You are on page 1of 1

Exemplu de formulare a unui obiectiv

:
Problema Ionut, aflat in clsa a IX, a inceput sa absenteze foarte des de la scoala,
avand de asemeena rezultate scazute la invatatura.
Scop Absolvirea invatamntului obligatoriu de catre Ionut
Obiectiv
/obiective
Ionut va frecventa anul scolar fara a absenta nemotivat, absolvind clasa a
IX-a
Ionut isi va imbunatati rezultatele scolare
Activitate
/activitati
Consilierea tanarului
Inscrierea intr-un program de „scoala dupa scoala
!uport material
"lanificare
Evaluare Interventie
#ai $os este prezentat un model de planificare al unei interventii
corespunzatoare unei probleme identificate si sesizate asistentului social.
Problema Absenteismul scolar al elevului I. aflat in cls a IX-a
Scop Frecventarea claselor
obligatorii
Perioada
in luni
Locul de
desfasurare
Responsabil
%& %' %( %) %*
Obiectiv Absolvirea clasei a IX a
a elevului I.
x x x x x
Activitate &.) !uport material x x "rimarie As. social
Activitate &.' Consilierea x x x x x Cab. scolar "si+olog
Activitate &.( #onitorizare x x !coala, familie As. social ,
psi+olog
Obiectiv ! Imbunatatirea
re"ultatelor scolare
x x x x
Activitate '.& Identificarea unei forme
de invatamnt „scoala
dupa scoala
x "rimarie ,
scoala
As. social ,
diriginte
Activitate '.' Identificarea resurselor
financiare
x "imarie,
sponsori
As.social
Activitate '.( Inscrierea si frecventarea
programului „ scoala
dupa scoala
x x x Cercul elevilor As. social ,
Elev
Activitate '.) #onitorizare x !coala, acasa As. social ,
psi+olog