Lista osób podpisanych pod deklaracją wiary

Aktualizowana
Uwaga: nazwiska i specjalizacje mogą być zbieżne z innymi danymi presonalnymi.
Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie możemy publikować miast.
Lista ma charakter podglądowy, a nie informacyjny.
1.

Joanna Sobolewska-Kurpiel medycyna rodzinna
2.

Maria Bielak pediatra
3.

Dorota Alli-Balogun medycyna rodzinna
4.

Grażyna Rybak pediatra
5.

Piotr Klimas położnictwo i ginekologia
6.

Daria Mikuła-Wesołowska interna
7.

Tomasz Kandzia brak
8.

Maria Smereczyńska choroby wewnętrzne
9.

Magdalena Szymańska położnictwo i ginekologia
10. dr n. med.
Izabella Pakulska lekarz internista
11.

Piotr Broda położnictwo i ginekologia
12. dr n. med. Tomasz Dmochowski położnictwo i ginekologia
13.

Katarzyna Jankowska choroby wewnętrzne
14.

Natalia Suszczewicz położnictwo i ginekologia
15.

Aleksandra Baryła położnictwo i ginekologia
16.

Radosław Maksym położnictwo i ginekologia
17.

Marek Ślusarski położnictwo i ginekologia
18.

Cyprian Świętaszczyk medycyna nuklearna
19. prof. dr hab.n.med. Bogdan Chazan położnictwo i ginekologia
20. dr hab.n.med.
Józefa Panek chirurgia ogólna
21.

Mariusz Połeć choroby wewnętrzne
22.

Janusz Ciółkowski pediatra
23.

Andrzej Szczypka medycyna pracy
24.

Apolonia Koncewicz-Robel stomatolog
25.

Henryka Dydacka stomatolog
26.

Teresa Bernadzka internista, medycyna pracy
27.

Krystyna Kobiela stomatolog
28.

Zygmunt Żyłka chirurgia ogólna
29.

Maria Koncewicz-Żyłka pediatra
30.

s. Józefa Zdzisława Prodeus chirurg, internista
31.

Anna Fedak psycholog
32.

Halina Żmuda okulista
33.

Maria Lewek farmaceuta
34.

Stanisław Lewek choroby wewnętrzne
35.

Maria Tyńska pediatra
36.

Małgorzata Tyńska radiolog
37.

Czesława Kowalczyk pediatra
38.

Grażyna Papisz stomatolog
39.

Alicja Błaszczak pediatra
40.

Genowefa Ciółkowska pediatra
41.

Barbara Libura stomatolog
42.

Stanisława Głodziak-Charczuk stomatolog
43. dr n. med.
Edward Charczuk anestezjolog
44.

Irena Błaszczeć choroby wewnętrzne
45.

Ryszard Nosiński chirurg, torakochirurg
46.

Waldemar Koronkiewicz pediatra, medycyna rodzinna
47.

Jan Brzezicki reumatolog
48.

Mirosława Moczala pediatra, medycyna rodzinna
49.

Aleksandra Kwaszyńska pediatra, medycyna rodzinna
50.

Mirosław Pietrzak
choroby wewnętrzne, medycyna
paliatywna
51. prof. dr hab.n.med.
Jerzy Supady lekarz
52.

Grażyna Pawłowska medycyna rodzinna
53.

Elżbieta Misztal brak
54.

Witold Tomczak medycyna ogólna
55.

Bożena Brzozowska pediatra, medycyna rodzinna
56.

Grzegorz Pogorzelski chirurg
57.

Bożena Pogorzelska medycyna rodzinna
58.

Dorota Filipowicz dermatolog
59.

Adam Szczepański położnictwo i ginekologia
60.

Elżbieta Wójcik pediatra
61.

Małgorzata Stryjska medycyna rodzinna
62. dr n. med.
Artur Stryjski anestezjolog
63.

Ryszard Stryjski stomatolog
64.

Aleksandra Golik lekarz POZ
65.

Magdalena Błaszczeć-Kozieł lekarz
66.

Barbara Duhl pediatra
67.

Maciej Bujko neurochirurg
68. prof. dr hab.n.med.
Jerzy Dymecki neurolog
69.

Jadwiga Nowicka hematolog, internista
70. dr n. med. Edyta Staniszewska-Marszałek kardiolog
71. dr n. med. Marta Obremska kardiolog
72. dr n. med.
Grażyna Słopecka-Borejko kardiolog
73.

Zbigniew Zołoteńki lekarz medycyny
74. dr n. med.
Halina Norkowska lekarz medycyny
75.

Maria Wiśniewska położnictwo i ginekologia
76. prof.n.med. Ludwika Sadowska pediatra
77.

Wojciech Herfurt internista
78.

Elżbieta Rutańska stomatolog
79.

Anna Dadun-Sęk stomatolog
80.

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska stomatolog
81. prof.dr hab.n.med.
Janusz Patkowski alergolog
82.

Maria Smarzyńska-Filipecka internista
83.

Anna Maj internista
84.

Lidia Bakońska anestezjolog
85.

Krystyna Olszewska pediatra, medycyna rodzinna
86.

Zofia Kowalczyk internista, medycyna rodzinna
87.

Jerzy Muśko medycyna rodzinna
88. prof.dr hab.
Krzysztof Składowski radioterapia onkologiczna
89. dr n. med. Andrzej Wygoda onkolog, radioterapeuta
90.

Łukasz Michalecki radioterapia onkologiczna
91.

Hanna Grzbiela radioterapia onkologiczna
92.

Marek Kentnowski radioterapia onkologiczna
93.

Marcin Hutnik radioterapia onkologiczna
94.

Maria Pytel radioterapia onkologiczna
95.

Tomasz Dworzecki radioterapia onkologiczna
96.

Urszula Dworzecka radioterapia onkologiczna
97. dr n. med. Sylwia Kellas-Ślęczka
radioterapia onkologiczna,
ginekologia
98.

Jadwiga Czubalska radiolog
99.

Magdalena Kończyńska-Kmiecik medycyna rodzinna
100.

Maria Franczak pediatra
101.

Halina Wójcik pediatra
102.

Maria Błędowska-Szymańska stomatolog
103.

Marianna Sobczak ginekolog
104.

Krystyna Płocka pediatra
105.

Emilia Gruchała medycyna rodzinna
106.

Barbara Kołakowska
anestezjolog, medycyna
paliatywna
107.

Ewa Lech Szymerska choroby wewnętrzne
108.

Agnieszka Ziętek-Stawarska choroby wewnętrzne
109. dr n. med. Agnieszka Sulikowska mikrobiolog
110.

Magdalena Dawgiałło medycyna rodzinna
111.

Janusz Jakubowski chirurgia ogólna
112.

Elżbieta Żurakowska pediatra
113.

Zofia Grażyna Rojek interna, reumatologia
114.

Hanna Antonowicz pediatra, choroby zakaźne
115.

Maria Kozłowska pediatra
116.

Katarzyna Kmieć psychiatra
117.

Tomasz Kozik chirurgia ogólna i naczyniowa
118.

Anna Korzycka stomatolog
119.

Kinga Perszke lekarz po stażu dyplomowym
120.

Maciej Grela pediatra
121.

Maria Stachura-Dereń kardiolog
122. dr n. med. Monika Szumańska kardiolog
123.

Małgorzata Zielińska medycyna rodzinna
124.

Paweł Turek kardiolog
125. dr n. med.
Ewa Cibor internista
126.

Bożena Stańczuk-Sztuka radiolog
127.

Bogumiła Cynowska pulmonolog
128.

Halina Druet medycyna rodzinna
129.

Maria Skórczyńska-Wolf specjalista chorób wewnętrznych
130.

Aleksandra Głogowska pediatra
131.

Teresa Nitka psychiatra dzieci
132.

Jerzy Nitka psychiatra
133. dr hab.n.med. Alicja Dziewulska-Bokiniec onkolog
134.

Ewa Chrzanowska specjalista chorób zakaźnych
135. dr n. med.
Tomasz Gorczyński kardiolog
136.

Andrzej Lubiewski stomatolog
137.

Ewa Nowakowska radiolog
138.

Dobromiła Nowicka ginekolog położnik
139.

Magdalena Łukaszewicz-Moskal specjalista chorób wewnętrznych
140. dr n. med.
Elżbieta Krzymińska-Stasiuk kardiolog
141.

Zenon Chęćka położnictwo i ginekologia
142.

Andrzej Lisewski psychiatra
143.

Helena Kamińska
choroby wewnętrzne, medycyna
pracy
144.

Teresa Skibicka Radkowska emeryt
145.

Maria Augustyniak otolaryngolog
146. prof.dr hab.n.med. Jana Maria Skrzypczak położnictwo i ginekologia
147.

Marzena Kurec choroby wewnętrzne, geriatra
148.

Ryszard Wyszomirski kardiolog
149.

Maria Wyszomirska radiolog
150.

Michał Jamrozik choroby wewnętrzne
151.

Marzena Grzywa reumatolog
152.

Maria Woźniak reumatolog
153.

Barbara Gajkowska-Wójcik reumatolog
154.

Jolanta Osieleniec reumatolog
155. dr n. med.
Piotr Krawiec reumatolog
156.

Bożena Gąsior reumatolog
157.

Iwona Rydz-Stryszowska reumatolog
158.

Elżbieta Marciszewska reumatolog
159.

Danuta Hebda-Lis położnictwo i ginekologia
160.

Iwona Rawicka położnictwo i ginekologia
161.

Iwona Michnikowska-Grzegorczyk ginekolog
162.

Monika Małecka-Holerek położnictwo i ginekologia
163.

Maria Fąk stomatolog
164.

Bernadeta Milej położnictwo i ginekologia
165.

Karolina Śliwka ginekolog
166. dr n. med.
Barbara Kwiecińska-Czaplińska medycyna rodzinna, ginekolog
167.

Karol Lis lekarz medycyny
168.

Grażyna Pachecka położnictwo i ginekologia
169.

Sylwia Dudek położnictwo i ginekologia
170.

Wioletta Burek położnictwo i ginekologia
171.

Piotr Gratkowski położnictwo i ginekologia
172.

Zoresława Horodenchuk położnictwo i ginekologia
173.

Włodzimierz Woszczyna położnictwo i ginekologia
174. dr n. med.
Józef Fąk położnictwo i ginekologia
175.

Anna Maj położnictwo i ginekologia
176.

Leszek Lachowicz położnictwo i ginekologia
177.

Maria Szczawińska położnictwo i ginekologia
178.

Marta Libura interna, hematologia
179.

Barbara Kurek położnictwo i ginekologia
180.

Grażyna Wolańska położnictwo i ginekologia
181. dr n. med.
Przemysław Binkiewicz położnictwo i ginekologia
182.

Elżbieta Klimczak położnictwo i ginekologia
183.

Grzegorz Nyc położnictwo i ginekologia
184.

Adam Kuźnik medycyna rodzinna
185.

Ilona Kuźmińska położnictwo i ginekologia
186.

Irena Ozimina położnictwo i ginekologia
187.

s. Elżbieta Woźna
położnictwo i ginekologia,
endokrynologia
188.

Barbara Bartoś położnictwo i ginekologia
189.

Karolina Połeć pediatra
190.

Maria Marczyk-Cycoń neurolog
191.

Ewa Meres Czorny internista
192.

Stanisława Kuziel pediatra
193.

Ewa Zając pediatra
194.

Beata Lewicka-Kowalik pediatra
195.

Anna Szczepanik Dziadowicz psychiatra
196. dr n. med. Krzysztof Szubartowski położnictwo i ginekologia
197.

Jadwiga Szubartowska radiolog
198.

Maciek Klimasiński lekarz stażysta
199.

Joanna Karelus stomatolog
200.

Angelika Chmaj pediatra
201. dr n. med. Alicja Pigoń-Węgiel internista
202. dr hab.n.med. Antoni Węgiel internista
203.

Olaf Czerniawski chirurg
204. dr n. med.
Elżbieta Kortyczko pediatra, neonatolog
205. dr n. med.
Wanda Terlecka spec. Chorób płuc
206.

Wanda Pilkiewicz lekarz diagnosta laboratoryjny
207.

Elżbieta Szałkowska radiolog
208. dr n. med. Karol Biskupek choroby wewnętrzne
209.

Barbara Tokarska
choroby wewnętrzne, medycyna
rodzinna
210.

Maria Łapińska pediatra, medycyna rodzinna
211.

Bożenna Kulpa medycyna ogólna
212.

Renata Hapońska pediatra, medycyna rodzinna
213.

Alicja Kowalczyk-Kusy medycyna rodzinna
214.

Alicja Jakubiec stomatolog
215.

Dorota Walicka-Jakubiec stomatolog
216.

Barbara Frączek okulista
217.

Halina Wróblewska medycyna pracy, internista
218.

Anna Lewkowicz medycyna pracy
219.

Teresa Reichhart okulista
220.

Joanna Grzegorczyk spec. rehabilitacji
221.

Alina Strzelbicka-Kądziela spec. chorób dzieci
222.

Nina Winsch medycyna ogólna
223.

Małgorzata Paliwoda choroby wewnętrzne
224.

Robert Dziewic
anestezjologia i intensywna
terapia
225.

Maria Trojnar pediatra
226.

Janina Gąsior internista
227.

Halina Rycerz okulista
228.

Jadwiga Rychlec ginekolog
229. dr n. med.
Bogdan Obrzut położnictwo i ginekologia
230.

Katarzyna Więcek pediatra
231.

Marta Rachel spec. chorób płuc
232.

Grażyna Chmaj chirurg, urolog dziecięcy
233.

Joanna Bielak pediatra
234.

Małgorzata Dąbrowska pediatra
235. prof.dr hab.n.med.
Marek Janicki
położnictwo i ginekologia,
seksuolog
236. dr n. med.
Antoni Samojedny radiolog
237.

Irena Kędzierska pediatra
238.

Elżbieta Święs-Szymborska choroby wewnętrzne, reumatolog
239. dr n. med. Jerzy Szymborski chirurg dziecięcy
240.

Halina Szpara reumatolog
241. dr
ks. Marcin Łyżniak dr biologii medycznej
242.

Anna Paczek interna
243.

Monika Chełstowska interna
244.

Joanna Sowińska interna
245. dr n. med. Ewa Mendek-Czajkowska hematolog
246. prof.dr hab.n.med. Andrzej Szczepanik chirurg
247.

Jolanta Graczykowska pediatra
248.

Halina Wysocka choroby wewnętrzne
249. dr n. med.
Ewa Piesiewicz-Grzonkowska pediatra, psychiatra dziecięcy
250.

Elżbieta Pietrucha-Tomczyk pediatra
251. dr n. med. Zofia Miłoszewska pediatra
252.

Małgorzata Nowak internista
253.

Anna Rutkowska internista
254.

Marta Stojałowska stomatolog
255. dr n. med.
Witold Błaż pediatra
256. dr n. med.
Martyna Meissner internista, reumatolog
257.

Marzena Koszańska pediatra
258. dr hab.n.med.
Jerzy Jurkiewicz neurochirurg
259.

Joanna Witek choroby wewnętrzne
260. dr n. med.
Przemysław Witek endokrynolog
261.

Aleksandra Banaszkiewicz gastrolog, pediatra
262.

Marlena Kundera choroby wewnętrzne
263. dr n. med. Jakub Antczak neurolog
264. dr n. med.
Anna Adamowicz-Salach pediatra
265.

Wiesław Salach internista
266.

Anna Banaszczyk ortodonta
267.

Barbara Leszczyńska pediatra
268.

Bogusława Kupryjańczyk-Cybis stomatolog
269.

Katarzyna Skulimowska psychiatra
270.

Izabella Szydłowska-Belniak laryngolog
271.

Izabella Smentek okulista
272. prof.dr hab.n.med.
Andrzej Radzikowski pediatra
273.

Daniel Lisicki stażysta
274.

Zbigniew Szponar chirurg
275. dr hab.n.med. Dorota Dunin-Wąsowicz neurolog dziecięcy
276.

Irena Mazurek pediatra
277.

Elżbieta Lendzioszek stomatolog
278.

Łukasz Warmbier stomatolog chirurg
279.

Wiesława Warmbier stomatolog
280.

Wojciech Warmbier chirurg ogólny
281.
prof.ndzw.dr
hab.med.
Antoni Rogóyski lekarz
282.

Helena Krawczyńska internista
283.

Elżbieta Wójcik pediatra
284.

Mieczysław Szatanek położnictwo i ginekologia
285.

Małgorzata Paczyńska psychiatra
286.

Beata Janke-Klimaszewska psychiatra
287.

Jolanta Zborowska-Wiechnik pediatra
288.

Zofia Banaszkiewicz pediatra
289.

Mirosław Banaszkiewicz internista
290.

Zofia Papis-Kozelska pediatra
291.

Halina Warchoł stomatolog
292.

Teresa Zawisza-Łapa pediatra
293.

Faustyna Rawska stomatolog
294.

Jadwiga Kazana stomatolog
295.

Franciszek Górewicz stomatolog
296.

Anna Jaworowicz lekarz medycyny
297.

Dominika Baratova położnictwo i ginekologia
298. dr n. med.
Edmund Szczepańczyk kardiolog
299. dr n. med.
Barbara Zdanowska kardiolog
300.

Maria Łubińska endokrynolog
301.

Agnieszka Dutka pediatra
302.

Krystyna Kamińska ginekolog, onkolog
303.

Halina Kondraciuk anestezjolog
304.

Klara Zakrzewska patomorfolog
305.

Anna Mieńko-Chołuj stomatolog
306. dr hab.n.med. Elżbieta Wasilewska-Dziubińska choroby wewnętrzne
307. dr n. med. Krzysztof Dziubiński lekarz medycyny
308.

Elżbieta Latoszek-Banasiak stomatolog
309.

Hanna Milanowska pediatra
310.

Dorota Miernik-Papis neurolog
311.

Danuta Anańko emeryt
312.

Jadwiga Szczerbicka choroby wewnętrzne
313.

Helena Tuzinek emerytka
314.

Jadwiga Waldek neurolog
315.

Teresa Stępień pediatra
316.

Ewa Niegowska internista
317.

Paweł Sołowiej student
318.

Marta Śliwińska studentka
319.

Małgorzata Nowak interna
320.

Marianna Sowa choroby wewnętrzne
321.

Danuta Krajewska chirurg
322.

Teresa Janaszek pediatra
323.

Barbara Borzęcka pediatra
324.

Urszula Sowa pediatra
325.

Dariusz Nowak pediatra
326.

Jolanta Kosińska laryngolog
327. dr n. med.
Alicja Macheta anestezjolog
328. dr hab.med.
Zdzisław Gajda CMUJ
329.

Małgorzata Chodak CMUJ
330.

Maria Zabłocka-Wnuk stomatolog
331.

Anna Łyko stomatolog
332.

Dawid Tomasik stażysta
333.

Grzegorz Dziekan choroby wewnętrzne
334.

Wojciech Bąkowski internista, reumatolog
335. dr n. med.
Lech Lipiec urolog
336.

Marek Ptak urolog
337.

Ewa Frączyk internista, pulmonolog
338.

Jacek Adamczyk urolog
339.

Barbara Nowak pediatra
340. dr n. med.
Zbigniew Sosnowski chirurg
341.

Michał Lipowski urolog
342.

Jarosław Lasota chirurg
343.

Elżbieta Marczak-Lipiec pediatra
344.

Agnieszka Jaranowska studentka
345.

Artur Mnich psychiatra
346.

Joanna Kostecka pediatra
347.

Karolina Wilczyńska lekarz stażysta
348.

Maria Targan studentka
349.

Katarzyna Gryczka studentka
350.

Maja Śmietanka studentka
351.

Ewa Hryniewicz pediatra
352.

Andrzej Hryniewicz ortopeda, traumatolog
353.

Jacek Ekk-Cierniakowski pediatra
354.

Marzena Ekk-Cierniakowska lekarz rodzinny
355.

Ewa Bujalska medycyna rodzinna
356.

Jolanta Wilczyńska pediatra, medycyna rodzinna
357.

Izabela Sądel pediatra
358.

Lucjan Mazurek internista
359.

Lucyna Słomba pediatra
360.

Maria Białek internista
361.

Joanna Skiba medycyna rodzinna
362.

Anna Łuka pediatra
363.

Krystyna Jachyra pediatra
364.

Jerzy Jachyra ginekolog
365.

Barbara Dróżdż neurolog
366.

Zofia Mikrut-Gąsior pediatra
367. dr n. med.
Anna Kozłowska pediatra
368.

Teresa Nowak rehabilitacja
369.

Irena Kościuszkiewicz pediatra, psychiatra
370.

Barbara Chorbkowska neurolog
371.

Beata Salkowska-Więsak pediatra, lekarz rodzinny
372.

Janina Wysińska reumatolog
373.

Lidia Glinko
internista, spec. chorób
zakaźnych
374.

Dorota Iłowiecka-Qaheri pediatra, medycyna rodzinna
375.

Bogumiła Mierzejewska lekarz medycyny
376.

Mieczysław Wasilczyk chirurg
377.

Kamil Qaheri student
378.

Marta Zamojska pediatra
379.

Ewa Bańkowska pediatra
380.

Danuta Iwona Mojżuk anestezjolog
381.

Wanda Pajk-Grochulska laryngolog
382.

Jadwiga Rogozińska pulmonolog, alergolog
383.

Helena Wrzecionkowska laryngolog
384.

Konstanty Szarycz neurolog
385.

Ewa Karwatowicz neurolog
386.

Barbara Otto medycyna pracy
387.

Stefan Wrzesiński laryngolog
388. dr n. med. Andrzej Kunkel internista
389.

Katarzyna Pawlak internista
390.

Jolanta Śmiałowicz internista
391.

Tadeusz Wyrwicki laryngolog
392.

Małgorzata Korczyńska

393.

Alicja Kraszewska-Banial medycyna pracy
394.

Anna Kunkel stomatolog
395.

Iwona Jakubczyk medycyna rodzinna
396.

Karolina Latkiewicz studentka
397.

Paulina Dziekańska studentka
398.

Paulina Sachar studentka
399.

Michał Góra student
400.

Anna Nogal studentka
401.

Janina Jałowiec studentka
402.

Michał Palicki student
403.

Katarzyna Mudzia studentka
404.

Natalia Hawryluk stomatolog
405.

Hanna Ruta studentka
406.

Marek Mazgaj student
407.

Katarzyna Ligęza studentka
408.

Ewa Burghardt studentka
409.

Agnieszka Taras studentka
410.

Marta Kołaczkowska studentka
411.

Joanna Gierak studentka
412.

Agnieszka Pukaluk studentka
413.

Jacek Dacko urolog
414.

Marta Jaśkiewicz ortodonta
415.

Agata Matej-Butrym diabetolog
416.

Krystyna Kebede internista
417. dr n. med.
Anna Dudkowska-Konopa neurolog
418.


419.

Anna Czerepińska onokolg
420.

Justyna Horbowska interna
421.

Tadeusz Młynarczyk psychiatra
422.

Hanna Czajka choroby płuc
423.

Jadwiga Foltańska-Jurko anestezjolog
424. dr n.med.
Cezary Jurko kardiochirurg
425.

Irena Woźnica lekarz ogólny
426. dr n.med. Janusz Dubejko kardiolog
427.

Maria Krężel lekarz stażysta
428.

Patryk Krężel lekarz stażysta
429.

Stanisław Zygmunt Selwa neurolog
430.

Teresa Dawidowicz-Strycharz internista, medycyna pracy
431. dr Krystyna Kędzior pediatra
432.

Anna Kornas-Dubejko pediatra
433.

Jerzy Woźnica radiolog
434. prof. dr hab.n.med.
Andrzej Dąbrowski chirurg
435.

Urszula Gomółka reumatolog, medycyna rodzinna
436. dr n.med.
Elżbieta Bocheńska nefrolog
437. prof. dr hab.n.med.
Krzysztof Przesmycki anestezjolog
438.

Zofia Lichota medycyna rodzinna
439.

Justyna Piątek położnictwo (studentka)
440.

Agnieszka Zbyrad farmacja (studentka)
441.

Aleksandra Morawska fizjoterapia (studentka)
442.

Łucja Marcinkowska pielęgniarstwo (studentka)
443.

Dominika Kilian pielęgniarstwo
444.

Zofia Saj położna
445.

Izabela Wieleba pielęgniarka (bloki operacyjne)
446.

Józefa Kita rehabilitacja
447.

Danuta Zawadzka farmaceuta
448.

Aniela Błaszczyk pielęgniarka
449.

Olga Jasat fizjoterapeuta
450.

Bartłomiej Zajączkowski fizjoterapeuta
451.

Lidia Kudela psycholog
452.

Elżbieta Grzybowska farmaceutka
453.

Małgorzata Wdowska pielęgniarka
454.

Dorota Dziedzic pielęgniarka
455.

Zofia Kołaska instrumentariuszka
456.

Ilona Zembrzuska-Jęcek opiekun medyczny
457.

Teresa Fors pielęgniarka
458.

Katarzyna Charycka położnictwo (studentka)
459.

Anna Świerc studentka
460.

Elżbieta Solnica choroby wewnętrzne
461.

Jolanta Kubiak rehabilitacja
462.

Dorota Kuszczyńska-Świnoga choroby wewnętrzne
463.

Elżbieta Mokrosińska
choroby wewnętrzne, medycyna
pracy
464.

Feliks Lukas internista
465. dr n.med.
Anna Pilarska-Machowicz
choroby wewnętrzne, choroby
płuc
466.

Urszula Pałka-Kawula stomatolog
467.

Beata Dorobek rehabilitacja medyczna
468.

Tomasz Serement rehabilitacja medyczna
469.

Jadwiga Sandowicz-Kurek rehabilitacja medyczna
470.

Joanna Wojciechowska w trakcie onkologii
471.

Katarzyna Krystosik-Łasecka pediatra, pulmonolog
472.

Andrzej Wysocki balneolog, pediatra
473.

Halina Gronkiewicz internista, balneolog
474.

Franciszka Jezierska internista
475.

Wanda Silkiewicz-Sopołowicz balneologia
476.

Beata Częstochowska ortopeda
477.

Jolanta Kmietowicz-Stachnik stomatolog
478.

Andrzej Stachnik chirurgia ogólna
479.

Władysław Kolarski pediatra
480.

Honorata Jabłońska stomatolog
481.

Marta Przewor kardiolog
482.

Jacek Przewor ortopeda
483.

Bogusława Warchoł internista, lekarz rodzinny
484.

Anna Kamińska pediatra
485.

Justyna Nosal-Dyl internista
486.

Cecylia Abram lekarz rodzinny
487.

Danuta Przewor-Jones internista
488.

Jadwiga Jodłowska lekarz medycyny
489.

Andrzej Matusik internista, lekarz rodzinny
490.

Ewa Małolepsza choroby zakaźne
491.

Danuta Rudkowska-Walasiak neonatologia
492.

Ewa Kozłowska-Paperz neurolog
493.

Krystyna de Corde choroby wewnętrzne, geriatria
494.

Barbara Gargól choroby wewnętrzne
495.

Maria Klubińska Rudnicka choroby wewnętrzne
496.

Maria Chodyra choroby wewnętrzne
497.

Dominik Chodyra stomatolog
498.

Edyta Lasa stomatolog
499.

Paweł Lasa stomatolog
500.

Janusz Chudyba
pulmonolog, internista, med.
pracy
501.

Anna Chudyba diagnosta, laborant
502.

Kinga Matkowska stomatolog
503.

Maksymilian Pastuszak lekarz internista
504.

Anna Wilk choroby wewnętrzne
505.

Bożena Wojtas pediatra, spec. neonatolog
506.

Barbara Paczwa lekarz medycyny
507.

abp Henryk Hoser pediatra, medycyna tropikalna
508.

Jolanta Jaworska lekarz rodzinny
509.

Beata Walter-Cronecks medycyna rodzinna
510.

Ewa Gawrychowska pediatra
511.

Ewa Spolińska internista
512.

Teresa Liszewska pielęgniarka
513.

Anna Łukaszewicz pielęgniarka
514.

Elżbieta Serówka farmaceuta
515.

Barbara Kaczorowska pielęgniarka
516.

Kamila Janusz medycyna ogólna
517.

Małgorzata Sierzputowska studentka
518.

Małgorzata Lorenc otolaryngolog
519. prof. dr hab.n.med.
Zbigniew Chłap patofizjologia
520. prof. dr hab.n.med.
Janusz Gadzinowski
neonatolog, pediatra, ginekolog
położnik
521.

Krystyna Chudziak medycyna rodzinna
522.

Joanna Barczyńska
kardiolog, specjalista chorób
wewnętrznych
523.

Piotr Barczyński specjalista chorób wewnętrznych
524.

Danuta Anna Ziemba pediatra
525.

Dorota Dzięgiel pediatra
526.

Maria Rowoska pediatra
527.

Maria Przybylska stomatolog
528.

Danuta Orłowska stomatolog
529.

Romana Lechwacka-Skręt internista
530.

Zofia Szostak-Kusz internista
531.

Bogusław Kuś internista
532.

Katarzyna Mach internista
533.

Maria Sieniawska-Fiedeń internista
534.

Urszula Jonecko anestezjolog
535.

Jaromir Szałajko
anestezjologia i intensywna
terapia
536.

Anna Rogowska transfuzjologia kliniczna
537.

Barbara Mroczko diagnostyka laboratoryjna
538.

Wiesława Balewska lekarz medycyny
539.

Teresa Troka lekarz medycyny
540.

Ewa Rudkowska
sp. pielęgniarstwa
kardiologicznego
541.

Anna Glińska pielęgniarka środowiskowa
542.

Katarzyna Ożga pielęgniarka
543.

Justyna Antczak studentka fizjoterapii
544.

Halina Jutyńska pielęgniarka
545.

Małgorzata Adamowicz pielęgniarka
546.

Żaneta Sekisz pielęgniarka
547.

Elżbieta Janiak pielęgniarka
548.

Adam Borostowski lekarz chorób wewnętrznych
549.

Ewa Noga pielęgniarka
550.

Ewa Lewandowska pielęgniarka
551.

Barbara Adamska pielęgniarka
552.

Irena Kobiela pielęgniarka
553.

Ewelina Stawska pielęgniarka
554.

Krzysztof Rogowski ortopeda
555.

Katarzyna Ciupa
spec. medycyny sportowej,
internista
556.

Janusz Jarmołowicz ortopeda, traumatolog
557.

Jacek Brajczewski ortopeda, traumatolog
558.

Wanda Dubrawska-Trzpis laryngolog
559.

Jolanta Sztuka otolaryngolog
560.

Lidia Racewicz laryngolog
561.

Elżbieta Bołtryk
specjalista rehabilitacji
medycznej
562.

Janina Kulesza pielęgniarka
563.

Lila Sikora pielęgniarka
564.

Maria Galczak stomatolog
565.

Martyna Łuczak studentka
566.

Edyta Witczak stomatolog
567.

Magdalena Wawrzynak położna
568.

Beata Knapczyk kardiolog
569.

Krystyna Kaszyńska lekarz medycyny
570.

Robert Trzmielewski lekarz medycyny
571. dr n.med.
Krzysztof Przybylski chirurg dziecięcy
572.

Elżbieta Przybylska stomatolog
573.

Krystian Przybylski lekarz medycyny
574.

Rafał Przybylski lekarz
575.

Maria Wawrzyńczak-Tupajka spec. balneologi i fizjoterapii
576.

Lucyna Mickiewicz otolaryngolog
577.

Narcyz Sadłoń rehabilitacja medyczna
578.

Agnieszka Strepikowska neurologia
579.

Maria Jabłońska rezydent chirurgii dziecięcej
580.

Katarzyna Czaputowicz-Wiśniewska rezydent medycyny rodzinnej
581.

Łukasz Jabłoński
rezydent anestezjologii i
intensywnej terapii
582.

Maria Cygan
choroby wewnętrzne, medycyna
paliatywna
583.

Izabela Bober medycyna rodzinna
584.

Bronisława Bober neurolog
585.

Urszula Fedorowicz choroby wewnętrzne
586.

Elżbieta Kolibska choroby wewnętrzne, nefrologia
587.

Urszula Solińska-Surma laryngolog
588.

Olga Surma studentka medycyny (Kraków)
589.

Tadeusz Pawlus choroby wewnętrzne
590.

Marianna Żak interna
591.

Elżbieta Litka pediatra
592.

Tadeusza Chmiel pediatra
593.

Zofia Szlendak pediatra
594.

Krzysztof Cierpiatka pediatra, laryngolog
595.

Zofia Bańka interna
596.

Tadeusz Borowski pulmonolog
597.

Zenon Góra ortopeda
598.

Tomasz Silezin ortopeda
599.

Krystyna Patejuk położnictwo i ginekologia
600.

Anna Tokarska położnictwo i ginekologia
601.

Marta Orzeł pulmonolog
602.

Marta Grabowska ortopeda
603.

Bernarda Pawlus pediatra, neonatolog
604.

Elżbieta Serafin-Flis choroby wewnętrzne
605.

Janina Kempska stomatolog
606.

Lucyna Leszkowicz interna
607.

Maria Masny pediatra
608.

Balbina Naniewicz stomatolog
609.

Janina Żwiryn-Dulian pediatra
610.

Halina Chabior stomatolog
611.

Janina Grudzińska stomatolog
612.

Grażyna Godlewska lekarz medycyny
613.

Krystyna Mackiewicz stomatolog
614.

Jadwiga Oporowicz stomatolog
615.

Anna Mróz anestezjolog
616.

Grażyna Sikora anestezjolog
617.

Barbara Ciebiera-Djelassi specjalista medycyny pracy
618.

Marlena Mazur studentka
619.

Antonina Komorowska biochemik
620.

Teresa Maria Fiszer psychiatra
621.

Maria Glińska-Serwin interna, toksykologia
622.

Katarzyna Kalinko interna, toksykologia
623.

Dorota Langer psychiatra
624.

Dorota Lichtarska interna, toksykologia
625.

Elżbieta Mianowicz interna
626.

Katarzyna Słupna studentka
627.

Józef Rusin pediatra
628.

Renata Rusin dermatolog
629.

Danuta Hawrot interna, medycyna rodzinna
630.

Barbara Miazga interna, medycyna rodzinna
631.

Zofia Malinowska-Lewkowicz pediatra, medycyna rodzinna
632.

Joanna Lewkowicz studentka medycyny
633.

Mieczysława Lachowska internista
634.

Katarzyna Zaleska internista
635.

Anna Zaleska

636.

Małgorzata Czaplińska internista
637.

Zdzisław Sałdan pediatra, medycyna ratunkowa
638.

Artur Oponowicz choroby wewnętrzne
639.

Grzegorz Kania lekarz rehabilitant
640.

Patryk Bocheński ortopeda
641.

Ewelina Flis choroby wewnętrzne
642.

Marek Mazur nefrolog
643.

Izabela Liczko pediatra
644.

Tadeusz Liczko internista, medycyna rodzinna
645.

Jacek Liczko lekarz stażysta
646.

Maciej Liczko lekarz stażysta
647.

Magdalena Sułkowska-Kuśmirczuk stomatolog
648.

Anna Marjasiewicz pediatra
649.

Kama Głód medycyna rodzinna
650. prof. dr hab.n.med. Dariusz Chlubek położnictwo i ginekologia
651.

Joanna Leszczyńska pulmonolog
652.

Remigiusz Kubacki spec. medycyny rodzinnej
653. dr n.med.
Tomasz Śluzar
chirurgia ogólna i
transplantologia
654.

Agata Kaliszczak położnictwo i ginekologia
655.

Paulina Kaliszczak studentka II roku
656.

Małgorzata Czechowska kardiolog
657.

Robert Kaliszczak kardiolog
658. dr n.med.
Dorota Banaszek stomatolog
659.

Adam Kortowski choroby wewnętrzne
660.

Joanna Szafraniak
medycyna rodzinna (orzecznik
ZUS)
661.

Justyna Szafraniak studentka medycyny V roku
662.

Małgorzata Wolny choroby wewnętrzne
663.

Małgorzata Kram medycyna rodzinna
664.

Andrzej Kram patomorfolog
665.

Magdalena Kram studentka medycyny I roku
666.

Paweł Kram student medycyny V roku
667. dr n.med.
Ewa Żuk hematolog
668. dr n.med.
Elżbieta Kamieńska hematolog
669.

Regina Boczkowska internista
670.

Teresa Kliza stomatolog
671.

Jolanta Janda stomatolog
672.

Magdalena Gałaszkiewicz internista
673.

Małgorzata Gałaszkiewicz medycyna rodzinna
674.

Joanna Gałaszkiewicz studentka medycyny
675.

Ewa Mokrzecka stomatolog
676.

Joanna Mokrzecka radiolog
677.

Marek Mokrzecki chirurg
678.

Małgorzata Mokrzecka-Babiarz stomatolog
679.

Lucyna Bełz-Rosochacz internista
680.

Krystyna Turczyn pediatra, medycyna rodzinna
681.

Piotr Szymański internista
682.

Maria Król lekarz rehabilitant
683.

Maria Serafin-Stefanek choroby wewnętrzne
684.

Małgorzata Kaczurba-Figarska nefrolog
685.

Marek Figarski radiolog
686.

Anna Szewczyk-Smyk stomatolog
687.

Beata Czajkowska-Bryła stomatolog
688.

Maria Mazurek onkolog
689.

Alicja Zieja stomatolog
690.

Andrzej Zieja reumatolog
691.

Tomasz Knapik ortopeda
692.

Elżbieta Tatarska choroby wewnętrzne
693.

Bogusława Obszańska laryngolog
694. dr n.med.
Teresa Sosnowska onkolog
695. dr hab.
Andrzej Kleinrok kardiolog
696.

Marta Siemaszko radiolog
697.

Ewa Barczewska medycyna rodzinna
698.

Katarzyna Kubiszyn-Ożga medycyna rodzinna
699.

Marlena Kordarska pediatra
700.

Beata Majewska stomatolog
701. dr
Andrzej Janda kardiolog
702.

Grażyna Dworzycka stomatolog
703.

Zofia Bardian stomatolog
704.

Maria Kosz stomatolog
705.

Irena Kornel stomatolog
706.

Maria Włoszczyńska internista
707.

Irena Szymańska stomatolog
708.

Anna Dudek radiolog
709.

Katarzyna Grajeta anestezjolog
710.

Maria Borek pediatra
711.

Teresa Hasiec medycyna rodzinna, pediatra
712.

Elżbieta Piątek choroby wewnętrzne
713.

Józef Stefanik pulmonolog
714.

Irena Romańczuk pulmonolog
715.

Magdalena Zezula pediatra
716.

Zbigniew Kosior anestezjolog
717.

Małgorzata Gosk kardiolog
718.

Beata Zwolan choroby wewnętrzne
719.

Barbara Papierowska stomatolog
720.

Anna Plebankiewicz stomatolog
721. dr n.med.
Krzysztof Tadeusz Filip radiologia, medycyna obrazowa
722.

Natalia Serwatka stomatolog
723. prof. dr hab.n.med. Andrzej Kochański genetyka kliniczna
724.

Elżbieta Bala
choroby wewnętrzne,
diabetologia
725. dr n.med.
Jerzy Marek diabetologia
726.

Iwona Kruszewska kardiolog dziecięcy
727.

Agata Pleskaczyńska pediatra
728.

Małgorzata Dziekańska stomatolog
729.

Magdalena Szałwińska stomatolog
730. dr n.med. Michał Szałwiński chirurgia szczękowa
731.

Ewa Ślizień-Kuczapska położnictwo i ginekologia
732.

Agata Antoniszczak stomatolog
733.

Ewa Zaczek choroby wewnętrzne
734.

Rajmund Zaczek kardiolog
735.

Beata Niedźwiedzka położnictwo i ginekologia
736.

Marcin Rylski radiolog
737. dr n.med. Anna Stachurska dr biologii medycznej
738.

Małgorzata Piątek psycholog
739. dr n.med.
Ewa Anna Kosakowska onkolog
740. dr n.med.
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld onkolog
741. dr hab.n.med.
Maria Załuska psychiatra
742.

Eugeniusz Sandecki lekarz medycyny
743.

Tadeusz Pawełas internista
744. dr n.med.
Maciej Olszewski internista
745. dr n.med.
Małgorzata Kępińska pediatra, neonatologia
746.

Agnieszka Makowska pediatra, neonatologia
747.

Magdalena Witwicz onkolog
748.

Katarzyna Tylżanowska-Nitek internista, pulmonolog
749.

Ewa Gołębiowska-Kade stomatolog
750.

Szymon Walewski internista, medycyna rodzinna
751.

Halina Więckowska laryngolog
752.

Zofia Wielgus psycholog
753. dr n.med.
Andrzej Krawczyk
choroby wewnętrzne,
diabetologia
754.

Przemysław Śleziński chirurg ogólny
755.

Magdalena Ślezińska
anestezjologia i intensywna
terapia
756.

Agnieszka Krawczyk-Średniawa choroby wewnętrzne
757.

Aniela Ptak choroby wewnętrzne
758.

Maria Mikina pediatra
759.

Rafał Muchacki chirurg, onkolog
760.

Katarzyna Gazurek
anestezjologia i intensywna
terapia
761.

Anna Byrczek
choroby wewnętrzne, płuc, med.
paliatywna
762.

Anna Samol medycyna pracy
763.

Tomasz Kozik chirurg ogólny
764.

Stanisław Tokarz pediatra
765.

Jadwiga Stec-Osielczak pediatra
766.

Halina Szczerba
anestezjologia i intensywna
terapia
767.

Krzysztof Schramel laryngolog, medycyna pracy
768.

Agnieszka Żywica studentka stomatologii
769.

Magdalena Zapała studentka stomatologii
770.

Magdalena Paprocka studentka stomatologii
771.

Magdalena Roszczak studentka stomatologii
772.

Marta Wlazło studentka stomatologii
773.

Aleksandra Kluz studentka farmacji
774.

Aleksandra Jurak studentka farmacji
775.

Karolina Laskowska studentka farmacji
776.

Anna Kopiejek studentka położnictwa
777.

Katarzyna Jankowska położna
778.

Katarzyna Pogoda diagnosta laboratoryjny
779. prof.zw.dr hab.
Danuta Gościcka anatom
780.

Janina Winiecka stomatolog
781. dr n.med.
Aldona Linnik-Kabat stomatolog
782.

Teresa Oganowska stomatolog
783.

Halina Zielińska okulista
784. dr n.med. Wojciech Żebrowski ortopeda
785.

Wanda Michalak internista
786.

Jadwiga Kozłowska pediatra
787.

Henryk Kucharski internista
788.

Bożena Grabska internista
789.

Helena Tarnowska internista
790. dr n.med. Krystyna Szymańska okulista
791.

Hanna Wątorowska lekarz medycyny społecznej
792.

Lutomira Konopacka-Briks stomatolog
793.

Agnieszka Chałbińska-Gonerko internista, balneolog
794.

Kazimierz Ryniewicki położnictwo i ginekologia
795.

Agata Gierałtowska farmaceuta
796.

Jerzy Bogdan torakochirurg
797.

Daniel Morończyk chirurg
798.

Rafał Bielawski rehabilitant
799. dr n.med.
Małgorzata Wierzbowska reumatolog
800. dr n.med.
Beata Kołodziejczyk pediatra, reumatolog
801. dr n.med. Jacek Falkowski internista
802.

Maria Niemirowicz-Szczytt chirurg
803.

Anna Dulewicz internista
804.

Agnieszka Korcz pielęgniarka
805.

Jerzy Goliszewski chirurg
806.

Kinga Żebrowska fizjoterapeuta
807.

Andrzej Nowakowski sanitariusz
808.

Ewa Maksymowicz pielęgniarka
809.

Justyna Szajewska pielęgniarka
810.

Joanna Tomczuk pielęgniarka
811.

Stanisława Przybyła salowa
812.

Łukasz Gutowski pielęgniarz
813.

Danuta Świt pielęgniarka
814.

Zofia Krężlewicz pielęgniarka
815.

Kamil Sosnowski ratownik medyczny
816.

Michał Śmietanka ratownik medyczny
817.

Marcin Zając ratownik medyczny
818.

Paweł Szlita ratownik medyczny
819.

Wiesława Zimny pediatra
820.

Jolanta Grzejdziak pediatra
821. dr n.med.
Maria Znaczko pediatra
822.

Krystyna Pacześna lekarz ogólny
823.

Aleksandra Buchajczyk diabetologia
824.

Agnieszka Pliszka lekarz rehabilitacji medycznej
825.

Anna Pietrusińska-Siwek choroby wewnętrzne
826.

Jerzy Gawriołek chirurg
827.

Elżbieta Kiljan-Rytel anestezjolog
828.

Urszula Ciborowska studentka
829.

Małgorzata Wiatrow pediatra
830.

Danuta Dawidowicz stomatolog
831.

Zofia Kostecka stomatolog
832.

Eugenia Móżdżyńska okulista
833.

Teresa Bartel-Bujnowska okulista
834.

Zbigniew Bujnowski epidemiolog
835.

Jolanta Móżdżyńska-Siudyła okulista
836.

Róża Kuźnik dermatolog
837.

Ilona Kuźnik pediatra, lekarz rodzinny
838.

Maria Sobejko-Surmiak internista
839.

Barbara Kiełt pediatra
840.

Teresa Geneja-Król internista
841.

Małgorzata Majcher pediatra
842.

Bożena Dąbek pediatra
843.

Ewa Noga
medycyna rodzinna, medycyna
pracy
844.

Irena Pietrzyk internista, medycyna pracy
845.

Paweł Jaranowski medycyna pracy
846.

Łukasz Komorkiewicz lekarz stażysta
847. dr med. Jerzy Bortkiewicz alergolog
848.

Anna Bortkiewicz laryngolog
849.

Bożena Biereg endokrynolog
850.

Agnieszka Biernacka internista
851.

Maria Rodacka-Zadura internista
852. dr n.med.
Maria Strehl pediatra
853.

Zenon Owoc pediatra
854.

Janina Bielniak pediatra
855.

Genowefa Marcniak pediatra
856.

Danuta Bobrowska pulmonolog, alergolog
857.

Krystyna Jaskowska-Kowalska pediatra
858.

Stanisław Sobotkiewicz urolog
859.

Andrzej Haliński urolog dziecięcy
860.

Lucyna Górska chirurg dziecięcy
861.

Ewa Dunas chirurg ogólny i onkologiczny
862.

Hanna Witkowska pediatra
863.

Ludwina Gryszko pediatra, neonatolog
864.

Halina Szumlicz pediatra, neonatolog
865.

Stanisława Biłasz-Wójtowicz okulista
866.

Edwin Radecki urolog
867.

Andrzej Donabidowicz chirurg, onkolog
868.

Janusz Donabidowicz chirurg
869.

Bartosz Golik chirurg
870.

Remigiusz Wobalis chirurg
871.

Dagmara Korkuś chirurg
872.

Katarzyna Adamczak-Michta stomatolog
873.

Franciszka Dobrzyńska stomatolog
874.

Justyna Wołowiec-Wojciechowska internista
875.

Jacek Kotuła stomatolog
876.

Marzena Michalak-Kloc pediatra
877.

Marianna Wójtowicz-Dżoczko neurolog
878.

Monika Jaranowska stażysta
879.

Katarzyna Komorkiewicz stażysta
880.

Ryszard Tężycki stomatolog
881.

Małgorzata Wudarczyk stomatolog
882.

Brunon Sydor pediatra, kardiolog
883.

Elżbieta Sidoruk internista
884.

Barbara Łuniewicz pediatra
885.

Jadwiga Ryba laryngolog
886.

Jolanta Radkiewicz pediatra
887.

Anna Stojanowska-Tomasik stomatolog
888.

Zofia Stojanowska-Han stomatolog
889.

Agnieszka Zarębska studentka
890.

Olga Ludera studentka
891.

Katarzyna Krzymowska studentka
892.

Patryk Kowal student
893.

Michał Kardysz student
894.

Tomasz Kędzior student
895.

Żanna Żuk studentka
896.

Małgorzata Deryło studentka
897.

Aleksandra Bąk studentka
898.

Marcin Bąk student
899.

Joanna Moskwa studentka
900.

Joanna Szyszko studentka
901.

Zdzisława Zelik-Klaus pulmonolog
902.

Piotr Młodożeniec student
903.

Aleksandra Olechowska studentka
904.

Agnieszka Pomykacz studentka
905.

Agata Kociuba studentka medycyny
906.

Agnieszka Hajdasz studentka stomatologii
907.

Żaneta Jąkała studentka medycyny (Kraków)
908. dr Anna Spannbauer fizjoterapia
909.

Artur Hering lekarz
910.

Joanna Danek rehabilitacja
911.

Andrzej Majka lekarz
912.

Ewelina Supeł lekarz
913.

Aleksandra Krupińska stomatolog
914.

Donata Hombesch lekarz ogólny
915.

Anna Kasprzyk chirurg stomatologiczny
916.

Krystyna Gładysz chirurg stomatologiczny
917.

Janina Kasprzak stomatolog
918.

Antoni Stopa stomatolog
919.

Elżbieta Zalasińska pediatra
920.

Irena Durczok internista
921.

Alicja Migas-Nirska chirurg
922.

Jerzy Sobczyk ogólny
923.

Wojciech Popiela anestezjolog
924.

Anna Dobosz kardiolog
925.

Justyna Dobosz internista
926.

Krystyna Kieresińska-Klimczak internista
927.

Marta Dyras stomatolog
928.

Maria Panuszka stomatolog
929.

Justyna Panuszka-Landowska stomatolog
930.

Anna Pituła stomatolog
931. dr n.med.
Marta Hlawaty kardiolog
932. dr med.
Barbara Bielniak dr medycyny
933.

Grażyna Smardz-Buczak pediatra
934.

Małgorzata Raźny hematolog
935. dr n.med. Alicja Włoch reumatolog
936.

Bożena Sulejewska neurolog
937. dr n.med.
Jacek Wójcik położnictwo i ginekologia
938.

Ewa Słupińska stomatolog
939.

Katarzyna Siembab stomatolog
940. prof. dr hab.n.med.
Rudolf Klimek
ginekologia, endokrynologia,
onkologia
941. prof. dr hab.n.med.
Zdzisław Jan Ryn psychiatra
942.

Wojciech Kruk pediatra
943. dr n.med. Lidia Rutowicz reumatolog
944. dr med.
Ryszard Rudziński internista
945.

Teresa Sokołowska anestezjolog
946. dr n.med.
Jan Iwaszczyszyn medycyna paliatywna, interna
947.

Anna Markiewicz psychiatra
948.

Róża Karłowska internista
949.

Kazimierz Kapera protetyk
950.

Ewa Jakubowska pediatra
951.

Rafał Michalik pediatra
952.

Jerzy Birczyński pediatra
953.

Wiktor Szatkowski ginekolog
954. dr n.med. Paweł Blecharz ginekolog
955. dr n.med. Małgorzata Klimek radioterapeuta
956.

Marta Myślińska-Tomczuk internista
957.

Piotr Łaboda radiolog
958.

Marianna Pawlicka dermatolog
959.

Waldemar Wiecha stomatolog
960. dr n.med.
Ewa Kucharska internista
961.

Zdzisław Kucharski lekarz
962.

Małgorzata Pihut protetyka
963.

Anna Jałocka stomatolog
964.

Katarzyna Łagosz lekarz medycyny
965.

Anna Zalewska ortodonta
966.

Adam Kokodyński endokrynolog
967.

Magdalena Kolibska diabetologia
968. dr n.med. Mariusz Krupa neurochirurg
969.

Maria Krusenstern pulmonolog
970.

Magdalena Henoch interna
971.

Irena Mironowicz-Podstawska okulista
972.

Ewa Wójtowicz pediatra, neonatolog
973.

Julia Wróblewska internista
974.

Krystyna Bednarz internista
975.

Jacek Bednarz internista
976.

Bogumiła Ekert-Urmańska internista, psychoterapia
977.

Jadwiga Sobczyk dermatolog
978.

Jadwiga Białczyk pediatra, lekarz rodzinny
979. dr hab.n.med. Józefa Panek chirurg ogólny
980.

Danuta Marczyk-Gola rehabilitacja medyczna
981.

Zbigniew Jurek choroby wewnętrzne i zakaźne
982.

Grażyna Sysło choroby wewnętrzne i zakaźne
983.

Katarzyna Bebak lekarz medycyny
984. dr med.
Julian Dutka ortopeda
985.

Kazimiera Liszka internista
986.

Andrzej Liszka medycyna przemysłowa
987. dr n.med. Anna Prokop-Staszecka
pulmonologia, interna,
mikrobiologia
988. dr n.med.
Krystyna Komnata pulmonologia, interna
989.

Ewa Tasiecka-Staniec pulmonologia, interna
990.

Marzena Filipowska pulmonologia, interna
991.

Wojciech Kordas pulmonologia, interna
992.

Dorota Daniel pulmonologia, interna
993.

Anna Kruger pulmonologia, interna
994.

Iwona Górska-Stach medycyna rodzinna
995. dr n.med.
Ewa Kadłuczka internista, alergolog
996.

Anna Hernik dermatolog
997.

Katarzyna Raciborska stomatolog
998.

Barbara Gierat-Kucharzewska stomatolog
999.

Magdalena Madej okulista
1000.

Anna Paszkiewicz okulista
1001.

Tadeusz Senderek kardiolog
1002.

Antonina Świercz medycyna przemysłowa
1003.

Halina Kaporowicz pediatra
1004.

Paweł Bronikowski chirurg
1005.

Tadeusz Abratowski ortopeda
1006.

Dariusz Sowa ortopeda
1007.

Bartosz Baranowski internista
1008.

Anna Danielewicz-Paleń internista, diabetolog
1009.

Piotr Karkoszka internista
1010.

Barbara Floras-Suduł internista, diabetolog
1011.

Jakub Waltoś ginekolog
1012. dr hab.n.med. Beata Sas-Korczyńska radioterapia onkologiczna
1013.

Dariusz Martynów radioterapia onkologiczna
1014.

Agata Romaniszyn radioterapia onkologiczna
1015.

Katarzyna Ratkowska psychiatra
1016.

Aleksandra Sztuka psychiatra
1017.

Marcin Sztuka psychiatra
1018.

Alina Silczuk internista, reumatolog
1019.

Marek Silczuk stomatolog
1020.

Weronika Silczuk studentka medycyny
1021.

Bolesław Leonhard rentgenolog
1022. dr n.med.
Jagoda Kaszuba pediatra
1023. dr n.med. Marek Kaszuba internista
1024.

Irena Rzepiela laryngolog
1025.

Grażyna Cieślik diabetologia
1026.

Maria Kownacka pediatra
1027.

Emilia Mikoś internista
1028.

Maria Gajda stomatolog
1029.

Zdzisław Gajda emeryt
1030.

Renata Kończyńska endokrynolog
1031.

Zofia Kowalska internista
1032.

Bożena Mszal internista
1033.

Halina Kulik-Chuchro stomatolog
1034.

Łucja Voise stomatolog
1035.

Zofia Gościńska pediatra
1036. prof. dr hab.n.med. Igor Gościński neurochirurg
1037.

Barbara Swolkień internista
1038.

Krystyna Rosiek okulista
1039.

Jadwiga Styła pediatra
1040.

Józef Hlawacz chirurg
1041.

Wiesław Mochalski kardiolog
1042. dr n.med. Jolanta Oko-Łagan kardiolog dziecięcy
1043.

Wojciech Łagan internista
1044.

Weronika Łagan lekarz medycyny
1045. dr n.med. Beata Pietrucha kardiolog dziecięcy
1046. dr n.med.
Elżbieta Olczykowska-Siara pediatra
1047.

Małgorzata Kołaczkowska pediatra
1048.

Katarzyna Tyrawa pediatra
1049.

Anna Kalicka-Kasperczyk pediatra
1050.

Grzegorz Nawrotek pediatra
1051.

Edyta Głowacka pediatra
1052.

Dorota Palczewska pediatra
1053. dr n.med.
Andrzej Grudzień pediatra, neonatolog
1054.

Mateusz Jagła pediatra
1055.

Elżbieta Wyrobek pediatra
1056.

Łukasz Wyrobek radiolog
1057.

Daniel Porada pediatra
1058. dr n.med.
Jacek Domański pediatra
1059.

Barbara Badowska pediatra
1060.

Olga Wołek lekarz stażysta
1061.

Bożena Wołek
medycyna diagnostyka
laboratoryjna
1062.

Klaudia Barczyk lekarz stażysta
1063.

Witold Ostrowski internista, diabetolog
1064.

Anna Ostrowska internista, diabetolog
1065.

Krzysztof Graff student medycyny VI roku
1066.

Magdalena Kulbacka studentka medycyny IV roku
1067.

Marzanna Walenciak-Graff anestezjolog
1068.

Czesław Żurowski internista
1069.

Krystyna Żurowska specjalista chorób dzieci
1070.

Andrzej Kosiński Kamysz internista
1071.

Romana Giza neurolog
1072.

Emilia Rogalska
neurologia (w trakcie
specjalizacji)
1073.

Beata Walter-Croneck medycyna rodzinna
1074.

Elżbieta Serówka farmaceuta
1075.

Ewa Spolińska internista
1076.

Anna Łukaszewicz pielęgniarka
1077.

Teresa Liszewska pielęgniarka
1078.

Jolanta Jaworska lekarz
1079.

Michał Wojtas okulista
1080.

Karolina Molik okulista
1081.

Michał Górka hematolog
1082.

Maria Waloszek-Brzozoń psychiatra
1083.

Adam Łabiak chirurg stomatologiczny
1084.

Ewa Pendziałek-Grunwald psychiatra
1085.

Katarzyna Kunach-Greszczuk psychiatra
1086.

Aneta Gadek psychiatra
1087.

Mariusz Kubica psychiatra
1088.

Barbara Łabiak psychiatra
1089.

Anna Engel
lekarz medycyny (w trakcie
specjalizacji interna)
1090.

Aleksandra Dziok psychiatra
1091.

Elżbieta Sadowska psychiatra
1092.

Patrycja Woźniczka psychiatra
1093.

Sebastian Łabuda psychiatra
1094.

Barbara Iwan psychiatra
1095.

Joanna Karcz-Butmankiewicz psychiatra
1096.

Mariusz Wierzbicki neurolog dziecięcy
1097.

Krystyna Wierzbicka neurolog
1098.

Iwona Wierzbicka neurolog (w trakcie specjalizacji)
1099.

Oskar Troszczyński chirurg
1100.

Maria Peta anestezjolog
1101.

Władysława Kwaśniewska choroby zakaźne
1102.

Anna Grochal neurologia dziecięca
1103.

Jadwiga Bórawska-Cilak internista, reumatolog
1104.

Lucyna Rojko stomatolog
1105.

Cecylia Przysudzka pielęgniarka
1106.

Urszula Ewa Jeżewska lekarz medycyny
1107.

Jan Jeżewski internista
1108.

Danuta Rayzacher internista
1109.

Zbigniew Jurczyk kardiolog
1110.

Maria Irzykowicz hematolog
1111.

Maria Górska lekarz medycyny
1112.

Krystyna Gajdemska internista
1113.

Elżbieta Sarnowska-Rybarczyk internista
1114.

Izabela Górska-Jurgielska diabetologia
1115.

Elżbieta Szymańska diabetologia
1116. dr n.med.
Janusz Czarnecki kardiolog
1117.

Bohdan Dowbor internista
1118.

Ryszard Gadomski pulmonolog
1119.

Tomasz Sawicki internista
1120. dr n.med.
Anna Golińska-Zbucka pediatra
1121.

Ewa Janowska diabetolog, pediatra
1122.

Małgorzata Romanowska specjalista chorób wenerycznych
1123.

Jerzy Zwierzyński położnictwo i ginekologia
1124.

Anna Zwierzyńska diabetolog
1125.

Ewa Witurska-Smoczyńska kardiolog
1126.

Andrzej Kojtka radiolog
1127.

Ewa Trzaska internista
1128.

Maria Gradowska alergolog
1129.

Longin Gradowski kardiolog
1130.

Wanda Gmyrek lekarz rodzinny
1131. dr n.med. Jerzy Matyjek neurolog
1132.

Hanna Kaczor stomatolog
1133.

Katarzyna Wasilewska stomatolog
1134.

Jadwiga Wasilewska internista
1135.

Marzanna Woińska medycyna rodzinna
1136.

Małgorzata Skibko położnictwo i ginekologia
1137.

Wiesław Skibko anestezjolog
1138.

Marcin Dojlida stomatolog
1139.

Izabela Dojlida psychiatra
1140.

Joanna Rzucidło-Zieja psychiatra
1141.

Maria Marusak-Banacka pediatra,reumatolog
1142.

Elżbieta Hernik pediatra, reumatolog
1143.

Marzena Trusewicz-Gardziel internista
1144.

Agata Kowalczuk studentka
1145.

Jacek Słup student
1146.

Michał Homa student
1147.

Joanna Furgała studentka
1148.

Agata Zwierz studentka
1149.

Magdalena Kociubińska lekarz stażysta
1150.

Katarzyna Wiślińska studentka
1151.

Dominika Kopciuch studentka
1152.

Beata Drożdżyk rehabilitacja
1153.

Wojciech Drożdżyk neurolog
1154.

Halina Bartosik neurolog
1155.

Krzysztof Sheller chirurg
1156. dr n.med. Elżbieta Mazur-Stążka kardiolog
1157. dr n.med.
Marek Prasał kardiolog
1158.

Ewelina Wielgosz studentka
1159.

Marta Bonat fizjoterapia
1160.

Marta Stach studentka
1161.

Ilona Surma studentka
1162.

Jolanta Walasik studentka
1163.

Krzysztof Dziedzic
anestezjologia i intensywna
terapia
1164.

Maria Szponar kardiolog
1165.

Bogusław Szponar okulista
1166.

Krzysztof Oleszczak lekarz
1167.

Grzegorz Nowogrodzki stomatolog
1168.

Maria Siwińska kardiolog
1169.

Aleksandra Czupryńska studentka
1170.

Magdalena Sienica fizjoterapia
1171.

Katarzyna Guzik pielęgniarstwo
1172.

Wojciech Szostakiewicz fizjoterapia
1173.

Alicja Kuchta pielęgniarstwo
1174.

Roman Szypowski student
1175. prof. dr hab.n.med. Jan Oleszczuk położnictwo i ginekologia
1176. prof. dr hab.n.med. Andrzej Dąbrowski chirurg
1177. dr n.med.
Wioleta Masiak-Segit chirurg
1178.

Andrzej Ignatowicz kardiolog
1179.

Anna Dzioba lekarz rodzinny
1180.

Izabela Nieznańska lekarz rodzinny
1181.

Maciej Barczentewicz położnictwo i ginekologia
1182. prof. dr hab.n.med. Teresa Widomska-Czekajska kardiolog
1183.

Barbara Bogdanowska kardiolog
1184.

Małgorzata Jęczeń internista, kardiolog
1185.

Krystyna Wieczorska pediatra
1186.

Joanna Rafalska pediatra
1187.

Jolanta Berendt-Cnota medycyna rodzinna, internista
1188.

Grażyna Warlewska medycyna rodzinna
1189.

Andrzej Warlewski medycyna rodzinna
1190.

Maria Świętoń stomatolog
1191.

Maria Motyka stomatolog
1192.

Beata Morawczyńska-Wielgus stomatolog
1193.

Mateusz Lewartowski neurolog
1194.

Maria Misztal stomatolog
1195.

Łucja Macnar-Karasińska stomatolog
1196.

Maria Styczeń internista
1197.

Maria Skowron-Jezuit stomatolog
1198.

Krystyna Rybka choroby płuc, alergologia
1199.

Adrainna Kruczek stomatolog
1200.

Zofia Rybak stomatolog
1201.

Joanna Marchwiak lekarz stażysta
1202.

Michalina Masłoń-Wach lekarz stażysta
1203.

Agnieszka Mitrosz stomatolog
1204.

Jan Kazimierz Tołwiński neurolog
1205.

Wanda Rzeszut psychiatra
1206.

Krystyna Ermusz pediatra
1207.

Agnieszka Wargocka pediatra
1208.

Agata Wargocka-Skiepko anestezjolog
1209. prof. dr hab.n.med.
Wojciech Witkiewicz chirurg
1210. dr n.med.
Willy Hauzer chirurg ogólny i naczyniowy
1211.

Sebastian Bałasz chirurg ogólny
1212.

Stanisław Ferenc chirurg ogólny
1213.

Michał Karaszewski lekarz
1214. dr n.med.
Ewa Kochańska pediatra
1215.

Ryszard Grendziak chirurg naczyniowy
1216. dr n.med.
Jerzy Zwoliński neurochirurg
1217.

Jolanta Chojnowska anestezjolog
1218. dr n.med. Małgorzata Rudnicka neonatologia
1219.

Monika Mucha-Kania neonatologia
1220.

Grażyna Ohia neonatologia
1221.

Iwona Nowicka neonatologia
1222.

Monika Ligucka neonatologia
1223.

Małgorzata Korolik neonatologia
1224.

Marek Koszyka
anestezjologia i intensywna
terapia
1225.

Małgorzata Dziewiszek studentka medycyny
1226.

Joanna Kloc studentka fizjoterapii
1227. prof. dr hab.n.med. Marian Gabryś ginekolog - onkolog, położnik
1228.

Ewelina Patyna studentka
1229.

Angelika Jacuniak studentka farmacji
1230.

Barbara Myszkal pielęgniarka
1231.

Anna Myszkal studentka medycyny
1232.

Anna Reichert studentka medycyny
1233.

Jacek Reichert
lekarz medycyny specjalista
rehabilitacji
1234. prof. dr med. Wojciech Konstanty Podleski immunologia, aleergologia
1235.

Ewa Kowalska specjalista radiodiagnostyki
1236.

Barbara Tomaszewska pediatra
1237.

Monika Smoleńska pediatra
1238.

Alicja Krężel pediatra
1239. dr n.med.
Bolesław Astapczyk chirurg
1240.

Barbara Malczewska stomatolog
1241.

Wanda Bogdańska stomatolog
1242.

Beata Biedulewicz internista
1243.

Zuzanna Prejs choroby zakaźne
1244.

Anna Wrońska stomatolog
1245.

Krzysztof Turuk kardiolog
1246.

Maria Turuk położnictwo i ginekologia
1247. dr n.med. Dorota Skrodzka choroby wewnętrzne
1248.

Elżbieta Lemiesz medycyna rodzinna, neurolog
1249.

Dariusz Pawłowski medycyna rodzinna
1250.

Renata Szypulewska-Czuper internista
1251.

Benedykta Szpak-Zarzecka dermatolog
1252.

Jadwiga Tuska pediatra
1253.

Mieczysław Ciężarek internista
1254.

Milena Skibińska studentka
1255.

Sebastian Grzejszczak
student medycyny VI roku
CMUJ
1256.

Beata Joanna Kozielec-Oracka psychiatra
1257.

Pelagia Swiątek-Nkollo psychiatra
1258.

Karolina Semczuk studentka medycyny
1259.

Tatiana Grabowska-Drzazgowska choroby wewnętrzne
1260.

Dariusz Drzazgowski chirurg
1261. dr n.med. Paulina Marcinek położnictwo i ginekologia
1262.

Karolina Kruk lekarz w trakcie specjalizacji
1263. dr n.med.
Jacek Paciorek położnictwo i ginekologia
1264.

Jarosław Macko położnictwo i ginekologia
1265. dr n.med.
Piotr Janosz położnictwo i ginekologia
1266. dr n.med.
Antoni Marcinek
położnictwo i ginekologia,
onkolog
1267.

Andrzej Kubik neonatolog, pediatra
1268.

Krystyna Choroniewska neonatolog, pediatra
1269.

Jolanta Szyszka-Mróz interna
1270.

Dariusz Mróz pediatra
1271.

Dorota Sokołowska ortodonta
1272.

Jarosław Sokołowski pulmonolog
1273.

Michał Gotowczyc okulista
1274.

Jolanta Wiśniewska pediatra, alergolog
1275.

Elżbieta Babicz dermatolog
1276.

Danuta Przybylińska-Zakrzewska chirurg dziecięcy
1277.

Dagmara Nowakowska stomatolog
1278.

Dorota Dzikowska endokrynolog
1279.

Sylwia Naczmańska-Falkowska lekarz
1280.

Jaromir Szałajko
anestezjologia i intensywna
terapia
1281.

Marcin Szmigiel

1282.

Janina Kempska stomatolog
1283.

Lucyna Leszkowicz interna
1284.

Balbina Naniewicz stomatolog
1285.

Janina Żwiryn-Dulian pediatra
1286.

Halina Chabior stomatolog
1287.

Janina Grudzińska stomatolog
1288.

Krystyna Mackiewicz stomatolog
1289.

Anna Kułaga neurologia, medycyna pracy
1290.

Kazimierz Barciński chirurg
1291.

Dorota Jesionek-Kupnicka patomorfolog
1292.

Joanna Smyczyńska endokrynolog
1293.

Piotr Kupnicki radiolog
1294.

Jacek Pytel chirurg, onkolog
1295.

Wojciech Pytel student
1296.

Bogusław Wasilewski lekarz
1297.

Hanna Wasilewska lekarz rehabilitacji
1298.

Ewa Sławna pielęgniarka
1299.

Magdalena Mazurczak położna
1300.

Weronika Kiczowska położna
1301.

Adela Jużnis pielęgniarka
1302.

Joanna Piechowicz pielęgniarka
1303.

Małgorzata Polańska pielęgniarka
1304.

Anna Plust pielęgniarka
1305.

Mariola Marynicz-Hyra pielęgniarka
1306.

Anna Szewczyk studentka
1307.

Weronika Terech studentka
1308.

Janina Ciurka-Niżyńska diabetolog
1309.

Hanna Głębowska diabetolog
1310. dr n.med.
Beata Wikiera endokrynolog
1311.

Małgorzata Kiełczewska endokrynolog
1312.

Maria Adamarczuk-Janczyszyn endokrynolog
1313.

Halina Paluszczyńska alergolog
1314. dr n.med.
Zbigniew Sajewicz internista
1315.

Teresa Kula stomatolog
1316.

Lidia Sosnowska-Szłapa stomatolog
1317.

Władysława Tobiczyk internista
1318.

Elżbieta Zubik-Pielka dermatolog
1319.

Justyna Orlicka lekarz stażysta
1320.

Małgorzata Orlicka pediatra
1321.

Anna Orlicka
lekarz rezydent (w trakcie
pediatrii)
1322.

Paweł Orlicki chirurg ogólny
1323.

Katarzyna Kluba lekarz stażysta
1324.

Weronika Strzałka studentka
1325.

Agnieszka Staszewska rehabilitacja medyczna
1326.

Lidia Litwinowicz rehabilitacja medyczna
1327.

Anita Włodarczyk rehabilitacja medyczna
1328.

Janusz Krukiewicz rehabilitacja medyczna
1329.

Aleksander Litwinowicz neurochirurg
1330.

Helena Małysa lekarz
1331.

Mariusz Szczepaniec dermatolog
1332.

Ewa Wiszniewska laryngolog
1333.

Roman Wojciechowski stomatolog
1334.

Krystyna Piotrowska-Szymala dermatolog, wenerolog
1335. dr n.med.
Ludmiła Zalewska-Kubicka dermatolog, wenerolog
1336. dr n.med.
Monika Różewicka-Czabańska dermatolog, wenerolog
1337.

Joanna Stosio-Rostecka dermatolog, wenerolog
1338.

Paweł Traczewski dermatolog, wenerolog
1339.

Magdalena Popko dermatolog, wenerolog
1340.

Iwona Hardukiewicz dermatolog, wenerolog
1341.

Zofia Polakowska dermatolog, wenerolog
1342.

Artur Mościbroda pediatra
1343.

Wiesław Ślusarski położnictwo i ginekologia
1344.

Urszula Janczarek-Ciupak pediatra, reumatolog
1345.

Magdalena Okrasińska studentka medycyny
1346.

Piotr Mościcki student medycyny
1347.

Dominika Nobis studentka medycyny
1348.

Michał Niezgoda student medycyny
1349.

Natalia Magdalena Kotarska studentka medycyny
1350. dr n.med. Napoleon Waszkiewicz psychiatra
1351.

Michał Worowski psychiatra
1352.

Karolina Juszczyk-Zajkowska psychiatra
1353.

Katarzyna Simonienko psychiatra
1354.

Jan Szafraniec psychiatra
1355.

Regina Popławska psychiatra
1356.

Mikołaj Kwiatkowski psychiatra
1357. dr n.med. Ewa Wasilewska hematolog
1358.

Beata Oleksicka internista
1359.

Paweł Bernatowicz internista
1360. dr
Izabela Łapuć angiologia
1361.

Fabian Kamiński chirurg ogólny
1362.

Marta Kamińska kardiolog
1363. prof.zw.dr hab. Wojciech Sobaniec neurolog
1364.

Karolina Siemienowicz medycyna rodzinna
1365.

Dobrosława Sobiech pediatra
1366.

Karolina Suchocka medycyna rodzinna
1367.

Grażyna Wiśniewska psychiatra
1368.

Alina Wiśniewska internista
1369.

Anna Małecka internista
1370. dr n.med.
Tadeusz Wasilewski położnictwo i ginekologia
1371. dr n.med.
Maria Łazewska położnictwo i ginekologia
1372. prof. dr hab.
Krzysztof Zwierz diagnostyka labolatoryjna
1373.

Małgorzata Przychodzeń studentka medycyny
1374. prof. dr hab. Alina Midro genetyka medyczna
1375.

Tadeusz Moniuszko alergolog
1376. prof. dr hab.n.med.
Artur Bossowski endokrynolog, diabetolog
1377.

Mieczysław Kaczmarek neurochirurg
1378.

Mirosław Pryzmont anestezjolog
1379. dr n.med.
Jolanta Wasilewska pediatra, alergolog
1380. dr n.med. Beata Cudowska pediatra, alergolog
1381.

Beata Olchawik rehabilitacja medyczna
1382. dr n.med.
Joanna Śmigielska-Kuzia neurologia dziecięca
1383.

Barbara Kiryluk neurologia dziecięca
1384. prof.dr hab.n.med.
Maciej Kaczmarski pediatra
1385.

Agnieszka Talecka-Niczyporuk pediatra
1386.

Grażyna Nawara pediatra
1387.

Anna Trochimowicz pediatra
1388.

Anna Gościk pediatra
1389.

Marianna Rajkowska pediatra
1390.

Urszula Kołakowska medycyna ratunkowa
1391.

Beata Nawrocka pediatra, medycyna ratunkowa
1392.

Agata Korzeniecka-Kozerska pediatra, nefrolog
1393.

Elżbieta Dobreńko pediatra, reumatolog
1394.

Marek Józef Kurasz
specjalista rehabilitacji
medycznej
1395.

Beata Sawicka pediatra
1396. dr n.med.
Joanna Tołwińska kardiolog dziecięcy
1397.

Mieczysław Sopek neurolog
1398.

Tadeusz Siwicki chirurg
1399.

Bogumiła Siwicka anestezjolog
1400. dr n.med. Piotr Żurawski onkolog
1401.

Henryk Midro psychiatra
1402.

Anna Szymczyk pediatra, medycyna rodzinna
1403.

Magdalena Sawczuk medycyna rodzinna
1404.

Hanna Romanowska medycyna rodzinna
1405.

Anna Gładka w trakcie specjalizacji z pediatrii
1406.

Halina Kędzierska psychiatra
1407.

Teresa Biedzińska epidemiologia
1408.

Kazimiera Pawłowska pediatra
1409.

Romualda Kondracka internista
1410.

Elwira Duc pediatra, medycyna rodzinna
1411.

Teresa Druj chirurg
1412. prof.dr hab.n.med. Janusz Popko chirurgia urazowo-ortopedyczna
1413.

Przemysław Kopecki rezydent
1414.

Hanna Zajączkiewicz rezydent
1415.

Teresa Przekop lekarz
1416.

Danuta Kossakiewicz rehabilitacja
1417. prof.dr hab.n.med.
Jan Braszko pediatra
1418.

Dariusz Czarnowski lekarz rodzinny
1419.

Agnieszka Buchtarewicz medycyna rodzinna
1420.

Anna Gryko medycyna rodzinna
1421. dr n.med.
Andrzej Płonowski hematolog
1422.

Leopold Kramkowski medycyna rodzinna
1423.

Emilia Lisicka-Kramkowska medycyna rodzinna
1424.

Piotr Bolesław Bednarski chirurg
1425.

Anna Kordecka
anestezjologia i intensywna
terapia
1426.

Justyn Ksawery Kordecki radiolog
1427.

Patrycja Zalewska-Kurza radiolog
1428.

Teresa Woińska-Rojecka otolaryngolog
1429.

Paulina Fortuna studentka medycyny
1430.

Edyta Bednarz studentka medycyny
1431.

Izabella Dymerska studentka medycyny
1432.

Natalia Fedeńczak studentka medycyny
1433. dr n.med.
Elżbieta Muklewicz reumatolog
1434.

Jerzy Kamiński anestezjolog
1435.

Barbara Banasiuk pediatra, alergolog
1436.

Iwona Zofia Jadeszko pediatra, nefrolog
1437.

Ewa Sobiecka pediatra
1438.

Marta Pszczółkowska pediatra
1439.

Justyna Tomczak pediatra
1440.

Agnieszka Rybi Szumińska pediatra
1441. prof.dr hab.n.med.
Anna Wasilewska pediatra
1442. dr n.med.
Małgorzata Smółko pediatra
1443.

Justyna Storonowicz pediatra
1444.

Piotr Protas pediatra
1445.

Tadeusz Borowski psychiatra
1446.

Teresa Witkowska onkolog
1447.

Alicja Jelska pediatra
1448.

Jan Kazimierz Tołwiński lekarz
1449.

Dominik Wojtkiewicz emeryt
1450.

Aneta Domalewska medycyna paliatywna
1451. dr n.med. Helena Kuleszo-Kopystecka internista
1452.

Agnieszka Buchałow-Bogusz psychiatra
1453.

Aleksander Zagórski internista
1454.

Ewa Wicher pediatra, choroby płuc
1455.

Wanda Bielacka pediatra, choroby płuc
1456.

Bożena Królak laborantka stomatologiczna
1457.

Jan Lasota położnictwo i ginekologia
1458.

Bogdana Wesołowska-Kling internista
1459.

Andrzej Kling chirurg
1460.

Cecylia Smug psychiatra
1461.

Danuta Różańska stomatolog
1462.

Hanna Kempska internista
1463. dr n.med. January Łebski neurochirurg
1464.

Jadwiga Kulesza stomatolog
1465.

Halina Rosiak-Szopka pediatra
1466.

Hanna Skrzypińska onkolog
1467.

Małgorzata Osmałek okulista
1468.

Izabela Podgórska-Galanciak internista
1469.

Barbara Kukieła-Podgórska pediatra
1470.

Marianna Wysokińska-Kotowicz reumatolog
1471.

Danuta Trębaczkiewicz-Głośna internista
1472.

Daniela Kałużyńska stomatolog
1473.

Zofia Bendkowska internista
1474.

Ewa Grabowska terapeuta, rehabilitant
1475.

Maciej Grabowski internista
1476.

Hanna Alwas-Danowska stomatolog
1477.

Dorota Chojnowska psychiatra
1478.

Iwona Popko pielęgniarka
1479.

Bogusława Ostrowska pielęgniarka
1480.

Barbara Krukowska pielęgniarka
1481.

Krystyna Kuberska pielęgniarka
1482.

Krystyna Bołczak pielęgniarka
1483.

Karina Supińska pielęgniarka
1484.

Wanda Orłowska pielęgniarka
1485.

Alicja Żebrowska pielęgniarka
1486.

Elżbieta Zalewska pielęgniarka
1487.

Marta Rutkowska pielęgniarka
1488.

Anna Łępicka pielęgniarka
1489.

Alicja Obnicka pielęgniarka
1490.

Jarosław Wojsławowicz ratownik medyczny
1491.

Grzegorz Golubiewski sanitariusz
1492.

Bogdan Łapiński lekarz
1493.

Piotr Zdańkowski ratownik medyczny
1494.

Joanna Beata Górska położna
1495.

Urszula Wróblewska położna
1496.

Jolanta Czmoch pielęgniarka
1497.

Alicja Boreciec pielęgniarka
1498.

Joanna Rumyt pielęgniarka
1499.

Celina Korecko pielęgniarka
1500.

Antoni Czaczkowski chirurg
1501.

Anna Januszko położna
1502.

Krystyna Koniecko położna
1503.

Wiesława Sokołowska położna
1504.

Barbara Mocarska rehabilitacja
1505.

Hanna Gardocka rehabilitacja
1506.

Elżbieta Zelman rehabilitacja
1507.

Krystyna Popławska pielęgniarka
1508.

Bożena Wojciechowska pielęgniarka
1509.

Renata Kielian pielęgniarka
1510.

Mariola Mydlińska pielęgniarka
1511.

Marzena Szymanowska pielęgniarka
1512.

Jadwiga Zelnik pielęgniarka
1513.

Małgorzata Ziemkowska pielęgniarka
1514.

Elżbieta Sadowska pielęgniarka
1515.

Michał Płochacki ratownik medyczny
1516.

Małgorzata Dąbkowska pielęgniarka
1517.

Agnieszka Duba pielęgniarka
1518.

Celina Buron pielęgniarka
1519.

Agnieszka Izbicka pielęgniarka
1520.

Barbara Gwiazdowska pielęgniarka
1521.

Wiesława Jerzycka pielęgniarka
1522.

Joanna Pródniak pielęgniarka
1523.

Małgorzata Więcław pielęgniarka
1524.

Krystyna Domitrz pielęgniarka
1525.

Janina Konopka pediatra
1526.

Jolanta Wróblewska pediatra
1527.

Andrzej Zalewski pediatra
1528.

Urszula Zawrotna neonatolog
1529.

Elżbieta Ciszyńska pielęgniarka
1530.

Ewa Polakowska pielęgniarka
1531.

Barbara Jankowska pielęgniarka
1532.

Helena Nankiewicz pielęgniarka
1533.

Łukasz Strzałkowski sanitariusz
1534.

Wanda Walczak pielęgniarka
1535. dr n.med. Henryk Perkowski nefrolog
1536.

Jolanta Niwińska nefrolog
1537.

Iwona Igielska pielęgniarka
1538.

Agnieszka Pęska pielęgniarka
1539.

Małgorzata Nowakowska pielęgniarka
1540.

Lucyna Bronakowska anestezjolog
1541.

Joanna Chulcińska pielęgniarka
1542.

Anna Szewczyk pielęgniarka
1543.

Halina Czaplicka pielęgniarka
1544. dr n.med.
Kazimierz Bandzul pediatra
1545.

Sebastian Skarzyński pediatra
1546.

Joanna Rogowska pediatra
1547.

Joanna Zakrzewska pediatra
1548.

Anna Poznalska pediatra
1549.

Anna Bielawska-Kazało pediatra
1550.

Elżbieta Kulas pediatra
1551.

Barbara Chomoncik-Paszkowska pediatra
1552.

Barbara Żebrowska pielęgniarka
1553.

Elżbieta Jankowska pielęgniarka
1554.

Dariusz Rutkowski choroby płuc
1555.

Katarzyna Jarecka internista
1556.

Halina Łupińska alergolog, choroby płuc
1557.

Barbara Kalinowska choroby płuc
1558.

Jacek Łuniewski internista
1559.

Agata Cieślik choroby płuc
1560.

Hanna Banach pielęgniarka
1561.

Teresa Grabowska pielęgniarka
1562.

Karol Jakacki internista
1563.

Jolanta Jankowska internista
1564.

Teresa Radzio-Piotrowska kardiolog, internista
1565.

Magdalena Rzepkowska-Ostas kardiolog, internista
1566.

Halina Koniecko internista
1567.

Marlena Wińska kardiolog
1568.

Hanna Szewczyk kardiolog
1569.

Marzanna Wyszyńska kardiolog
1570.

Ewa Sitkowska pielęgniarka
1571.

Dorota Nilzunowicz pielęgniarka
1572.

Monika Dobrowolska pielęgniarka
1573.

Anna Turowska lekarz
1574.

Elżbieta Banach pielęgniarka
1575.

Ewa Lisztwen pielęgniarka
1576.

Anna Przestrzelska pielęgniarka
1577.

Krzysztof Pietrowicz sanitariusz
1578.

Anna Palczewska pielęgniarka
1579.

Renata Kmieć pediatra, medycyna rodzinna
1580.

Danuta Grala pediatra, medycyna rodzinna
1581.

Andrzej Święczkowski pediatra, medycyna rodzinna
1582.

Alicja Norin medycyna rodzinna
1583.

Zygmunt Makarewicz lekarz medycyny
1584.

Maria Sendrowska okulistka
1585.

Zofia Górska pielęgniarka
1586.

Urszula Marchewka farmacja
1587.

Michalina Konor farmacja
1588.

Ewa Lemańska położnictwo
1589.

Justyna Popielarz położnictwo
1590.

Danuta Rusnała położnictwo
1591.

Dorota Bednarska chirurgia
1592.

Katarzyna Piątek laboratorium
1593.

Elżbieta Kleczyńska laboratorium
1594.

Małgorzata Lipka chirurgia
1595.

Elżbieta Gietek chirurgia
1596.

Ewa Pikulińska pielęgniarka
1597.

Anna Pikulińska stomatolog
1598.

Barbara Pikulińska farmacja
1599.

Urszula Skrodzka pielęgniarka
1600.

Marianna Polkowska pielęgniarka
1601.

Iwona Kossakowska pielęgniarka
1602.

Ewa Szymańska pielęgniarka
1603.

Barbara Zawlicka pielęgniarka
1604.

Maria Kajko pielęgniarka
1605.

Bogusława Kajko pielęgniarka
1606.

Maria Sekścińska laborant
1607.

Irena Jalębek laborant
1608.

Ewa Furtek pielęgniarka
1609.

Barbara Zalewska pielęgniarka
1610.

Kinga Zysik-Zyksińska lekarz
1611.

Andrzej Ciołkowski ratownik medyczny
1612.

Jarosław Gołaś ratownik medyczny
1613.

Wiesława Ptak lekarz
1614.

Waldemar Perzan ginekolog
1615.

Małgorzata Perzan pielęgniarka
1616.

Barbara Przytuła pielęgniarka
1617.

Elżbieta Okmowska pielęgniarka
1618.

Barbara Filipkowska pielęgniarka
1619.

Mirosława Makarewicz pielęgniarka
1620.

Hanna Odachowska pielęgniarka
1621.

Dorota Sekścińska pielęgniarka
1622.

Beata Miracha technik analityk
1623.

Marianna Sadowska pielęgniarka
1624.

Anna Kaszuba pielęgniarka
1625.

Wiesław Milczarski ratownik medyczny
1626.

Lucjan Duda ratownik medyczny
1627.

Elżbieta Dziekońska pielęgniarka
1628.

Jadwiga Sadowska pielęgniarka
1629.

Urszula Walicka pielęgniarka
1630.

Maria Florczyk farmaceuta
1631.

Celina Stachelek pielęgniarka
1632.

Joanna Rałrzko laborant
1633.

Barbara Myślińska pielęgniarka
1634.

Krystyna Piątek diagnostyka labolatoryjna
1635.

Katarzyna Ronik technik farmacji
1636.

Aneta Tomczyk technik farmacji
1637.

Sylwia Fiertek technik farmacji
1638.

Kamil Bałdyga ratownik medyczny
1639.

Lidia Jatczak pielęgniarka
1640.

Barbara Waszkiewicz pielęgniarka
1641.

Ewa Odachowska pielęgniarka
1642.

Marzena Czerwińska pielęgniarka
1643.

Irena Ławicka położna
1644.

Elżbieta Samul położna
1645.

Wiesława Święszkowska pielęgniarka
1646.

Hanna Borzymowska pielęgniarka
1647.

Jan Duda stomatolog
1648.

Katarzyna Duda technik dentystyczny
1649.

Faridoon Poyan Safdari internista
1650.

Bernard Jan Panas internista
1651.

Elżbieta Rychłowska internista
1652.

Agnieszka Słomówska internista
1653.

Barbara Ostrowska pielęgniarka
1654.

Krystyna Sarnecka pielęgniarka
1655.

Alina Tyszko pielęgniarka
1656.

Dorota Pawluk pielęgniarka
1657.

Małgorzata Kaczyńska pielęgniarka
1658.

Elżbieta Ortman pielęgniarka
1659.

Marek Dudziuk chirurg
1660.

Joanna Suszczyńska chirurg
1661.

Czesław Chorąży chirurg
1662.

Wojciech Stocki chirurg
1663.

Dorota Tkaus pielęgniarka
1664.

Halina Walkowska pielęgniarka
1665.

Agata Wierzchowska Żach pielęgniarka
1666.

Danuta Brzozowska pielęgniarka
1667.

Barbara Świerszcz pielęgniarka
1668.

Lidia Truskolaska pediatra
1669.

Beata Włostowska pediatra
1670.

Krystyna Grodzka pielęgniarka
1671.

Ewa Adamczyk pielęgniarka
1672.

Agnieszka Łada pielęgniarka
1673.

Agnieszka Zalewska położna
1674.

Danuta Siwek położna
1675.

Monika Malinowska położna
1676.

Anna Dmochowska położna
1677.

Grażyna Czawkowska położna
1678.

Włodzimierz Kruszewski ortopeda
1679.

Krystyna Jankowska pielęgniarka
1680.

Lilla Kochaniec pielęgniarka
1681.

Alina Hanna Zalewska pielęgniarka
1682.

Marcin Tołwiński ortopeda
1683. dr n.med.
Gerard Pogorzelski ortopeda
1684.

Janusz Truskolaski ortopeda
1685.

Teresa Proszkicz położna
1686.

Lidia Bonikowska położna
1687.

Teresa Wojno położna
1688.

Marianna Dąbrowska położna
1689.

Stanisława Łempicka internista
1690.

Barbara Nagórka pielęgniarka
1691.

Małgorzata Żochowska pielęgniarka
1692.

Renata Lechołda pielęgniarka
1693.

Grażyna Szymańska pielęgniarka
1694.

Grażyna Wawrzyniuk pielęgniarka
1695.

Bożena Waśkiewicz pielęgniarka
1696.

Barbara Niewińska pielęgniarka
1697.

Ewa Jabłonowska pielęgniarka
1698.

Wiesława Konopko pielęgniarka
1699.

Bożena Ogrodnik pielęgniarka
1700.

Anna Kaczyńska pielęgniarka
1701.

Hanna Romualdowska pielęgniarka
1702.

Ewa Senger medycyna rodzinna
1703.

Maria Siek studentka stomatologii
1704.

Wojciech Skowysz kardiologia dziecięca
1705.

Dorota Lachor reumatolog
1706.

Urszula Szewczyk pediatra
1707.

Alina Wrona okulista
1708.

Stanisława Krzysztofek anestezjolog
1709.

Elżbieta Buszkowska neurolog
1710.

Maria Jednoróg internista
1711. dr n.med.
Teresa Świderska-Błońska internista, kardiolog
1712.

Anna Błońska okulista
1713.

Wojciech Błoński internista
1714.

Barbara Jednoróg-Wójcik choroby wewnętrzne, nefrolog
1715.

Jadwiga Listopad nefrolog
1716.

Krystyna Witecka internista
1717. dr n.med.
Janusz Kozioł kardiolog
1718.

Piotr Wójcik lekarz
1719.

Anna Cieślińska onkolog
1720.

Jan Dziadnok lekarz
1721.

Ewa Sołecka pediatra
1722. dr n.med.
Bogdan Czapiga neurochirurg
1723.

Karolina Czajor w trakcie okulistyki
1724.

Irmina Tworek internista
1725.

Monika Teresiak-Osińska internista
1726. dr n.med. Ewa Lewczyk pediatra
1727.

Dorota Kamińska nefrolog
1728. dr n.med.
Ewa Słowik-Czyż nefrolog
1729.

Barbara Dobrowolska-Czopor studentka
1730.

Elżbieta Zielińska-Ogórek reumatolog
1731. dr n.med.
Halina Bielecka neurolog
1732. dr n.med. Zofia Marzec neurolog
1733. dr n.med. Alicja Kostecka-Pokryszko kardiolog
1734.

Sławomir Sidorowicz psychiatra
1735.

Elżbieta Żayba-Gajdar internista
1736.

Danuta Rostańska pediatra
1737.

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska stomatolog
1738.

Anna Stelmach internista
1739.

Anna Majer internista
1740.

Bożena Mikulczyńska internista
1741.

Halina Kaleta reumatolog
1742.

Małgorzata Strychalska radiolog
1743.

Joanna Romanowska lekarz stażysta
1744.

Maria Wójcik lekarz przemysłowy
1745. dr n.med. Małgorzata Szymańska ortodonta
1746.

Dorota Rudzka lekarz rodzinny, pediatra
1747.

Anna Szkoda-Lewandowska internista
1748.

Elżbieta Gisges-Rajewska internista
1749.

Wanda Milczanowska pediatra
1750.

Maria Stuchly-Dolińska lekarz
1751.

Halina Mędrek pediatra
1752.

Agata Kot choroby płuc
1753.

Danuta Świderska pediatra
1754.

Lidia Przysiężna pediatra
1755.

Maria Tarnawska pediatra, neonatolog
1756.

Agnieszka Kot studentka medycyny
1757.

Joanna Konieczyńska internista
1758.

Aleksandra Żórawik studentka
1759.

Agata Tatar studentka
1760.

Danuta Hames studentka
1761.

Agnieszka Świerkosz studentka
1762.

Monika Fenc studentka
1763.

Karolina Pająk studentka
1764.

Łukasz Brel student
1765.

Julia Nowakowska student
1766.

Agnieszka Tuszniecka studentka
1767.

Sylwia Wróblewska studentka
1768.

Małgorzata Antoniewicz-Tusznicka pediatra
1769.

Agata Ulatowska studentka
1770.

Małgorzata Chmara studentka
1771.

Edyta Lipiak studentka
1772.

Anna Tomes studentka
1773.

Weronika Sis studentka
1774.

Tomasz Michalik student
1775.

Jadwiga Kawa internista
1776.

Kajetan Kawecki student
1777.

Olimpia Jasielska studentka
1778.

Ewa Gorzelnik studentka
1779.

Michał Oleksy student
1780.

Natalia Olszak studentka
1781.

Maria Kołkiewicz studentka
1782.

Karolina Lenarczyk studentka
1783.

Katarzyna Preior studentka
1784.

Magdalena Torba studentka
1785.

Zuzanna Wierzchowiec studentka
1786.

Dawid Więcek student
1787.

Natalia Matkowska studentka
1788.

Anna Węgrzyn studentka
1789.

Jakub Jaszczak student
1790.

Karolina Kochańska studentka
1791.

Bartłomiej Wojarski student
1792.

Agnieszka Szopa studentka
1793.

Mateusz Biela student
1794.

Marta Ogrodowczyk studentka
1795.

Radosław Madej student
1796.

Marek Janiec student
1797.

Emmanuella Pokla studentka
1798.

Karolina Karcz studentka
1799.

Anna Nabiałek studentka
1800.

Filip Winkowski student
1801.

Maria Zięba studentka
1802.

Julia Piasecka studentka
1803.

Iryna Kornikovska studentka
1804.

Jadwiga Puternicka torakochirurg
1805.

Zofia Alanko terapia (tańcem)
1806.

Jarosław Papiński opiekun medyczny
1807.

Barbara Balcerz farmaceuta
1808.

Elżbieta Marciszewska reumatolog
1809.

Alina Kurek pediatra
1810.

Irena Pastud stomatolog
1811.

Ewa Gryciuk internista
1812.

Henryk Gryciuk internista
1813.

Janina Pilecka położna
1814.

Zofia Lichota lekarz rodzinny
1815.

Krzysztof Przesmycki anestezjolog
1816.

Elżbieta Bocheńska nefrolog
1817.

Maria Kostukra neurolog
1818.

Wiktor Sułkowski
anestezjologia i intensywna
terapia
1819.

Maria Gemborys
anestezjologia i intensywna
terapia
1820.

Barbara Wiraszka stomatolog
1821.

Przemysław Janowicz psychiatra
1822.

Bartosz Miklaszewski stomatolog
1823.

Beata Miklaszewska położna
1824.

Dorota Prochwicz psychiatra
1825.

Roman Papolicki internista
1826.

Piotr Kamas chirurgia stomatologiczna
1827.

Barbara Kaczorowska pielęgniarka
1828.

Ewa Gawrychowska pediatra
1829.

Urszula Dobrolubow

1830.

Halina Kłysik

1831.

Sabina Załuska-Basa ginekolog
1832.

Aleksandra Wiśniewska-Lis endokrynolog
1833. dr n.med.
Antoni Kostarczyk chirurg
1834.

Jacek Darowski internista
1835.

Zofia Malinowska-Kubacka pediatra
1836.

Marek Podgórski internista, reumatolog
1837.

Jarosław Marchel chirurg
1838.

Anna Malińska internista, choroby zakaźne
1839.

Elżbieta Zawistowska
choroby płuc, alergologia,
pediatra
1840.

Agnieszka Grabicka internista
1841.

Małgorzata Jarosławska studentka
1842.

Weronika Woronczuk studentka
1843.

Wojciech Jędrzejewski okulista
1844.

Janusz Jędrzejewski neurolog
1845.

Krystyna Jędrzejewska okulista
1846.

Jolanta Radelej internista
1847.

Anna Jędrzejewska pediatra
1848.

Małgorzata Szpunar chirurg stomatologiczny
1849.

Barbara Matuszczyk dermatolog
1850.

Katarzyna Mokros-Kowalczyk okulista
1851.

Alina Kuczera pediatra
1852.

Jolanta Cheluszka medycyna rodzinna, pediatra
1853.

Zofia Kulińska pulmonolog
1854.

Teresa Kroczak pediatra
1855.

Aleksandra Wójcik pediatra
1856.

Stanisław Strojnowski internista
1857.

Regina Duda pediatra
1858.

Maria Kiesner stomatolog
1859.

Irena Szatkowska neurolog
1860.

Zofia Borkowska laryngolog
1861. prof.dr hab.n.med.
Tadeusz Kozielec pediatra
1862. prof.dr hab.n.med.
Jacek Białkowski kardiolog
1863. prof.dr hab.n.med.
Małgorzata Szkutnik kardiolog
1864. dr n.med.
Alina Skiba kardiolog dziecięcy
1865.

Zdzisław Sałdan pediatra
1866.

Artur Oponowicz internista
1867.

Marek Mazur nefrolog
1868.

Ewelina Flis internista
1869.

Patryk Bocheński ortopeda
1870.

Grzegorz Kania lekarz
1871.

Małgorzata Świątkowska okulista
1872.

Barbara Lewandowska pediatra
1873.

Bożena Rożek medycyna ogólna
1874.

Krystyna Baranowska-Żbikowska pediatra
1875.

Grażyna Zonenberg laryngolog
1876.

Anna Prokop lekarz rodzinny
1877. dr n.med. Jerzy Przegaliński internista
1878. dr n.med. Katarzyna Sawicka kardiolog
1879.

Andrzej Sochaj kardiolog
1880. dr n.med.
Andrzej Tomaszewski kardiolog
1881. dr n.med.
Janusz Kudlicki kardiolog
1882. dr n.med.
Andrzej Głowniak kardiolog
1883.

Marianna Pych pielęgniarka
1884.

Katarzyna Mynkowiak pielęgniarka
1885.

Wiesława Cieślak pielęgniarka
1886.

Malwina Sienkiewicz pielęgniarka
1887.

Anna Murach położna
1888.

Elżbieta Gniazdowska pielęgniarka
1889.

Paulina Siekleńska pielęgniarka
1890.

Joanna Lipiec-Suchecka pielęgniarka
1891.

Jolanta Choromańska położna
1892.

Urszula Nożewska pielęgniarka
1893.

Danuta Jabłonka pielęgniarka
1894.

Bożena Tyszka pielęgniarka
1895.

Danuta Wojnowicz technik elektroradiologii
1896.

Barbara Jasińska pielęgniarka
1897.

Jadwiga Klepacka pielęgniarka
1898.

Ewa Kosewska pielęgniarka
1899.

Wojciech Malec opiekun
1900.

Anna Rakowska pielęgniarka
1901.

Jolanta Przastek pielęgniarka
1902.

Danuta Szewczyk pielęgniarka
1903.

Teresa Wakulicz-Kowalczyk internista
1904.

Bożena Jutrzenka położna
1905.

Irena Szydlik położna
1906.

Jolanta Penanowska laborant
1907.

Hanna Papiszek technik analityk
1908.

Mariola Szczechura technik analityk
1909.

Ewa Krych pielęgniarka
1910.

Dariusz Łepecki położnictwo i ginekologia
1911.

Michał Półtorak anestezjolog
1912.

Marlena Muzyk Osikowicz w trakcie chorób wewnętrznych
1913.

Zdzisław Jan Piekarski chirurg ogólny
1914.

Jolanta Wolff-Tkaczyk w trakcie specjalizacji z pediatrii
1915.

Stanisław Pawelczyk
anestezjologia i intensywna
terapia
1916.

Anna Falbowska internista
1917.

Barbara Sobieska dietetyk
1918.

Anastazja Bodzenko epidemiologia
1919.

Jerzy Furmanowski anestezjolog
1920.

Mirosław Bogusz anestezjolog
1921.

Wojciech Skrzypczak chirurg
1922.

Rafał Łukaszyk chirurg
1923.

Violetta Woś-Stępczak pediatra, neonatolog
1924.

Halina Bogusz lekarz medycyny
1925.

Anna Furmanowska dermatolog
1926.

Anna Golonka pediatra (w trakcie specjalizacji)
1927.

Katarzyna Ponanta-Gawron pediatra
1928.

Wojciech Durlak pediatra
1929.

Bartosz Krzyżanowski internista
1930. dr n.med. Wojciech Sydor internista
1931.

Sylwia Kopacz pediatra
1932.

Zofia Pacek pediatra
1933.

Małgorzata Kołaczkowska pediatra
1934.

Agnieszka Snoch pediatra
1935.

Ewa Rajska pediatra
1936.

Daria Kapusta pediatra
1937.

Alicja Galacińska-Fenoszyn pediatra
1938.

Paulina Mazurek pediatra
1939.

Kamila Płachno pediatra
1940.

Łukasz Drzewiecki pediatra
1941.

Dorota Mierzejewska dermatolog
1942.

Halina Kowalska pielęgniarka
1943.

Bożena Kuczyńska higienistka stomatologiczna
1944.

Krystyna Lutostańska pielęgniarka
1945.

Jan Bielawski internista, reumatolog
1946.

Teresa Celka internista
1947.

Jacek Hendzelek pediatra
1948.

Barbara Stankowiak pediatra
1949.

Elżbieta Mikołajczak-Śmiśniewicz pediatra
1950.

Anna Gaś-Suchecka pediatra
1951.

Donata Organista pediatra
1952.

Marek Kochański stomatolog
1953.

Agnieszka Wanat studentka
1954.

Marta Wanat pediatra
1955.

Bogumiła Maria Boba chirurg ogólny, traumatolog
1956.

Gabriela Królewska okulista
1957.

Ewa Cisowska-Drozd internista
1958.

Helena Szyguła-Murzyn okulista
1959.

Wiesław Sobuś pediatra
1960.

Magdalena Kamler-Pado pediatra
1961.

Alina Szylar pediatra
1962.

Aleksandra Łukaszek-Kolasa pediatra
1963.

Justyna Majcher-Rzeszutek pediatra
1964.

Elżbieta Polak pediatra
1965.

Adam Jankowski chirurg onkolog
1966.

Barbara Jankowska medycyna rodzinna
1967.

Anna Zenkteler-Gadzinowska internista
1968.

Alicja Sobaniec neonatolog
1969.

Hanna Szczapa-Krenz pediatra, neonatolog
1970.

Małgorzata Cieszyńska pielęgniarka
1971.

Andrzej Przybylski pediatra
1972.

Ewa Zielińska pediatra
1973.

Irena Przybylska pediatra
1974.

Wojciech Nowacki internista
1975.

Anna Świercz pediatra
1976.

Patrycja Dębosz lekarz
1977.

Kazimierz Klecz rehabilitacja, neurologia
1978.

Danuta Langer-Klecz stomatolog
1979.

Daniel Porada pediatra
1980.

Kazimierz Kozieja pediatra
1981.

Katarzyna Zych neonatolog
1982.

Beata Stopczyńska pediatra
1983.

Jolanta Sabaj pediatra
1984.

Katarzyna Olszowska-Dziuk pediatra
1985.

Ewa Posner pediatra
1986. dr n.med.
Elżbieta Rowińska pediatra
1987.

Bożena Buchajczyk pediatra
1988.

Elżbieta Nowińska internista
1989.

Janina Kabat internista
1990.

Karol Juchniewicz internista
1991.

Joanna Włodarczyk internista, diabetolog
1992. dr n.med.
Grzegorz Osmenda internista
1993.

Magdalena Okólska kardiolog
1994.

Zygmunt Hortmanowicz
specjalista fizjoterapii i
balneologii
1995.

Anna Bielawka-Hortmanowicz lekarz medycyny
1996.

Andrzej Hortmanowicz student medycyny
1997.

Piotr Hortmanowicz student medycyny
1998.

Barbara Hortmanowicz lekarz medycyny
1999.

Małgorzata Descour-Madejska
internista, pulmonolog,
medycyna pracy
2000.

Barbara Batorowska-Kubiena pediatra
2001.

Lucyna Basiura dermatolog
2002.

Anna Kluszczyńska lekarz stażysta
2003.

Justyna Kikut lekarz stażysta
2004.

Piotr Stryjewski chirurg
2005.

Anna Szyderska studentka medycyny
2006.

Ilona Drózd studentka medycyny
2007.

Aleksandra Przybyłek studentka psychologii
2008.

Joanna Lach stomatolog
2009.

Barbara Jankowska-Łatacz stomatolog
2010.

Ewa Frukacz stomatolog
2011.

Marek Kluszczyński ginekolog
2012.

Maria Zofia Konstantynowicz laryngolog
2013.

Barbara Bińczak stomatolog, ortodonta
2014.

Alina Mokrzecka-Płazak stomatolog, ortodonta
2015.

Wanda Ruda chirurgia stomatologiczna
2016.

Joanna Wojdalska-Dąbrowska stomatolog
2017.

Tersa Kaczmarska stomatolog
2018.

Alicja Sienkiewicz-Mogiłło stomatolog
2019.

Wanda Szyszka-Dołżyńska stomatolog
2020.

Anna Boużyk-Masłowska pediatra
2021. prof.dr hab.n.med.
Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska patomorfolog
2022. dr n.med.
Joanna Maria Łotowska
w trakcie specjalizacji z
patomorfologii
2023. prof.dr hab.n.med.
Dariusz Marek Lebensztejn pediatra
2024. prof.dr hab.
Stanisław Sulkowski patomorfolog
2025. dr hab.med. Mariusz Koda patomorfolog
2026.

Hanna Grodzicka-Królak farmaceutka, wirusolog
2027.

Magdalena Pakuła-Jarocka pulmonolog
2028.

Ewa Chrościcka specjalista chorób zakaźnych
2029.

Jolanta Dymciuk neurolog
2030.

Maria Olszewska specjalista chorób zakaźnych
2031.

Anna Klamut pediatra
2032.

Elżbieta Łuniewska-Kloc pediatra
2033.

Anna Sekrecka pediatra
2034.

Marianna Kępka-Kozak pielęgniarka
2035.

Marta Kieśka pielęgniarka
2036.

Michał Mirosław rezydent
2037.

Agnieszka Złotek anestezjolog
2038.

Paweł Złotek chirurg
2039.

Jarosław Krawiec rezydent
2040. prof. dr hab.
Wojciech Załuska nefrolog
2041. dr n.med.
Iwona Smarz-Widelska nefrolog
2042.

Jolanta Żuber
w trakcie specjalizacji z chorób
wewnętrznych
2043.

Sylwia Siedliska-Okoń
w trakcie specjalizacji z chorób
wewnętrznych
2044.

Ewelina Orłowska
w trakcie specjalizacji z chorób
wewnętrznych
2045.

Bożena Wiśniewska neurolog
2046.

Anna Szcześniak rezydent na oddziale neurologii
2047. dr n.med. Ryszard Grzywna kardiolog
2048.

Maryla Markowska kardiolog
2049.

Jadwiga Zwiegińcew anestezjolog, intensywna terapia
2050.

Wiesław Gucwa anestezjolog
2051.

Anna Janik anestezjolog
2052.

Bogumił Koncewicz-Żyłka chirurg
2053.

Czesława Lubas ginekolog
2054.

Ewa Furtan internista
2055.

Stanisław Furtan chirurg
2056.

Łukasz Furtan student
2057.

Krystyna Woźniak okulista
2058.

Krzysztof Ganczarski medycyna rodzinna
2059.

Urszula Ganczarska stomatolog
2060.

Rafał Ganczarski student
2061.

Barbara Pap lekarz medycyny
2062.

Wanda Opiela stomatolog
2063.

Iwona Pawłowska pediatra
2064.

Elżbieta Matuszewska pediatra, reumatolog
2065.

Wiesława Gromniak pediatra
2066.

Stefania Wiesteska pediatra
2067.

Agnieszka Żywica studentka
2068.

Magdalena Zapała studentka
2069.

Magdalena Paprocka studentka
2070.

Magdalena Roszczak studentka
2071.

Marta Wlazło studentka
2072.

Agata Kociuba studentka
2073.

Magdalena Skowrońska pediatra
2074.

Anna Bielenica pediatra
2075.

Wojciech Wierzbicki chirurg
2076. dr n.med.
Andrzej Wasilewski chirurg
2077.

Hanna Jacewicz pediatra
2078.

Ilona Gajewska pediatra
2079.

Barbara Kopczewska internista
2080.

Joanna Romańczuk pediatra, lekarz rodzinny
2081.

Wanda Kosierkiewicz
anestezjologia i intensywna
terapia
2082.

Jerzy Domarecki anestezjolog
2083.

Andrzej Drwal anestezjolog
2084.

Joanna Pietrewicz anestezjolog
2085.

Łukasz Klepacki stażysta
2086.

Sylwia Molik studentka
2087.

Luzia Mąkowska studentka
2088.

Anna Barbszewicz studentka
2089.

Rafał Dzierżkowski student
2090.

Sylwia Gosk studentka
2091.

Małgorzata Filipek studentka
2092.

Kamil Dworak student
2093.

Wojciech Hulok internista, kardiolog
2094.

Anna Hulok rezydent kardiolog
2095.

Szymon Hulok rezydent kardiolog
2096.

Stanisław Hulok psychiatra
2097.

Jerzy Kampa chirurg
2098.

Grażyna Kampa laryngolog
2099.

Katarzyna Kamińska rezydent kardiolog
2100.

Joanna Piech rezydent kardiolog
2101. dr
Władysław Pluta kardiolog
2102.

Joanna Płonka kardiolog
2103. dr Jacek Płonka pediatra, reumatolog
2104.

Jadwiga Marynowicz rezydent kardiolog
2105. dr Michał Ploch kardiolog
2106. dr
Jerzy Sacha kardiolog
2107.

Tomasz Brzostowicz rezydent kardiolog
2108.

Michał Paluch ortopeda
2109.

Maria Paluch okulista
2110.

Marzena Lesik nefrolog
2111.

Andrzej Piersiak nefrolog
2112. dr
Tomasz Porażko nefrolog
2113. dr
Jarosława Wieczorek nefrolog
2114.

Hubert Szatny medycyna sądowa
2115.

Agata Szatny choroby wewnętrzne
2116.

Katarzyna Błaszczyk choroby wewnętrzne
2117.

Agata Tkocz choroby wewnętrzne, kardiologia
2118.

Anna Trela internista, medycyna rodzinna
2119. dr
Jerzy Jakubiszyn laryngolog
2120.

Mariola Chrzonszcz-Łukowska
choroby wewnętrzne,
gastroenterolog
2121.

Mariusz Ciszewski ortopeda
2122.

Joanna Tabora-Ciszewska
choroby wewnętrzne,
endokrynolog
2123.

Irmina Zawadzka-Tabora
choroby wewnętrzne,
endokrynolog
2124.

Dorota Kurowska choroby wewnętrzne, kardiologia
2125. dr Jadwiga Glica-Loster ginekolog
2126.

Barbara Malinowska-Dębiec choroby wewnętrzne, gerontolog
2127.

Krzysztof Krawczyk choroby wewnętrzne, kardiologia
2128.

Barbara Koc-Ogonowska choroby zakaźne
2129. dr
Aleksander Sachanbiński internista, chirurgia onkologiczna
2130.

Elżbieta Nowak pediatra
2131.

Maria Czarnecka stomatolog
2132.

Bożenna Duda dermatolog
2133. dr n.med. Joanna Kudzin pediatra
2134.

Elżbieta Kolasa internista
2135.

Zygmunt Gajewski internista
2136.

Danuta Nawrocka pediatra
2137.

Teresa

stomatolog
2138.

Jan Krukowiecki lekarz rodzinny
2139. dr n.med. Grażyna Cieślik diabetolog
2140.

Ewa Bielańska psychiatra
2141.

Maria Białek psychiatra
2142.

Urszula Nowak neurolog
2143.

Elżbieta Rokita pediatra
2144.

Maria Dąbrowska psychiatra
2145.

Anna Wizner studentka
2146.

Aneta Bratek-Andruszko anestezjolog
2147.

Wiesław Andruszko anestezjolog
2148.

Józef Bratek lekarz rodzinny
2149.

Anna Tomaszewska anestezjolog
2150.

Dorota Sikora internista
2151.

Skarbimir Sikora lekarz rodzinny
2152.

Maria Gębiś pediatra
2153.

Izabela Szlachcic pediatra
2154. dr n.med. Paweł Balwierz internista
2155.

Barbara Balwierz pediatra
2156.

Albin Lasatowicz chirurg
2157.

Teresa Nowak internista
2158.

Jarosław Ptaszkowski internista
2159. dr n.med. Karol Ptaszkowski internista
2160.

Celina Moskała pediatra
2161.

Anna Dziduch-Nowak pediatra
2162.

Dorota Orlicka pediatra
2163.

Joanna Kłakus pediatra
2164.

Bronisława Bober neurolog
2165.

Leszek Strzelecki internista
2166.

Joanna Palus studentka
2167.

Marek Duczkowski
radiologia i diagnostyka
obrazowa
2168.

Agnieszka Duczkowska
radiologia i diagnostyka
obrazowa
2169.

Irena Duczkowska radiodiagnostyka
2170.

Maria Zwolska-Maciejak lekarz rodzinny
2171.

Ewa Rusak pediatra
2172.

Barbara Kalejta
radiologia i diagnostyka
obrazowa
2173.

Barbara Woźniak pediatra
2174.

Jolanta Woźniak internista
2175.

Jadwiga Trzeciak pediatra
2176.

Marek Papliński nefrolog
2177.

Patrycja Trzaskowska nefrolog
2178.

Artur Koza neurolog
2179.

Aneta Kisielińska internista
2180.

Agnieszka Niewiadomska internista
2181.

Dorota Podlipniak lekarz stażysta
2182.

Elżbieta Tchórznicka ginekologia i położnictwo
2183.

Teresa Dąbrowska pediatra, neonatolog
2184.

Waldemar Kraska chirurg
2185.

Anna Pietrzykowska pielęgniarka
2186.

Tadeusz Ciołkowski chirurg
2187.

Ewa Kraska pediatra
2188.

Monika Jagodzińska pediatra
2189.

Henryk Trzaskowski pediatra
2190.

Joanna Denisiuk pediatra
2191.

Maria Wilgodzka studentka
2192.

Joanna Wilgodzka pielęgniarka
2193.

Mirosława Mikołajczuk pielęgniarka
2194.

Izabela Leszczyńska lekarz rehabilitacji medycznej
2195.

Grzegorz Porębski alergolog
2196.

Andrzej Lewandowicz internista
2197.

Jerzy Lewandowicz kardiolog
2198.

Monika Siembab internista, lekarz rodzinny
2199.

Monika Poddębniak studentka
2200.

Marek Maciński laryngolog
2201.

Paweł Rogala onkologia kliniczna
2202. dr hab.n.med. Mariusz Kruk kardiolog
2203.

Alicja Gozdek dermatolog
2204.

Piotr Gajdek student
2205.

Stefania Kwolek studentka
2206.

Marzena Milanowska-Kuś choroby wewnętrzne
2207. dr n.med.
Iwona Obroniecka nefrolog
2208.

Zbigniew Kurpik ginekologia i położnictwo
2209.

Adam Kurpik student
2210.

Roman Czupryniak chirurg ogólny
2211.

Danuta Nowicka-Kasprzyszak pielęgniarka
2212.

Agnieszka Gołombniak pielęgniarka
2213.

Helena Doś pielęgniarka
2214.

Małgorzata Chmielewska pielęgniarka
2215.

Dorota Widanka położna
2216.

Wacław Maciążek internista
2217.

Izabela Maciązek-Mazur neurolog
2218.

Marta Weronika Mazur studentka
2219.

Adam Przygoda anestezjolog
2220.

Marek Rajczykowski anestezjolog
2221.

Lucyna Rajczykowska neurolog
2222.

Andrzej Sekulak anestezjolog
2223.

Izabela Sekulak pediatra
2224.

Maria Turska okulista
2225.

Anna Ziółkowska okulista
2226.

Anna Pacan okulista
2227. dr n.med. Joanna Jakubaszko-Jabłońska okulista
2228.

Ewa Reszka okulista
2229.

Dagmara Woleńska okulista
2230.

Helena Kozłowska okulista
2231.

Marta Tunikowska-Kolarz okulista
2232.

Mariusz Kmiotek anestezjolog
2233.

Adam Wędrychowicz internista
2234. dr n.med.
Marek Więckowski internista
2235.

Maria Kamińska-Piliśniak neonatolog
2236. dr n.med. Maria Turska-d`Amico chirurg onkolog
2237.

Andrea d`Amico medyk nuklearny
2238.

Lilianna Domańska dermatolog
2239.

Hanna Grzbiela radioterapia onkologiczna
2240.

Alojzy Madeja chirurg ogólny
2241.

Maria Jeżewska dermatolog
2242.

Maria Kasprzak neurolog
2243.

Maria Padło-Starzycka medycyna przemysłowa
2244.

Teresa Delke Derenowska medycyna przemysłowa
2245.

Michalina Mika
medycyna przemysłowa,
rehabilitacja
2246.

Jolanta Piwoda
anestezjologia i intensywna
terapia
2247.

Danuta Najdowska psychiatra
2248.

Czesława Werakso-Koch kardiolog
2249.

Sylwia Markowska diabetolog
2250.

Agnieszka Klimek-Żołnowska psychiatra
2251.

Teresa Kiełczyńska neurolog, internista
2252.

Renata Błaszczyk psychiatra
2253.

Jerzy Wyporski okulista
2254.

Lucyna Węzowska-Świątczak reumatolog, internista
2255.

Mirosława Lesiecka psychiatra
2256.

Jacek Cichy chirurg szczękowy
2257.

Jolanta Pilecka okulista
2258.

Roman Pilecki laryngolog
2259.

Janusz Donabidowicz chirurg
2260.

Renata Grzybowska-Cicha ortodonta
2261.

Wojciech Kosanowski internista
2262.

Wojciech Bartman medycyna ogólna, pediatria
2263.

Hanna Bromboszcz-Ślusarczyk ginekolog
2264.

Bernadetta Bacia-Boroń pediatra, medycyna rodzinna
2265.

Tomasz Tuleja chirurgia plastyczna
2266.

Anna Drzewiecka stażysta
2267.

Ewa Dziubdziela pediatra, specjalista chorób płuc
2268.

Danuta Przednówek pielęgniarka
2269.

Bogusława Gajecka-Dziembowska medycyna rodzinna
2270.

Grażyna Sokołowska internista, reumatolog
2271.

Irena Szeląg pediatra
2272.

Czesław Szeląg ginekolog położnik
2273.

Piotr Bęben chirurg
2274.

Małgorzata Bęben internista
2275.

Mirosław Jurkowski pediatra
2276.

Piotr Szeląg chirurg
2277.

Patrycja Szeląg stomatolog
2278.

Anna Rybka-Bill pediatra
2279.

Katarzyna Skubisz internista
2280.

Agnieszka Musiałek pediatra

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful