You are on page 1of 1

Cărţi Management

Antreprenoriat : Managementul firmelor mici şi mijlocii : Concepte şi studii de caz
/ Anca Borza, Cătălina Mitra, Ovidiu Bordean ! Cluj!"apoca : #isoprint, $%%&
Comunicare şi conflict : Managementul comunicării 'n soluţionarea amia(ilă a
conflictelor / )r *aura Maria Maruşca ! Bucureşti : +ritonic, $%,%
Creativitatea 'n pu(licitate : -conomiseşte (ani folosindu!ţi imaginaţia / .at fallon,
/red 0enn1 trad de 2eronica 3olu( ! Bucureşti : All, $%%4
Control de gestiune / 5oan Constantin )ima, Mariana Man ! Bucureşti : Agir, $%%6
-conomica 7 .olitica sănătăţii : Managementul sănătăţii / *iviu )ruguş ! 5aşi :
0edcom *i(ris, $%%%
/undamente ale sc8im(ării organizaţionale / Conf univ dr Adrian )umitru
+anţău ! Bucureşti : -ditura A0-, $%%9
:arao;e capitalism : Management pentru omenire / <onas #idderstrale, :jell ̊
"ordstrom1 trad de Monica =er(an ! Bucureşti : .u(lica, $%%> ̈
Management ! mar;eting internaţional : 0tudii de caz / prof univ dr 2ictor
)anciu, conf univ dr Ovidiu .uiu ! Brăila : 5ndependenţa -conomică, $%%%
Management : Concepte, te8nici, a(ilităţi / Mirela .opa, )an *ungescu, 5rina
0alanţă ! Cluj!"apoca : .resa ?niversitară Clujeană, $%,6
Management : curs universitar / prof univ 5oan ?rsac8i ! Bucureşti : Academia
de 0tudii -conomice, $%%%
Management : /uncţii, structuri, procese / )umitru Constantinescu, #adu Ogarcă,
Claudiu Bocean ! Craiova : ?niversitaria, $%%4
Management : 0trat@gie et organisation / <ean!.ierre Aelfer, Mic8el :alin;a,
<acBues Orsoni ! .aris : 2ui(ert, $%%%