Recordes quins varen ser els teus propòsits de principi de curs?

• Vaig proposar-me...................... ...............................................................
Amb els • Crec que ..................................................................................................
amics

En els
estudis

• Vaig proposar-me................... ...............................................................
• Crec que .................................................................................................
• ................................................................................................................
• .............. .................................................................................................
• ................................................ ...............................................................
• .............. .................................................................................................

Estàs satisfet o satisfeta amb el que has aconseguit aquest curs?
Argumenta la teva opinió.
Pots seguir el guió

Escriu el teu text argumentatiu

Idea
Punt de partida inicial.
Connectors: En primer lloc, inicialment ...
Arguments
Com crec que m’han anat les coses i per què.
Connectors: en relació a, pel que fa a, referent
a, és a dir, per tant,
Conclusió
Part final, enumero i resumeixo la meva
opinió.
Connectors: per concloure, finalment, en
conclusió, resumint ...