Nasyonalismo, Rebolusyon at Pagbabago sa Tsina

pahina 247-255

Ang mga kilos para sa pagbabago
(1850-1864)

Taiping

Hundred Days Reform
(June 11, 1898)

Layunin: patalsikin ang mga Manchu, at iwaksi ang pagbabago.

Layunin: reporma sa institusyon

Self-Strengthening Movement (1862-1894)
Layunin: gawing moderno ang Tsina upang makasabay sa mga Kanluranin

("Righteous and Harmonious Fists”)

Boxers

Layunin: patalsikin ang mga dayuhan (Kanluranin at Manchu) Nagresulta sa Boxer Protocol (September 1901)

Ang Kilos-Nasyonalista ng Tsina
Tagapagtaguyod ng Kuomintang
(Partido Nasyonalista ng Tsina)

3 Prinsipyo ng Mamamayan
(demokrasya, nasyonalismo at kaunlaran)

SUN YAT SEN Ama ng Republikang Tsina

1912 nahalal bilang pangulo ng Tsina

Ang Kilos-Nasyonalista ng Tsina
Nagpakaisa sa buong Tsina (1928) Kinilala ng mga Kanluranin bilang opisyal na pamahalaan ng Tsina ang kanyang pamunuan
CHIANG KAI-SHEK Generalissmo

Ang Kilos-Nasyonalista ng Tsina
Nagpatupad ng mga programang: Hundred Flowers Campaign Anti-Rightist Movement
Chairman, People’s Republic of China

MAO TSE TUNG

Great Leap Forward

Ang Kilos-Nasyonalista ng Tsina
Pinalitan ni Liu Shaoqi
Subalit nakabalik sa pamumuno sa pamamagitan ng

Chairman, People’s Republic of China

MAO TSE TUNG

Cultural Revolution (1966) Red Guards