzii ! sa le mai ramane si lor o parte care sa #ie distribuita sub
#orma de dividende.
4ata de acoperire a dobanzii ,numari de ori 0,4-10 + 3rofit 9naintea pl8;ii
dob=nzii :i impozitului pe profit " c!eltuiala cu dobanda
Nr.
Operatie
enu!ire operatie 31/12/2008 1/1/2009
31/12/200
9
31/12/2010
9
4radu$ de ac")erire a$
d"(an&i$"r
1.2566130
0.665718
8
0.6657188 0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4
<radul de acoperire al
dobanzilor
31"12"2010
31"12"2009
1"1"2009
31"12"2008

Se observa ca firma reuseste sa 'estioneze dobanzile in anul 2008#
dar treptat scade# a>un'and in 2010 la valoarea 0# asta si datorita faptului
ca in 2010 inre'istreaza pierdere.
3.1$ %ar&a pro#itului brut
5#te ra)"rtu$ dintre )r",itu$ (rut #i 'an&ari$e nete. 6ar7a )r",itu$ui (rut
e#te un indicat"r a$ ca)acitatii unei c")anii de a tran#,"ra in )r",it un
d"$ar "(tinut din 'an&ari* cu)a ce c"#tu$ (unuri$"r 'andute a ,"#t ac")erit.
2"ru$a de ca$cu$3 Mpb = PB / CA
Mpb = Mara profitului brut
PB = Profit brut
CA = Cifra de afaceri
Nr.
Operatie
enu!ire operatie 31/12/2008 1/1/2009 31/12/2009 31/12/2010
10
6ar7a )r",itu$ui (rut
0.00350040
5
0.00593298
6
0.00593298
6 0
0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
6ar>a profitului brut
31"12"2008
1"1"2009
31"12"2009
31"12"2010
Se observa ca in primi anii in care am calculat indicele# are valori mici
ceea ce rezulta ca profitul este mic in comparatia cu cifra de afaceri# iar in
2010 este nul ca urmare a pierderi inre'istrate.
3.11 %ar&a profitului net
%ar&a pro#itului net este un indicator financiar de profitabilitate# care
arata cat de profitabila este activitatea totala a unei companii. 6ar>a
profitului este e)primata in procente si rezulta din impartirea profitului net
realizat de companie la cifra sa de afaceri.
2"ru$a de ca$cu$3 Mpn = P! / CA
Nr.
Operatie
enu!ire operatie 31/12/2008 1/1/2009 31/12/2009 31/12/2010
11
6ar7a )r",itu$ui net
0.00295256
9
0.00253907
2
0.00253907
2
0
0
0.0005
0.001
0.0015
0.002
0.0025
0.003
6ar>a profitului net
31"12"2008
1"1"2009
31"12"2009
31"12"2010
6a)imul se atin'e in 2008 cu o valoare de 0#0029. 2alorile sunt mici
ceea ce semnifica# ca firma este instabila din punct de vedere economic#
profitul net este mic in comparatie cu cifra de afaceri# iar in 2010
inre'istreaza pierderi si valoarea indicatorului este 0. .u cat mar>a de profit
este mai ridicata# cu atat se considera ca firma a avut o activitatea mai
buna in perioada precedenta.
3.12 ata rentabilitatii capitalului an"a&at
entabilitatea capitalului an"a&at % reprezinta profitul pe care il obtine
entitatea din banii investiti in afacere. 3rofit inaintea platii dobanzii si a
impozitului pe profit ,?@&/0".apital an'a>at.
(ormula de calcul* 4c.an'a>. + 3A " .3
4c.an'a>. + 4ata capitalului an'a>at
3A + 3rofit net
.3 + .apital propriu
Nr.
Operatie
enu!ire operatie 31/12/2008 1/1/2009 31/12/2009 31/12/2010
12
.enta(i$itatea
ca)ita$u$ui an+a7at
0.06769412
9
0.02510545
5
0.02510545
5
0
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
4entabilitatea
capitalului an'a>at
31"12"2010
31"12"2009
1"1"2009
31"12"2008
Se "(#er'a ca in 2008 renta(i$itatea ca)ita$u$ui an+a7at atin+e
a-iu$* #i tre)tat )ana in 2010 #cade chiar #i $a 'a$"area nu$a* din cau&a
re&u$tatu$ui 0)ierdere1. 8u i#i )"ate recu)era #ua de (ani in'e#tita in
,ira.
3.13 ata rentabilitatii activelor
.a si rata rentabilitatii financiare# poate sa fie in mod util comparata
cu rata dobanzii pentru imprumuturile pe termen lun' contractabile pe piata
financiara. 1aca rata rentabilitatii este mai mare# intreprinderea va fi
interesata sa se imprumute pentru a se dezvolta# deoarece remuneratia
capitalurilor imprumutate va fi acoperita de rentabilitatea ridicata.
(ormula de calcul* 4- + 3A " ,-&/B-./B1/S0
4- + 4entabilitatea activelor
3A + 3rofit net
-&/ + -ctive imobilizate totale
-./ + -ctive circulante totale
1/S + 1atorii pe termen scurt
Nr.
Operatie
enu!ire operatie 31/12/2008 1/1/2009 31/12/2009 31/12/2010
13
.ata renta(i$itatii
acti'e$"r
0.00283617
4
0.00249364
8
0.00249364
8
0
0
0.0005
0.001
0.0015
0.002
0.0025
0.003
4ata rentabilitatii activelor
31"12"2008
1"1"2009
31"12"2009
31"12"2010
Se observa ca in 2008 si 2099 coeficientul este foarte mic si
impiedica intreprinderea sa se imprumute pentru a se dezvolta# iar in 2010
este nul din cauza rezultatului net care este pierdere.