P. 1
Formular Excursie Scolara 2012 20131

Formular Excursie Scolara 2012 20131

|Views: 0|Likes:
Published by dobridorin
Formular Excursie Scolara 2012 20131Formular Excursie Scolara 2012 20131Formular Excursie Scolara 2012 20131Formular Excursie Scolara 2012 20131Formular Excursie Scolara 2012 20131Formular Excursie Scolara 2012 20131Formular Excursie Scolara 2012 20131
Formular Excursie Scolara 2012 20131Formular Excursie Scolara 2012 20131Formular Excursie Scolara 2012 20131Formular Excursie Scolara 2012 20131Formular Excursie Scolara 2012 20131Formular Excursie Scolara 2012 20131Formular Excursie Scolara 2012 20131

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: dobridorin on May 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2015

pdf

text

original

LICEUL TEORETIC „TRAIAN” CONSTANŢA

Str. Traian, nr.55 Constanta
Tel/fax:0341405827 Email : traian @ isjta.ro
AVIZAT, APROBAT,
INSPECTOR EDUCA IE PERMANENTĂ INSPECTOR COLAR Ț Ș
GENERAL,
Către
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa
1. Vă înştiinţăm de deplasarea/excursia/tabăra de studii/agrement/tematică/concurs/festival____ efectuată cu
un număr de ___ elevi din clasele _________, şi un număr de ____ cadre didactice însoţitoare.
2. tinerar!
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__
". #erioada ___________________________________ $urata excursiei! _______ %ile, & 'a 'i ( V ) $
iniţială / reprogramată pentru_________din motive _________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__
*. +biective vi%ate!
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__
,. #rogramul excursiei!
-iua .ctivitate în localitatea +rele .ctivitate în localitatea +rele
#lecarea din localitatea
)osirea înapoi în localitatea
/. 'i0loace de transport!
__________________________________________________________________________
asigurate de
__________________________________________________________________________________
1. 2olectivul care răspunde de organi%area excursiei!
3 cadre didactice însoţitoare care răspund de securitatea elevilor! Subsemnaţii, însoţitori ai elevilor în această
excursie, declarăm pe propria răspundere că vom asigura securitatea şi integritatea elevilor participanţi. Am efectuat
instruirea elevilor, prezentându-le normele de comportament civilizat şi cele pentru asigurarea integrităţii lor fizice!
Semnătura
1. _________________________________________________ 4conducător5
__________________________
2. _____________________________________________________________________________________
_
". _____________________________________________________________________________________
_
*. _____________________________________________________________________________________
_
,. _____________________________________________________________________________________
_
6. .lţi adulţi însoţitori 4părinţi, rude, etc.5
1. _____________________________________________________________________________________
_
2. _____________________________________________________________________________________
_
". _____________________________________________________________________________________
_
nspector educaţie permanentă, !agina " din #
7. nstructa0ul elevilor privind securitatea deplasării s3a făcut la data de _________ şi se va repeta înainte de plecare
de către
_____________________________________________________________________________________
18. +rgani%area programului de recuperare a orelor absentate
este excursia anuală cu elevii claselor primare, nu necesită program de recuperare
excursia este organi%ată în %ile nelucrătoare/vacanţă, nu necesită program de recuperare
elevii participanţi individual se anga0ea%ă să recupere%e în ritm propriu temele predate în orele de la care au
absentat
întruc9t deplasarea se efectuea%ă în timpul programului şcolar, recuperarea orelor, pentru profesori şi elevi, se
va face în felul următor! _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
11. .lte menţiuni cu privire la organi%area şi desfăşurarea excursiei!
costurile excursiei sunt suportate de  părinţi  .:.(.  '.;d.2.  consiliul local  sponsorul
________________________________________________________________________________________
grupul are în dotare trusa obligatorie de prim3a0utor / este însoţită de cadrul medical ___________________
ca%area este asigurată la____________________________________________________________________
nspector educaţie permanentă, !agina $ din #
$<;2=+<,
____________________________
TABEL NOMINAL
cuprin%9nd participanţii la deplasarea/excursia/tabăra de studii/agrement/tematică/concurs/festival/_______
din perioada ___________________, pe traseul _______________________________________________
Subsemnaţii, declarăm că am luat la cunoştinţă regulile de comportare şi securitate privind
deplasarea în excursiile şi taberele şcolare şi ne angajăm să le respectăm întocmai.
><
.
>?';&; :
#<;>?';&;
)emnă
3tura
elev
)emnă
3tura
părinte
2&.). ><
>?';&; :
#<;>?';&;
)emnă
3tura
elev
)emnă
3tura
părinte
2&.).
1. "1.
2. "2.
". "".
*. "*.
,. ",.
/. "/.
1. "1.
6. "6.
7. "7.
18. *8.
11. *1.
12. *2.
1". *".
1*. **.
1,. *,.
1/. */.
11. *1.
16. *6.
17. *7.
28. ,8.
21. ,1.
22. ,2.
2". ,".
2*. ,*.
2,. ,,.
2/. ,/.
21. ,1.
26. ,6.
27. ,7.
"8. /8.
$<;2=+<,
____________________________
2+>$?2@=+<?&
;A2?<);!____________________________semnat___
2.$<; $$.2=2;
B>)+C=+.<;!________________________semnat___
__________________________________________________
__semnat___
NOTĂ:
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa avizează numai următoarele
deplasări:
o în timpul anului şcolar:
 acele deplasări în grup care presupun transport CFR şi pentru
care este necesară reducerea preţului la biletele respective
(pentru participarea la diverse olimpiade concursuri nationale
avizate !"#$%
 numai acele deplasări în a&ara ţării din cadrul proiectelor
internaţionale (tip Comenius$%
o în timpul vacanţelor' se păstrează aceeaşi situaţie(
nspector educaţie permanentă, !agina % din #
• Pentru obţinerea avizului în situaţiile mai sus menţionate,
coordonatorul deplasării (sau un cadru didactic delegat va prezenta la
!"# următoarele documente:
o o solicitare a directorului unităţii de învăţăm)nt adresată Inspectorului
Şcolar *eneral privind eliberarea avizului de deplasare (cu
semnătură ştampilă şi număr de înregistrare al unităţii$%
o &ormularul de e+cursie de mai sus' semnat şi ştampilat de directorul
unităţii de învăţăm)nt' cu tabelul nominal care trebuie să conţină at)t
semnăturile elevilor implicaţi c)t şi ale părinţilor acestora%
o copie după procesul' verbal de la şedinţa cu părinţii în cadrul căreia s'
au prelucrat date re&eritoare la deplasarea respectivă%
o în cazul deplasărilor în a&ara ţării' o scurtă prezentare (,' - pagini ./$
a proiectului în cadrul căruia se înscrie mobilitatea respectivă(
NOTĂ:
• $n timpul anului şcolar% în perioada cursurilor% nu se e&ectuează deplasări de
tip e+cursie tabără etc( cu e'cepţia e'cursiei anuale cu elevii claselor primare
care nu necesită program de recuperare şi a celei de studiu (e+( ora de istorie la
!uzeul de Istorie #aţională$( 0entru acestea nu este necesar avizul I1J
deplasarea &iind asumată prin ştampilă şi semnătură de directorul unităţii de
învăţăm)nt în cauză(
• 2rice deplasare (e+cursie tabără vizită de studiu etc($ presupune completarea
unui &ormular de e'cursie în ( e'emplare) 3nul dintre acestea trebuie să &ie
înm)nat inspectorului pentru educaţie permanentă (un e'emplar în original sau
scanat şi trimis pe adresa: paula)iordan*+a,oo)com$ cu - zile lucrătoare
înainte de deplasare(
nspector educaţie permanentă, !agina # din #

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->