You are on page 1of 81

CDAFTAR PIKET HARIAN ( SURAT PENDEK DAN DO’A HARIAN

)
NO NAMA DASAR / QUR’NI NO NAMA JILID
1 RENY WAHYU NUR FADILAH 1 AHMAD HILAL SOFI
2 BINTI ISNAINI MAULIA 2 BAGAS SATRIYO TRI ANGKOSO
3 FARDILA AYU RESVITA 3 M. WAFA’UL ROMADLON
4 FAIRUZ AQILA SEFEMESTYAGO 4 REKY RENGGO SAPUTRO
5 SIFA LINDATUL YULISMA 5 EKA PUTRI WULANDARI
6 SAROFINA NURUL MUTHIA 6 MOHAMAH GADING SAPUTRA
7 MOHAMMAD SYAIKUDDN 7 BAGUS YUANA YUSUF
8 MOH. ILZA MAULANA 8 FARIDATUL KHUSNIYAH
9 ARIFATUL NUR SOFIA 9 BIQIS MALIKATIS SALMA
10 HUMAIDATUL FARHATU HANA 10 MUHAMAD FAIZUL HAQQI
11 HARIA MUTIARA DEWI 11 RAYUNG WULAN CONDRO KINASIH
12 ARDICHA CATERINE MARCHELDA 12 KAILA SIFA FAIRUZ SALSABILA
13 HALIMATUS SA’DIYAH 13 RIZKA NOVIANA FEBRIANTI
14 ANNISA’ MARIYAM 14 CINDITYIA NUR ANGELI
15 ADINDA DWI RETNANINGRUM 15 SAFIRA FATHINA ASSAHRA
16 DEVY ANA PUJI RAHAYU 16 AHMAD AKHSINU ROFI’
17 DIAN SEFIKA EKA SIMA 17 SUCI RAHMADANI
18 M. NIZAM ROMADLON 18 HELENA DWI ARWANDA
19 SINTA WIJAYANTIN 19 NISA NUR ANGELI
20 AHMAD FATIN NAUVAL HILMY 20 FERDIAN RIFA PRATAMA
21 NABILA KUSUMA AYU NINGRUM 21 MILA UMALA
22 ALVIAN ERLANGGA ARDYANSAH 22 AHMAD FAISAL AFANDI
23 RAHMA WULANDARI 23 MUHAMAD NAUVAL ALFARUQI
24 AURA ASAHI WINATA 24 MUHAMMAD RIZALALLOH
25 MAHESWARA KUSUMA WULAN 25 INDANA RAUNAQ
26 AHMAD HILAL SOFI 26 FIRLIA NAFIKA PUTRI
27 BAGAS SATRIYO TRI ANGKOSO 27 SYIFA NAJLAINI SALSABILA
28 M. WAFA’UL ROMADLON 28 REVALINO LUTHFI ARDYANSYAH
29 AURORA ASAHI WINATA 29 FAIST EZZAR BUDHI AKSA
30 30 MUCHAMAD JUHAN DAVYIS
31 31 YASAK MAULANA ISHAQ
32 32
O1-O1-2O14TAMAN PENDIDIKAN AL QUR’AN
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN KEC. SRENGAT KAB. BLITAR
JL BANDA NO 60 HP. 081556660320
=====================================================================================
NOMOR : /TPQ.ALF/VIII/2012 Kepada :
H A L : UNDANGAN Yth. 1. Orang tua / Wali Santri
2. Alumni
TPQ Al Falah
Di Tempat
ﻪﺗﺎﻛﺮﺑﻭﷲﺔﻤﺣﺭﻭﻢﻜﻴﻠﻋﻢﻠﺴﻟﺍ

Mengharap dengan hormat atas kehadiran orang tua / Wali santri / Alumni
santri TPQ Al Falah Togogan Srengat pada :
Hari & tanggal : Jum’at, 31 Agustus 2012
W a k tu : Pukul 18.30 wib
Tempat : TPQ Al Falah Togogan
Keperluan : 1. Halal Bihalal
2. Pertemuan Wali santri
Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.
ﻪﺗﺎﻛﺮﺑﻭﷲﺔﻤﺣﺭﻭﻢﻜﻴﻠﻋﻢﻠﺴﻟﺍ ﻭ
Togogan, 29 Agustus 2012
Kepala TPQ Al Falah Togogan


SULTHONUDDIN, BA


TAMAN PENDIDIKAN AL QUR’AN
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN KEC. SRENGAT KAB. BLITAR
JL .BANDA NO HP. 081556660320
====================================================================================
NOMOR : /TPQ.ALF/VIII/2012 Kepada :
H A L : UNDANGAN Yth. 1. Orang tua / Wali Santri
2. Alumni
TPQ Al Falah
Di Tempat

ﺴﻟﺍ ﻻ ﻪﺗﺎﻛﺮﺑﻭﷲﺔﻤﺣﺭﻭﻢﻜﻴﻠﻋﻢ
Mengharap dengan hormat atas kehadiran orang tua / Wali santri / Alumni
Santri TPQ Al Falah Togogan Srengat pada :
Hari & tanggal : Jum’at, 31 Agustus 2012
W a k tu : Pukul 18.30 wib
Tempat : TPQ Al Falah Togogan
Keperluan : 1. Halal Bihalal
2. Pertemuan Wali santri
Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.
ﺴﻟﺍ ﻭ ﻻ ﻪﺗﺎﻛﺮﺑﻭﷲﺔﻤﺣﺭﻭﻢﻜﻴﻠﻋﻢ
Togogan, 29 Agustus 2012
Kepala TPQ Al Falah Togogan


SULTHONUDDIN, BA
TAMAN PENDIDIKAN AL QUR’AN
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN KEC. SRENGAT KAB. BLITAR
JL .BANDA NO HP. 081556660320

====================================================================================

NOMOR : /TPQ.ALF/II/2013 Kepada :
H A L : U N D A N G A N Yth. Orang tua / Wali Santri
Dari____________________
Di Tempat


ﺴﻟﺍ ﻻ ﻪﺗﺎﻛﺮﺑﻭﷲﺔﻤﺣﺭﻭﻢﻜﻴﻠﻋﻢ

Sehubungan dengan adanya akan diadakan Munaqosah / Ujian Lembaga Pendidikan Ma’arif
Cabang Blitar pada tanggal 17 Pebruari 2013, untuk kepentingan anak Bapak, maka dengan
ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu Wali santri beserta anaknya untuk hadir pada :
Hari & tanggal : Rabu, 06 Pebruari 2013
W a k tu : Pukul 15.00 wib
Tempat : TPQ Al Falah Togogan
Keperluan : Musyawarah
Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih dan Jangan sampai tidak hadir.
ﺴﻟﺍ ﻭ ﻻ ﻪﺗﺎﻛﺮﺑﻭﷲﺔﻤﺣﺭﻭﻢﻜﻴﻠﻋﻢTogogan, 04 Pebruari 2013
Kepala TPQ Al Falah Togogan


Catatan : 1. Mohon hadir tepat waktu SULTHONUDDIN, BA
2. Melaporkan no HP
TAMAN PENDIDIKAN AL QUR’AN MA’ARIF
TPQ AL FALAH
TOGOGAN SRENGAT BLITAR
HP. 081556660320 / 081556672223
===============================================================

Nomor : 01/TPQ-AL FALAH /01/2014 Kepada :
H a l : PEMBERITAHUAN Yth. Orang Tua / wali santri dari
__________________________
Di
T e m p a t

ﻪﺗﺎﻛﺮﺑ ﻭ ﷲﺍ ﺔﻤﺣﺭ ﻭ ﻢﻜﻴﻠﻋﻡﻼﺴﻟﺍ
Sehubungan dengan Musyawarah pengurus TPQ KORTAN Srengat pada tanggal 20 Desember
2013 tentang Munaqosah / ujian serta musyawarah pada Ustadz-ustadzah TPQ Al Falah Togogan,
dengan ini kami beritahukan Orang tua / Wali santri untuk mendukung para santri guna mengikuti
munaqosah tersebut, apalagi sekarang musim penghujan untuk ditingkatkan keaktifannya.
Sedangkan munaqosah dalam program se kecamatan Srengat akan dilaksanakan akhir bulan
Pebruari 2014. Untuk Itu TPQ Al Falah akan ikut gabung di Kortan Srengat, sedangkan
persyaratan sbb. :
1. Biaya pendaftaran Rp. 90.000,- / santri
2. Foto copy Akte Kelahiran ( bagi yang belum )
3. Uang seragam dan Syahriyah bulanan lunas s.d bulan Pebruari 2014
4. Minimal Juz 10 dan klas 4 (memungkinkan untuk ikut karena sesuatu hal yg mendesak )
Biaya tersebut sudah termasuk biaya foto, Syahadah / ijazah santri & Uang pendalaman.
Sedangkan biaya dan persyaratan tersebut diserahkan di TPQ kepada B. Tatik Sunart i
paling akhir 31 Januari 2014, apabila tanggal tsb. belum menyerahkan persyaratan
tersebut diannggap tidak mengikuti Munaqosah.
Demikian pemberitahuan kami, atas dukungan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
ﻭ ﺍ ﷲﺍ ﺔﻤﺣﺭ ﻭ ﻢﻜﻴﻠﻋﻡﻼﺴﻟ ﻪﺗﺎﻛﺮﺑﻭ
Togogan, 05 Januari 2014
Kepala TPQ Al Falah Togogan

SULTHONUDDIN, BA
Catatan :: Jadwal munaqosah
Sewaktu-waktu bisa berubah
PEMBAGIAN TUGAS KHOTAMAN AL QURAN
TPQ AL FALAH TOGOGAN SRENGAT BLITAR
N0 N A M A PEMBAGIAN JUZ ‘AMMA BAGIAN JUZ
HALAMAN AWAL SURAT

YANG KHOTAMAN

525
ﻮﻟﺀﺎﺴﺘﻳﻢﻋ ﻥ

1 - 2

526 ﺎﻗﺮﻏﺖﻋﺰﻨﻟﺍﻭ
527 ﯽﻟﻮﺗﻭﺲﺒﻋ
1. RENY WAHYU NUR F.
528 ﻟﺍﺍﺫﺍ ﺸ ﺕﺭﻮﻛﺲﻤ
20
2. SINTIA PUTRI KUSRINI 529 ( 1 , 2 )
ﺕﺮﻄﻔﻧﺍﺀﺎﻤﺴﻟﺍﺍﺫﺍ
19
3. BINTI ISNAINI MAULIA 530 (1 )
ﺖﻘﺸﻧﺍﺀﺎﻤﺴﻟﺍﺍﺫﺍ
18
4. FAIRUZ AKHIL SEVEMES 531 ( 1 )
ﺝﻭﺮﺒﻟﺍﺕﺍﺫﺀﺎﻤﺴﻟﺍﻭ
17
5. FARDILA AYU RESVITA 532 ( 1 , 2 )
ﻕﺭﺎﻄﻟﺍﻭﺀ ﺎﻤﺴﻟﺍﻭ
16
6. SIFA LINDATUL YULISMA 533 ( 1 )
ﺔﻴﺷﺎﻐﻟﺍﺚﻳﺪﺣﻚﺗﺍﻞﻫ
15
7. SAROFINA NURUL MUTHIA 534 ( 1 )
ﺮﺠﻔﻟﺍﻭ
14
8. MOH. SYAIKHUDDIN 535 ( 1 , 2 )
ﺪﻠﺒﻟﺍﺍﺬﻬﺑﻢﺴﻗﺍﻻ
13
9. ARIFATUL NUR SHOFIA 536 (1 , 2 )
ﻰﺸﻐﻳﺍﺫﺍﻞﻴﻟﺍﻭ
12
10. HUMAIDATUL F. HANA 537 ( 1 , 2 )
ﻙﺭﺪﺻﻚﻟﺡﺮﺸﻧﻢﻟﺍ
11
11. MOHAMMAD ILZA MAULN 537 ( 3 )
ﻖﻠﺧﻱﺬﻟﺍﻚﺑﺭﻢﺳﺎﺑﺃﺮﻗﺍ
10
12. ARDICHA CATERINE M. 538 ( 1 )
ﺭﺪﻘﻟﺍﺔﻠﻴﻟﻰﻓﻪﻨﻟﺰﻧﺍﺎﻧﺍ
9
13. HALIMATUS SA’DIYAH 538 ( 2 )
ﻜﻳﻢﻟ ﻦ ﻦﻳﺬﻟﺍ
8
14. ANNISA’ MARIYAM 539 ( 1 )
ﺎﻬﻟﺍﺰﻟﺯﺽﺭﻻﺍﺖﻟﺰﻟﺯﺍﺫﺍ
7
15. DEVY ANA PUJI RAHAYU 539 ( 2 )
ﺎﺤﺒﺿﺖﻳﺪﻌﻟﺍﻭ
6
16. ADINDA DWI RETNANINGRM 539 ( 3 )
ﺔﻋﺭﺎﻘﻟﺍ
5
17. DIAN SEFIKA EKA SHIMA 540 ( 1 )
ﺮﺛﺎﻜﺘﻟﺍﻢﻜﻬﻟﺍ
4
18. DIAN SEFIKA EKA SHIMA 540 ( 2 )
ﺮﺼﻌﻟﺍﻭ
4
19. AHMAD FATI N NAUVAL H 540 ( 3, 4 )
ﺓﺰﻤﻟﺓﺰﻤﻫﻞﻜﻟﻞﻳﻭ
3
20. SINTA WIJAYANTN 541 ( 1 )
ﺶﻳﺮﻗﻒﻠﻳﻻ
3
21. M. NIZAM ROMADHON 541 ( 2 , 3 )
ﻦﻳﺪﻟﺎﺑﺏﺬﻜﻳﻱﺬﻟﺍﺖﻳﺀﺭﺍ
3
22. NABILA KUSUMA AYU 541 ( 4 )
ﻥﻭﺮﻔﻜﻟﺍﺎﻬﻳﺎﻳﻞﻗ
2
23. AHMAD HILAL SOFI 542 ( 1 )
ﺢﺘﻔﻟﺍﻭﷲﺍﺮﺼﻧﺀﺎﺟﺍﺫﺍ
2
24. RAHMA WULANDARI 542 ( 2 ,3 )
ﺐﺗﻭﺐﻬﻟﻰﺑﺍﺍﺩﯾﺖﺒﺗ
1
25. ALVIAN ERLANGGA A. 542 ( 4, 5 )
ﻋﺍﻞﻗ ﻮ ﻖﻠﻔﻟﺍﺏﺮﺑﺫ
1
01-01-2014
DAFTAR PELAJARAN TPQ AL FALAH
KELURAHAN TOGOGAN SRENGAT BLITAR
TAHUN 2014

NO KODE USTADZ HARI KLAS USTADZ PELAJARAN PIKET USTADZ MASUK / PULANG KET.
1 A SULTHONUDDIN, BA

SABTU
JILID C F H C M S A
G / F
1. TATIK SUNARTI
2. MAMLU’ATUL AFIFAH

15.15 WIB

17.00 WIB-

CATATAN :

@ HARI SENIN
MINGGU PER-
TAMA USTADZ
/ ZAH MASUK
SEMUA PERT.

@@ HARI KAMIS
SECARA
BERGANTIAN

@ QIROAT/EXTRA
E MALIK ASHARI


01-01-2014
2 B M. AL. USWATUN HASANAH DASAR G FIQIH I DAN II
3 C SITI MUZAYANAH QUR’ANI G FIQIH I DAN II
4 D TEGUH SANTOSO

MINGGU
JILID F G C M S A
B / H
1. USWATUN HASANAH
2. ALFI KHUMAIDAH
5 E MALIK ASHARI DASAR B H SURPEN / SOROKAN
6 F TATIK SUNARTI QUR’ANI B H SURPEN / SOROKAN
7 G MAMLUATUL ‘AFIFAH

SENIN
JILID G H I C M S A / NGUDI SUSILO
D / I
1. TEGUH SANTOSO
2.. MUCHLIS SHOTUL A.
8 H ALFI KHUMAIDAH DASAR D TAJWID
9 I MUCHLIS SHOTUL AFIFAH QUR’ANI D TAJWIDTOGOGAN, O1-O1- 2014
MENGETAHUI :
KEPALA TPQ AL FALAH


SULTHONUDDIN, BA


SELASA
JILID B C H C M S A
F / C
1. TATIK SUNARTI
2. SITI MUZAYANAH
DASAR F TAUHID / IMLA’
QUR’ANI F TAUHID / IMLA’

RABU
JILID B C H C M S A
C / H
1. STI MUZAYANAH
2. ALFI KHUMAIDAH
DASAR A GHORIB / AKHLAQ
QUR’ANI A GHORIB / AKHLAQ

KAMIS
JILID A/D JAMA’AH ASHAR / FASHOLATAN
B / G
1. USWATUN HASANAH
2. MAMLU’ATUL AFIFAH

DASAR
A/D
B/C/F/G/H/I
JAMA’AH SHOLAT ASHAR / YASIN /
TAHLIL / EKSTRA LAINNYA / SOROKAN
QUR’ANI
A/D
B/C/F/G/H/I
JAMA’AH SHOLAT ASHAR / YASIN /
TAHLIL / EKSTRA LAINNYA / SOROKAN


PEMBAGIAN TUGAS BELAJAR BERJANJI
NO NAMA SANTRI PUTRA MULAI BACA NGATHIRIL NO NAMA SANTRI PUTRI MULAI BACA NGATHIRIL KET.
1 AHMAD FATIN NAUVAL
ABTADIUL. WAAS….
1 1 ADINDA D.R / SINTA WIJAYANTIN
ABTADIUL………. WAAS……….
1
2

2 2 DIAN SEFIKA EKA SIMA
WABA’DU , IBNI…, WAAKRIM….
2
3

3 3 ANNISA’ MARIYAM
WALAMM.., WANATHOQOT…
3
4

4 4 HALIMATUS SA’DIYAH
WALAMMA...............
4


HARIA MUTIARA DEWI
HAADZA...............
4
5

5 5 DEVY ANA PUJI RAHAYU
WABARO.............
5
6

6 6 SAROFINA NURUL MUTHIA
WADLOHARO.,WAHUMADATI..
6
7 MOH. ILZA MAULANA
WA ARDLONGAT
7 7

7
8 MOH. SYAIKHUDDIN
TSUMMA ,WAKANA
8 8

8
9
F. AQILA SEVEMESTYAGO WALAMMA.....
9 9 SIFA LINDATUL YULISMA
WAKAANA ………..
9
10

10 10 ARIFATUL NUR SHOFIA
WALAMMA..WA AHBAROHA..
10
11

11 11 ARDICHA CATERINE M.
WALAMMA...........
11
12

12 12 HUMAIDATUL FARHATUL HANA
WALAMMA..........
12
13 13 13 FARDILA AYU RESVITA
WA AWWALU .........
13
14 14 14 BINTI ISNAINI MAULIA
TSUMMA..................
14
15 15 15 SINTIA PUTRI KUSRINI
TSUMMA.................
15
16 16 16 RENY WAHYU NUR F.
WAMARRO ............
16
17 17 17 SITI MASKUROH
WAKAANA .............
17
18 17 18
WAKAANA .............
18
19 USTADZ / DZAH ( DO’A ) 19 19 USTADZ / DZAH ( DO’A)

19
01-01-‘14

Togogan, 01 Januari 2O14
Kepala TPQ Al Falah


SULTHONUDDIN, BA
DAFTAR PIKET SANTRI PUTRA – PUTRI
TPQ AL-FALAH
TOGOGAN SRENGAT BLITAR TAHUN 2O14
SABTU MINGGU SENIN SELASA RABU KAMIS
GURU PIKET GURU PIKET GURU PIKET GURU PIKET GURU PIKET GURU PIKET
1. TATIK SUNARTI 1. USWATUN HASANAH 1. TEGUH SANTOSO 1. TATIK SUNARTI 1. ALFI KHUMAIDAH 1.USWATUN HASANAH
2. MAMLU’ATUL AFIFFAH 2. ALFI KHUMAIDAH 2. MUCHLIS SHOTUL A. 2. SITI MUZAYANAH 2. SITI MUZAYANAH 2.MAMLU’ATUL AFIFFAH
N0 NAMA N0 NAMA N0 NAMA N0 NAMA N0 NAMA N0 NAMA
1 FARDILA AYU RESVTFARDILA AYU RESVITA 1 HARIA MUTIARA 1 RENY WAHYU NUR 1 BINTI ISNAINI M. 1 ARIFATUL N SOFIA 1 ARDICHA C. M.
2 DEVI ANA PUJI R. 2 SIFA LINDATULY. 2 ADINDA DWI R. 2 SAROFINA NURUL M 2 HUMAIDATUL F HANA 2 SITI MASKUROH
3 HALIMATUS SA’DIYAH 3 SINTIA PUTRI K. 3 SINTA WIJAYANTIN 3 AURORA WINATA 3 FARIDATUL KHUS. 3 RAHMA WULANDDR
4 ANNISA’ MARYAM 4 NABILA K. AYU 4 DIAN SEFIKA E. S. 4 EKA PUTRI WULDR 4 IRANA DEWI R. 4 SINTA WIJAYANTIN
5 SUCI RAHMADANI 5 HELENA DWI AR 5 INDANA RAUNAQ 5 KAILA SIFA F. S. 5 RAYUNG WULAN C.K. 5 SYIFA NAJLAINU S.
6 NISA NUR ANGELI 6 INDANA RAUNAQ 6 RIZKA NOVIANA F. 6 SEFIRA FATHINA A. 6 M. SYAIKHUDIN 6 BILQIS MALIKATUS
7 CINDITYA NUR A. 7 MAHESWARA KW. 7 FIRLIA NAFIKA P. 7 AHMAD NAOVAL H. 7 ALVIAN ERLANGGA 7 MILA MAULA
8 FAIRUS AQILA S.T. 8 M. WAFAUL R. 8 BAGUS YUANA YSF 8 BAGAS SATRIYO T. 8 M. NAUFAL ALFARUQI 8 MOCH. ILZA MAULN
9 M.NIZAM ROMADLON 9 REKY RENGGO S. 9 AHMAD HILAL SOFI 9 AHMAD FAISAL A. 9 AHMD AKHSINU ROFI’ 9 FERDIAN RIFA P.
10 M. FAIZUL HAQQI 10 REVALINO L. E. 10 YASAK M. ISHAQ 10 M. JUHAN DAVYS 10 FAIST EZZAR BUDHI A 10 M. RIZALALLOH
11 11 11 11 11 11

CATATAN : PIKET LUAR HARI SABTU, SENIN, RABU : SEMUA SANTRI LAKI-LAKI Togogan, O1 Januari 2O14
PIKET LUAR HARI MINGGU, SELASA, KAMIS : SEMUA SANTRI PEREMPUAN Kepala TPQ Al Falah


SULTHONUDDIN, BA

FORMULIR PENDAFTARAN MUNAQOSAH
T P A : TPQ AL FALAH TOGOGAN
ALAMAT : JL. BANDA TOGOGAN SRENGAT BLITAR
TILP. / HP : 081 556 660 320Togogan, Pebruari 2013
Kepala TPQ Al Falah


SULTHONUDDIN, BA

NO
UJIAN
NO
URUT
NAMA
TEMPAT DAN
TGL. LAHIR
L/P ALAMAT WALI SANTRI INDUK
1 2 3 4 5 6 7 8
58 1 BINTI LAILATUL MUBAROKAH BLITAR, 20-01-1998 P SRENGAT ACHMAD JAUHARI
051
59 2 AHMAD HUSAINI BLITAR, 23-08-1996 L SRENGAT MOCH. SAHUDI
052
60 3 SHIMA REZIANA RAHIM BLITAR, 22-04-1998 P SRENGAT IBRAHIM
057
61 4 PIPIT HANDAYANI BLITAR, 30-03-1998 P TOGOGAN SURANI
058
62 5 NAILUN SA‟ADAH BLITAR, 11-11-1998 P TOGOGAN ACH. SUPALAL
059
63 6 ILHAM QIMTIFAR SIREGAR BLITAR, 27-07-1998 L TOTOGAN FARID ABDUH SIREGAR
070
64 7 MUHAMMAD IBNU FAJAR DAROKHAENI BLITAR, 18-10-1997 L TOTOGAN DAROCHANI
078
65 8 RESDYANANDA ADANINGGAR BLITAR, 23-09-2000 P TOGOGAN MEDI CAHYONO
082
66 9 MOCH. HABIBI YUSAFA BLITAR, 15-12-1998 L TOGOGAN SUMIANTO
083
67 10 MUHAMMAD AL-FADLIL BLITAR, 15-01-2000 L TOGOGAN SUDARMAN
084
68 11 AHMAD RIDLO QOD-RIL QONI‟ BLITAR, 05-10-1999 L TOTOGAN AKROMUL HUDA
092
69 12 MOHAMAD EKIM FIRMANSYAH BLITAR, 14-03-2001 L TOGOGAN EKHO ZAENAL
094
70 13 SINTYA PUTRI KUSRYANTI BLITAR, 07-07-2001 P TOGOGAN KARYONO
097
71 14 OKTAVIA DWI ROSSYDA BLITAR, 28-10-1999 P TOGOGAN SUNARI
101
72 15 NUR KHOLIFAH BLITAR, 20-07-2000 P TOGOGAN MARTIN UDIN
102
73 16 NADHA ASMARA TRI KARTIKA SARY BLITAR, 19-06-2001 P SRENGAT KAERAN
109
74 17 AGUS TIANA DWI RAHAYU BLITAR, 14-08-1999 P TOGOGAN MOH. SOKEH
110
75 18 HARIO MUHAMMAD AKBAR BANDAR JAYA ,
TERBANGGI BESAR, 15-08-1997
L SRENGAT Ir.SUHARKO
117


DAFTAR PESERTA MUNAQOSAH
TAMAN PENDIDIKAN AL QUR’AN MA’ARIF
KOORDINATOR KEC. SRENGAT KAB. BLITAR
T P A : TPQ AL FALAH TOGOGAN TILP. / HP : 081 556 660 320 ALAMAT : JL. BANDA TOGOGAN SRENGAT BLITAR

Togogan, Januari 2014
Kepala TPQ Al Falah

SULTHONUDDIN, BA

NOMOR
NAMA LENGKAP SANTRI
L/P
TEMPAT
LAHIR
TANGGAL
LAHIR
NAMA ORANG TUA/WALI ALAMAT
SANTRI
URUT UJIAN INDUK
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 130 MOHAMAD ILZA MAULANA L BLITAR 19 JUNI 2003 NURCHOLIS TOGOGAN
2. 136 ADINDA DWI RETNANINGRUM P BLITAR 09 MARET 2002 SUMAIR TOGOGAN
3. 137 HARIA MUTIARA DEWI P TANJUNGPINANG 22 JUNI 2003 SUHARKO SRENGAT
4. 139 ARIFATUL NUR SHOFIA P BLITAR 14 JULI 2003 PURNOMO SARI SRENGAT
5. 142 ARDICHA CATERINE MARCELDA P BLITAR 11 MARET 2002 MOCHAMMAD DJAMAH SAPARUDIN TOGOGAN
6. 145 SAROFINA NURUL MUTHIA P BLITAR 28 JUNI 2004 MUCHAMAD MUSAHIR TOgOGAN
7. 148 MOHAMMAD SYAIKHUDDIN L BLITAR 22 DESEMBER 2003 SUDARMAN TOGOGAN


DAFTAR NO HP ORANG TUA SANTRI WAN / SANTRI WATI TPQ AL- FALAH TOGOGAN ( O1-O1-2O14 )
NO N A M A NO HP NO N A M A NO HP NO N A M A NO HP
@ SULTHONUDDIN O81556660320 @ ALFI KHUMAIDAH O85815810655 @ SITI MUZAYANAH O85655598780
@ USWATUN HASANAH O81556672223 @ TEGUH SANTOSO O85855986361 @ MAMLUA’TUL AFIFAH O85646457499
@ TATIK SUNARTI O85655854948 @ MUKHLISOTUL AFIFAH O85645284199 @ MALIK ASHARI
O85645709905
/ O85785538273
1 AQIL 085649581976 18 FAIST 085336287646 35 RIZAL 08233765770
2 AYU NABILA085607979928 /085604641830 19 FIRLI 085735000430 36 RAYUNG 081386592080
3 ALVIAN/REVAN 085604165288 20 FERDIAN 085750765008 37 ROFI’
4 ANJEL 085856549449 21 GADNG 08231088631 38 RENGGO 085331407899
5 BINTI 085855675955 22 HANA 085646457499 39 RIZKA 085649319655
6 BIQIS 085736587544 23 HAQQI 085731064374 /083834900445 40 RARA 085755717161
7 BAGAS 082333761020 24 INDANA 081554110369 41 SYAIKU/DIYA 081280934019
8 CINDI 25 ILMA 085606979277 085736587354 42 SUCI / HELEN 081335736050
9 DILA 085655598780 26 KAILA 085790420323 43 SYIFA 085645857022 /081334123061
10 DICHA 085749187095 27 KUROH 085784281449 44 HOFI 085855676024
11 DAVYZ 085736229725 28 LINDA 085855675820 45 SHOFIA / NIZAM 085736267930
12 DINDA 085791103961 29 MAHES 085853368678 46 SINTIA 085604250556
13 DIAN (US) 085649955629 30 MILA 085855765632 47 SINTA 081334301709
14 DEVY 087855603857 31 NISA’ 085649543007 48 TIARA 081333015817
15 EKA 085649734836 32 NAUVAL/SAFIRA 085646373989 49 WULAN 085655939908
16 FINA 085853723700 33 NOUVAL (b) 085607360067 50 YASAK
17 FAISAL 085745508155 34 RENY 085736587496 51BULAN : JANUARI 2012


NO N A M A
T A N G G A L

JML.
HADIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 SULTHONUDDIN, BA # # # #
2 M. AL. USWATUN H. J J J J
3 TEGUH SANTOSO U U U U
4 TATIK SUNARTI M M M M
5 MAMLUATUL AFIFAH ‘ ‘ ‘ ‘
6 ALFI KHUMAIDAH A A A A
7 MUCHLIS SHOTUL A. T T T T
8 SITI MUZAYANAH # # # #


TGL 1 TAHUN BARU MASEHI
TGL. 23 TAHUN BARU IMLEK
Togogan, 31 Januari 2011
Kepala TPQ Al FalahSULTHONUDDIN, BABULAN : PEBRUARI 2012

NO N A M A
T A N G G A L

JML
HADIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 SULTHONUDDIN, BA # # # #
2 M. AL. USWATUN H. J J J J
3 TEGUH SANTOSO U U U U
4 TATIK SUNARTI M M M M
5 MAMLUATUL AFIFAH ‘ ‘ ‘ ‘
6 ALFI KHUMAIDAH A A A A
7 MUCHLIS SHOTUL A. T T T T
8 SITI MUZAYANAH # # # #


TGL. 9 MAULID NABI MUHAMMAD S.A.W
Togogan, 29 Pebruari 2012
Kepala TPQ Al FalahSULTHONUDDIN, BA

BULAN : MARET 2012


NO N A M A
T A N G G A L

JML
HADIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 SULTHONUDDIN, BA # # # # #
2 M. AL. USWATUN H. J J J J J
3 TEGUH SANTOSO U U U U U
4 TATIK SUNARTI M M M M M
5 MAMLUATUL AFIFAH ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
6 ALFI KHUMAIDAH A A A A A
7 MUCHLIS SHOTUL A. T T T T T
8 SITI MUZAYANAH # # # # #


TGL. 23 HARI RAYA NYEPI TAHUN BARU SAKA

Togogan, 31 Maret 2012
Kepala TPQ Al FalahSULTHONUDDIN, BABULAN : APRIL 2012


NO N A M A
T A N G G A L

JML
HADIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 SULTHONUDDIN, BA # # # #
2 M. AL. USWATUN H. J J J J
3 TEGUH SANTOSO U U U U
4 TATIK SUNARTI M M M M
5 MAMLUATUL AFIFAH ‘ ‘ ‘ ‘
6 ALFI KHUMAIDAH A A A A
7 MUCHLIS SHOTUL A. T T T T
8 SITI MUZAYANAH # # # #


TGL. 6 WAFAT YESUS KRISTUS

Togogan, 30 April 2012
Kepala TPQ Al FalahSULTHONUDDIN, BA

BULAN : MEI 2012


NO N A M A
T A N G G A L

JML.
HADIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 SULTHONUDDIN, BA # # # #
2 M. AL. USWATUN H. J J J J
3 TEGUH SANTOSO U U U U
4 TATIK SUNARTI M M M M
5 MAMLUATUL AFIFAH ‘ ‘ ‘ ‘
6 ALFI KHUMAIDAH A A A A
7 MUCHLIS SHOTUL A. T T T T
8 SITI MUZAYANAH # # # #


TGL. 6 HARI RAYA WAISAK
TGL. 17 KENAIKAN YESUS KRISTUS
Togogan, 31 Mei 2012
Kepala TPQ Al FalahSULTHONUDDIN, BA
BULAN : JUNI 2012


NO N A M A
T A N G G A L

JML.
HADIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 SULTHONUDDIN, BA # # # # #
2 M. AL. USWATUN H. J J J J J
3 TEGUH SANTOSO U U U U U
4 TATIK SUNARTI M M M M M
5 MAMLUATUL AFIFAH ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
6 ALFI KHUMAIDAH A A A A A
7 MUCHLIS SHOTUL A. T T T T T
8 SITI MUZAYANAH # # # # #


TGL. 17 ISRO’ MI’ROJ NABI MUHAMMAD S.A.W
Togogan, 30 Juni 2012
Kepala TPQ Al FalahSULTHONUDDIN, BA
BULAN : JULI 2012


NO N A M A
T A N G G A L

JML.
HADIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 SULTHONUDDIN, BA # # # #
2 M. AL. USWATUN H. J J J J
3 TEGUH SANTOSO U U U U
4 TATIK SUNARTI M M M M
5 MAMLUATUL AFIFAH ‘ ‘ ‘ ‘
6 ALFI KHUMAIDAH A A A A
7 MUCHLIS SHOTUL A. T T T T
8 SITI MUZAYANAH # # # #Togogan, 31 Juli 2012
Kepala TPQ Al FalahSULTHONUDDIN, BA
BULAN : AGUSTUS 2012


NO N A M A
T A N G G A L

JML
HADIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 SULTHONUDDIN, BA # # # H I # #
2 M. AL. USWATUN H. J J J A D J J
3 TEGUH SANTOSO U U U R U U U
4 TATIK SUNARTI M M M I L M M
5 MAMLUATUL AFIFAH ‘ ‘ ‘ F ‘ ‘
6 ALFI KHUMAIDAH A A A R I A A
7 MUCHLIS SHOTUL A. T T T A T T T
8 SITI MUZAYANAH # # # Y R # #
A I

TGL. 17 HARI KEMERDEKAA RI
TGL.19-20 HARI RAYA IDUL FITRI 1433 H
Togogan, 31 Agustus 2012
Kepala TPQ Al FalahSULTHONUDDIN, BA


BULAN : SEPTEMBER 2012


NO N A M A
T A N G G A L

JML
HADIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 SULTHONUDDIN, BA # # #
#
2 M. AL. USWATUN H. J J J
J
3 TEGUH SANTOSO U U U
U
4 TATIK SUNARTI M M M
M
5 BADRIATUN ‘ ‘ ‘

6 ALFI KHUMAIDAH A A A
A
7 MUCHLIS SHOTUL A. T T T
T
8 SITI MUZAYANAH # # #
#


Togogan, 30 September 2012
Kepala TPQ Al FalahSULTHONUDDIN, BA
BULAN : OKTOBER 2012


NO N A M A
T A N G G A L

JML
HADIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 SULTHONUDDIN, BA # # # #
2 M. AL. USWATUN H. J J J J
3 TEGUH SANTOSO U U U U
4 TATIK SUNARTI M M M M
5 MAMLUATUL AFIFAH ‘ ‘ ‘ ‘
6 ALFI KHUMAIDAH A A A A
7 MUCHLIS SHOTUL A. T T T T
8 SITI MUZAYANAH # # # #


TGL. 26 HARI RAYA IDUL ADHA 1933 H
Togogan, 31 Oktober 2012
Kepala TPQ Al FalahSULTHONUDDIN, BABULAN : NOPEMBER 2012


NO N A M A
T A N G G A L

JML.
HADIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 SULTHONUDDIN, BA # #

# #

#
2 M. AL. USWATUN H. J J

J J

J
3 TEGUH SANTOSO U U

U U

U
4 TATIK SUNARTI M M

M M

M
5 BADRIATUN ‘ ‘

‘ ‘


6 ALFI KHUMAIDAH A A

A A

A
7 MUCHLIS SHOTUL A. T T

T T

T
8 SITI MUZAYANAH # #

# #

#
TGL.16 TAHUN BARU HIJRIYAH 1934 H
Togogan, 30 Nopember 2012
Kepala TPQ Al FalahSULTHONUDDIN, BA
BULAN : DESEMBER 2012


NO N A M A
T A N G G A L

JML
HADIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 SULTHONUDDIN, BA # # # #
2 M. AL. USWATUN H. J J J J
3 TEGUH SANTOSO U U U U
4 TATIK SUNARTI M M M M
5 BADRIATUN ‘ ‘ ‘ ‘
6 ALFI KHUMAIDAH A A A A
7 MUCHLIS SHOTUL A. T T T T
8 SITI MUZAYANAH # # # #


TGL. 25 HARI NATAL
Togogan, 31 Desember 2012
Kepala TPQ Al FalahSULTHONUDDIN, BA


21
TAHUN PELAJARAN : ................. DAFTAR NILAI SANTRI

Nomor Induk :
Nama Santri :
Nomor Induk : ...............................................................
Nama Murid : ............................................................... N i l a i
Tempat Tgl Lahir : ............................................................... No Urut Bidang Studi
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan Angka Huruf
Tgl masuk /Alquran/Khotam :..................../..................../.................... 1. Tajwid
A l a m a t : ............................................................... 2. Tartil / Fashohah
............................................................... 3. Do’a – do’a Harian
Nama Orang Tua : ............................................................... 4. Surat-surat Pendek

a) Ayah : ............................................................... 5. Praktek Sholat
b) Ibu : ............................................................... 6. Ujian tulis

Alamat orang tua : ............................................................... 7. Ghorib Musykilat
............................................................... Jumlah

Pekerjaan : ............................................................... Blitar, ...............................................
Pendidikan terakhir : ............................................................... Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU PRESTASI SANTRI
TAMAN PENDIDIKAN AL QUR’AN MA’ARIF
“ T P Q AL FALAH “
Kel. Togogan Kec. Srengat Kab. Blitar
HP. 081556672223

Nama : ...........................................
Wali Santri : ........................................... Jilid...........
Alamat : ...........................................
NO Tanggal Hal Catatan Ustadz
Prestasi
A B C
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Keterangan : A = Baik B = Cukup C = Mengulang

KARTU PRESTASI SANTRI
TAMAN PENDIDIKAN AL QUR’AN MA’ARIF
“ T P Q AL FALAH ”
Kel. Togogan Kec. Srengat Kab. Blitar
HP. 081556672223

Nama : .........................................
Wali Santri : ......................................... Jilid............
Alamat : .........................................
N0 Tanggal Hal Catatan Ustadz
Prestasi
A B C
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Keterangan : A = Baik B = Cukup C = MengulangKARTU PRESTASI SANTRI
TAMAN PENDIDIKAN AL QUR’AN MA’ARIF
“ T P Q AL FALAH “
Kel. Togogan Kec. Srengat Kab. Blitar
HP. 081556672223

Nama : ................................................
Wali Santri : ................................................ Jilid..........
Alamat : ................................................
NO Tanggal Hal Catatan Ustadz
Prestasi
A B C
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Keterangan : A = Baik B = Cukup C = Mengulang

KARTU PRESTASI SANTRI
TAMAN PENDIDIKAN AL QUR’AN MA’ARIF
“ TPQ AL FALAH ”
Kel. Togogan Kec. Srengat Kab. Blitar
HP. 081556672223

Nama : ...............................................
Wali Santri : ............................................... Jilid........
Alamat : ...............................................
NO Tanggal Hal Catatan Ustadz
Prestasi
A B C
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Keterangan : A = Baik B = Cukup C = MengulangN0 Tanggal Hal Catatan Ustadz
Prestasi
A B C
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Keterangan : A = Baik B = Cukup C = Mengulang
HASIL EBTA

M = T= L=
NAIK / TIDAK Penguji
1. .............................
2. .............................
M = Mahroj T = Tajwid L = elancaran


N0 Tanggal Hal Catatan Ustadz
Prestasi
A B C
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Keterangan : A = Baik B = Cukup C = Mengulang
HASIL EBTA
M = T= L=
Penguji
NAIK / TIDAK 1. .............................
2. .............................
M = Mahroj T = Tajwid L =
Kelancaran
N0 Tanggal Hal Catatan Ustadz
Prestasi
A B C
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Keterangan : A = Baik B = Cukup C = Mengulang
HASIL EBTA

M = T= L=
NAIK / TIDAK Penguji
1. .............................
2. .............................
M = Mahroj T = Tajwid L = Kelancaran


N0 Tanggal Hal Catatan Ustadz
Prestasi
A B C
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Keterangan : A = Baik B = Cukup C = Mengulang
HASIL EBTA
M = T= L=
Penguji
NAIK / TIDAK 1. .............................
2. .............................
M = Mahroj T = Tajwid L = Kelancaran

IKRAR SETIA
SANTRI TPQ MA’ARIF

ﻢﻴﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﷲﺍﻢﺴﺑ
ﷲﺍﻝﻮﺳﺭﺍﺪﻤﺤﻣﻥﺍﺪﻬﺷﺍﻭﷲﺍﻻﺍﻪﻟﺍﻻﻥﺍﺪﻬﺷﺍ
ﻻﻮﺳﺭﻭﺎﻴﺒﻧﺪﻤﺤﻤﺑﻭﺎﻨﻴﺩﻡﻼﺳﻻﺎﺑﻭﺎﺑﺭﷲﺎﺑﺖﻴﺿﺭ

1. KAMI SANTRI TAMAN PENDIDIKAN AL - QUR’AN MA’ARIF
BERTAQWA KEPADA ALLAH SUBHANAHUU WATA’ALAA
TAAT KEPADA USTADZ SERTA BERBAKTI KEPADA KEDUA
ORANG TUA.
2. KAMI SANTRI TAMAN PENDIDIKAN AL - QUR’AN MA’ARIF
SENANTIASA MENJADIKAN AL QURAN SEBAGAI PEDOMAN
DAN BACAAN SERTA SEBAGAI SUMBER AKHLAQUL KARI-
MAH DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.
3. KAMI SANTRI TAMAN PENDIDIKAN AL - QUR’AN MA’ARIF
SENANTIASA MENINGKATKAN & MENGEMBANGKAN ILMU
PENGETAHUAN EMI KEHIDUPAN AGAMA SERTA KEMA-
JUAN BANGSA DAN NEGARA.
4. KAMI SANTRI TAMAN PENDIDIKAN AL - QUR’AN MA’ARIF
SENANTIASA MEMELIHARA DAN MENJUNJUNG TINGGI
NILAI – NILAI UKHUWAH ISLAMIYAH.
5. KAMI SANTRI TAMAN PENDIDIKAN AL - QUR’AN MA’ARIF
SENANTIASA MENJUNJUNG TINGGI & MENGAMALKAN
SERTA MEMPERTAHANKAN AJARAN ISLAM ALA AHLUS
SUNNAH WAL JAMA’AH DI TENGAH MASYARAKAT.ﻢﻴﻆﻌﻟﺍﻰﻠﻌﻟﺍﷲﺎﺑﻻﺍﺓﻮﻗﻻﻭﻝﻮﺣﻻIKRAR SETIA
SANTRI TPQ MA’ARIF

ﻢﻴﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﷲﺍﻢﺴﺑ
ﷲﺍﻝﻮﺳﺭﺍﺪﻤﺤﻣﻥﺍﺪﻬﺷﺍﻭﷲﺍﻻﺍﻪﻟﺍﻻﻥﺍﺪﻬﺷﺍ
ﻻﻮﺳﺭﻭﺎﻴﺒﻧﺪﻤﺤﻤﺑﻭﺎﻨﻴﺩﻡﻼﺳﻻﺎﺑﻭﺎﺑﺭﷲﺎﺑﺖﻴﺿﺭ

1. KAMI SANTRI TAMAN PENDIDIKAN AL - QUR’AN MA’ARIF
BERTAQWA KEPADA ALLAH SUBHANAHUU WATA’ALAA
TAAT KEPADA USTADZ SERTA BERBAKTI KEPADA KEDUA
ORANG TUA.
2. KAMI SANTRI TAMAN PENDIDIKAN AL - QUR’AN MA’ARIF
SENANTIASA MENJADIKAN AL QURAN SEBAGAI PEDOMAN
DAN BACAAN SERTA SEBAGAI SUMBER AKHLAQUL KARI-
MAH DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.
3. KAMI SANTRI TAMAN PENDIDIKAN AL - QUR’AN MA’ARIF
SENANTIASA MENINGKATKAN & MENGEMBANGKAN ILMU
PENGETAHUAN EMI KEHIDUPAN AGAMA SERTA KEMA-
JUAN BANGSA DAN NEGARA.
4. KAMI SANTRI TAMAN PENDIDIKAN AL - QUR’AN MA’ARIF
SENANTIASA MEMELIHARA DAN MENJUNJUNG TINGGI
NILAI – NILAI UKHUWAH ISLAMIYAH.
5. KAMI SANTRI TAMAN PENDIDIKAN AL - QUR’AN MA’ARIF
SENANTIASA MENJUNJUNG TINGGI & MENGAMALKAN
SERTA MEMPERTAHANKAN AJARAN ISLAM ALA AHLUS
SUNNAH WAL JAMA’AH DI TENGAH MASYARAKAT.


ﻢﻴﻆﻌﻟﺍﻰﻠﻌﻟﺍﷲﺎﺑﻻﺍﺓﻮﻗﻻﻭﻝﻮﺣﻻ

KARTU PRESTASI
Surat – Surat Pendek &
Do’a – do’a Pilihan

TAMAN PENDIDIKAN AL - QUR’AN
AL MA’ARIF
KORTAN SRENGAT
ﻑﺭﺎﻌﻣ
T P Q MNama : ________________________________
Wali Santri : ________________________________
Alamat : ________________________________
TPQ : AL FALAH TOGOGAN
KARTU PRESTASI
Surat – Surat Pendek &
Do’a – do’a Pilihan

TAMAN PENDIDIKAN AL - QUR’AN
AL MA’ARIF
KORTAN SRENGAT

ﻑﺭﺎﻌﻣT P Q MNama : ________________________________
Wali Santri : ________________________________
Alamat : ________________________________
TPQ : AL FALAH TOGOGANN0
BACAAN
Keterangan
TTD
BL BL SL SL
A SURAT-SURAT PENDEK

1 Surat An Naas

2 Surat Al Ihlas

3 Surat Al Falaq

4 Surat Al Lahab

5 Surat An Nasr

6 Surat Al Kafirun

7 Surat Kautzar

8 Surat Al Ma’un

9 Surat Al Qurays

10 Surat Al Fiil

11 Surat Al Humazah

12 Surat Al Ashr

13 Surat At Takatsur

B AYAT-AYAT PILIHAN

1. Ayat Kursi
2. Surat Al Baqoroh 1-5
3. Surat Al Baqoroh 284-286
4. Surat Al Taubat 128 - 129

KETERANGAN : Kepala TPQ
BL = BELUM LANCAR
SL = SUDAH LANCAR
SULTHONUDDIN, BAN0 BACAAN
Keterangan
TTD
BL BL SL SL
A SURAT-SURAT PENDEK

1 Surat An Naas

2 Surat Al Ihlas

3 Surat Al Falaq

4 Surat Al Lahab

5 Surat An Nasr

6 Surat AlKafirun

7 Surat Kautzar

8 Surat AlMa’un

9 Surat Al Qurays

10 Surat Al Fiil

11 Surat Al Humazah

12 Surat Al Ashr

13 Surat At Takatsur

B AYAT-AYAT PILIHAN

1. Ayat Kursi
2. Surat Al Baqoroh 1-5
3. Surat Al Baqoroh 284-286
4. Surat Al Taubat 128 - 129

KETERANGAN : Kepala TPQ
BL = BELUM LANCAR
SL = SUDAH LANCAR
SULTHONUDDIN, BA


NO BACAAN
Keterangan
TTD
BL BL SL SL
1 Senandung Al Qur’an

Niat Wudlu

Do’a sesudah wudlu

2 Adzan dan Iqomah

Do’a setelah Adzan

Niat Sholat

3 Do’a Iftitah

Al Fatihah

4 Bacaan Ruku’

Bacaan I’tidal

Bacaan Sujud

Bacaan antara dua sujud

5 Tasyahud awal dan akhir

6 Bacaan do’a Qunut

7 Do’a Kepada Orang Tua

Do’a Akan Tidur

Do’a Bangun Tidur

Do’a Masuk Rumah

Do’a Mau Makan

Do’a Sebelum Makan

Do’a Sesudah Makan

Do’a Masuk WC

Do’a Keluar WC


KETERANGAN : Kepala TPQ
BL = BELUM LANCAR
SL = SUDAH LANCAR
SULTHONUDDIN, BA

NO BACAAN
Keterangan
TTD
BL BL SL SL
1 Senandung Al Qur’an

Niat Wudlu

Do’a sesudah wudlu

2 Adzan dan Iqomah

Do’a setelah Adzan

Niat Sholat

3 Al Fatihah

Bacaan Ruku’


4
Bacaan Ruku’

Bacaan I’tidal

Bacaan Sujud

Bacaan antara dua sujud

5 Tasyahud awal dan akhir

6 Bacaan do’a Qunut

7 Do’a Kepada Orang tua

Do’a Akan tidur

Do’a Bangun Tidur

Do’a Masuk Rumah

Do’a Mau Makan

Do’a Sebelum Makan

Do’a Sesudah Makan

Do’a Masuk WC

Do’a Keluar WC


KETERANGAN : Kepala TPQ
BL = BELUM LANCAR
SL = SUDAH LANCAR
SULTHONUDDIN, BA
KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : M. GADING SAPUTRO
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : M A S H U D I
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : RAHMA WULANDARI
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : G U S W A D I
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT. PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : SAROFINA NURUL M.
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : M U S A H I R
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA


KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : M. ARIF SETIAWAN
A L A M A T : S R E N G A T
NAMA O.TUA/ WALI : M A S H U D I
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : HARIO MUHAMAD AKBAR
A L A M A T : S R E N G A T
NAMA O.TUA/ WALI : S U H A R K O
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : AHMAD HUSAINI
A L A M A T : S R E N G A T
NAMA O.TUA/ WALI : MOCH. SAHUDI
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA


KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : BINTI LAILATUL M.
A L A M A T : S R E N G A T
NAMA O.TUA/ WALI : A. WALUYO JAUHARI
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : SHIMA REZIANA RAHIM
A L A M A T : S R E N G A T
NAMA O.TUA/ WALI : I B R A H I M
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA


KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : NAULUN SA’ADAH
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : S U P A L A L
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT. PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : BINTI ISNAINI MAULIA
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : T U K I M I N
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT. PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BAKARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : ARIFATUL NUR SOFIA
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : P U R N O M O
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : PIPIT HANDAYANI
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : S U R A N I
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA
KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : SITI MASKUROH
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : MASNGUT
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT. PTG
JULI Rp.

AGUSTUS Rp.

SEPTEMBER Rp.

OKTOBER Rp.

NOPEMBER Rp.

DESEMBER Rp.

JANUARI Rp.

PEBRUARI Rp.

MARET Rp.

APRIL Rp.

MEI Rp.

JUNI Rp.


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : RESDYANAN ADA NINGGAR
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : MEDI CAHYONO
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT. PTG
JULI Rp.

AGUSTUS Rp.

SEPTEMBER Rp.

OKTOBER Rp.

NOPEMBER Rp.

DESEMBER Rp.

JANUARI Rp.

PEBRUARI Rp.

MARET Rp.

APRIL Rp.

MEI Rp.

JUNI Rp.


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BAKARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : M. IBNU FAJAR D.
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : DAROCHANI
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp.

AGUSTUS Rp.

SEPTEMBER Rp.

OKTOBER Rp.

NOPEMBER Rp.

DESEMBER Rp.

JANUARI Rp.

PEBRUARI Rp.

MARET Rp.

APRIL Rp.

MEI Rp.

JUNI Rp.


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : M. HABIBI YUSAFA
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : S U M I A N T O
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp.

AGUSTUS Rp.

SEPTEMBER Rp.

OKTOBER Rp.

NOPEMBER Rp.

DESEMBER Rp.

JANUARI Rp.

PEBRUARI Rp.

MARET Rp.

APRIL Rp.

MEI Rp.

JUNI Rp.


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : MOCH. ALFADIL
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : SUDARMAN
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT. PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : AHMAD RIDLO QODRIL Q.
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : AKROMUL HUDA M.
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT. PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA


KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : DILA AGUSTIN
A L A M A T : S R E N G A T
NAMA O.TUA/ WALI : AGUS WINARTO
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
==========================================
NAMA SANTRI : M. EKIM FIRMANSYAH
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : S U R A T M A N
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT. PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA
KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : SINTYA PUTRI KUSRINI
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : K A R Y O N O
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : OKTAVIA DWI ROSIDA
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : S U N A R I
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT. PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : INDAH KURNIAWATI
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : S U G I A N T O
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : NUR KHOLIFAH
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : S U G I A N T O
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : HENDRIK BUDI SANTOSO
A L A M A T : S R E N G A T
NAMA O.TUA/ WALI : I B R A H I M
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : MAULANA AKBAR RISKI
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : S A M S I N I
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT. PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : RENI WAHYU NUR F.
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : M U J A H I D U N
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : M. NUR WALID
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : MESDIANTORO
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : NADA ASMARA TRI K.
A L A M A T : S R E N G A T
NAMA O.TUA/ WALI : NUR ALI
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : ANDIK KURNIAWAN
A L A M A T : S R E N G A T
NAMA O.TUA/ WALI : S U L A I M A N
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT. PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : AGUSTINA PUTRI DWI R.
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : MOH. SOKEH
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : RISKI PUTRI MARETA A.
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : EDY CHOIRUL ANWAR
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA
KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : M. ANGGA BUDI SAPUTRA
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : M A H M U D I
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : M. ILZA MAULANA
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : NUR KOLIS
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT. PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : MUHAMAD GADING S.
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : M A S H U D I
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : FARDILA AYU RESPITA
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : B A H R O N I
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : FAIRUZ AQILA SEVEMES T.
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : PUTUT JOKO LEGOWO
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : ADINDA D.
RETNANINGRUM
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : S U M A I R
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT. PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : DEWI NUR HALIZA
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : M I S D I
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : HARIA MUTIARA DEWI
A L A M A T : S R E N G A T
NAMA O.TUA/ WALI : S U H A R K O
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : ILHAM FAJAR AIRLANGGA
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : EDY CHOIRUL ANWAR
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : DONI RAHMAD SANTOSA
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : EMI DARWATI
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT. PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : A. FATHIN NAOVAL H.
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : SAM AMRULLAH HUDA
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : FAZAFI QOUNAINI
A L A M A T : S R E N G A T
NAMA O.TUA/ WALI : MOH. MAKSUM
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI : M. MUKLAS ANDIKA S.
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : H A N A F I
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI :
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI :
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT. PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA


KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI :
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI :
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA

KARTU SYAHRIYAH
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
============================================
NAMA SANTRI :
A L A M A T : S R E N G A T
NAMA O.TUA/ WALI :
BULAN SYAHRIYAH TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI Rp. 5.000,-

AGUSTUS Rp. 5.000,-

SEPTEMBER Rp. 5.000,-

OKTOBER Rp. 5.000,-

NOPEMBER Rp. 5.000,-

DESEMBER Rp. 5.000,-

JANUARI Rp. 5.000,-

PEBRUARI Rp. 5.000,-

MARET Rp. 5.000,-

APRIL Rp. 5.000,-

MEI Rp. 5.000,-

JUNI Rp. 5.000,-


Kepala TPQ

SULTHONUDDIN, BA
KARTU IURAN BIMBINGAN BELAJAR
“ AL FALAH “
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
===================================================
NAMA ANAK : M.IBNU FAJAR D.
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : DAROCHANI @ Rp_______
BULAN JML IURAN
TGL
PEMB.
TT. PTG
JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI


Kepala Bimbel Al Falah

SULTHONUDDIN, BA


KARTU IURAN BIMBINGAN BELAJAR
“ AL FALAH “
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
====================================================
NAMA ANAK : MUHAMMAD AL-FADLIL
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : SUDARMAN @ Rp.________
BULAN JML IURAN
TGL
PEMB.
TT. PTG
JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI


Kepala Bimbel Al Falah

SULTHONUDDIN, BA
KARTU IURAN BIMBINGAN BELAJAR
“ AL FALAH “
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
=================================================
NAMA ANAK : AHMAD HUSAINI
A L A M A T : SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : AH. DJAUHARI @ Rp._________
BULAN JML IURAN
TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI


Kepala Bimbel Al Falah

SULTHONUDDIN, BA


KARTU IURAN BIMBINGAN BELAJAR
“ AL FALAH “
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
=================================================
NAMA ANAK : ARIFATUL NUR SHOFIA
A L A M A T : SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : PURNOMO @ Rp._________
BULAN JML IURAN
TGL
PEMB.
TT. PTG
JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI


Kepala Bimbel Al Falah

SULTHONUDDIN, BA
KARTU IURAN BIMBINGAN BELAJAR
“ AL FALAH “
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
===================================================
NAMA ANAK : ARDICHA CATERINE MARCHEDA
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : M.DJAMAH S. @ Rp_______
BULAN JML IURAN
TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI


Kepala Bimbel Al Falah

SULTHONUDDIN, BA


KARTU IURAN BIMBINGAN BELAJAR
“ AL FALAH “
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
====================================================
NAMA ANAK : KHUMAIDATUL FARHATUL HANNA
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : AKROMUL HUDA M. @ Rp.________
BULAN JML IURAN
TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI


Kepala Bimbel Al Falah

SULTHONUDDIN, BA
KARTU IURAN BIMBINGAN BELAJAR
“ AL FALAH “
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
=================================================
NAMA ANAK : RENY WAHYU NUR FADILLAH
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : ALFI KHUMAIDAH @ Rp._________
BULAN JML IURAN
TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI


Kepala Bimbel Al Falah

SULTHONUDDIN, BA


KARTU IURAN BIMBINGAN BELAJAR
“ AL FALAH “
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
=================================================
NAMA ANAK : FARDILLA AYU RESVITA
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : M.BAHRONI @ Rp._________
BULAN JML IURAN
TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI


Kepala Bimbel Al Falah

SULTHONUDDIN, BA
KARTU IURAN BIMBINGAN BELAJAR
“ AL FALAH “
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
===================================================
NAMA ANAK : EKA PUTRI WULANDARTI
A L A M A T : SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : M U J I @ Rp. ________
BULAN JML IURAN
TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI


Kepala Bimbel Al Falah

SULTHONUDDIN, BA


KARTU IURAN BIMBINGAN BELAJAR
“ AL FALAH “
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
====================================================
NAMA ANAK :
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : @ Rp._________
BULAN JML IURAN
TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI


Kepala Bimbel Al Falah

SULTHONUDDIN, BA
KARTU IURAN BIMBINGAN BELAJAR
“ AL FALAH “
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
=================================================
NAMA ANAK : MOH. ILZA MAULANA
A L A M A T : TOGOGAN SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : NURCHOLIS @ Rp._________
BULAN JML IURAN
TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI


Kepala Bimbel Al Falah

SULTHONUDDIN, BA


KARTU IURAN BIMBINGAN BELAJAR
“ AL FALAH “
KEL.TOGOGAN SRENGAT BLITAR
=================================================
NAMA ANAK :
A L A M A T : SRENGAT
NAMA O.TUA/ WALI : @ Rp._________
BULAN JML IURAN
TGL
PEMB.
TT.
PTG
JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI


Kepala Bimbel Al Falah

SULTHONUDDIN, BA

ﻢﻴﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﷲﺍﻢﺴﺑ
ﺍﺪﻤﺤﻣﯽﻔﻂﺼﻤﻟﺍﺕﺍﺰﺠﻌﻣﻦﻣﺎﻨﻧﺃﺮﻗ●
ﺍﺪﻣﺮﺴﻣﻪﺘﻣﺍﯽﻠﻋﺎﻌﻔﻧﺎﻬﻠﺟﺍ

AL QU’RAN KITA INI ADALAH SEBAGAIAN DARI BEBERAPA
MU’JIZAT AL - MUSTOFA MUHAMMAD.
KEAGUNGAN MU’JIZATNYA MEMBERIKAN MANFAAT
BAGI UMATNYA SEPANJANG MASA.
●ﺍﺪﺑﺍﺍﺮﺧﺍﻭﺎﻴﻧﺩﻪﻅﻔﺤﻳﻦﻤﻟﻰﺑﻮﻁ
ﺪﺴﻔﻳﻻﻪﻤﺴﺟﺕﻮﻤﻳﺍﺫﺇﻻﻒﻴﻛﻭ ﺍ

BERUNTUNG SEKALI ORANG YANG HAFAL AL QUR’AN, BAIK
DI DUNIA MAUPUN DI AKHIRAT SELAMANYA.
BAGAIMANA TIDAK ?
APABILA IA MATI JASADNYA TIDAK AKAN RUSAK.
Uswatun hasanah


ﺎﻬﺑﻰﻔﻃﺃﺔﺴﻤﺧﻰﻟ

ﺔﻤﻄﺤﻟﺍﺎﺑﻮﻟﺍﺮﺣﺎﺑﻮﻟﺍﺮﺣ

ﯽﺿﺗﺮﻤﻟﺍﻭﯽﻔﻂﺼﻤﻟﺍ

ﺍﻭﺎﻤﻬﻨﺑﺍﻭ ﻟ ﻪﻤﺗﺎﻔ ﺎﻤﻬﻨﺑﺍﻭDATA SANTRI
TPQ : AL FALAH
JENJANG : Tingkat Dasar (Jilid) / Tingkat Lanjutan ( Al qu’ran )
Alamat : Jl. Banda rt.01 rw.02 Kelurahan Togogan
Kecamatan : Srengat, Kabupaten Blitar.

NO NAMA SANTRI TEMPAT TGL LAHIR NAMA ORANG TUA ALAMAT
1 Dila Agustin Blitar. 19 Januari 2000 Agus Winarno Srengat
2 M. Ari Wiyanto Blitar, 17 Mei 1998 Suprianto Togogan Srengat
3 Ending Pratama Blitar, 28 Nop. 1997 Suseno Togogan Srengat
4 M.Habibi Yusafa Blitar, 15 Des. 1999 Sumianto Togogan Srengat
5 M Alfadil Blitar, 15 Januari 2000 Sudarman Togogan Srengat
6 M.W.Talisuhu M. Blitar, 23 Maret 1999 Budi Djarsono Togogan Srengat
7 M.Ekim Firmansh Blitar, 14 Maret 2001 Eko Jaenal Togogan Srengat
8 Nia Indah K. Blitar, 10 Mei 2001 Markamah Togogan Srengat
9 Sintya Putri K. Blitar, 01 Januari 1999 Karyono Togogan Srengat
10 Hendrik Budi S. Blitar, 11 April 1998 Siswanto Srengat
11 Reni Wahyu NF. Trenggalek, 06 -12-2001 Mujahidun Togogan Srengat
12 Maulana Akbar R Probolinggo,31-01-2001 Budiono Togogan Srengat
13 M. Nur Walid Blitar, 26 Juli 2000 Mesdiantoro Togogan Srengat
14 Nadha Asmara T Blitar, 19 Juni 2001 Kaeran Srengat
15 Agustina Putri D. Blitar. 14 Agustus 1999 M. Sokeh Togogan Srengat
16 Andik Kurniawan Blitar, 03 Mei 2000 Ardjo Srengat
17 Heri Dwi Laksono Blitar, 12 Agustus 1999 Saito Togogan Srengat
18 M. Aqinudin NR. Blitar, 21 Januari 1998 Sukandar Togogan Srengat
19 Robet Firman R. Blitar, 08 Pebruari 1999 Suharto Togogan Srengat
20 Hario M. Akbar L.Tengah, 05 Agt 1997 Suharko Srengat
21 Aminatul M. Blitar, 10 Nop 2003 H Zaenuri Togogan Srengat
22 Rizky Putri MA. Blitar, 18 Maret 2000 Edy CH Anwar Togogan Srengat
23 M. Angga Budi S. Blitar, 12 Sept. 2000 Mahmudi Togogan Srengat
24 Hamidatus Sania Blitar, 15 Nop 2000 AHM Samaki Togogan Srengat
25 Deny Febrian Blitar, 17 Januari 1997 Purnomo Togogan Srengat
26 Fazafi Khunaini Blitar, 01 Agustus 2002 M. Maksum Togogan Srengat
27 Dewi Nur Haliza Blitar, 24 Maret 2002 Misdi Togogan Srengat
28 Galih Fajar R. Blitar, 24 Oktober 2002 Adi Siswoyo Togogan Srengat
29 M. Ilza Maulana Blitar, 19 Juni 2003 Nur Kholis Togogan Srengat
30 Binti Isnaini M. Blitar, 28 Mei 2002 Tukimin Togogan Srengat

DATA SANTRI
TPQ : AL FALAH
JENJANG : Tingkat Dasar (Jilid) / Tingkat Lanjutan ( Al qu’ran )
Alamat : Jl. Banda rt.01 rw.02 Kelurahan Togogan
Kecamatan : Srengat, Kabupaten Blitar.

NO NAMA SANTRI TEMPAT TGL LAHIR NAMA ORANG TUA ALAMAT
31 Fardila Ayu R. Blitar, 09 Agustus 2003 M. Bahroni Togogan Srengat
32 Rean Dwija P. Blitar, 01 Agustus 2002 Damiri Srengat
33 M. Arif Setiawan Blitar, 11 Maret 2002 Mashudi Togogan Srengat
34 Astomi Yahya Blitar, 18 Mei 1998 Sukani Togogan Srengat
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
DATA SANTRI
TPQ : AL FALAH
JENJANG : Tingkat Dasar (Jilid) / Tingkat Lanjutan ( Al qur’an )
Alamat : Jl. Banda rt.01 rw.02 Kelurahan Togogan
Kecamatan : Srengat, Kabupaten Blitar.

NO NAMA SANTRI TEMPAT TGL LAHIR NAMA ORANG TUA ALAMAT
1 Isna Himmatul M. Blitar, 17 Januari 1997 Sulthonuddin Togogan Srengat
2 Binti Lailatul M. Blitar, 21 Januari 1998 A. Waluyo Jauhari Srengat
3 Ahmad Husaini Blitar, 23 Agustus 1996 Moch. Sahudi Srengat
4 M. Dani Yuli R. Blitar, 11 Juli 1997 Abd. Rohman Togogan Srengat
5 Shima Reziana R. Blitar, 22 April 1998 Ibrahim Srengat
6 Pipit Handayani Blitar, 30 Maret 1998 Surani Togogan Srengat
7 Nailun Sa’adah Blitar, 11 Nopemb 1998 A. Supalal Togogan Srengat
8 Siti Maskuroh Blitar, 12 Juni 1999 Masngut Togogan Srengat
9 Ilham Qintifar S. Blitar, 27 Juli 1998 Abd. Siregar Togogan Srengat
10 M.Ibnu Fajar D. Blitar, 18 Oktober 1997 Darochani Togogan Srengat
11 M. Rizki Pradana Blitar, 17 Mei 1999 A. Kosim Togogan Srengat
12 Resdiananda A.N. Blitar, 25 Septemb 2000 Medi Cahyono Togogan Srengat
13 Erlia Fitri Ana Blitar, 28 Februari 1997 Fuad Ali Najib Togogan Srengat
14 Ino Putri Prihadi Blitar, 09 Juni 1998 Didik Hariadi Togogan Srengat
15 Ahmad Ridho Q. Blitar, 05 Oktober 1999 Akromul Huda Togogan Srengat
16 Riski Kusuma W. Blitar, 12 Maret 1999 Adi Siswoyo Togogan Srengat
17 Dilatul Khoiriyah Blitar, 28 Juni 1999 A. HM. Samaki Togogan Srengat
18 Oktavia Dwi R. Blitar, 28 Oktober 1999 Sunari Togogan Srengat
19 Nur Kholifah Blitar, 28 Juli 2000 Sugianto Togogan Srengat
20 Titis Trisna W. Blitar, 20 Oktober 1997 Sutrisno Togogan Srengat
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DATA USTADZ
TPQ : AL FALAH
JENJANG : Tingkat Dasar (Jilid) / Tingkat Lanjutan ( Al qur’an )
Alamat : Jl. Banda rt.01 rw.02 Kelurahan Togogan
Kecamatan : Srengat, Kabupaten Blitar.

NO NAMA USTADZ TEMPAT TGL LAHIR ALAMAT PENDIDIKAN
1 MARYATUN Blitar, 05 Juli 1963 Togogan Srengat SLTA
2 ALFI KHUMAIDAH Blitar, 03 Januari 1938 Togogan Srengat SLTA
3 MUCHLISHOTUL A. Blitar, 14 Oktober 1984 Togogan Srengat SLTA
4 SITI MUZAYANAH Blitar, 18 Januari 1981 Togogan Srengat SLTP
5 ALFAN AMRULLOH S. Blitar. 27 Januari 1990 Togogan Srengat SLTA
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20DATA USTADZ
TPQ : AL FALAH
JENJANG : Tingkat Dasar (Jilid) / Tingkat Lanjutan ( Al qur’an )
Alamat : Jl. Banda rt.01 rw.02 Kelurahan Togogan
Kecamatan : Srengat, Kabupaten Blitar.

NO NAMA USTADZ TEMPAT TGL LAHIR ALAMAT PENDIDIKAN
1 SULTHONUDDIN, BA Blitar. 06 Juni 1960 Togogan Srengat Sarmud
2 TEGUH SANTOSO Blitar, 09 Oktober 1985 Kolomayan Wndadi SLTP
3 TATIK SUNARTI Blitar, 23 Maret 1963 Togogan Srengat SLTP
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20PENDATAAN LEMBAGA TAMAN PENDIDIKAN AL QUR’AN
( TPQ/TPA ) TAHUN 2009

A. Identitas Lembaga
Nama Lembaga : TPQ AL FALAH
Nama Kepala : SULTHONUDDIN, BA
Nama Yayasan : -
Ketua Yayasan : -
Alamat : Jl. Banda rt.01 rw.02, Kelurahan Togogan, Kec. Srengat
No. Telp / HP : - / 081 556 660 320
Tempat Belajar : Gedung / Musholla / Masjid / Perumahan / Lain .............)*
Status : Hak Milik / Hak Pakai / Lain ............. )*
Sumber Anggaran : Masyarakat / Pemerintah / Lain ........... )*
Sumber Belajar : CMSA / Qiroati / Iqro’ / Lain ....................)*
B. Data Santri dan Ustadz
1. Tingkat Dasar ( Jilid )

NO ROMBEL
JUMLAH
SANTRI
KEADAAN USTADZ
LK PR LK PR
PENDIDIKAN
SD/MI
MTs/SMP
SMA PT PP
1 2 22 12 1 4 - 1 4 - -
Jumlah 22 12 1 4 - 1 4 - -

2. Tingkat Lanjutan ( Al Qur’an )

NO ROMBEL
JUMLAH
SANTRI
KEADAAN USTADZ
LK PR LK PR
PENDIDIKAN
SD/MI
MTs/SMP
SMA PT PP
1 1 6 14 2 1 - 2 - 1 -
Jumlah 6 14 2 1 - 2 - 1 -

Ketua Kortan Srengat Kepala TPQ Al Falah Togogan


SUDARMAJI SULTHONUDDIN, BA
)* Coret atau isi yang sesuai

TAMAN PENDIDIKAN AL QUR’AN
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN KEC. SRENGAT KAB. BLITAR
JL BANDA NO HP. 081556660320
================================================
NOMOR : 6/TPQ.ALF/VIII/2009 Kepada :
H A L : PEMBERITAHUAN Yth. Orang tua/Wali Santri
TPQ Al Falah
Di Tempat
ﺎﻛﺮﺑﻭﷲﺔﻤﺣﺭﻭﻢﻜﻴﻠﻋﻢﻠﺴﻟﺍ ﻪﺗ

Sehubungan dengan bulan puasa sudah dekat dengan ini kami beritahukan
kepada Bapak / Ibu Orang tua Wali Santri TPQ Al Falah Kel.Togoganbahwa,
anak-2 mulai libur hari Selasa, 17 Agustus 2009 dan masuk pelajaran biasa
pada hari Rabu, 30 September 2009, untuk mengisi kegiatan pada bulan
Romadlon 1430 H pada tahun ini maka jadwal kegiatan sbb :
N0 HARI/TANGGAL SANTRI JILID SANTRI ALQURAN
1 MINGGU, 23-08-2009
MASUK jam
07.00 *)
MASUK
Jam 05.00**)
2 MINGGU, 30-08-2009
MASUK jam
07.00 *)
MASUK
Jam 05.00**)
3 MINGGU, 06-09-2009
MASUK jam
07.00 *)
MASUK
Jam 05.00**)
4 MINGGU, 13-09-2009
MASUK jam
07.00 *)
MASUK
Jam 05.00**)
Untuk itu kami mohon dorongan dari orang tua/ wali santri untuk kegiatan
tersebut bisa terlaksana, agar tidak kesulitan dalam membacanya apabila
sudah masuk di hari-hari biasa.
Catatan :*) Pelajaran biasa, **) Tadarus

ﻪﺗﺎﻛﺮﺑﻭﷲﺔﻤﺣﺭﻭﻢﻜﻴﻠﻋﻢﻠﺴﻟﺍ
Togogan, 14 Agustus 2009
Kepala TPQ Al FalahSULTHONUDDIN, BATAMAN PENDIDIKAN AL QUR’AN
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN KEC. SRENGAT KAB. BLITAR
JL BANDA NO HP. 081556660320
================================================
NOMN NOMOR : 6/TPQ.ALF/VIII/2009 Kepada :
HH H A L : PEMBERITAHUAN Yth. Orang tua/Wali Santri
TPQ Al Falah
Di tempat
ﺎﻛﺮﺑﻭﷲﺔﻤﺣﺭﻭﻢﻜﻴﻠﻋﻢﻠﺴﻟﺍ ﻪﺗ

Ss Sehubungan dengan bulan puasa sudah dekat dengan ini kami beritahukan
Kk kepada Bapak / Ibu Orang tua Wali Santri TPQ Al Falah Kel.Togogan bahwa,
Aa anak-2 mulai libur hari Selasa, 17 Agustus 2009 dan masuk pelajaran biasa
Pp pada hari Rabu, 30 September 2009, untuk mengisi kegiatan pada bulan
Ro Romadlon 1430 H pada tahun ini maka jadwal kegiatan sbb :
N0 HARI/TANGGAL SANTRI JILID SANTRIALQURAN
1 MINGGU, 23-08-2009
MASUK jam
07.00 *)
MASUK
Jam 05.00**)
2 MINGGU, 30-08-2009
MASUK jam
07.00 *)
MASUK
Jam 05.00**)
3 MINGGU, 06-09-2009
MASUK jam
07.00 *)
MASUK
Jam 05.00**)
4 MINGGU, 13-09-2009
MASUK jam
07.00 *)
MASUK
Jam 05.00**)
Untuk itu kami mohon dorongan dari orang tua/ wali santri untuk kegiatan
tersebut bisa terlaksana, agar tidak kesulitan dalam membacanya apabila
sudah masuk di hari-hari biasa.
Catatan :*) Pelajaran biasa, **) Tadarus

ﻪﺗﺎﻛﺮﺑﻭﷲﺔﻤﺣﺭﻭﻢﻜﻴﻠﻋﻢﻠﺴﻟﺍ
Togogan, 14 Agustus 2009
Kepala TPQ Al FalahSULTHONUDDIN, BA


Program Sorogan Al Qur’an
TAMAN PENDIDIKAN AL QUR’AN MA’ARIF
“ T P Q AL FALAH “
Kelurahan Togogan, Kec. Srengat, Kab. Blitar
HP. 081556672223

( Dan bacalah Al Qu‟ran dengan tartil )
Q.S Al-Muzammil : 4

N a m a : ……………………………………………………………….……………………………

A l a m a t : …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


“ Orang yang pandai Al Quran kelak mendapat tempat di surga bersama-sama para
Rosul yang mulia. Dan orang yang membaca Al Quran tetapi membacanya ter-
tegun - tegun dan tampak agak berat lidahnya baginya dua pahala” ( HR Bukhori &
Muslim dari Siti „Aisyah )


Tiada hari berlalu tanpa tadarus Al Qur’an


Tanggal
Juz Nama Surat
No Ayat
Ustadz Prestasi
Catatan &
Perhatian S / d( Ket. A = Amat Baik, B = Baik, C = Cukup )
Tanggal Juz Nama Surat
No Ayat
Ustadz Prestasi
Catatan &
Perhatian S / d( Ket. A = Amat Baik, B = Baik, C = Cukup )
Tanggal Juz Nama Surat
No Ayat
Ustadz Prestasi
Catatan &
Perhatian S / d( Ket. A = Amat Baik, B = Baik, C = Cukup

NAZAA AAFAL
ﺮﺒﻛﺍﷲﺍ - = ﺮﺒﻛﺍﷲﺍ ۲ x
ﷲﺍﻻﺍﻪﻟﺍﻻﻥﺍﺪﻬﺷﺍ = ۲ x , = ﷲﺍﻝﻮﺳﺭﺍﺪﻤﺤﻣﻥﺍﺪﻬﺷﺍ ۲ x
= ﺓﻼﺼﻟﺍﻰﻠﻋﻲﺣ ۲ x , ﺣﻲﻋﻠﻰﺍﻟﻔﻼﺡ = ۲ x
= ﻡﻮﻨﻟﺍﻦﻣﺮﻴﺧﺓﻼﺼﻟﺍ ۲ x ( KHUSUS SUBUH )
ﺮﺒﻛﺍﷲﺍ - x ﺍ = ﷲﺍﻻﺍﻪﻟﺍﻻ , x ﺍ = ﺮﺒﻛﺍﷲﺍ
LAFATH IQOMAH
ﺮﺒﻛﺍﷲﺍ - ﺍ = ﺮﺒﻛﺍﷲﺍ x , xﺍ = ﷲﺍﻝﻮﺳﺭﺍﺪﻤﺤﻣﻥﺍﺪﻬﺷﺍ , x ﺍ = ﷲﺍﻻﺍﻪﻟﺍﻻﻥﺍﺪﻬﺷﺍ
ﺓﻼﺼﻟﺍﺖﻣﺎﻗﺪﻗ , x ﺍ ﺡﻼﻔﻟﺍﻰﻠﻋﻲﺣ , x ﺍ = ﺓﻼﺼﻟﺍﻰﻠﻋﻲﺣ = ۲ x
ﺮﺒﻛﺍﷲﺍ - x ﺍ = ﷲﺍﻻﺍﻪﻟﺍﻻ , x ﺍ = ﺮﺒﻛﺍﷲﺍ

URUTAN PUJIAN SHOLAT ASHAR

1. DO’A KEDUA ORANG TUA

2. SHOLAWAT NARIYAH

3. DO’A SAPU JAGAD

4. DO’A TULAK BALAK
( LIIHOMSATUN ….. )

5. SIFAT WAJIB ALLOH
6. DO’A MINTA DIMASUKKAN
SURGA ( ILAA HIILAS ….. )

6. TOMBO ATI

7. DO’A MINTA HUJAN
( PADA WAKTU SUDAH LAMA TIDAK HUJAN )


ﻪﺗﺎﻛﺮﺑﻭﷲﺔﻤﺣﺭﻭﻢﻜﯿﻠﻋﻢﻠﺴﻟﺍ
ﻢﯿﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﷲﺍﻢﺴﺑ ٭ ﺑﺫﻭﻋﺃ ﷲﺎ ﻢﯿﺟﺮﻟﺍﻥﺎﻄﯿﺸﻟﺍﻦﻣ
ﷲﺍﻢﺴﺑ ﷲﺪﻤﺣﻟﺍ ٭ ﺓﻼﺼﻟﺍﻭ ﮦﺪﻌﺑﻰﺒﻧﻻﻦﻣﻰﻠﻋﻡﻼﺳﻟﺍﻭ ٭
ﷲﺍﺪﺒﻋﻰﻨﺑﺪﻤﺤﻣﺎﻧﺪﯿﺳ ٭ ﻪﻟﺍﻭﻦﻣﻭ ﻪﺒﺤﺻﻭ ﻪﻟﺍﻰﻠﻋﻭ ٭
ﻩﺩﻌﺑﺎﻣﺍﷲﺎﺑﻻﺍﺓﻮﻗﻻﻭﻝﻮﺣﻻ
ﻦﯿﻣﺮﻜﻤﻟﺍﺓﺭﻀﺣ

ﻪﺗﺎﻛﺮﺑﻭﷲﺔﻤﺣﺭﻭﻢﻜﯿﻠﻋﻢﻠﺴﻟﺍ
ﻢﯿﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﷲﺍﻢﺴﺑ ٭ ﺑﺫﻭﻋﺃ ﷲﺎ ﻢﯿﺟﺮﻟﺍﻥﺎﻄﯿﺸﻟﺍﻦﻣ
ﮦﺪﺒﻌﺑﻯﺮﺳﭐﻯﺬﻟﺍﻦﺤﺒﺳ ﻡﺍﺮﺤﻟﺍﺪﺠﺴﻤﻟﺍﻦﻣﻼﯿﻟ
ﺎﺼﻗﻻﺍﺪﺠﺴﻤﻟﺍﻰﻟﺇ ﺎﻨﺘﻳﭐﻦﻣ ﻪﻳﺮﻨﻟ ﻪﻟﻮﺣﺎﻨﻛﺮﺑﻯﺬﻟﺍ
ﻪﻳﻻﺍ .ﺮﯿﺼﺒﻟﺍﻊﯿﻤﺴﻟﺍﻮﻫﻪﻧﺇ
ﺪ ﺍﺀﺎﻋ ﻮ ﻝ ﺔﻨﺴﻟﺍ
ﻢﻴﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﷲﺍﻢﺴﺑ
ﻮ ﻢﻠﺳﻭﻪﺒﺤﺻﻭﻪﻟﺍﯽﻠﻋﻭﺪﻤﺤﻣﺎﻧﺪﻴﺳﯽﻠﻋﷲﺍﯽﻠﺻ
, ﻭ ﻝﻮﻌﻤﻟﺍﻙﺩﻮﺟﻭﻢﻴﻆﻌﻟﺍﻚﻠﻀﻓﯽﻠﻋ , ﻝﻭﻷﺍﻢﻳﺪﻘﻟﺍﻱﺪﺑﻷﺍﺖﻧﺍﻢﻬﻠﻟﺍ
ﻪﺋﺎﻴﻟﻭﺍﻭﻥﺎﻂﻴﺸﻟﺍﻦﻣﻪﻴﻓﺔﻤﺼﻌﻟﺍﻚﻟﺄﺴﻧ , ﻞﺒﻗﺍﺪﻗﺪﻳﺪﺟﻡﺎﻋﺍﺬﻫﻭ
ﻥﻮﻌﻟﺍﻭﻩﺩﻮﻨﺟﻭ ﻰﺑﺮﻘﻳﺎﻤﺑﻝﺎﻐﺘﺷﻹﺍﻭﺀﻮﺴﻟﺎﺑﺓﺭﺎﻣﻷﺍﺲﻔﻨﻟﺍﻩﺬﻫﯽﻠﻋ
ﻡﺍﺮﮐﻹﺍﻭﻝﻻﺠﻟﺍﺍﺫﺎﻳﻰﻓﻟﺯﻚﻴﻟﺍ
ﻮ ﻭﻪﺒﺤﺻﻭﻪﻟﺍﯽﻠﻋﻭﺪﻤﺤﻣﺎﻧﺪﻴﺳﯽﻠﻋﷲﺍﯽﻠﺻ ﻢﻠﺳ

ﺪ ﺍﺀﺎﻋ ﺮﺧ ﺔﻨﺴﻟﺍ
ﻢﻴﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﷲﺍﻢﺴﺑ
ﻢﻬﻠﻟ ﻮ ﻢﻠﺳﻭﻪﺒﺤﺻﻭﻪﻟﺍﯽﻠﻋﻭﺪﻤﺤﻣﺎﻧﺪﻴﺳﯽﻠﻋﷲﺍﯽﻠﺻ
ﻮ ﻢﻠﺳﻭﻪﺒﺤﺻﻭﻪﻟﺍﯽﻠﻋﻭﺪﻤﺤﻣﺎﻧﺪﻴﺳﯽﻠﻋﷲﺍﯽﻠﺻ


ﷲﺍﺮﻔﻐﺘﺳﺍ ١٢۲٤
ﷲﺍﻝﻮﺳﺭﺍﺪﻤﺤﻣﻥﺍﺪﻬﺷﺍﻭ ﷲﺍﻻﺍﻪﻟﺍﻻﻥﺍﺪﻬﺷﺍ
Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Alloh dan Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Alloh
ﻢﻠﺳﻭﻪﻴﻠﻋﻞﺻﺏﺭﺎﻳﺪﻤﺤﻣﻰﻠﻋﻞﺻﻢﻬﻠﻟﺍ
ﺫﻭﻋﺍ ﺑ ﷲﺍﺎ ﻢﻴﺟﺮﻟﺍﻥﺎﻄﻴﺸﻟﺍﻦﻣ Х ﷲﺍﺎﻳ ٤
ﻢﻴﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﷲﺍﻢﺴﺑ
ﯽﻓﻥﻭﺪﺤﻠﻳﻦﻳﺬﻟﺍﺭﺫﻭﺎﻬﺑﻩﻮﻋﺪﻓ ﯽﻨﺴﺤﻟﺍﺀﺎﻤﺳﻻﺍﷲﻭ
ﻥﻮﻠﻤﻌﺗﻮﻧﺎﻛﺎﻣﺎﻧﻭﺰﺠﻴﺳ ﻪﺋﺎﻤﺳﺍ

ﷲﺍﺮﻔﻐﺘﺳﺍ ١٢۲٤
ﷲﺍﻝﻮﺳﺭﺍﺪﻤﺤﻣﻥﺍﺪﻬﺷﺍﻭ ﷲﺍﻻﺍﻪﻟﺍﻻﻥﺍﺪﻬﺷﺍ
bersaksi tidak ada Tuhan selain Alloh dan Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Alloh
ﻢﻠﺳﻭﻪﻴﻠﻋﻞﺻﺏﺭﺎﻳﺪﻤﺤﻣﻰﻠﻋﻞﺻﻢﻬﻠﻟﺍ
ﺫﻭﻋﺍ ﺑ ﷲﺍﺎ ﻢﻴﺟﺮﻟﺍﻥﺎﻄﻴﺸﻟﺍﻦﻣ Х ﷲﺍﺎﻳ ٤
ﻢﻴﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﷲﺍﻢﺴﺑ
ﯽﻓﻥﻭﺪﺤﻠﻳﻦﻳﺬﻟﺍﺭﺫﻭﺎﻬﺑﻩﻮﻋﺪﻓ ﯽﻨﺴﺤﻟﺍﺀﺎﻤﺳﻻﺍﷲﻭ
ﻥﻮﻠﻤﻌﺗﻮﻧﺎﻛﺎﻣﺎﻧﻭﺰﺠﻴﺳ ﻪﺋﺎﻤﺳﺍ
ﷲﺍﺮﻔﻐﺘﺳﺍ ١٢۲٤
ﷲﺍﻝﻮﺳﺭﺍﺪﻤﺤﻣﻥﺍﺪﻬﺷﺍﻭ ﷲﺍﻻﺍﻪﻟﺍﻻﻥﺍﺪﻬﺷﺍ

Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Alloh dan Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Alloh
ﺫﻭﻋﺍ ﺑ ﷲﺍﺎ ﻢﻴﺟﺮﻟﺍﻥﺎﻄﻴﺸﻟﺍﻦﻣ Х ﷲﺍﺎﻳ ٤
ﻢﻴﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﷲﺍﻢﺴﺑ
ﯽﻓﻥﻭﺪﺤﻠﻳﻦﻳﺬﻟﺍﺭﺫﻭﺎﻬﺑﻩﻮﻋﺪﻓ ﯽﻨﺴﺤﻟﺍﺀﺎﻤﺳﻻﺍﷲﻭ
ﻥﻮﻠﻤﻌﺗﻮﻧﺎﻛﺎﻣﺎﻧﻭﺰﺠﻴﺳ ﻪﺋﺎﻤﺳﺍﻣ ﻘ ﻪﻣﺪ
ﻢﯿﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﷲﺍﻢﺴﺑ ٭ ﺑﺫﻭﻋﺃ ﷲﺎ ﻢﯿﺟﺮﻟﺍﻥﺎﻄﯿﺸﻟﺍﻦﻣ
٭ ﺍﺪﻤﺤﻣﻰﻔﻂﺼﻤﻟﺍﺓﺍﺯﺠﻌﻣﻦﻣﺎﻨﻧﺍﺮﻗ
ﺍﺪﻣﺮﺴﻣﻪﺘﻣﺍﻰﻠﻋﺎﻌﻔﻧﺎﻬﻠﺟﺍ
Al Qur’an kita ini adalah sebagian dari beberapa Mu’jizat
Al-Mustofa Muhammad. Keagungan Mu’jizatnya
memberikan manfa’at bagi umatnya sepanjang masa.

ﺍﺪﺑﺍﺍﺮﺧﺍﻭﺎﯿﻧﺩﻪﻆﻔﺤﻳﻦﻤﻟﻰﺑﻮﻃ
ﺍﺪﺴﻔﯿﻟﻪﻤﺴﺟﺕﻮﻤﻳﺍﺫﺇﻻﻒﯿﻛﻭ
Beruntung sekali orang yang hafal Al Qur’an, baik di dunia
maupun di akhirat selamanya. Bagaimana tidak ?
Apabila ia mati jasadnya tidak akan rusak.

ﻢﻳﺮﻛﺎﻳﻞﺒﻘﺗﻭﻢﻜﻨﻣﻭﺎﻨﻣﷲﺍﻞﺒﻘﺗ ٭

ﺐﻳﺮﻗ ﺢﺘﻓﻭ ﷲﺍﻦﻣﺮﺼﻧ ٭ ٭ ٭ ﻢﻳﺮﻛ ﺎﻳ ﻕﺍﺯﺭﺎﻳ - ٭ ﻢﯿﻠﻋﺎﻳ ﺡﺎﺘﻓﺎﻳ

ﻢﯿﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﷲﺍﻢﺴﺑ ٭ ﺑﺫﻭﻋﺃ ﷲﺎ ﻢﯿﺟﺮﻟﺍﻥ ﺎﻄﯿﺸﻟﺍﻦﻣ
. . . ﻦﯿﻤﻟﺎﻌﻟﺍﺏﺭﷲﺪﻤﺤﻟﺍ
ﻮﻟﻭ ﺎﻨﺑﻮﻧﺫ ﺎﻨﻟﺮﻔﻏﺏﺭ ﺍ ﻭ ﺎﻨﻳﺪﻟ ﺍ ﻬﻤﺣﺭ ﻤ ﺮﯿﻐﺻﺎﻧ ﺎﯿﺑﺭﺎﻤﻛﺎ ﺍ
ﺕﺎﻨﻣﺆﻤﻟﺍﻭﻦﯿﻨﻣﺆﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎﻤﻠﺴﻤﻟﺍﻭﻦﯿﻤﻠﺴﻣﻟﺍﻊﯿﻤﺠﻟﻭ ﺕﺍﻮﻣﻻﺍﻭﻢﻬﻨﻣﺀﺎﯿﺣﻻﺍ
ﻢﯿﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﷲﺍﻢﺴﺑ ٭ ﺑﺫﻭﻋﺃ ﷲﺎ ﻢﯿﺟﺮﻟﺍﻥﺎﻄﯿﺸﻟﺍﻦﻣ
ﻟﺍ ﻢ . . .
J A D W A L M E N Y A N Y I

1. The Way of Love
2. Rukun Islam
3. Rukun Iman
4. Sifat Wajib Alloh
5. Asmaul Husna
6. Mars TPQ Ma’arif
7. Hymne TPQ Ma’arif
8. Nama-nama Nabi
9. Rajin Mengaji dan Sholat Bersama
10. Rahmat Qur’an
11. Ngaji - Ngaji bareng
12.
13.
14.
ﻡﻳﺮﻜﻠﺍﺐﺎﺘﻜﻰﻓﻰﻠﺎﻌﺘ ﷲﺍﻞﺎﻗ
ﻢﯿﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﷲﺍﻢﺴﺑ ٭ ﺑﺫﻭﻋﺃ ﷲﺎ ﻢﯿﺟﺮﻟﺍﻥﺎﻄﯿﺸﻟﺍﻦﻣ
ﻼﯿﻠ ﻩﺪﺒﻌﺒﻯﺮﺴ ﺍﻯﻨﻠﺍﻦﺎﺤﺒﺴ
ﻯﺬﻠﺍﺎﺻﻘﻻﺍﺪﺠﺴﻣﻠﺍﻰﻠﺍﻡﺍﺮﺤﻠﺍﺪﺠﺴﻣﻠﺍﻥﻣ
ﺎﻨﺘﺎﯿﺍﻥﻤ ﻪﯿﺮﻨﻠ ﻪﻠﻮﺣﺎﻨﻜﺮﺎﺒ
ﻪﯿﻻﺍ .ﺮﯿﺼﺒﻠﺍﻊﯿﻣﺴﻠﺍﻮﻫﻪﻨﺍ
ﺪﻌﺒﺎﻤﺍ . ﻡﯿﻅﻌﻠﺍﻰﻠﻌﻠﺍﷲﺎﺒﻵﺍﺓﻮﻗﻻﻮ ﻞﻮﺣﻻ


TAMAN PENDIDIKAN AL QUR’AN
TPQ AL FALAH
KEL.TOGOGAN KEC. SRENGAT KAB. BLITAR
JL. BANDA NO 60 HP. 081556660320

=============================================================================S U R A T - K E T E R A N G A N
Nomor : 4 / TPQ.ALF / III / 2014


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala TPQ Al Falah Kel. Togogan Kec. Srengat
Kab. Blitar menerangkan bahwa :
Nama : ARDICHA CATERINE MARCELDA
Tempat dan tanggal : BLITAR, 11 MARET 2002
Induk : 142
Nama Orang tua : MOCHAMMAD DJAMAH SAPARUDIN
Telah mengikuti Munaqosah yang diadakan LPPTKA Ma’arif Cab. Blitar dan
dinyatakan LULUS dan sampai saat ini Ijazahnya belum terbit.
Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Togogan, 18 Maret 2014
Kepala TPQ Al Falah


SULTHONUDDIN, BA

(

M
u
n
a
q
o
s
a
h

)

K
e
p
a
l
a

T
P
Q

A
l

F
a
l
a
h

T
o
g
o
g
a
n
S
U
L
T
H
O
N
U
D
D
I
N
,

B
A
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
SMP NEGERI 3 SRENGAT
Jl. Jend. A. yani selokajang srengat blitar
Kelas : 7-F

ARSIP
1. AKTE KELAHIRAN
2. SYAHADAH MUNAQOSAH
TAHUN 2011 :
1. Binti Lailatul Mubarokah
2. Ahmad Husaini
3. Shima Reziana Rahim
4. Pipit Handayani
5. nailUn Sa’adah
6. Ilham Qimtifar Siregar
7. Muhammad Ibnu Fajar Darokhaeni
8. Resdyananda Adaninggar
9. Much. Habibi Yusafa
10. Muhammad Al Fadlil
11. ahmad Qod ril Qoni’
12. Muhammad Ekim Firmansyah
13. Sntya Putri Kusryanti
14. Oktavia Dwi Rosida
15. Nur Kholifah
16. Nada Asmara Tri Kartika Sari
17. Agus Tiana Dwi rahayu
18. Hario Muhammad Akbar

TPQ AL FALAH
TOGOGAN SRENGAT BLITAR
ARSIP
SYAHADAH/IJASAH
MUNAQOSAH TAHUN 2011


TPQ AL FALAH
TOGOGAN SRENGAT BLITARARSIP
SYAHADAH/IJASAH
MUNAQOSAH TAHUN 2011

TPQ AL FALAH
TOGOGAN SRENGAT BLITAR

ARSIP
AKTE KELAHIRAN
PENGIKUT
MUNAQOSAH TAHUN 2006


TPQ AL FALAH
TOGOGAN SRENGAT BLITAR


ARSIP
AKTE KELAHIRAN PENGIKUT
MUNAQOSAH TAHUN 2011
TPQ AL FALAH
TOGOGAN SRENGAT BLITAR


\
A R S I P

KhoTam al QUr’an

TAHUN 2003 = 2 ANAK :1.Alfan Amrullohb S.
2. Siti Sulaikhatul Munawaroh

2006 = 3 ANAK :1.Maya Rosidatul Hamida
2.iQomaTUS Sa’adah
3.Titis Nur Fitria

2007 = 3 ANAK :1.aThi’ Khoiriyah
2.M. Farit Zainudin M.Z.
3.Nurpuja Wahyukekal F.

2008 = 4 ANAK :1.EllamAsmara DewiLarasati
2.Isna Himmatul Mardliana
3.Aang Khunaini Wijaya
4. Dewi Pratiwi

2010 = 2 ANAK :1.Siti Maskuroh
2. Elis Anjarwati
TPQ AL FALAH
TOGOGAN SRENGAT BLITAR


ﻢﻴﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﷲﻢﺴﺑ


ﺭ ﻦﻴﻋﺍﺓﺭﻗﺎﻨﺗﺎﻳﺭﺫﻭﺎﻨﺟﺍﻭﺯﺍﻦﻣﺎﻨﻟﺐﻫﺎﻨﺑ

.ﺎﻣﺎﻣﺍﻦﻴﻘﺘﻣﻠﻟﺎﻨﻠﻌﺟﺍﻭ :ﻥﺎﻗﺮﻓﻟﺍ ٤١
YA TUHAN KAMI, ANUGRAHKANLAH KEPADA KAMI PASANGAN KAMI
DAN KETURUNAN KAMI SEBAGAI PENYENANG HATI ( KAMI ), DAN
JADIKANLAH KAMI PEMIMPIN BAGI ORANG-ORANG YANG BERTAQWA
( S. Al Furqon : 74 )

ﻢﻴﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﷲﻢﺴﺑ


ﺭ ﻦﻴﻋﺍﺓﺭﻗﺎﻨﺗﺎﻳﺭﺫﻭﺎﻨﺟﺍﻭﺯﺍﻦﻣﺎﻨﻟﺐﻫﺎﻨﺑ


.ﺎﻣﺎﻣﺍﻦﻴﻘﺘﻣﻠﻟﺎﻨﻠﻌﺟﺍﻭ :ﻥﺎﻗﺮﻓﻟﺍ ٤١

YA TUHAN KAMI, ANUGRAHKANLAH KEPADA KAMI PASANGAN KAMI
DAN KETURUNAN KAMI SEBAGAI PENYENANG HATI ( KAMI ), DAN
JADIKANLAH KAMI PEMIMPIN BAGI ORANG-ORANG YANG BERTAQWA
( S. Al Furqon : 74 )

ﻢﻴﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﷲﻢﺴﺑ


ﺭ ﻦﻴﻋﺍﺓﺭﻗﺎﻨﺗﺎﻳﺭﺫﻭﺎﻨﺟﺍﻭﺯﺍﻦﻣﺎﻨﻟﺐﻫﺎﻨﺑ


.ﺎﻣﺎﻣﺍﻦﻴﻘﺘﻣﻠﻟﺎﻨﻠﻌﺟﺍﻭ :ﻥﺎﻗﺮﻓﻟﺍ ٤١

YA TUHAN KAMI, ANUGRAHKANLAH KEPADA KAMI PASANGAN KAMI
DAN KETURUNAN KAMI SEBAGAI PENYENANG HATI ( KAMI ), DAN
JADIKANLAH KAMI PEMIMPIN BAGI ORANG-ORANG YANG BERTAQWA
( S. Al Furqon : 74 )
ﻢﻴﺣﺮﻟﺍﻦﻤﺣﺮﻟﺍﷲﻢﺴﺑ


SINGIRAN MAULUD NABI MUHAMMAD SAW.


ALLOHUMMA SHOLLI NGALA MUHAMMAD YAA ROBBI SHOLLI NGALAIHI WASALLIIIN

MASYA ALLOH RIWAYAT NABI KITO NGUMUR NEM TAHUN TANSAH IBU TANPO ROMO
NGUMUR WOLONG TAHUN EYANGE LAJENG SEDO SENAJAN MEKATEN TANSAH SHOBAR LAN NRIMO
LAJENG KANJENG NABI NYIYARAKEN AGOMO DENE WONG KAFIR TANSAH GANGGU NGANI YOYO
MUSLIMIN MUSLIMAT MONGGO SAMI GIAT PADOS KESAHENAN NGILMU KANG MANFAAT
NDEREK LAMPAH GUSTI KITO KANJENG NABI SREGEP NGIBADAH
WONTEN ING RINO LAN WENGI
TANSAH DZIKIR DATENG ALLOH MOHO SUCI NINDA AKEN NGAMAL KANTHI SUCI MURNI
KADOS DENE MAHOS ING SHOLAWAT NABI KANTI SREGEP MEMPENG MAHOS KITAB BERJANJI
KENGING DAMEL SANGU MBENJING DINTEN QIYAMAT SUPADOS SLAMET WONTEN DUNYO LAN AKHIROT
MUGI - MUGI KITO TANSAH DEN NGAPURO DENENG GUSTI ALLOH SIFAT SANGET MULYO
AMIN AMIN AMIN AMIN AMN AMIN BII JAHIMAN HUWA SYARIFUL MURSALIIN