You are on page 1of 3

Nume și prenume: ____________________________________

Calificativ:

Data: _________________

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
Unitatea de învăţare: Mi-am slujit ţara... - Comunicarea despre personajul literar
1. Citiţi textul următor şi grupaţi trăsăturile fizice şi morale ale domnitorului Ştefan cel
Mare în tabelul dat:
,, Domnitorul Ştefan cel Mare îndrăgise plaiurile Moldovei, încă din copilărie. Toţi îi spuneau
Ştefăniţă sau Ştefănucă. Mic, sprinten şi ager, nu-l putea nimeni întrece în aruncarea săgeţilor către
ulii. Avea achii albaştri, părul inelat. Dar lui Ştefan îi plăceau cel mai mult împrejurimile Borzeştilor,
unde era un stejar uriaş, gros, cât să-l cuprindă patru oameni. Îi plăcea să se joace cu copiii răzeşilor.
După ce se minunau de dibăcia lui Ştefan la săgetarea uliilor, copiii se jucau de-a tătarii.”
(Eusebiu Camilar - ,,Stejarul din Borzeşti”)
TRĂSĂTURI FIZICE

TRĂSĂTURI MORALE

2. Transformaţi dialogul în povestire:
,, - Eu nu mă mai duc cu oile, mamă! Au să mă lase repetent.
- Parcă dacă te duci nu te lasă! Învaţă!
- Cum să învăţ?
- Ia şi tu o carte şi citeşte!
- Nici citire n-am...”
(Marin Preda - ,,Moromeţii”)
Povestire:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Analizaţi adjectivele şi substantivele determinate din textul următor şi completaţi tabelul:
,, O lină suflare de vânt adie peste grânele coapte. Întinsa pădure de spice se-ndoaie în valuri
sclipitoare.”
(Alexandru Vlahuţă - ,,România pitorească”
ADJECTIVUL
adjectivul
numărul

genul

substantivul

SUBSTANTIVUL
felul
numărul

genul

6. orientându-vă după următorul plan:  Ce înseamnă mama pentru tine.  Vezi c-am / cam înnodat / înodat toate frânghiile?  Mama m-a certat pentru c-am / cam pierdut cheia.4.  Portretul fizic şi moral al mamei (chip.. cu lucrările realizate în orele de educaţie plastică şi / sau tehnologică. Realizaţi un afiş în care să anunţaţi data şi locul de desfăşurare a unei expoziţii organizate de voi. ţinută. privire. statură. Alcătuiţi o compunere cu titlul .  Cam / c-am prea devreme s-a înoptat / înnoptat. Identificaţi şi încercuiţi forma corectă a cuvintelor scrise proeminent:  Cerul s-a c-am / cam înnorat / înorat. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ . 5.Mama mea” . mers.  Maria s-a înoit / înnoit cu o rochiţă frumoasă.  Sentimentele tale pentru fiinţa cea mai dragă. întâmplări din care se deduc trăsăturile morale).

. cratima şi aplică. Realizează într-o formă Realizează într-o formă estetică afişul.TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ Data: Clasa: a IV-a Propunător: Mirlescu Ecaterina Aria curriculară: Limbă și comunicare Disciplina: limba şi literatura română Unitatea de învăţare: Mi-am slujit ţara … . scrie parţial îngrijit şi lizibil. regulile de scriere a unor forme verbale deosebite din punct de vedere ortografic. în v. scrie aşezarea în pagină. exprimă ideile întro succesiune cronologică. respectând majoritatea normelor. adjectivele şi substantivele determinate şi precizează categoriile gramaticale ale acestora. compunerea. respectă parţial aşezarea corectă în pagină. folosind uneori incorect limba literară. scrie mai îngrijit şi lizibil. cratima şi scrie parţial corect anumite forme verbale deosebite din punt de vedere ortografic. categoriile gramaticale ale acestora. Rezumă.să identifice trăsăturile fizice şi morale ale personajului. respectând normele trecerii de la textul dialogat. .n”. respectând aşezarea în pagină. ortografice şi de punctuaţie. relativ corect. cu sprijin verbal . Rezumă. corect majoritatea regulilor respectă aşezarea corectă în gramaticale. . respectând unele norme. cele trei părţi. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ FOARTE BINE Identifică trăsăturile fizice şi morale ale personajului în toate secvenţele textului care evidenţiază aceste trăsături. Rezumă corect textul dialogat prin trecerea vorbirii directe în vorbire indirectă. cu ajutorul minim al învăţătorului.să identifice forma corectă a cuvintelor şi ortogramelor scrise proeminent în enunţurile date. parţial corect. Identifică. cu ajutorul întrebărilor învăţătorului. ortografice şi de pagină. limitat şi fără precizie. ortografice şi relativ adecvat pe cele de punctuaţie. aplică logic ideile folosind uneori corect regulile gramaticale. adjectivele şi substantivele determinate şi precizează. exprimă clar. logic şi original ideile. adjectivele şi substantivele determinate şi precizează. cu unele confuzii. punctuaţie. categoriile gramaticale ale acestora. exprimă clar. Utilizează conştient şi corect cratima şi aplică corect regulile de scriere a unor verbe ce conţin consoana dublă . Structurează. . prin trecerea v. respectând toate normele specifice acestei competenţe.Comunicarea despre personajul literar Obiective: . BINE Identifică trăsăturile fizice şi morale ale personajului în secvenţe ale textului citit. . Utilizează.să analizeze gramatical adjectivele şi substantivele determinate din text. puţin îngrijit şi lizibil. respectând estetică afişul. respectând aşezarea în pagină şi prezentarea estetică a acestuia. în secvenţele textului care evidenţiază aceste trăsături.să alcătuiască o compunere.să realizeze un afiş.i. Identifică. SUFICIENT Identifică trăsăturile fizice şi morale ale personajului în secvenţe ale textului citit. părţile compunerii. aşezarea în pagină şi aplicarea regulilor gramaticale. la textul narativ.să transforme vorbirea directă în vorbire indirectă.. parţial corect. Utilizează. aplică ortografice şi de punctuaţie. cu imprecizii sporadice. Identifică. . Realizează corect forma afişului. cu unele erori. cu unele ezitări. aplică parţial corect regulile gramaticale. Structurează compunerea în Structurează compunerea în cele trei părţi.d. respectând tema dată. textul dialogat. respectând relativ aşezarea în pagină. cu precizie. textul dialogat prin trecerea vorbirii directe în vorbire indirectă. . inadecvat limba literară. parţial corect.