π

Accent Newspaper Contribution Tally Sheet
Name of Piece

Printed or Online

Type

Date Published

Approved

______________________

P/O

Ph / Wr / Art

_____________

_________

______________________

P/O

Ph / Wr / Art

_____________

_________

______________________

P/O

Ph / Wr / Art

_____________

_________

______________________

P/O

Ph / Wr / Art

_____________

_________

______________________

P/O

Ph / Wr / Art

_____________

_________

______________________

P/O

Ph / Wr / Art

_____________

_________

______________________

P/O

Ph / Wr / Art

_____________

_________

______________________

P/O

Ph / Wr / Art

_____________

_________

______________________

P/O

Ph / Wr / Art

_____________

_________

______________________

P/O

Ph / Wr / Art

_____________

_________

______________________

P/O

Ph / Wr / Art

_____________

_________

______________________

P/O

Ph / Wr / Art

_____________

_________

______________________

P/O

Ph / Wr / Art

_____________

_________

______________________

P/O

Ph / Wr / Art

_____________

_________

______________________

P/O

Ph / Wr / Art

_____________

_________

Total Pieces Contributed ___________

Total Payment Due ______________

By signing and dating below, I confirm that all of the information on this sheet is accurate.
_______________________________________

_______________________________________

Contributor Signature, Date

Accent Adviser Signature, Date