You are on page 1of 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SK TANJONG AYER HITAM
TARIKH : HARI : RABU
NAMA GURU : SYUHAILEN BT SAADON MINGGU: : 6
KELAS : TAHUN 4 A MASA : 10.30 am – 11.30am
KEHADIRAN : / 12 M/PELAJARAN : TMK
Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER
Standard
Kandungan
1.0 Memperihal komputer dan fungsinya.
Standard
Pembelajaran
1.5 Menerangkan maksud input proses output dan storan dengan menggunakan
analogi mudah.
!bjektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat "
1. #apat menerangkan maksud $nput Proses !utput dan Storan dengan
menggunakan analogi mudah.
%kti&iti 1. 'uru menerangkan maksud input proses output dan storan dengan
menunjukkan (arta aliran input proses output dan storan.
). #engan menggunakan (arta alir murid dikehendaki (uba lukiskan satu akti&iti
yang pernah mereka buat yang melibatkan akti&iti input proses output dan
storan.
*. Murid membentangkan hasil kerja.
+. Murid men(ipta model komputer masa hadapan berpandukan konsep
komputer yang dipelajari.
5. Tayangan slaid
,MK Kreati&iti dan ino&asi Sains - Teknologi
.ilai " bekerjasama
/ahan /antu
Mengajar
1. Slaid multimedia
). Komputer
*. 01#
Penilaian dan
Pembelajaran
1. 'uru mengedarkan lembaran kerja
). Persembahan murid
2efleksi