You are on page 1of 1

Raspored predavanja za 2010/11 - 1. godina - Grupa GLUMA - 1. semestar (1.

polugodiste)
Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
Scenske borbe 1
(P) Gadjanski Milovan
Ucionica: 16
Scenske borbe 1
(V) Taskovic Aleksandar
Ucionica: 16
Scenske igre 1
(P) Pujic Branka
Ucionica: 15
Istorija svetskog pozorista i drame 1a
(P) Medenica Ivan
Ucionica: 39
Istorija svetskog pozorista i drame 1a
(P) Medenica Ivan
Ucionica: 39
Tehnika glasa 1
(P) Markovic Marina
Ucionica: 4
Tehnika glasa 1
(P) Markovic Marina
Ucionica: 4
Gluma 1
(P) Jevtovic Vladimir
Ucionica: 11
Gluma 1
(P) Jevtovic Vladimir
Ucionica: 11
Gluma 1
(P) Jevtovic Vladimir
Ucionica: 11
Scenska akrobatika 1
(P) Popov Dragan
Ucionica: 16
Scenski pokret 1
(P) Karajica Ferid
Ucionica: 14
Scenski pokret 1
(P) Karajica Ferid
Ucionica: 14
Dikcija 1
(P) Mrkic Popovic; Knezevic ---
Ucionica: 3
Dikcija 1
(P) Mrkic Popovic; Knezevic ---
Ucionica: 3
Gluma 1
(P) Jevtovic Vladimir
Ucionica: 11
Gluma 1
(P) Jevtovic Vladimir
Ucionica: 11
Gluma 1
(P) Jevtovic Vladimir
Ucionica: 11
Scenske borbe 1
(P) Gadjanski Milovan
Ucionica: 16
Scenske igre 1
(P) Pujic Branka
Ucionica: 15
Scenski pokret 1
(V) Milenkovic Marija
Ucionica: 14
Scenski pokret 1
(V) Milenkovic Marija
Ucionica: 14
Dikcija 1
(P) Mrkic Popovic; Knezevic ---
Ucionica: 3
Gluma 1
(V) Karanovic Srdjan
Ucionica: 11
Gluma 1
(V) Karanovic Srdjan
Ucionica: 11
Gluma 1
(V) Karanovic Srdjan
Ucionica: 11
Scenske igre 1
Ucionica: 15
Scenska akrobatika 1
(V) Barac Vladimir
Ucionica: 16
Dikcija 1
(V) Marojevic Dijana
Ucionica: 3
Dikcija 1
(V) Marojevic Dijana
Ucionica: 3
Gluma 1
(P) Jevtovic Vladimir
Ucionica: 11
Gluma 1
(P) Jevtovic Vladimir
Ucionica: 11
Gluma 1
(P) Jevtovic Vladimir
Ucionica: 11
Tehnika glasa 1
(V) Stankovic Teodora
Ucionica: 4
Tehnika glasa 1
(V) Stankovic Teodora
Ucionica: 4
Istorija srpskog pozorista i drame 1
(P) Romcevic Nebojsa
Ucionica: 38
Istorija srpskog pozorista i drame 1
(P) Romcevic Nebojsa
Ucionica: 38
Gluma 1
(V) Karanovic Srdjan
Ucionica: 11
Gluma 1
(V) Karanovic Srdjan
Ucionica: 11
Gluma 1
(V) Karanovic Srdjan
Ucionica: 11
Napomena: (P)-Predavanje, (V)-Vezbe