You are on page 1of 1

Disciplina: Contabilitatea operaţiunilor fiscale ale întreprinderii Anexa A.V.3.

Anul de studii: 3
Semestrul: 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Săptămâna
Lucrări de control Tutoriale (AT) Activităţi asistate Verificări
Tema
Termen
de predare
Tema
Termen
programat
Laborator
Lucrări
practice
/
proiect
Data
Tipul
(E/C/V)
P
r
e
g
ă
t
i
r
e

c
u
r
e
n
t
ă

1
2
3
Cîteva noţiuni generale privind
fiscalitatea întreprinderii.
Gestiunea fiscală a întreprinderii
Posibilităţi de utilizare a
informaţiilor contabilităţii în
gestiunea fiscală a întreprinderii
15.03.2014
4
5
6
7
8
9
Principii contabile şi reguli fiscale.
Interpretări fiscale în contabilitatea
capitalurilor, imobilizărilor şi
stocurilor
27.04.2014
10
11
TVA. Impozitul pe profit. Accize
şi taxe asimilate. Impozite pe
veniturile persoanelor fizice, alte
obligaţii similare, contribuţii
sociale ale firmei şi ale angajaţilor.
Alte impozite şi taxe
4.05.2014
12
13
14
S
e
s
i
u
n
e

e
x
a
m
e
n
e

1
2 7.06.2014 E
3
4
E- examen; C- colocviu; V- verificare pe parcurs; S- săptămâna

Titular disciplină Tutore
Costel Istrate Costel Istrate
Activităţile tutoriale vor fi programate conform orarului
Vor fi incluse 3(2) teme de control in functie de numărul orelor de seminar de la zi 28(14).