Numele ..........................................................

Fişă de evaluare
1. Scrie sub fiecare imagine cuvântul potrivit.
2. Scrie câte un nume pentru fiecare copil prezentat în imaginile de mai jos.
3. Scrie câte o propoziţie folosind imaginea alăturată.
4. Dictare
Obs. Cerinţele se citesc de către învăţător.
Dictare:
c, o, l, E, C, , !, om, ora, cocor, !nu, uca.
"aluca e cu !nica.
ina are camera ei.
Obiective:
# scrie corect cuvinte formate din una$ două silabe, folosind literele învăţate %&', &()
# scrie corect propoziţii folosind imagini date %&*)
# scrie corect după dictare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful