You are on page 1of 1

Jocuri musicale

:
În pădure
Câte unul pe cărare,
Mergem în pădurea mare.
Uite sus şi uite jos,
Totu-I erde şi !rumos.
"n pădure, păsărele,
#$oară sus pe rămurele
Uite sus şi uite jos,
Totu-I erde şi !rumos.
Ciupercu%e să alegem
&epede să le culegem
Uite sus şi uite jos,
Totu-I erde şi !rumos.
Um$lă ursul prin pădure
'upă miere, după mure
Uite sus şi uite jos
Totu-I erde şi !rumos.
(ttp:))***.+outu$e.com)*atc(,
-.T/rIe012eg
Melcul supărat
3ine melcul suparat
4 !urnica l-a piscat
5i cum ine pas, pas, pas
Intalneste-un cara$us.
5i din gura el striga
6ugi de-aicea nu mai sta
'a-te-n colo nu sta-n drum
Ca te iau in coarne acum.
(ttp:))***.+outu$e.com)*atc(,
-7.82*JUs&5c
Copacelul
Copacelul din gradina
9rimaara a-ner.it
5i c-o ra.a de la soare
:l$ ca neaua a-n!lorit.
&e!ren:
Copacel, copacel
Te iu$esc de mititel
Copacel,copacel
Te iu$esc de mititel.
9rimaara copacelul
'e omi.i l-am curatat
5i la toamna urmatoare
&od $ogat am adunat.
&e!ren:
Copacel, copacel
Te iu$esc de mititel
Copacel, copacel
Te iu$esc de mititel.
(ttp:))***.+outu$e.com)*atc(,
-;U1c5j</=g