You are on page 1of 11

LA MEUA BIOGRAFA DE LLENGES

MY LANGUAGE BIOGRAPHY
EM DIC/MY NAME IS:
PER A CONTAR TOTES LES MEUES EXPERINCIES
AMB TOTES LES LLENGES I CULTURES
QUE CONEC
PER A APENDRE A VALORAR ELS MEUS
PROGRESSOS EN LLENGES
PER QU M'ADONE DE COM APRENC LLENGES
LA MEUA BIOGRAFA LINGSTICA
FORMA PART DEL MEU PORTFOLIO
EUROPEU DE LLENGES A LA
CARPETA TROBARS EL MEU
PASSAPORT DE LLENGES
I EL MEU DOSSIER.
LES MEUES LLENGES/ MY LANGUAGES
ESCRIC LA LLENGUA QUE PARLE I
ENCERCLE EL SMBOL D'ON HE APRS O
PARLE EIXA LLENGUA

LES MEUES EXPERINCIES AMB LES
LLENGES/MY LANGUAGE EXPERIENCES
CONEC PARAULES! CONTES! EXPRESSIONS... EN AQUESTES
LLENGES"
QUE LLENGES PARLEN LES PERSONES MS PR#XIMES A
MI$
NOM LLENGUA QUE PARLA
HE VIAT%AT A...
PAS LLENGUA PARLADA DURACI& DEL VIATGE
FAIG ACTIVITATS COM...
ESCRIURE CARTES! LLEGIR...
CORREUS ELECTR#NICS...
VEURE TV! CINE... ESCOLTAR M'SICA....
EL QUE APRENC EN LES
LLENGES/(HAT I LEARN IN
LANGUAGES
CANTE CAN)ONS EN... ESCRIC ALGUNA
ALGUNS %OCS QUE M''AGRADEN...
S %OCS EN
DIFERENTS
LLENGES COM....
S SALUDAR I DIR ADEU EN...
ESCRIU*LES"
COM APRENC LLENGES/
HO( I LEARN LANGUAGES
QU M'AGRADA QUAN SENC UNA PARAULA O FRASE PER PRIMERA
VEGADA$
QU FAIG QUAN VULL APENDRE UNA PARAULA NOVA$
QU FAIG QUAN PARLE AMB ELS ALTRES PER TAL DE QU
MANTENGUEN MILLOR! O NO TROBE LES PARAULES...$
+, -.
UTILIT/E GESTOS$
BUSQUE IMATGES$
BUSQUE OB%ECTES$
IMITE SONS$
M'INVENTE PARAULES$
PENSE LES PARAULES
QUE NECESSITE$