You are on page 1of 8

Tng quan v Cng ty

Frec la Cng ty dich thut, phin dich online c sang lp bi


cac giao vin ting Anh co trinh IELTS t 8.0 , TOEFL iBT
110, TOIEC 910 tr ln. Xut thn la nhng Vit kiu sng lu
nm va tt nghip tai My, chung ti tin chc co th giup cac
ban hoan thin ban dich t Anh sang Vit, t Vit sang Anh
mt cach chinh xac va nhanh nht vi mt mc chi phi hp li,
trn ht la chung ti se mang lai cho ban hiu qua cng vic tt
nht ma ban mong mun.


Co th ban bit ting Anh ? Co th ban a tng t dich cac tai liu bng
ting Anh ? Nhng nu mt ngay nao o ban khng mun mt thi gian
cho cng vic dich thut nay ma lai co mt ban dich chun xac, giong
iu t nhin nh ngi ban x. Hay lin h vi chung ti ngay nhe.

bit thm chi tit vui lng gi ti liu cn dich ti
frec.vn@gmail.com hoc goi s 0120.8242.567 Chung ti se lin h lai
vi ban trong thi gian sm nht.
HY CHNG TI PHC V BN

Fast -Reliable - Exact Cheap
H tr T vn 24/7.
H tr dich thut 24/24.
Email: frec.vn@gmail.com
Hotline : 0120.8242.567
Facebook : www.facebook.com/FrecVN