You are on page 1of 1

Algoritmul lui Euclid

Găsirea celui maimare divisor comun a două numere naturale M și N
ALG găsirea celui mai mare divizor comun (NAT M, N, NAT NOD)
ARG M, N
REZ NOD
ÎNC NAT x, y
X:=M; y:=N
PÎNĂ x ≠y
ÎC
DACĂ x>y
ATUNCI x:=x-y
ASTFEL x:=y-x
TOT
SC
CMMD:=x
SF
În tăbliță este întrodus executarea algoritmului lui Euclid pentru M=35, N=2.
P
a
ș
i
i

a
l
g
o
r
i
t
m
u
l
u
i

Argumente Distanțe Rezultat Controlul
condiției
M N X Y CMMDC
35 21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
35


14


7

21
7

7


35≠21(da)
35>21(da)

14≠21(da)
14>21(nu)

14≠7(da)
14>7(da)

7≠7(nu)început
X:=M;
Y:=N
x≠y
x>y CMMDC:=x
y:=y-x y:= x- y
sfârșit
nu da
nu da