You are on page 1of 1

1.

a) F Filială a societăţii este o subdiviziune separată a ei, care este situată în afara sediului societăţii şi
poate să îndeplinească toate împuternicirile acesteia, inclusiv cele de reprezentare, sau o parte din ele,
nu are statut de persoana juridical
b) F are capital social în mărime de cel puţin 500000 lei
c) F Organizaţia de microfinanţare nu este în drept: să acorde împrumuturi în scopul procurării valorilor
mobiliare emise de ea însăşi.
2. . Fondul de asigurare se formează pe seama sumelor de bani pe care le achită persoanele fizice şi
juridice interesate în înlăturarea pagubelor pe care ar urma să le suporte, dacă s-ar produce anumite
fenomene. b)
3.