You are on page 1of 4

Adaposturile și cazarea

Șopronul închis
După terminarea fazei de creștere, în halele încălzite, tineretul și apoi palmipedele
adulte sunt adăpostite în șoproane închise.
Aceste adăposturi au pardoseală din beton fără temoizolație, prevăzute cu padoc
exterior, cu structură de rezistență alcătuită din stâlpi și ferme. Pereții sunt prfabricați din
panouri de PFL dur sau tegofil, izolați la exterior și interior contra umezelii, glisanți,
oferind posibilitatea transformării halei în hală închisă, pentru aplicarea programului de
fotostimulare. Se poate, de asemenea, transforma în șopron deschis pe una sau două laturi,
în perioada caniculară. Acoperișul este simplu și nu oferă garanția unei temperature mai
mari de 5 ºC în perioada de iarnă.
Adăpostul este prevăzut cu instalație de lumină. Ventilația este asigurată natural sau
când șopronul este închis cu panouri se poate complete cu ventilatoare.
Taberele de vară cu umbrare deschise
Sunt construcții cu structura de rezistență alcătuită di stâlpi și grinzi, cu acoperișul
confecționat dintr-o simplă învelitoare de azbociment, material plastic sau alte materiale
folosite în acest scop. Pereții sunt din plasă de sârmă. Pardoseala este din pământ bătătorit
peste care se introduce așternutul în strat subțire, înprospătat zilnic prin adăugare. Pot fi
prevăzute cu padocuri exterioare.
Umbrarele sunt costrucții mai simple, alcătuite numai din structura de rezistență,
confecționate din materiale locale, acoperișul putând fi din crengi cu frunze.
Padocul exterior
Padocul este, de asemenea, specific în creșterea palmipedelor adulte și este corelat
cu cerințele biologice ale specie. Este practic o prelungire a pardoselii, fie într-o singură
parte pe lungimea adăpostului, fie în ambele părți, având aceleași elemente ca și pardoseala
interioară. Suprafața padocului este bine să fie de cel puțin două ori mai mare decât
suprafața pardoselii interioare. Ușile de acces dinspre interiorul clădirii spre padocul
exterior au înălțimea de 54-60 cm și lățimea de 50-150 cm. La extremitatea pardoselii
padocului exterior, parallel cu lungimea halei, configurația pardoselii poate forma bazine de
copulație cu lățimea de 1-2 m și adâncimea de 30 cm, pereții bazinului fiind oblici și
rugoși, pentru a permite intrarea lejeră a găștelor și rațelor.
Gardurile de compartimentare confecționate din plastic de sârmă trebuie să fie
ușoare, rezistente și portante. Stâlpii de susținere se implantează în pahare metalice, fixate
în pardoseală, pentru ca după terminarea ciclului de producție să se poată grupa pe una din
laturile halei, în vederea creării posibilității de evacuare mecanizată a așternutului.
Înălțimea gardurilor în adăposturile pentru adulte este de 1 m, pentru a elimina
posibilitatea amestecării loturilor. În adăposturile pentru creșterea tineretului gardurile nu
trebuie să depășească 0,5-0,6 m.
Construcții auxiliare în creșterea și exploatarea palmipedelor
Sunt o grupă de construcții cu rol indirect în procesul de producție, fiind în legătură
directă cu clădirile de producție.
Construcțiile pentru condiționarea și conservarea furajelor
Fânarele au corespondentul economic în excluderea degradărilor cauzate de
intemperii, permițând uscarea complementară a fânului prin insuflarea de aer.
Prin uscarea naturală a fânului se pierde 3-10% prin scuturare. În anii ploioși, în
care uscarea recoltei pe câmp se face deficitar, pierderile sunt mult mai mari, datorită
introducerii în fânare a fânului cu peste 20% umiditate, ceea ce conduce la încingerea și
alterarea sa. pentru a se restrânge aceste riscuri se depozitează fânul la o zi după cosit, când
umiditatea sa scade la 60% (pălire). Depozitat astfel, procesul de uscare se continuă sub
acțiunea aerului introdus cu ajutorul ventilatoarelor. În acest fel se obține fânul vitaminizat.
Fânarele-șopron sunt construcții ușoare, fără pereți laterali sau cu pereți perforați.
Structura de rezistență este alcătuită din stâlpi de lemn sau prefabricate din beton armat și
șarpante din grinzi și șipci de lemn, învelite cu azbociment ondulat sau cu alte tipuri de
învelitori simple. Pardoseala are un strat de 15-20 cm balast.
Pentru efectuarea uscării forțate, fânul se depozitează pe grătare, situate la 30 cm de
sol. În dreptul ventilatoarelor se amenajează tunele de distribuție a aerului în masa fânului.
Tehnologia uscării complementare prevede depozitarea fânului în straturi succesive
de 2-3 m la interval de 3-5 zile, după uscarea stratului precedent.
Pentru mecanizarea depozitării și evacuării pot fi întrebuințate benzi transportoare
sau dispozitive de extracție.
Depozitele pentru rădăcinoase
Pentru conservarea furajelor rădăcinoase sunt folosite silozurile de pământ, sub
forma unor șanțuri de 2-3 m lățime și 0,3-1 m adâncime. Furajele rădăcinoase se
depozitează în grămezi, care depășesc cu până la 2,5 m nivelul solului.
Între silozuri sunt lăsate spații pentru acces de 2 m lățime.
O condiție a bunei conservări este eliminarea umidității și dioxidului de carbon
rezultate din respirația rădăcinoaselor. Pentru aceasta se prevăd canale de pardoseală pentru
admisia aerului proaspăt și coșuri de evacuare pe acoperiș.
Construcțiile pentru depozitarea dejecțiilor
Construcțiile pentru depozitarea dejecțiilor amestecate cu așternut
Dejecțiile amestecate cu așternut, rezultate după un ciclu de producție, sunt
depozitate în platforme de gunoi special construite, unde se continuă procesul de
fermentare. Platformele de gunoi sunt suprafețe betonate, având pante de scurgere spre o
fosă de colectare a gunoiului.
Construcțiile pentru depozitarea dejecțiilor lichide
Sunt reprezentate de fosele de acumulare, spre care converg canalele și sunt în
legătură cu zonele de adăpare ale halelor de creștere a tineretului sau cu șanțurile din
dreptul adăpătorilor din exteriorul padocurilor.
Sunt construite fie din cărămidă cu tencuială din mortar de ciment, cu placă de
beton armat la suprafață, având pardoseala din beton sclivisit, fie în totalitate din beton
turnat. Capacitatea diferă, în general având baza de 4/4 m și înălțimea de 3 m. Sunt
vidanjate periodic.
Echipamente și utilaje
Echiparea adăposturilor pentru creșterea tineretului
Echipamentele de hrănire, adăpare, climatizare, de confort și de ouat, utilizate
pentru palmipede sunt foarte diferite, în funcție de specie, categorie și sistem de creștere.
Pentru demarere se utilizează țarcul de demarere confecționat din PFL. Acesta este
echipat cu o eleveuză electrică, la marginea căreia sunt dispuse concentric și alternativ 6
adăpători vacuumatice de demarare și 6 tăvițe metalice pentru hrănire.
Eleveuza este echipată cu un termometru de cameră.
Pentru creștere se utilizează următorul echipament:
 Hrănitorile tip palmipede metalice, din tablă, care se întrețin ușor;
 Adăpătorile liniare pentru palmipede confecționate din tablă;
 Rastelul pentru masă verde poate fi din metal, sub forma unui grătar din fier beton
subțire, cu schelet mai solid, sub formă de capră sau simplu, grătar sprijinit oblic pe
o latură a gardului de compartimentare.
Echiparea adăposturilor pentru adulte
În afară de echipamentele de hrănire și adăpare, adăposturile pentru adulte sunt
echipate și cu cuibare.
Cuibarul simplu. Se confecționează din tablă sau placaj, calculându-se un cuibar la
4 femele. Dimensiunile pentru gâște sunt 60x60x70 cm, iar pentru rațe de 40x40x40 cm.
Cuibarul capcană. Se întrebuințează în selecție, pentru trapnestaj (controlul
producției de ouă). Are dimensiunile cuibarului simplu, dar este prevăzut cu o ușă glisantă,
pentru ținerea în captivitate a raței sau gâștei, până la producerea și înregistrarea oului.