You are on page 1of 1
Cărţi Marketing Caiet de lucrări aplicative : Marketing : pentru uzul studenţilor anului II : Facultatea "EConomia şi gestiunea producţiei agricole şi alimentare" / prof dr !ictor Manole" lect dr Mirela #toian" prep drd Florentina Constantin $ %ucureşti : &cademia de #tudii Economice" '((( Cercetarea cantitativă de marketing cu a)utorul programului de calcul ta*elar E+cel / ,aura Marcu" &ndrei -oma $ -.rgovişte : %i*liot/eca" '((0 Cercetarea de marketing : Cum pătrunzi 1n mintea consumatorului" cum măsori şi cum analizezi informaţia / 2etre 3atculescu $ %ucureşti : %rand*uilders 4roup" '((5 Cercetarea de marketing : #tudiul pieţei pur şi simplu / 6tefan 2rutianu" %ogdan &nastasiei" -udor 7i)ie $ %ucureşti : 2olirom" '((' Cercetarea de marketing : #tudiul pieţei pur şi simplu / 6tefan 2rutianu" %ogdan &nastasiei" -udor 7i)ie $ Iaşi : 2olirom" '((8 Elemente de management şi marketing 1n agricultură / 9adu$,ucian 2.nzaru" 3ragoş$Mi/ai Medelete" 4avril 6tefan $ Craiova : :niversitaria" '((; Etică şi responsa*ilitate socială 1n marketing : &specte economice şi )uridice / ,aura Mureşan $ %ucureşti : Editura C< %eck" '(=( Finanţarea firmelor : Marketing relaţional / &lina Filip $ %ucureşti : -ri*una Economică" '((0 Marketing Management / 9o*ert 3 9eid" %o)anic 3avid C $ ?e@ 7erse> : 7o/n Aile> B #ons" '(=( Marketing : &n introduction / 4ar> &rmstrong" 2/ilip Cotler $ :pper #addle 9iver : 2rentice$