You are on page 1of 1

O equipo do IES Lauro Olmo, campin do

Rallye Matemtico sen Fronteiras 201


en Cultura, Cultura, Educacin, Sen categorizar 23 de Maio de 2014
Os oito estudantes do Barco gaaron na final de 3 da ESO en oulouse !"rancia#
$lu%nos do &ES 'auro Ol%o (artici(antes na (ro)a internacional*
O centro barquense est de noraboa ao contar coa vitoria do seu equipo
matemtico na proba internacional. Eva Rodrguez, Garazi Rodrguez, Sergio
Rodrguez, Damin Vzquez, andela !ovo, "uan #uis $%ndez, $iguel
Snc&ez e $ario Vidal. Son os oito alumnos do 'ES #auro Olmo do (arco de
Valdeorras, que na ma) do *+ de maio se proclamaban campi,ns na s-a
categora .+/ da ESO0 do Rall1e $atemtico e ient2ico sen 3ronteiras *456.
7 actividade na que levan traballando dende comezos de curso, estivo
coordinada pola pro2esora 'sabel 8lvarez do departamento de matemticas
do centro, coa colaboraci,n da tam%n pro2esora 9ilar Rodrguez.
$is in2ormaci,n na vindeira edici,n en papel do 9eri,dico O Sil