You are on page 1of 2

Lucrare de verificare 2

1.Alege varianta care nu denumeste o functie a radacinii:
a.absorbtia;
b.respiratia;
c.fixarea plantei;
d.fotozinteza;
2.Alege varianta care denumeste procesul prin care plantele obtin energia necesara cresterii
si dezvoltarii:
a.transpiratia;
b.absorbtia;
c.fotosinteza;
d.respiratia.
3.Pentru fiecare noţiune din coloana A găsiţi 3 noţiuni corespunzătoare din coloana B.
Exemplu:celulă-membrană,citoplasmă,nucleu
A B
elulă ire!e,apă cu săruri
minerale,pe"iol,membrană,a#ă"ătoare,cotiledon,
dioxid de
cardon,petale,lumină,pară,stamină,dreaptă,clorofilă,
limb,alună,scufie,t$r$toare,peri
absorban"i,cotiledon,te#ument,nucleu,ner%uri,petale,
citoplasmă.
&runză
&ruct
&loare
'ădăcina
(ăm$n"ă
&otozinteza
)ulpină
Frunză-petiol,clorofilă,limb
Fruct-cirese,pară,alună
Floare-petale,stamine
ădăcina-scufie,peri absorban"i
!ăm"nţă-cotiledon,te#ument
1
Fotosinteză-lumina,dioxid de carbon,apa cu săruri minerale
#ulpină-a#atatoare,dreapta,t$r$toare.
Prezentaţi un e$periment pe care l%aţi realizat din cele propuse la aplicaţiile practice.

E%iden"ierea componentelor semin"ei de fasole

*ateriale necesare: +-, semin"e de fasole, farfurioare, %ată

um procedezi-
• pune la .ncol"it semin"e de fasole, pe farfurioare, a%$nd #ri/ă ca %ata să se
simtă permanent umedă.
• după două zile, se obser%ă două /umătă"i ale semin"ei
'ezultate:
(e obser%ă se#mentul de culoare albă care se desprinde cu u!urin"ă, cele două cotiledoane !i
embrionul cu rădăcină, tulpini"a, mu#ura!ul.
+.Alcatuiti un eseu cu titlul&&Functiile frunzei&&'dupa urmatorul plan:
-structura frunzei ;
-functiile frunzei ;
-importanta proceselor de fotosinteza,respiratie si transpiratie ;
-tipuri de nutritie.
0uteti folosi surse suplimentare de informatii1carti,re%iste,2nternet3.Eseul %a a%ea maxim 3-+
pa#ini.
2