You are on page 1of 3

Seminarul Teologic Liceal Ortodox

„Sfântul Ioan Casian”
Tulcea
Starea originară a omului din punct de vedere
ortodox. Argumentare scripturistică.
Lucrare de atestat pentru examenul de certificare a competenţelor
profesionale la specialitatea Teologie Dogmatică Ortodoxă
Îndrumător:
Preot Profesor Gavrilă umitru
!andidat:
"erodiacon #ără$or ănuţ
Sesiunea %ai
& '(() &
!uprins
Introducere …………………………………………………………………….2
I. Antropologia – etapă a creării omului ………………………………………4
I. 1. Crearea lumii şi a omului …………………………………………………4
I. 2. Starea primordială a omului – expresia bunătăţii creaţiei ………………..
II. !C"ip# şi !asemănare# – model al creaţiei di$ine …………………………1%
II. 1. !C"ip# şi !asemănare# …………………………………………………..1%
II. 2. &eosebirea 'ntre !c"ipul# şi !asemănarea# lui &umne(eu 'n om ……….1
III. Starea primordială a omului după doctrina romano)catolică ……………..2*
I+. Starea primordială a omului după ,rotestanţi …………………………….2-
Conclu(ii ………………………………………………………………………2.
/ibliogra0ie ……………………………………………………………………%*
2
%