You are on page 1of 8

GANGRAENA PULPAE

A vrellts zavara, illetve megsznte kvetkezt-


ben a szervezet brmely helyn a szvetek vagy az
egsz szerv elhal, necrotisl. E szably all a fogbl
sem kivtel, st a mr !l ismert okok kvetkeztben
a "#l"agangraena gyakorisgban a szervezet egyb te-
r$leteit megelzi. %ogblkroso&shoz vezetnek min&
az ak#t, min& "e&ig a krnik#s "#l"itisek k$lnbz
formi. A bakterilis ere&et krk"eken t'l, kmiai in-
gerek, termik#s behatsok, tra#ma #gyancsak eli&z-
hetnek "#l"agangraent. E kros hatsok fiatalok fogain
inkbb rvnyes$lnek( a "#l"akamra ilyenkor mg tg,
s tgak a &entincsatorncskk is. E k$lnfle behatsok
vgs tma&s"ont!a a fogbl rren&szere. A baktri-
#mto)inok, kmiai anyagok, hhats az erek tgassgt
szablyoz mechanizm#sokat kros*t!k, m*g a tra#ma
egyszeren az erek folytonossgt szak*t!a meg. A k-
vetkezmny teht a "#l"avrramls tel!es vagy rszle-
ges elgtelensge, ami a fogblszvetek o)ign- s t"-
anyagelltsnak zavarhoz, illetleg szveti metaboli-
tok intra"#l"alis felhalmoz&shoz, ma!& a "#l"a tel!es
"#szt#lshoz vezet. A ltre!tt fogblelhalsnak az
albbi kt alak!t k$lnbztet!$k meg.
Necrosis (Gangraena sicca). +zraz gangraena
ltalban akkor !n ltre, ha a "#l"avrkerings zavara
zrt fogblrn bel$l alak#l ki. Ez tbbnyire azt !elenti,
hogy a fogbl szveteinek elhalsa legalbbis
kez&etben nem "ros#l bakterilis fertzssel.
,vetkezik ebbl az is, hogy a folyamat etiolgiai t-
nyezi "rimeren nem mikroorganizm#sok, illetve azok
"ro&#kt#mai. A fogbl sterilen hal el, ezrt szoks steril
necrosisnak is nevezni. +okkal gyakrabban tehetk
felelss a szraz gangraena eli&zsben a k$lnfle
kmiai ingerek( kon&icionlsra hasznlt ers savak
gon&atlan alkalmazsa stb. -arts s intenz*v hingerek
.akr a fogak nagyfok' abrzi!a kvetkeztben az elfo-
gyasztott t"llk kzvetlen hhatsa, akr "e&ig a
fogorvosi "re"arls sorn k"z&tt h elgtelen
eliminlsa miatt/, valamint a foramen a"icalnl be-
l" erek szaka&sra vezet, a fogat r ers $ts vagy
helytelen ortho&ontiai kezels #gyancsak a "#l"a steril
elhalshoz vezet. Az *gy kroso&ott fogbl szvete
kez&etben ne&v-szegnny vlik, ma!& kiszra&.
%eltrskor a szveti mara&vnyok szagtalanok, a "#l"a
str#kt#rlis elemei nem ismerhetk fel. Az elhals csak
ritkn mara& tartsan steril, ilyenkor a gykrcs'cs
ny*lst cementfelrak&s zrhat!a el. 0yakoribb a
"#l"ar mso&lagos bakterilis fertz&se s az 'n.
ne&ves gangraena kialak#lsa.
Gangraena humida. 1e&ves gangraena esetben
a fogbl elhalst eleve bakterilis fertzs okozza,
vagy "e&ig a "#l"a steril necrosist kveti a baktri#-
mok invasi!a. A bakterilis infekci forrsa tbbnyire
a &entalis "lakk, carieses szvettrmelk, illetve a sz#-
vas $regben ltalban fellelhet telmara&kok. Ennek
megfelelen a folyamatban rszt vev baktri#mflra a
sz!$reg vegyes baktri#maival egyezik meg, &nten
azonban anaerob, rothaszt baktri#mok. A fogblr
feltrsakor that, !ellegzetes bz rezhet, mely a "#l-
"a szvetnek rotha&sa kvetkeztben felszaba&#l
vgs bomlstermkek, 'gymint a knhi&rogn, az am-
mni#msz#lfi& stb. szaga. 2akroszk"osan a fogbl
sz$rkszl& sz*n, konzisztenci!a mllkony, lgy,
sokszor csak &arabokban tvol*that el. E ne&ves, rotha-
& szvettrmelk csakhamar im"regnl!a a &entinrte-
get, a fog sz*ne karakterisztik#san megvltozik. 2int-
hogy a boml "#l"amara&vnyok a mikroorganizm#sok
szmra igen ! t"tala!nak bizony#lnak, s a szervezet
v&ekez mechanizm#sai e holt trbl tel!essggel ki
vannak rekesztve, ezrt a ne&ves gangraena kialak#lsa
zavartalan, s tbbnyire nem korltoz&ik az intra&enta-
lis trre. A foramen a"icale ny*lsn t!#tott baktri#-
mok, ill. anyagcseretermkeik a "aro&onti#m a"icale,
ma!& a tovbbi szvetek kros elvltozsait i&zik el.
APICALIS PERIODONTITIS
A fogblnek a gykrcs'cson t'lra ter!e&, lobos
folyamata az a"icalis "aro&onti#m gy#lla&st vlt!a ki.
Az a"icalis "aro&onti#m kez&eti inflammati!a a fogbl
tel!es elhalst megelzheti. A gykrhrtya ereinek
krnik#s gy#lla&sra !ellemz elvltozst a gykr-
cs'cs ny*lsain kereszt$l tszivrg, a mg nem tel!esen
elhalt "#l"bl szrmaz baktri#mmetabolitok, to)i-
nok, a gy#lla&s me&itorai i&zik el. Ez magyarzza,
hogy rntgenfelvtel seg*tsgvel kim#tathat, kife!e-
zett "eria"icalis ra&iol#cencia mellett a gykr"#l"ban
mg l szvetmara&vnyokat tallhat#nk. A gykr-
hrtyaerek reakci!a a felsorolt irritat*v tnyezk hat-
sra lnyegben a "#l"aerek reakci!val megegyez,
bizonyos kr$lmnyek azonban m&os*t!k az ott meg-
figyelhet vltozsokat. A gykrhrtya ereinek bs-
ges a collateraliskeringse, s eltren a gykrcsatorna
falt alkot &entintl, a "rocess#s alveolaris com"act,
valamint s"ongios#s csontllomnya viszonylag gyors
felsz*v&sra k"es, ezltal a trnveke&s lehetsge
valamivel ke&vezbb. A fog kr$li szvetek gy#lla&sa
min& ak#t min& "e&ig krnik#s lehet, a kevert formk
#gyancsak megfigyelhetk( gyakori az i&$lt gykrhr-
tyalob ak#t fellngolsa. A "eria"icalis trre !ellemz
sa!tossgok kvetkeztben azonban a fogblgy#lla-
&s lefolystl eltren a gykrhrtya-inflammatio
tbbnyire krnik#s k"et m#tat.
Periodontitis acuta
Az ak#t a"icalis "erio&ontitis a fogbl megbetege-
&se, vagy az azt kvet en&o&ontiai kezels kvetkez-
mnyeknt !het ltre.
Hyperaemis akut apicalis periodontitis
3ltalban totlis "#l"itisekhez trs#l &e mechani-
kai tnyezk is okozhat!k .en&o&ontiai kezelsek, ha
tg*ts kzben t'lhala&!#k az a"e)et vagy t'ltm!$k a
csatornt s ortho&ontiai kezelsek, t'lzott erk hasz-
nlata esetn/. Az a"icalis "erio&ontitisek legenyhbb
form!a.
+zvettanilag akt*v bvrsg s kisfok' e)s#&a-
t#m szlelhet.
A f sz#b!ekt*v t$net az antagonista foggal val
Apicalis periodontitis
rintkezsre !ellemz rzkenysg vagy enyhe f!&a-
lom. Ezen k*v$l, a "ciens megny'ltnak rzi a fogt. A
fogak erseb sszeszor*tsa esetn, a f!&alom megsz-
nik egy "r "illanatra, ami 'gy magyarzhat, hogy a
stagnl vr a kitg#lt ka"illrisokbl kinyom&ik s
ezltal cskken a "eria"icalis szvetben #ralko& t'l-
nyoms. 4angs'lyozni kell, hogy abban az esetben, ha
a "erio&ontitis egy ak#t "#l"itisel .seros#s vagy "#r#-
lens/ ka"csolatosan !elenik meg, a sz#b!ekt*v t$netei
tel!esen httrben szor#lnak a "#l"itis okozta "aro)is-
tik#s f!&almak miatt. 5b!ekt*v vizsglatnl a vitalitsi
"rbk a "#l"aelvltozsoknak felelnek meg, a fog r-
zkeny ko"ogtatsra s nincs rntgenolgiai elvltozs.
6iagnzis(
- 2rskelt rzkenysg ko"ogtatsra
- 7italitsi "rbk megfelelnek a totlis "#l"itisnek
.seros#s vagy "#r#lens/
- 1egat*v rntgenvizsglat
6ifferencilt &iagnzis(
- 6iff'z seros#s ak#t "erio&ontitis, ahol a ko"ogtatsra
val rzkenysg fokozottabb, a vitalitsi "rbk ne-
gat*vek, &ms az rintett arcrsz s ltalnos t$ne-
tekkel is trs#l.
- %ellngolt krnik#s a"icalis "erio&ontitis( rntgenk-
"en lthat a krnik#s "eria"icalis folyamat.
8efolys s "rognzis( az okoz tnyezk eltvol*-
tst tel!es gygy#ls kveti &e kezels nlk$l s'lyos-
bo&ik.
Diffz serosus akut apicalis periodontitis
A foramen a"icale ny*lsn kereszt$l baktri#mok,
esetleg azok metabolit!ai, to)in!ai !#thatnak a gykr-
csatornn t'lra s"ontn vagy elseg*tve az en&o&ontiai
kezels sorn a foramen "hysiologic#mon t'l!#t gy-
krcsatorna-tg*t ltal. 9gyan csak gykr-kezels
kzben, a "eria"icalis fertzs ltre!het akkor is, ha a
t #gyan a csatornn bel$l mara&, &e a csatorna bakt-
ri#mokban gaz&ag tartalmt ."#l"amara&vnyok, &en-
tinforgcsok/ maga eltt tolva !#ttat!a a "eria"icalis tr-
be.
5tt a kez&etben igen szk, az alveolaris csont
com"act llomnyval hatrolt "erio&ontalis rsben he-
veny gy#lla&st vlthatnak ki, a gy#lla&s sszes vasc#-
laris trtnseivel. A gykrhrtya a"icalis rsze sav-
san tiv&ott, mrskelt le#kocytakivn&orls is ltszik.
A gy#lla&s kez&etben savs, s a szvetek &#zzanata, a
felsza"oro&ott oe&emafolya&k nyomst gyakorol e te-
r$let gaz&ag i&egvg ksz$lkeire. E folya&kgy$lem
az oka a fog kiemelke&snek, ma!& a kvetkezmnyes,
gykrcs'cs kr$li csontresor"tinak is.
A beteg ers, tom"a f!&almakrl "anaszko&ik. A
f!&alom kis#grozhat s fokoz&ik a melegtl, a v*z-
szintes testhelyzettl, a fe! elreha!tstl. A fog annyi-
ra rzkeny mechanikai kontakt#sra, hogy a nyelvel va-
l rintkezs is f!&almat vlt ki. A "ciens a fogt
megny'ltnak rzi s elker$li a fog*vek tel!es rintkez-
st. A f!&alomcsilla"*t gygyszerek ltalban hatsta-
lanok. A f!&alom k*v$l mg van kt sz#b!ekt*v "anasz,
az arc &#zzanata s az ltalnos rossz#llt .lz, levert-
sg, esetleg hnyinger/.
5b!ekt*v vizsglatnl szlelhet az arc &m!a.
%els metszktl az a!ak s orrszrny anlk$l, hogy a
kz"vonalon tmenne: fels szemfogtl a fossa canina
s als szemh!: als fogaktl a megfelel nyaki t!-
kon. Az i& elteltvel, a gravitci miatt, az &ma lefe-
le h'z&ik s vg$l .kezels folytn/ felsz*v&ik. A kr-
nyki nyirokcsomk &#zza&tak.
En&ob#calis vizsglatra az okoz fog a gangraena-
val !r elvltozsokat m#tat!a( sz$rks elsz*nez&s,
nagy ter!e&elm caries vagy tms .&e lehet " fog is/.
0yakran, az illet s a szomsz& fogakon nagy mennyi-
sg fogk lerako&s szlelhet, mert a beteg rgta
nem hasznl!a azt az ol&alt a f!&almak miatt. A fog-
kr$li lgyrszek &#zza&tak s bvrek. A vitalitsi
"rbk negat*vek, ko"ogtatsra nagyon rzkeny. %oko-
z&ik a fog mobilitsa.
6iagnzis(
- +"ontn f!&alom s fokozott ko"ogtatsra val rz-
kenysg
- Arc &ma
- 1egat*v vitalitsi "rbk
- 3ltalnos rossz#llt
6ifferencilt &iagnzis(
- 4eveny "#l"itisek( vitalitsi "rbk
- Ak#t "#r#lens "erio&ontitis ."eria"icalis tlyog/( a
&#zzanat kisebb ter!e&elm, !obban kr$l*rt s
fl#kt#ci rezhet ta"intsra.
8efolys s "rognzis( kezels nlk$l "eria"icalis
tlyogg alak#l. 4a a sz#vas folyamaton kereszt$l &r-
nezs ll be, krnik#ss vlik.
Purulens akut apicalis periodontitis
(periapicalis tlyog)
A kezeletlen &iff'z seros#s "erio&ontitisben a fer-
tzs, tovbbi le#kocyta felsza"oro&st kveten kr$l-
*rtan beolva&va tlyogot k"ez s nem korltoz&ik a
fog gykrcs'csi ter$letre, hanem t!#tva a fels vagy
als llcsont "rocess#s alveolarisainak bels csontllo-
mnyn, a szivacsos llomnyt megbeteg*tve tr a leg-
kisebb ellenlls fel .en&osselis fzis/. A gy#lla&s
csontba !#tst megknny*ti az a kr$lmny is, hogy a
gykrcs'cs kr$li lob eleve megszak*t!a a krnyez la-
mina &#ra folytonossgt. 2inthogy a gykrcs'csot
bor*t csont tbbnyire vkony, a lob ter!e&ve csakhamar
elri a csont vestib#laris vagy "alatinalis .ritkbban lin-
g#alis/ felsz*nt, s megbeteg*ti az azt bor*t "erioste#-
mot. A csonthrtya beolva&sa #tn ltre!n a s#b"eri-
ostealis tlyog .s#b"eriostelis fzis/. Az #tbbi a
csonthrtyn ttrve s#bm#cos#s tlyog lesz .s#bm#co-
slis fzis/.
+z#b!ekt*v t$netek( nagyon lnk, llan&, l$ktet
!elleg f!&alom, mely f!&alomcsilla"*tkra nem sz-
nik. A fog legkisebb rintse is f!&almas. A testhelyzet
s fe!tarts megvltoztatsa fokozza a f!&almat. A be-
teg elker$li az antagonistval val rintkezst, nem be-
szl, nem cs#k!a tel!esen a sz!t. Az en&osselis fzis-
ban a f!&alom kis#grzik az egsz fogsorra, a fog hely-
zettl f$ggen a f$lben, s#borbitalisan, tem"orlisan
valamint az antagonista fogsorban. +#b"eriostelis f-
zisban a f!&alom mr nem s#grzik ki &e ma)imlis in-
tenzits', knnyebben lokalizlhat a ka#zlis fog.
+#bgingivlis fzisban a sz#b!ekt*v t$netek egybl eny-
;
Apicalis periodontitis
h$lnek. 3ltalnos rossz#lltrl is "anaszko&ik a "ciens
.magas lz, hi&egrzs, hnyinger/. Ezen k*v$l nyelsi,
s foncis zavarok, esetleg trism#s is meg!elenhet.
5b!ekt*v t$netek( En&osselis fzisban nagy ter!e-
&elm &ma szlelhet, mely i&ben cskken s a s#b-
m#cosalis st&i#mban eltnik. +z#vas, tmtt vagy "
fog, vitalitsi "rbk negat*vak. A fog rzkeny ko"og-
tatsra s fokozott mobilits' fleg az els kt st&i#m-
ban. A fog*ny vrs, &#zza&t s a s#bm#cosalis st&i-
#mban el&omboro&ik s kialak#l a tlyog .parulis/.
-a"intskor fl#kt#cit rz$nk. A krnyki nyirokcso-
mk &#zza&tak s rzkenyek ta"intsra. <ntgenvizs-
glatnl csak az #tols st&i#mban szlelhet egy &iszk-
rt csontritk#ls.
6iagnzis(
- 8$ktet, k*nz f!&alom, rzkenysg ko"ogtatsra
- 1egat*v vitalitsi "rbk
- =&ma, ma!& tlyog
- 3ltalnos rossz#llt
6ifferencilt &iagnzis(
- 6iff'z seros#s ak#t "erio&ontitis, ahol a f!&alom
nem l$ktet, az &ma kisebb ter!e&elm, nincs t-
lyog
- 2arginalis "erio&onti#m megbetege&se ."aro&onto-
"athia/ okozta tlyog ."aro&ontalis tlyog/( tom"bb
t$netek, ! ltalnos lla"ot, "ozit*v vitalitsi "rbk.
8efolys s "rognzis( kezels nlk$l s*"oly
keletkezik. A genny ki$r$lse #tn a folyamat gyorsan
gygy#l. 4a azonban a kivlt okot nem sz$ntet!$k
meg ."l. a gran#loms fogat az orvos nem tvol*t!a el,
vagy elmara& a gykr kezelse stb./, a tlyog, barmi-
kor '!rak"z&het. 5lykor, ha a "rocess#s alveolaris
csontozata vastag, s a k$ls corticalis !l fe!lett, a fog
ere&et gy#lla&s a csont belse!ben hala& elre, s a szi-
vacsos csontllomnyt megbeteg*tve o&ontogen osteo-
myelitis !n ltre.
Periodontitis chronica
Az i&$lt gykrhrtya-gy#lla&s kialak#lsnak
ala"felttele mrskelt vir#lenci!' s szm' baktri#-
mok tarts !elenlte, azaz a fog a"icalis ny*lsnak, a
&elta a"icalnak bakterilis fertzttsge. Ez nemcsak
kezeletlen, elhalt "#l"!' fog esetn for&#lhat el, ha-
nem olyan gykrtmtt fogaknl is, ahol gykrtms
nem ri el, illetve nem zr!a le a foramen a"icalt, azaz
kisebb-nagyobb holttrrel kell szmolni. A mikroorga-
nizm#sok ltfelttelei e helyeken zavartalan#l a&ottak, a
baktri#mok vagy baktri#mto)inok innen ra&nak szt
a szervezetbe. A szervezet, s e holttrben lsk& mik-
roorganizm#sok kztti ren&k*v$l labilis egyens'ly br-
mikor felbor#lhat, ennek ak#t gykrhrtya-gy#lla&s a
kvetkezmnye, sszes t$neteivel. E ter$let egyi&e!leg
focalis fertzs forrsa is lehet.
A gy#lla&t gykrcs'cs kr$li szvetek hisztolgi-
ai k"t nagyszm' lym"hocyta, "lasmase!t, valamint
macro"hag #ral!a, melyeket relat*ve gy#lla&smentes,
collagenbl, fibroblastokbl ll, s ca"illarisokban gaz-
&ag fibros#s szvet vesz kr$l. E sar!szvet kialak*ts-
val a szervezet v&ekez gtat igyekszik emelni a fert-
ztt "eria"icalis tr s az " csontrszek kztt.
Krnikus fibrotikus apicalis periodontitis
4a a gykrhrtya, &nten a gykrcs'cs t!n
megvastago&va, ktszveti rostok egyi&e! megsza"o-
ro&sval ilyen sar!szvett alak#l, akkor i&$lt gykr-
hrtya-megvastagodsrl (periodontitis apicalis chro-
nica fibromatosa) beszl$nk. 3ltalban gykrtmtt
fogaknl !elenik meg. ,"z&srt a ren&szerint eny-
hbb vir#lenci!' fertzs a felels. -$nettana szeg-
nyes, esetenknt rgs kzben >fra&sgrzs? l"het
fel a fogon.
A "ozit*v &iagnzis a negat*v vitalitsi "rbkra s
a rntgen vizsglatra ala"szik.
6ifferencilt &iagnzist kell felll*tani a krnik#s
"#l"itisekkel .enyhe &e "ozit*v vitalitsi "rbk/, az
egyszer s a ms krnik#s "erio&ontitisekkel kom"li-
klt gangraentl .rntgenvizsglat ala"!n/.
4a ! a gykrtms, akkor tbbszri felvtelek
ala"!n el&nthet a folyamat !ellege. 4a s'lyosbo&ik,
meg kell ismtelni az en&o&ontiai kezelst, #gyan'gy
mint abban az esetben, ha a gykrtms rossz.
picalis granuloma
0ykrcs'cs kr$li gran#loma (granuloma peria-
picale) esetn a sar!szvet kr$lleli az a"e)et. A gra-
n#lcis szvet az el"#szt*tott csont helyt foglal!a el s
v&gtknt "rbl!a megll*tani a gykrcsatornbl, a
fertzs tovater!e&st. @entr#mban nagyszm' le#ko-
cyta helyezke&ik el, e ter$let ha!lamos a beolva&sra. A
gran#loma kz"ont!bl a "eri"heria fel hala&va a gra-
n#latis szvet kvetkezik. 7zt ktszveti rostok al-
kot!k, az ala"llomnyban fibroblastok, s &#zza&t en-
&othelse!tekkel b*r &'s ha!szlrhlzat van. A gran#-
loma soli& alak!a hosszabb i&eig is fennllhat, a nve-
ke&s min&en !ele nlk$l.
+zvettanilag elk$ln*t!$k a ktszveti s az e"i-
telilis gran#lomt. Az #tols, elny'!tott hmcs*kokat
tartalmaz.
A sz#b!ekt*v t$netek hinyoznak, esetleg >fra&t-
nak? rzi a fogt. +#bak#tizci esetn enyhn meg-
ny'ltnak, f!&almasnak rzi a fogt.
Az ob!ekt*v t$netek megegyeznek a gangraena-
val, esetleg a cs'cs t!kn a nylkahrtya vrses,
esetleg lila is lehet a "angs miatt.
A rntgenfelvtel !ellegzetes k"et m#tat, nem
les hatr', kerek ra&iotransz"arencia amely kr$l*r!a a
gykrcs'csot.
A "ozit*v &iagnzis az ob!ekt*v t$netekre s a
rntgenvizsglatra ala"szik.
Elk$ln*t &iagnzist a szim"la gangraenaval, a
rntgen ala"!n kell elvgezni.
,ezelni lehet konzervat*v vagy sebszi 'ton.
!ranuloma cysticum
A gykrhrtya i&$lt gy#lla&sakor a benne let-
tani kr$lmnyek kztt is fellelhet 2alassez-fle
hmmara&vnyok intenz*v "rolifercinak in&#lhatnak.
E szigetek e"ithelse!tek halszhlszer hrom&imenzi-
s szvevnynek bizony#ltak. 0y#lla&s hatsra
megin&#l a se!tek oszt&sa. A felsza"oro&ott se!tek
egyre tvolabb ker$lnek a ktszvetekben f#t t"ll
erektl, *gy k$lnsen a hmse!thalmaz centrlis r-
szeiben a se!tek &egenerl&nak, elhalnak, ma!& elfo-
A
Apicalis periodontitis
lyso&nak. %olya&kgy$lem !n ltre, melyet krs-k-
r$l hmrteg hatrol. E k"z&mnyt a"icalis cystnak
h*v!#k.
Az a"icalis cysta falt vltoz vastagsg', tbbr-
teg la"hm bleli. A hmblsen k*v$l tmtt, "rh#-
zamos lef#ts' collagen rostozat figyelhet meg. A s#b-
e"ithelialis rteg min&ig tartalmaz a krnik#s gy#lla-
&sra !ellemz se!teket( lym"hocytkkal, "lasmase!tek-
kel infiltrlt. 4a a cysta heveny gy#lla&sba !n, fal-
ban a s#be"ithelialis rtegben ers hy"eraemia s le#-
kocyts beszr&s lthat. A cysta folya&ka h*g, hal-
vnysrga sz*n, fehr!t, s nagyobbrszt koleszterint
tartalmaz. 4eveny gy#lla&skor a folya&k gennyes.
-bbszri gy#lla&st kveten a cystafal megvastago-
&ik. -ovbbi !ellemz!e, hogy lassan nvekszik, csontos
krnyezetre llan& nyomst gyakorolva folyamatosan
"#szt*t!a.
A t$nettana megegyezik a gran#lomaval, esetleg
ta"intsra knnyen sszenyomhat a vestib#laris csont-
tbla s ro"og ."ing-"ong-lab&a ro"ogs/.
El kell k$ln*teni a gran#lomatl a rntgen ala"!n
.a cysta !obban kr$l*rt/.
A kezelse sebszi 'ton trtnik.
Diffz progressz"# periodontitis
(Partsch f$ granuloma)
A vel$regi csontlcek helyt a sar!szvet foglal!a
el. A folyamat olykor a sz! nylkahrtya fel hala&,
mskor az arc brn is fiszt#lizl&hat. <elat*v kemny
ta"ints' szvetsza"or#latot rz$nk. A nylkahrtya
kez&etben normlis sz*n. A folyamat elrehala&tval
vrs, ma!& lila, elvkonyo&ott, feklyes s vg$l meg-
!elenik a si"olyny*ls. Ez nem ktelezen a beteg fog
kr$l !elenik meg. Egy i& #tn a fiszt#la elzr&hat,
ra!ta "a"yloma alak#lhat ki. Ez az elzr&s i&leges s
sosem a folyamat gygy#lst !elenti. Brmikor felln-
golhat.
Eleinte t$netmentes, ksbb nyoms-rzkeny
vlhat a csont s rgsra rzkeny a fog. A vestib#l#m
ta"intsra egy genny cse"" $r$lhet a fiszt#ln keresz-
t$l. A krnyki nyirokcsomk &#zza&tak.
A rntgenk" egy &iff'z hatrokkal ren&elkez, a
gran#lomnl nagyobb ter!e&elm ra&iotransz"arencit
.csontritk#ls/ m#tat. 4elyenknt kis normlis szerke-
zet csont szigetek szlelhetk.
A kezelse konzervl vagy sebszi.
Krnikus periapicalis abscessus
A gykrcs'cs kr$li zrt tlyog .abscess#s "eria-
"icalis chronica/ szerkezeti fel"*tse nagy!bl a gra-
n#loma le*rt szerkezetvel egyezik meg, a belse!ben
beolva&t le#kocyts rsz azonban nagyobb, 'n. tlyog-
re van. Ezt veszi kr$l a sar!szvet keskeny rtege,
ma!& "e&ig egy ktszvetes tok kvetkezik. ,ialak#l-
srt a !elenlev baktri#mok szmban vagy vir#lenci-
!ban bellt nveke&s, illetleg a gaz&aszervezet re-
zisztenci!nak cskkense tehet felelss.
A tlyogrben felsza"oro& genny #tat keres a
k$lvilg fel. Elvezet&het a gykrcsatornn kereszt$l(
lnyegben ez trtnik akkor, amikor a fogorvos a t-
lyog kialak#lst eli&z fogat tre"anl!a, s a foramen
a"icale szk$lett feltrva a gennyet igyekszik levezet-
ni. 4a azonban a gykrcsatorna nem t!rhat, illet-
leg a fogorvosi beavatkozsra nem ker$l sor, akkor el-
vezetsre vkony !rat .si"oly/ k"z&het, mely tbb-
nyire a gykrcs'cs magassgban a sz!nylkahrtyn,
ritkbban az arc brn ny*lik a szaba&ba. A si"olyos fog
cs'csi rsznek enyhe nyomsra a si"olyny*lsban
gennycse"" !elenik meg. A si"oly!ratot i&vel hmb-
ls bor*that!a. Eltm&sekor a genny elfolysa aka&-
lyozott, ilyenkor a nylkahrtya alatt felsza"oro&ik s
&#zzanatot okoz ."ar#lis/.
ODONTOGEN GCFERTZS
A szervezet k$lnbz helyein lev, i&$lt, t$net-
szegny, esetleg letokolt szvetkros*t gy#lla&sokbl,
az 'n. gcokbl, baktri#mok, to)inok ill. allergnek
!#thatnak a vr- s nyirokerek 't!n a szervezet ms he-
lyeire. E helyeken gy#lla&skszsget, t'lrzkenys-
get, azaz gc-, ill. mso&ik betegsget vlthatnak ki. A
fenti meghatrozsnak megfelelen gcok a leggyak-
rabban a kvetkez krfolyamatok lehetnek( naso"ha-
ryngitis, tonsillitis chronica, sin#sitis ma)illaris chroni-
ca, otitis me&ia, bronchiectasia, "rostatitis, cholecysti-
tis, a""en&icitis chronica stb. A gcoknak kb. CDE-a
o&ontogen ere&et, ezek zme caries kvetkezmnye.
Flyenek "l&#l( "#l"agangraena, "erio&ontitis chronica
hy"er"lastica gran#lomatosa, cysta, "eria"icalis absces-
s#s, gingivitis chronica, "aro&ontitis, osteomyelitis
chronica, ra&i) relicta.
2so&ik vagy gcbetegsgknt leggyakrabban a
kvetkezk !hetnek szba( iritis, iri&ocylitis chronica,
chorea minor, "olyarthritis rhe#matica, krnik#s glome-
r#lone"hritis, ekzema, l#"#s erythemato&es, en&ocar&i-
tis rhe#matica, gyermekkori asthma bronchiale, alo"e-
cia areata, ne#ritis.
A focalis infekci elvben ktfle veszlyt re!t ma-
gban(
- vir#lens krokozk ker$lhetnek be a keringsbe:
a bacteriaemia egyik s'lyos kvetkezmnye az ak#t, ill.
sz#bak#t bakterilis en&ocar&itis,
- ha a krokozk to)intermelk, a szervezetet i&-
szakonknt vagy folyamatosan elraszt mrgek a gc-
betegsgre tbb-kevsb !ellegzetesnek tartott t$nete-
ket "ro&#kl!k. Flyenek "l&#l( nagyfok' levertsg,
fra&konysg, rossz kzrzet, az *z$letek rhe#matic#s
bntalmai, tarts s#bfebrilitas, nha allergis t$netek.
1oha arra ktsget kizr bizony*tk a mai na"ig
nincs, &entalis gcokbl szrmaz mikrobk ."l. +tre"-
tococc#s haemolytic#s/ eli&zhetik ms nem oralis
szvetek t'lrzkenysgt. Ez a#toimm#n t*"#s' v-
laszreakci ala"!a lehet, ennek kvetkezmnye a m-
so&lagos betegsg. E folyamat akkor is le!tsz&hat, ha
a szervezet sa!t ere!bl vagy gygyszeres kezels ha-
tsra az ere&eti krokozkat mr eliminlta. Flyen a#-
toimm#n mechanizm#s szere"el a re#ms lz "atogene-
zisben is.
A "otencilis gcknt elfoga&ott fogszati lelete-
ken mint az elhalt "#l"!', gran#loms fogak, "eria"i-
calis tlyog, ra&i) relicta, marginalis tasak stb. t'l, a
min&enna"os gyakorlat nehezen megvlaszolhat kr-
&se, hogy mikor tekinthet gcnak egy gykrtmtt
G
Apicalis periodontitis
fog. Fsmeretes #gyanis, hogy rntgen&iagnosztikai m&-
szereink korltai kvetkeztben, a rntgenolgiailag ki-
fogstalannak, cs'csig rnek, hermetik#san zrnak
*tlt gykrtms sem felttlen$l tlti ki mara&ktalan#l
a gykrcsatornt. Arra vonatkozan, hogy gcbetegs-
get eli&z foggccal ll#nk-e szemben vagy sem, az
sem szolgl kell bizony*tkknt, ha a vitatott fog elt-
vol*tsa #tn a mso&lagos betegsg meggygy#l. 1em
zrhat ki #gyanis a gygy#ls folyamatnak a fog e)-
tracti!val val vletlen egybeesse. 4a azonban a !-
nak elfoga&ott gykrtms mellett, a rntgenk"en a
gykrcs'cs kr$li csontllomny is egszsgesnek lt-
szik, kicsi annak a valsz*nsge, hogy az ilyen fog
gcknt f#nkcionl!on.
2ai szemllet$nk szerint lehetleg olyan kezelsi
m&ot kell a &entalis gcok felszmolsra vlaszta-
n#nk, mely nem a fog eltvol*tst, hanem ""en annak
megtartst biztos*t!a. 0on&ol#nk itt a tkletes gykr-
tmsre, a nem megtmhet gykrcs'csi rsz esetleg
antibiotik#s v&elemben vgzett sebszeti eltvol*ts-
ra, a hemi- vagy trisectira stb. E szemllet elsa!t*tst
egyebek mellett az is in&okol!a, hogy a fogh'zs #tn
tbbnyire nlk$lzhetetlen "rotetikai beavatkozs '!abb
&entalis gc kialak#lsnak forrsa lehet.
H
A PULPAGANGRAENA
KEZELSE
A GANGRAENA SIMPLEX KEZELSNEK
MENETE
A "#l"aelhals gyan'!a vagy annak klinikai &iag-
nosztizlsa #tn els fela&at#nk a rntgenk" ksz*ts.
Az ala"felvtelnek ilyen esetben mg nagyobb a !elen-
tsge, mint vitale)stir"atio sorn, mert az ltalnos
anatmiai t!koz&son t'l az esetleges "eria"icalis
laesio elhelyezke&st, kiter!e&st is megm#tat!a. Ez a
rntgenk" nemcsak a fog tovbbi sorsnak el&nts-
ben .e)tractio vagy gykrkezels/ nlk$lzhetetlen,
hanem a fog megtartsa esetn azrt is, hogy a kezels
befe!ezse #tn bekvetkez vltozsokat ksbb ssze
lehessen hasonl*tani a kiin&#lsi lla"ottal.
A klinikai s rntgenolgiai &iagnzis ala"!n
gangraena sim"le)nek *tlt esetben, amikor a fogbl
zrt s foramen "hysiologic#m szk, nagy kr$ltekin-
tssel s vatossggal akr egyetlen $lsben is elvgez-
het a csatorna feltrsa, tg*tsa, tiszt*tsa s szr*tsa,
valamint vgleges tmse. A kezels sorn azonban
min&enk""en el kell ker$lni a szk foramen "hysiolo-
gic#m feltrst, nehogy ezen kereszt$l a "eria"icalis
szvetekbe a csatorna fertztt tartalmbl brmennyi
is be"rsel&!k, mert ott a krokozk elre meg nem
!solhat intenzits' s esetleg csak sebszeti beavatko-
zssal megol&hat "oszto"erat*v gy#lla&st vlthatnak
ki.
A "#l"a elhalsa miatt a kezelst anaesthesiban
vgezni nemcsak felesleges .a csatorna "re"arci!a f!-
&alommal nem !r, rzkenysget a beteg csak akkor
rez, ha a foramenen t'l!#tott#nk/, &e htrnyos is, mert
rzstelen*tssel a beteg !elzst, kollaborci!t mega-
ka&lyozz#k.
A kezels menete. A sz#vas szvetek eltvol*tsa
#tn a fogat izoll!#k s a fogfelsz*nt ferttlen*t!$k. 2i-
vel cl#nk az, hogy a csatornt mr az els $lsben cs*-
ramentess, legalbbis - szegnny tegy$k, valamint
zrt gangraena esetn a sz#"erinfekcit megelzz$k, a
fogat mr a kezels e korai st&i#mban izolln#nk kell.
.1yitott gangraena esetn az izolls a csatorna feltr-
sa, valamint m#nkahossznak meghatrozsa #tn is-&e
mg a tg*ts elkez&se eltt elvgezhet./ Ez #tn a
fogat tre"anl!#k. A feltrt "#l"akamrban, illetve csa-
tornban lev elhalt, sztesett "#l"aszvetet ltalban
ksbb, a tg*ts sorn tvol*t!#k el. .Ezrt is a!nl!k
egyesek a "#l"ar bl*tst a tg*ts elkez&se eltt
amennyiben az anatmiai forma erre lehetsget a& ,
hogy a szvettrmelk rszleges kimossval
cskkentsk a krokozk szmt a csatornban, s
ezltal a "eria"icalis tr inoc#lati!nak veszlyt./
A tg*tst a csatorna feltran& hossznak meg-
hatrozsa #tn kez&!$k el. 0angraens fogak kezelse
esetn is a foramen "hysiologic#mig tg*t!#k a gykr-
csatornt. A meghatrozott csatornahosszt a beteg keze-
lla"!n rgz*teni kell, hogy a kvetkez kezels.ek/ al-
kalmval az '!abb bemrs mr elker$lhet legyen.
A csatorna tg*tsnak technikai kivitelezse l-
nyegben megegyezik a vitale)stir"atio sorn le*rtak-
kal, attl csak bizonyos mrtkig tr el. Ala"vet k$-
lnbsg az, hogy nem elge&het$nk meg a gykrcsa-
torna megtmshez sz$ksges tg*tssal, hanem sok
esetben a feltrst folytatva a fertztt &entin tel!es el-
tvol*tsa a cl. A gykrcsatorna "re"arci!a esetn a
tg*ts mrtkt nemcsak a csatorna tgassga, illetve
mechanikai tmhetsge hatrozza meg, hanem fert-
zttsgnek foka is. A tg*tst min&a&&ig folytatni kell,
am*g a krokozkkal titatott fertztt, elsz*nez&tt
&entint felttelezheten el nem tvol*tott#k, &e legalb-
bis mennyisgt minimlisra nem cskkentett$k. .A t-
g*t mszerrel kivett &entinforgcs ilyenkor mr ",
srgsfehr sz*n, s nem vagy csak enyhn gangraens
szag'./
Az ersen fertztt esetek kezelse sorn a mikro-
organizm#sok tel!es eltvol*tsa igen nehz, s cs#"n
mechanikai tg*tssal ez nha lehetetlen. Ezrt a mecha-
nikai tg*tst kmiaival kombinlva, &e legalbbis
ferttlen*tol&attal a csatornt ismtelten tmosva a
krokozk eliminlst a fogbl fokozn#nk kell. A
tg*ts kzbeni bl*tssel elrhet, hogy a krokozk ne
"rsel&!enek esetleg mg mlyebbre a &entint#b#l#-
sokba, illetve ahol mr a felsz*n tiszta, azt ne fertzz$k
be '!ra. -g*ts kzben nagyon kell $gyelni arra, hogy
szvettrmelk-&#g ne k"z&!k a gykrcsatorna
cs'csi rszben, k$lnsen ne nyom&!k az a forame-
nen t'l, mert ez fertzttsgnl fogva s'lyos kvetkez-
mnyekkel !rhat( fokozott f!&alom a kezels sorn, il-
letve azt kveten, ak#t "eria"icalis gy#lla&s ."l. "eri-
ostitis/ kialak#lsa, esetleg a kezels sikertelensge. En-
nek megelzse r&ekben a foramen "hysiologic#m
srtetlen$l hagysval tg*ts#k fel a gykrcsatornt,
alak*ts#k ki az ellenllsi formt, kzben vkonyabb
tkkel vissza-visszatrve ellenrizz$k a csatorna t!r-
hatsgt, valamint bl*ts$k t a csatornt a "re"arci
folyamn.
A tg*ts kzben bven kell tmosni a csatornkat
ntri#mhi"oklorittal s a tg*ts vgn E6-A-val.
A tg*tst kvet gykrcsatorna-szr*ts #tn,
amennyiben 'gy *tl!$k meg, hogy a kezels egy $ls-
ben biztonsggal elvgezhet, mert a csatorna szraz s
felttelezheten fertzsmentes, valamint a megelz
mveletek sorn a "eria"icalis tr nem sr$lt meg, a fo-
gat vglegesen betmhet!$k.
4a !obbnak lt!#k a gykrtms halasztst, a
csatornba gygyszert helyez$nk, s nhny na"ra
i&eiglenesen, hermetik#san lezr!#k. A gygyszert
ltalban egy-kt na"ra, esetleg egy htre hagy!#k a
fogban, az alkalmazott gygyszer hatsossgtl f$g-
gen. A csatornba helyezett gygyszer ferttlen*tk-
"essge #gyanis fokozatosan cskken. Az egyik leg-
gyakrabban hasznlt szernek, a kmforos monoklrfe-
nolnak .@hl#msky valamint Ialkhoff-fle ol&at anya-
gnak/ a hatere!e "l. egy-kt na" #tn elvsz. 7iszont
a kalci#mhi&ro)i& mg ht-t*z na" m'ltn is m#tatnak
antimikrobilis hatst. Az eml*tettnl hosszabb i&re
ezrt ne hagy!#k a gygyszert a fogban, mert az
hatstalann vlik, s *gy a mikroorganizm#sok
A gangraena kezelse
ismtelten elsza"oro&hatnak a mg tmetlen
csatornban.
Janasz esetn a kts azonnal eltvol*tan&, s az
esettl f$ggen .fesz*t f!&alom a fogban, enyhe "erio-
&ontitis, esetleg vla&kozs/, a gygyszeres lezrst
vagy megismtel!$k, vagy s'lyosabb esetben .nagymr-
v vla&kozs, kez&& "eriostitis stb./ a csatornt
nyitva hagy!#k. Ez #tbbi alkalommal a heveny gy#lla-
&s levezetsre, egyben mr feltrt gykrcsatorna re-
infekci!nak elker$lsre, illetve cskkentsre alkal-
mazhat a&ott esetben a kvetkez el!rs( antisze"ti-
k#mmal titatott egy-kt mm vastagsg'ra so&ort vatta-
szlcst helyez$nk lazn a gykrcsatornba 'gy, hogy
a vge az $reg hatrn t'lrve a sz!$regbe ny'l!on. A
"#l"akamrba vattagombcot tesz$nk, s a tre"ancis
ny*lst i&eiglenes tmanyaggal fe&!$k, a "#l"ar her-
metik#s lezrsa nlk$l .semi-ocl#siv kts/. E m-
velettl azt reml!$k, hogy az antisze"tik#m a csatorna
reinfekci!t gtolva, egyben a visszamara&t
mikroorganizm#sok szmt is cskkenti: az i&eiglenes
tms "e&ig a csatorna elzr&st megaka&lyozva,
elseg*ti az ak#t gy#lla&s levezetst a fogon
kereszt$l. Az *gy elltott fogban a gygyszeres ktst
;G ra m'lva, "anaszmentessg esetn a csatorna
falnak mechanikai felfriss*tse, tiszt*tsa s szr*tsa
#tn gygyszeres ktssel, i&eiglenesen ismt lezr!#k.
A gykrcsatorna gygyszeres ktsnek fe&sre
brmely olyan i&eiglenes tmanyag felhasznlhat,
amely a gykrcsatornt hermetik#san k"es lezrni n-
hny na"ra. Ezek kz$l leg!obbak azok, amelyek v*zre,
ne&vessg hatsra kemnye&nek meg.
A gygyszeres ktssel elltott fog' beteget n-
hny na" m'lva ren&el!$k vissza a csatorna vgleges t-
msre. Amennyiben a kezelt fog az eltelt i&szak alatt
klinikailag t$net- s "anaszmentes mara&t, 'gy az
izolls, s a tms felsz*nnek ferttlen*tse #tn
kez&$nk a gygyszeres kts eltvol*tshoz. Az i&eig-
lenes tms eltvol*tsa eltt ellenrizz$k a tms sr-
tetlensgt, nehogy az elgtelen lezrs kvetkeztben
esetleg fertztt gykrcsatornt tm!$nk meg. Az i&e-
iglenes tms eltvol*tsa #tn r&emes ellenrizni a
csatornbl 6onal&son-tvel kivett vattaszlcsa, illetve
"a"*rcs'cs lla"ott, valamint magt a csatornt is. ,el-
lemetlen szag, vla&kozs, esetleg genny m#tatkozsa-
kor mg "anaszmentessg esetn sem a!nlatos a fogat
vglegesen megtmni. Biztonsgosabb ilyenkor a tg*-
tst vastagabb tkkel vatosan tovbb folytatni, s a
csatorna bl*tse, szr*tsa #tn a gygyszeres lezrst
megismtelni.
Amennyiben viszont vla&kozs nincs, s a csa-
torna tiszta, szagtalan, a csatorna vglegesen megtm-
het.
A GANGRAENA COMPLICATA KEZELSNEK
MENETE
Az el!rs menetben, valamint a kezels siker-
nek meg*tlsben k$lnbsg m#tatkozik a gangraena
com"licata formi kztt azonban abban, hogy a
"aro&onti#m ak#t vagy krnik#s gy#lla&sa kom"li-
kl!a-e a "#l"agangraena krk"t.
C. 4eveny "eria"icalis gy#lla&s esetn a legfon-
tosabb teen& a gykrcs'cs kr$li szvetek f!&almat
okoz heveny gy#lla&snak mielbbi megsz$ntetse,
levezetse, a gykrcsatornn kereszt$l. Azrt, hogy a
fogon t a lobtermk lefolyhasson, a "#l"akamrt tre"a-
nln#nk kell, a csatornt "e&ig bizonyos mrtkig fel
kell trn#nk. 2ivel a fog az ak#t gy#lla&s kvetkezt-
ben rintsre illetve rezgsre ren&k*v$l f!&almas, a
tre"anlst t#rbinval s nagyon vatosan kell
elvgezz$k. Az rzstelen*ts flsleges, hatsa ilyen
esetekben sokszor am'gy sem rvnyes$l igazn.
A gykrcsatornt mivel a heveny "erio&ontitis
a kivltott f!&alom ltal aka&lyozza a kezelst csak
olyan mrtkben tr!#k fel, amennyire a "eria"icalis
gy#lla&sos folyamat lobtermknek levezetshez fel-
ttlen$l sz$ksges. Ez mr ,err ;D-;H tg*tval
elrhet. Flyenkor a csatorna kellen t!rhat, s ha
sz$ksg esetn a foramen "hysiologic#mot is
kitg*tott#k, azzal az ak#t folyamat megsz$ntetse mr
biztos*that. 4a a forament feltr ,err-t kih'zsakor
akr egyetlen cse"" genny is $r$l a gykrcsatornbl,
a beteg megknnyebbe&ik, f!&alma azonnal cskken.
7astagabb tvel a forament kiszles*teni rtelmetlen,
st htrnyos, mivel a gy#lla&s !obban nem vezethet
le, viszont a cs'csi ellenllsi forma kialak*tsa ksbb
nehzz, esetleg lehetetlenn vlik. Ez "e&ig a kezels
tovbbi fzisaiban okozhat komoly "roblmt( a
csatorna kiszr*tst megnehez*theti, esetleg
lehetetlenn teheti, egyben t'ltmsre is vezethet.
Amikor az *gy feltrt csatornn s foramenen kereszt$l
nem vezet&ik le a lobtermk, a folyamat valsz*nleg
mr ms irnyban hala& a szvetekben. Kgy a tovbbi
.cs'cson t'li/ tg*ts erltetse flslegess vlik, s
csak ront#nk a helyzeten, ha a "eria"icalis ter$letet
tg*tkkal megsrt!$k, k$lnsen, ha azt a csatornban
lev mikroorganizm#sokkal ra&s#l mg inok#ll!#k
is.
A kezels befe!ezseknt a genny lefolysnak
elseg*tsre a gykrcsatornt tbl*t!$k. Ez els&lege-
sen nem a csatorna ferttlen*tsre szolgl mivel az
'gyis nyitva mara& , hanem mechanikai tiszt*tsra,
azrt, hogy a csatornban elhalt szvettrmelk ne ma-
ra&!on. E clra brmely bl*tsre hasznlatos folya&k
alkalmazhat, &e leginkbb a ntri#m-hi"okloritot
hasznl!#k. Ellenrzsre, valamint a csatorna ttiszt*t-
sra a beteget msna"ra ren&el!$k vissza.
Abban az esetben, ha az ak#t gy#lla&s nem s#"-
"#rativ .illetve azt mr megsz$ntett$k/, a beteget
visszaren&el!$k egy na" m'lva.
Amikor az ak#t folyamat a tre"anls #tn meg-
sznt .ko"ogtatsi rzkenysg elm'lt, genny-$r$ls
nincs/, a kezelst #gyan'gy folytat!#k, mint a t$netmen-
tes, fertztt gykrcsatorn!' fogak elltsa sorn azt
mr megtrgyalt#k( a gykrcsatorna hossznak megha-
trozsa #tn a fogat izoll!#k, a "#l"art kemomecha-
nik#san feltg*t!#k, s ferttlen*t tbl*tse, valamint
szr*tsa #tn a gykrcsatornt gygyszerrel feltltve
nhny na"ra i&eiglenesen lezr!#k.
1hny na" m'lva, amennyiben a gygyszeres le-
zrs srtetlensge mellett a fog "anasz- s t$netmentes
mara&, a gykrcsatorna vglegesen tmhet. A kezels
L
A gangraena kezelse
befe!ezsek""en ellenrz rntgenk"et ksz*t$nk.
;. F&$lt "eria"icalis gy#lla&s esetn, a gykr-
cs'ccsal sszef$gg gran#loma vagy cysta !elenlte
csak kismrtkben befolysol!a a gangraena sim"le)
trgyalsa sorn le*rt kezels menett. Befolysol t-
nyez lehet a "eria"icalis ter$letnek a tg*ts rvn kn-
nyen bekvetkez mechanikai sr$lse s fertzse,
amely az i&$lt "roliferativ gy#lla&s ter$letn heveny
e)acerbatit i&zve el, a "oszto"erat*v gy#lla&sos fo-
lyamatot gyakoribb s ertel!esebb teheti, mint gang-
raena sim"le) esetn. A f "roblma azonban mgsem
ez, hanem a gykrcsatorna szr*tsa. 0yakori !elensg
a "eria"icalis sz#bak#t lobos trbl ere& fokozott vla-
&kk"z&s k$lnsen cysta esetn , amely igen
megnehez*theti, illetve elo&zhat!a a csatorna vgs t-
mst. -$relmes s gon&os szr*tgatssal ."a"*rcs'csok
"ontos bemrsvel/ nhny gygyszeres kts #tn a
csatornt siker$lhet szrazz tenni, s a gykrtmst is
elvgezni. 4a azonban tbbszri "rblkozs #tn sem
lehetsges a vla&kozst megsz$ntetni k$lnsen, ha
a csatornbl cystra !ellemz folya&k $r$l , elny-
sebb a gykrtmst sebszeti beavatkozssal kombi-
nlni, amikor is a "eria"icalis teret mtttel feltr!#k, s
a gykrcs'cs krnykt tam"onlva, a csatornt mr ki
t#&!#k szr*tani, s a tmst el t#&!#k vgezni.
A. 0angraena "#l"aehoz trs#l fist#ls fog esetn,
amikor a szervezet v&ekezseknt a fog gykrcs'csa
s a k$lvilg .tbbnyire a sz!$reg/ kztt ka"csolatot
ltes*t biztonsgi Mszele"N keletkezik, a kezels szem-
"ont!bl ke&vez helyzet a&&ik. A fertzs kvetkez-
tben keletkez lob- s anyagcseretermkek .genny, gz
stb./ a si"olyon t #tat tallnak a sz!$regbe, ami nem
!elent veszlyt sem a krnyez szvetek, sem a szerve-
zet egsze szmra, mert *gy a csont felsz*ne fel ter!e&
s nem a csont belse!be. Amint a fertzs mrtke,
ezltal a "eria"icalis trben a gy#lla&s intenzitsa
cskken, vagy a szervezet v&ekezere!e flnybe ke-
r$l, a fist#la zr&hat.
E ke&vez a&ottsgokbl ere&en az a gangraens
"#l"!' fog, melyhez fist#la trs#l, megfelel kr$lm-
nyek kztt, ala"os tg*ts s tiszt*ts #tn, egy $lsben
gykrtmhet. Ennek ala"vet felttele azonban az,
hogy a &entin bels felsz*nnek fertztt rtegt mecha-
nikailag eltvol*ts#k. 4a ezt siker$l megvals*tani, a ke-
zelst esetleg kvet "oszto"erat*v gy#lla&s lobterm-
kei a si"olyon t knnyen levezet&nek. ,sbb a fist#-
la a gygy#ls !eleknt magtl zr&ik. A fertztt
gykrcsatorn!' fogak kezelse sorn a gygyszeres
kts alkalmazsa br ez egyrtelmen ! s fontos a
gangraena "#l"ae elltsban a fist#ls fogak esetben
sokszor inkbb htrnyt !elent. A kezels i&e!t #gyanis
ezzel .tbb $ls/ nemcsak flslegesen meghosszabb*t-
!#k, &e az orvosi beavatkozs kvetkeztben a si"oly
kezels kzbeni zr&st is eli&zhet!$k. A gygy#ls
kez&ett !elz korai si"olyzr&s "e&ig htrnyt !elent,
mert a vgleges gykrtmst esetleg kvet "oszto"e-
rat*v gy#lla&s fist#ln kereszt$l val termszetes leve-
zet&st ezltal megaka&lyozhat!#k.
O