You are on page 1of 10
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Specializarea: Didactici Aplicate pentru Învăţământul Primar PROIECT EDUCAŢIONAL APA, IZVORUL VIEŢII Masterandă: Mirlescu Ecaterina AN: I PROIECT EDUCAŢIONAL – APA, IZVORUL VIEŢII MOTTO: Apei i-a fost dată puterea de a deveni seva vieţii pe pământ. (Leonardo da Vinci) ARGUMENT: Ziua mondială a apei se sărbătoreşte în 22 martie. Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinţei Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, în data de 22 decembrie 1992. Ziua mondială a apei se sărbătorește din anul 1993. Apa este izvorul vieţii pe pământ, toate fiinţele vii au nevoie de ea pentru a supravieţui. Pornind de la această afirmaţie unanim acceptată, proiectul nostru îşi propune să îi facă pe copii să descopere cât de complex şi de minunat este acest element natural, cât de indispensabil ne este el în tot ce facem, cum ne ajută el să fim ceea ce suntem şi să avem ceea ce avem, să îl preţuim şi să îl protejăm, gândindu-ne că,de fapt, ne protejăm pe noi. SCOPUL PROIECTULUI: Îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor referitoare la apă ca element natural şi conştientizarea importanţei acesteia şi a necesităţii preţuirii şi protejării ei prin participarea acestora la o serie de activităţi integrate. OBIECTIVELE GENERALE ALE PROIECTULUI: • colectarea de informaţii, din diverse surse, despre apă ca element natural, despre utilizările şi importanţa ei pentru fiinţele vii; • sensibilizarea copiilor faţă de problemele de mediu legate de apă; • dezvoltarea creativităţii prin realizarea unor creaţii literare şi artistice proprii pe tema dată; OBIECTIVE OPERAŢIONALE: • să realizeze un poster colectiv din materialele colectate; • să extragă din filmuleţele vizionate informaţiile necesare pentru completarea unei fişe; • să rezolve corect exerciţii şi probleme tematice; • să scrie scurte versuri şi compuneri pe tema dată; • să realizeze un ecuson potrivit pentru Ziua mondială a apei; • să înveţe cântece despre apă; • să creeze şi să execute un “dans al ploii”; GRUPUL ŢINTĂ: elevii clasei a IV- a A, cadre didactice LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă ETAPA DE PREGĂTIRE A PROIECTULUI: 17.03 – 20.03.2014 DATA DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI: 21 martie 2014 BENEFICIARI:  direcţi: elevii  indirecţi: cadrele didactice RESURSE UMANE:  cadrele didactice participante la proiect  elevii RESURSE MATERIALE:  cărţi, reviste, enciclopedii  laptop, filmuleţe PPT, filme documentare, cântece  fişe de lucru  hârtie colorată, foarfece, lipici, creioane colorate, carioci  chestionare REZULTATE AŞTEPTATE:  implicarea activă a elevilor în activităţile desfăşurate  evidenţierea eficienţei activităţilor extracurriculare ca modalitate alternativă de îmbogăţire a cunoştinţelor elevilor EVALUARE:  realizarea unui poster şi a unui CD cu poze FINALIZAREA PROIECTULUI:  acordarea de diplome Lista activităţilor desfăşurate Nr. crt. Data Conţinutul activităţii Denumirea activităţii Prezentarea proiectului, cunoaşterea scopului şi a obiectivelor, a persoanelor implicate. 17.03.2014 1. - Colectarea de informaţii şi imagini despre apă din Apa, izvorul vieţii diverse surse. 20.03.2014 2. 21.03.2014 Pregătirea ţinutei - Fiecare participant va trebui să poarte ceva albastru în ziua proiectului. Poza de grup cu toţi participanţii purtând ceva albastru. Prezentarea de către elevi a informaţiilor descoperite. Culoarea zilei Realizarea unui poster colectiv cu imaginile şi informaţiile aduse. Prezentarea de către învăţătoare a unor secvenţe din 3. 21.03.2014 cadrul unor filme documentare despre apă. Discuţii pe Apa, un miracol baza celor vizionate, împărtăşirea impresiilor. • http://www.citatemotivationale.com/tag/apa/ • http://www.youtube.com/watchv=xCbd9X_jNU • http://www.apa-vie-sanatate.com/filmedocumentare-despre-apa.html Activităţi pe ateliere Fişe realizate pe principiul inteligenţelor multiple 1. Grupa matematicienilor 4. 21.03.2014 Apa, sursă de inspiraţie 2. Grupa scriitorilor 3. Grupa cercetătorilor 4. Grupa artiştilor Prezentarea rezultatelor muncii fiecărei grupe 5. 21.03.2014 Evaluarea activităţii Înmânarea diplomelor Chestionare Realizarea unui CD cu poze PROIECT EDUCAŢIONAL – APA, IZVORULVIEŢII CHESTIONAR 1. 3 lucruri interesante pe care nu le ştiam despre apă şi le-am aflat în urma participării la proiect: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ........................................... 2. 2 lucruri noi pe care le-am învăţat participând la proiect: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 3. Pot contribui la protejarea apei ca resursă naturală prin: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................... 4. Participând la proiect m-am simţit: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... GRUPA MATEMATICIENILOR 1. Rezolvaţi corect problema şi veţi afla câte oceane sunt pe Terra. Din câtul numerelor 303 şi 3 scădeţi produsul numerelor numerelor 32 şi 3. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................... 2. Scrieţi în ordine descrescătoare lungimile următoarelor fluvii: Amazon 6440 km, Mississippi 6019 km, Nil 6678 km, Yangtze 6380 km. ....................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Aţi obţinut clasamentul primelor 4 cele mai lungi fluvii din lume. Scrieţi numele lor: 1. 2. 3. 4. 3. Scrieţi în ordine crescătoare lungimile următoarelor fluvii: Dunărea 2860 km, Rin 1320 km, Volga 3692 km, Nistru 1362 km. ....................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Aţi obţinut clasamentul primelor 4 cele mai lungi fluvii de pe continentul nostru, Europa. Care este cel mai lung fluviu din Europa? RĂSPUNS: 4. Lacul Baikal este cel mai adânc lac din lume. Ca să aflaţi adâncimea lui, urmaţi indiciile: este un număr impar format din 4 cifre diferite, suma cifrelor este 17, cifra miilor este cel mai mic număr impar, cifra sutelor reprezintă dublul zecilor, iar cifra unităţilor este cu o unitate mai mare decât cifra sutelor. RĂSPUNS: 5. Lacul Vidraru este cel mai adânc lac din România. Aflaţi adâncimea lui respectând indiciile: este un număr impar format din 3 cifre, cifra sutelor este mai mică decât cea a unităţilor şi a zecilor, iar produsul cifrelor este 25. RĂSPUNS: GRUPA SCRIITORILOR 1. Exerciţiu de imaginaţie: Dacă aş fi ploaia, aş vrea să cad .................................................................... pentru că .................................................................................................................................................. Dacă aş fi râu aş vrea să fiu (3 însuşiri)................................................................................... Dacă aş fi lac aş vrea să fiu înconjurat de.................................................................., iar pe mine să plutească .............................................................................................................. Dacă aş fi nişte picături de rouă aş vrea să stau pe ..............................................................., iar .......................................................................................................................................... 2. Pornind de la poezia Învaţă de la toate, care spune în primul vers Învaţă de la ape să ai statornic drum!, continuaţi cu încă 3 sau 4 versuri în care să scrieţi ce mai putem învăţa de la apă. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 3. Scrieţi o scurtă compunere, 10-12 rânduri, cu titlul Poveştile oceanului. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... GRUPA CERCETĂTORILOR 1. Vizionaţi filmuleţul Picăţel şi completaţi fişa următoare (Anexa 1). 2. Vizionaţi filmuleţul Fără apă şi apoi elaboraţi o listă cu lucrurile pe care trebuie să le facă oamenii pentru a evita poluarea apei, dar şi risipa ei. Ape stătătoare: Ape curgătoare: APA Utilizări: Stări de agregare ....................... Exemple: ..................... Exemple: ........................ Exemple: GRUPA ARTIŞTILOR 1. Realizaţi un model de ecuson pentru Ziua mondială a apei folosind materialele de la centru de arte. 2. Învăţaţi cântecul PÂRÂIAŞ, PÂRÂIAŞ, de Dimitrie Cuclin împreună cu doamna învăţătoare.. 3. Creaţi şi executaţi un dans al ploii.