You are on page 1of 4

RIZAL at PISO:

Ang Simbolo ng BansaNakakita ka na ba ba ng piso na walang mukha ni Dr. Jose Rizal? Bakit nga ba
sa piso inilagay si Rizal, maaari namang sa isang-daan o sa isang libo? Ano ba ang
sinisimbulo ni Rizal sa piso?
Mga katanungang pumasok sa aking isipan noong pinapanood ko ang video ng
awiting Kaninong Anino. Ano ba ang halaga ni Rizal sa piso? Kung ikaw ang
tatanungin, gusto mo rin bang mapalagay ang iyong mukha sa piso kapalit ni Dr. Jose
Rizal?
Maaaring nakakatawa pero may malalim na dahilan ang lahat ng mga
pangyayari sa naging buhay ng ating pambansang bayani na hanggang sa kasalukuyan
ay patuloy nating ipinaglalaban. Ang maiangat at maibigay ang nararapat sa buong
Pilipinas at sa mamamayang Filipino.
Matapos ang laban ng ating mga bayani para sa kalayaan ng bansa, patuloy pa
rin tayo sa pakikipaglaban sa mga hamon sa buhay nating mga Filipino. Nakikipaglaban
tayo sa madilim na aninong nakabalot sa ating bansa. Ang anino ng kahirapan, anino
ng korapsyon, anino ng karahasan, anino ng kamangmangan, at anino ng takot na
nagmumula sa ating sarili. Sana ay buhay ang ating mga bayani para tumulong sa ating
pakikidigma sa kadiliman.
Pero para saan ba ang milyon milyong Filipino na naninirahan sa ating bansang
Pilipinas? Alam ba nila ang kanilang tungkulin bilang isang anak ng bayan. Ang bawat
isa kaya sa atin ay handang maging isang bayani sa mga simpleng pamamaraan para
makipaglaban sa araw araw na pagharap ng bansa sa hamon ng mundo? Gusto ko
sanang sumagot ng OPO, pero kaya ko ba? Nakakatakot din, dahil baka ako lang ang
sumagot ng OPO.
Kung ang bawat isa sa atin ay handang ialay ang sarili katulad ng ating mga
bayani, makikita ang pag-unlad ng ating bansa. Subalit sa ating panahon sa
kasalukuyan, ang mayaman ang lalong yumayaman at ang mahirap ay lalong
naghihirap. Na kanino nga ba ang problema? Sino nga ba ang may kasalanan sa
ganitong sitwasyon ng ating bansa?
Kulang siguro ang taon ng aking buhay sa debate tungkol dito. Hindi matatapos
ang sisihan. Ang kailangan ng bansa ay ang pagtutulungan. Kailangan nating maging
ilaw sa bawat isa upang labanan ang madilim na aninong tumatakip sa bansang
Pilipinas. Nang sa gayon, makita natin na ang ating bansa ay mayaman. Mayaman sa
mga likas na yaman, mayaman sa talinong nagmumula sa mamamayan, at mayaman
sa mabubuti at magandang kultura at ugali na likas sa bawat isang Filipino.
Naalala ko si Ninoy Aquino na nagbigay ng ilaw sa ating mga Filipino. Ang dilaw
na ribbon na ginamit noong Edsa Revolution ay simbolo na magliliwag na ang ating
bansa. Mula sa madilim na panahon sa pamamalakad ng rehimeng Marcos, ang bawat
Filipino ay makakakilos na ng maayos dahil sa liwanag ng isipang ipinamulat ni Ninoy.
Kailangan nating ngayon ang makabagong bayaning magbibigay liwanag sa ating
bansa. At ang makabagong bayaning iyon ay IKAW.
Ikaw, tayo, ang bagong bayani ng bansa. Si Rizal ay nasa piso, dahil piso ang
sumisimbolo sa ating bansa. At si Rizal ay repleksyon ng ating bansa. Tulad ni Rizal at
ng piso, dapat din tayong maging salamin kung gaano katatag ang ating bansa. Kaya
sa bawat piso na nasa iyong mga kamay, isipin mo na si Rizal ay laging nagpapaalala
sa atin ng ating layunin at tungkulin sa bansa at sa ating kapwa Filipino.


MARY GRACE C. ESTRERA
Grade VI - Joyfulness
2012 PREMYO RIZAL ESSAY WRITING CONTEST
PORMULARYO NG PAGLAHOK
PATIMPALAK SA PAGSULAT NG SANAYSAY
(Elementary Level)

Pangalan___________________________Edad:_____Email Address:_____________
Tirahan: _____________________________________Telepono Blg: ______________
Paaralan: ___________________________________ Grado & Seksyon: ___________
Lokasyon ng Paaralan: _________________________ Telepono Blg: ______________
Pangalan ng Rehiyon & Blg: _______ Pangalan ng Distrito/Dibisyon: _______________
Tagapayo/Tagapagsanay: ______________________________
Telepono Blg: ___________________ Email Adress: __________________________
Prinsipal: ________________________________________
Telepono Blg: ___________________ Email Adress: __________________________
Pamagat ng Sanaysay: ________________________________________________


Kami, ang nagpapatunay na ang lahat ng nasasaad na impormasyong ito ay totoo.
Nagpapatunay din ito na ang nasaysay ay sariling gawa ng kalahok na mag-aaral, na ito ay
orihinal niyang sulat at komposisyon, at walang bahagi ng sanaysay ang kinopya o lumabag sa
karapatang-ari (copyright) ng ibang tao o entidad:______________________________ _____________________________
Lagda ng Kalahok/Petsa Lagda ng Tagapagsanaysay/Petsa_____________________________
Pangalan at Lagda ng Prinsipal/PetsaMARY GRACE C. ESTRERA
MENDEZ CROSSING, TAGAYTAY CITY 09482597933
marygraceestrera89@y.c.
MENDEZ CROSSING
ELEMENTARY SCHOOL VI- JOYFULNESS
MENDEZ CROSSING,
TAGAYTAY CITY
IV-A
TAGAYTAY/CAVITE
MAYETTE P. PAYABAN
09184919957
m.payaban@yahoo.com
09218355232
DR. MERCELITA P. SALAZAR
mercelitasalazar@yahoo.com
RIZAL at PISO:
Ang Simbolo ng Bansa

DR. MERCELITA P. SALAZAR