You are on page 1of 18

La meua biografia lingstica. My language biography.

Puc
Comprendre paraules conegudes i frases senzilles sobre mi,
la meua famlia, la meua classe i la meua escola;
Comprendre paraules conegudes de rimes i canons quan
van acompanyades de gestos i imatges;
Reconixer les frases amb qu comena i acaba un conte o
una narraci;
Comprendre paraules i frases senzilles duna histria;
Comprendre preguntes senzilles sobre la meua edat, el lloc
on visc i els meus gustos;
Comprendre preguntes i instruccions breus per a realitzar
les rutines diries, per a mourem per laula, fer tasques i
treballs manuals;
Comprendre descripcions senzilles de persones i llocs que
conec;
Reconixer el nom de llocs coneguts del meu poble o
ciutat, i diferenciar alguns tipus de botigues;
Comprendre algunes instruccions per a arribar a un lloc
de lescola i per a seguir camins en un mapa o plnol
senzill.
ESCOLTAR
LISTENING

La meua biografia lingstica. My language biography.

El consell de Florida diu que he assolit el Nivell Accs A1 pel que fa a
ESCOLTAR en esta/es llenges. (Per no oblidar-men, dibuixe una
estrela en el meu Passaport)
I tamb puc
Reconixer lestat dnim de les persones segons lentonaci
que utilitzen;
Reconixer quan es parla en passat, present o futur sobre
temes que he treballat o que conec;
Comprendre qu succex en una histria que em conten
identificant-hi els trets dhumor i els sentiments dels
personatges;
Comprendre qu succex en una pellcula o programa de
dibuixos animats i alguns detalls i les frases que diuen els
personatges.
El consell de Florida diu que he assolit el Nivell Plataforma A2 pel que
fa a ESCOLTAR en esta/es llenges. (Per no oblidar-men, dibuixe
una estrela en el meu Passaport)

La meua biografia lingstica. My language biography.
I, si puc fer ms coses
vaig al meu passaport de llenges i llig el quadre dautoavaluaci de
Florida, escoltar. Escric ac el nivell on em situe (ex.: B1... Comprenc
les idees principals...).

La meua biografia lingstica. My language biography.

Puc
associar paraules amb imatges relacionades amb temes
que conec;
associar smbols amb missatges o instruccions en taulers
de joc i jocs dordinador;
llegir en veu alta algunes paraules que he practicat;
llegir i comprendre frases curtes que he practicat sobre
dades personals, gustos, aficions de companys/es i
amics/gues;
llegir alguns fragments de contes i rimes senzilles;
deduir el significat de paraules i expressions utilitzant les
imatges que les acompanyen;
llegir i comprendre instruccions senzilles en cartells i
rtols, en notes escrites i felicitacions;
llegir descripcions senzilles per a identificar companys,
amics i personatges en contes i histries.
El Consell De Florida diu que he assolit el Nivell Accs A1 pel que fa a
LLEGIR en esta/es llengua/ges. (Per no oblidar-men, dibuixe una
estrela en el meu Passaport)
LLEGIR
READING

La meua biografia lingstica. My language biography.
I tamb puc
utilitzar el meu llibre o b una llista de vocabulari per a
buscar el significat de paraules que no conec;
llegir i comprendre postals curtes i notes;
seguir els passos que mindiquen per escrit per a fer un
treball manual, o els passos duna recepta per a preparar
un plat senzill;
llegir, amb lentonaci adequada, contes curts que el
professor ha llegit abans a classe;
llegir i endevinar el significat de paraules noves;
diferenciar les parts ms importants duna lectura o
histria, els personatges i els llocs;
llegir i comprendre algunes idees en articles de revistes,
fullets publicitaris, cartes, correus electrnics i pgines
web;
llegir esquemes sobre temes coneguts.
El Consell De Florida diu que he assolit el Nivell Plataforma A2 pel
que fa a LLEGIR en esta/es llengua/ges. (Per no oblidar-men,
dibuixe una estrela en el meu Passaport)
La meua biografia lingstica. My language biography.
I, si puc fer ms coses
vaig al meu passaport de llenges i llig el quadre dautoavaluaci de
Florida, llegir. Escric ac el nivell on em situe (ex.: B1... Comprenc les
idees principals...).

La meua biografia lingstica. My language biography.

Puc
repetir, imitant els sons i les paraules que sent;
assenyalar i dir el nom de persones, llocs i objectes de
lescola;
reproduir frases curtes de memria, parts de poemes i
cadenes de paraules;
cantar canons i recitar rimes en grup, si les he sentides
diverses vegades, imitant-ne el ritme i lentonaci;
cantar canons que he sentit imitant-ne els sons i dir
estrofes de memria sense ajuda;
saludar, acomiadar-me i demanar ajuda als altres;
dir algunes coses sobre mi mateix: com em diuen, quants
anys tinc, on visc, com sc, com vaig vestit, el que
magrada, si tinc germans i germanes.
El Consell De Florida diu que he assolit el Nivell Accs A1 pel que fa a
PARLAR en esta/es llengua/ges. (Per no oblidar-men, dibuixe una
estrela en el meu Passaport)

PARLAR
SPEAKING

La meua biografia lingstica. My language biography.
I tamb puc
disculpar-me i oferir ajuda;
dir com em sent davant duna situaci;
comenar una conversa amb amics o coneguts i
preguntar-los qu els agrada;
dir una rima, un poema, un embarbussament o una
tirallonga, si lhe practicat abans;
dir alguna cosa que passar;
parlar de l oratge que fa i utilitzar expressions
temporals;
parlar dels meus horaris de lescola.

El Consell De Florida diu que he assolit el Nivell Plataforma A2 pel
que fa a PARLAR en esta/es llengua/ges. (Per no oblidar-men,
dibuixe una estrela en el meu Passaport)
La meua biografia lingstica. My language biography.
I, si puc fer ms coses
vaig al meu passaport de llenges i llig el quadre dautoavaluaci de
Florida, parlar. Escric ac el nivell on em situe (ex.: B1... Comprenc les
idees principals...).
La meua biografia lingstica. My language biography.


Puc
saludar i presentar els meus companys i altres persones;
demanar alguna cosa per favor i donar les grcies;
demanar perms per a fer alguna cosa i demanar
prestada alguna cosa que necessite;
conversar amb els meus companys sobre mi mateix: dir el
meu nom, la meua edat, on visc, el meu nmero de
telfon, els meus gustos i aficions;
mantindre el contacte visual amb la persona que em
parla;
comprendre alg que em pregunta el meu nom, la meua
edat, on visc o el que magrada;
comprendre alg que em diu el seu nom, la seua edat, on
viu i el que li agrada;
usar paraules i gestos per a fer-me entendre en jocs i en
descripcions dobjectes i personatges;
CONVERSAR
ORAL
INTERACTION

La meua biografia lingstica. My language biography.
utilitzar els gestos i el to adequats per a mostrar grat,
desgrat, acord o desacord.
El Consell De Florida diu que he assolit el Nivell Accs A1 pel que fa a
CONVERSAR en esta/es llengua/ges. (Per no oblidar-men, dibuixe
una estrela en el meu Passaport)
I tamb puc
fer preguntes sobre el significat de les paraules;
descriure fsicament companys/es, amics/gues i
personatges famosos;
fer preguntes a una altra persona sobre els seus gustos,
aficions i famlia;
fer preguntes sobre personatges famosos;
demanar que em repetisquen les coses i que em parlen
ms lentament;
conversar amb alg utilitzant expressions adequades; per
exemple, per a comprar un bitllet dautobs o de tren,
un article en una botiga o demanar el men en un
restaurant.
El Consell De Florida diu que he assolit el Nivell Plataforma A2 pel
que fa a CONVERSAR en esta/es llengua/ges. (Per no oblidar-men,
dibuixe una estrela en el meu Passaport)

La meua biografia lingstica. My language biography.
I, si puc fer ms coses
vaig al meu passaport de llenges i llig el quadre dautoavaluaci de
Florida, conversar. Escric ac el nivell on em situe (ex.: B1...
Comprenc les idees principals...).


La meua biografia lingstica. My language biography.

Puc
escriure les meues dades personals: nom, edat i lloc on
visc;
escriure el nom dobjectes de classe, de lescola, de ma
casa i de la meua famlia;
descriure els meus gustos i aficions per escrit;
escriure notes amb missatges breus als meus companys i
amics en jocs i simulacions;
escriure instruccions senzilles;
escriure expressions dagrament i de disculpa;
escriure i dibuixar cartells per a posar-los en diferents
llocs de la classe: biblioteca de laula o els nostres
projectes;
escriure horaris i calendaris.
El Consell De Florida diu que he assolit el Nivell Accs A1 pel que fa a
ESCRIURE en esta/es llengua/ges. (Per no oblidar-men, dibuixe una
estrela en el meu Passaport)

ESCRIURE
WRITING

La meua biografia lingstica. My language biography.
I tamb puc
escriure postals de felicitaci i cartes breus a un amic/ga o
a un familiar;
escriure postals per felicitar les festes ms importants i les
celebracions a un amic/ga i a un familiar;
escriure una carta, una postal o b un correu electrnic en
qu salude el destinatari, li pregunte com est, li demane
que mescriga i macomiade de la manera adequada;
escriure una postal en qu descric el lloc on sc o les
activitats que realitze;
escriure una histria curta amb lajuda dun model i
dimatges;
descriure el que veig en una illustraci.
El Consell De Florida diu que he assolit el Nivell Plataforma A2 pel
que fa a ESCRIURE en esta/es llengua/ges. (Per no oblidar-men,
dibuixe una estrela en el meu Passaport)

La meua biografia lingstica. My language biography.
I, si puc fer ms coses
vaig al meu passaport de llenges i llig el quadre dautoavaluaci de
Florida, escriure. Escric ac el nivell on em situe (ex.: B1... Comprenc
les idees principals...).

La meua biografia lingstica. My language biography.

La meua biografia lingstica. My language biography.
El meu portfoli Europeu de les Llenges ha sigut elaborat per un equip de treball, dins
de la comissi de Florida Universitria, coordinat pel professorat de Desenvolupament
dHabilitats Comunicatives en Contextos Multilinges.
EQUIP:
Laura Lpez Alonso
Ana Cruz Martin
Mara Jos Vzquez Miquel
Paula Climent Jaren
Silvia Gil Cubel
AGRAM LA COLABORACI DE:
Anna Laura Diaz
ENTITAT PARTICIPANT:
Florida Universitria
PROFESSORAT PARTICIPANT:
Anna Laura Diaz

La meua biografia lingstica. My language biography.

CONTINUAR
TO BE
CONTINUED